Søket gav 384 treff

NVDB Datakatalogen pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen

Ukjent


Antenne pakke

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Armeringsnett pakke

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Artsrik vegkant pakke

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant

Ukjent

2.17


ATK, influensstrekning pakke

Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning

Ukjent

2.17


ATK-punkt pakke

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt

Ukjent

2.17


Avkjørsel pakke

Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel

Ukjent

2.17


Avkjørsel, holdningsklasse pakke

Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse

Ukjent

2.17


Avrettingslag pakke

Avrettingslag i overbygning

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag

Ukjent

2.17


Avstandsmåling pakke

Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling

Ukjent

2.17


Basseng/Magasin pakke

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin

Ukjent

2.17


Belysningspunkt pakke

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt

Ukjent

2.17


Belysningsstrekning pakke

Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning

Ukjent

2.17


Beredskapsveg pakke

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg

Ukjent

2.17


Bergrom pakke

Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom

Ukjent

2.17


Bergsikring pakke

Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring

Ukjent

2.17


Betongutstøping pakke

Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping

Ukjent

2.17


Blomsterbeplantning pakke

Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning

Ukjent

2.17


Bomstasjon pakke

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon

Ukjent

2.17


Branndetektor pakke

Utstyr til å registrere tilløp til brann

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor

Ukjent

2.17