Avkjørsel, holdningsklasse

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen.