BassengMagasin

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.

Viser treff 1 - 14 av 14
BassengMagasin objekttype

Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.SlukkevannBassengMagasin kodeliste

Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med ev. brann. Mest relevant i tunnel.


FiltermasserBassengMagasin kodeliste

Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser.


OljeutskillingBassengMagasin kodeliste

Basseng har system for utskilling av olje.


EierBassengMagasin kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


BunnBassengMagasin kodeliste

Angir hvilken type bunn det er i bassenget.


VedlikeholdsansvarligBassengMagasin kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


HovedForbassengBassengMagasin kodeliste

Angir om bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng.BruksområdeBassengMagasin kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.