Artsrik vegkant

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Viser treff 1 - 11 av 11
Artsrik vegkant objekttype

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.


TypeVegkantArtsrik vegkant kodeliste

Angir hvilken type vegkant objektet gjelder.


SoneArtsrik vegkant kodeliste

Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for.


SprøyteforbudArtsrik vegkant kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler.


RestriksjonGrøftKantrenskArtsrik vegkant kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved skjøtsel.


RestriksjonKantklippArtsrik vegkant kodeliste

Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad".


EgenSkjøtselsplanArtsrik vegkant kodeliste

Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen.


PlantelivVerdiArtsrik vegkant kodeliste

Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde.