Beredskapsveg

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.

Viser treff 1 - 5 av 5
Beredskapsveg objekttype

Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.


BruksområdeBeredskapsveg kodeliste

Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hovedsak benyttes til.