Bevegelsessensor

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Utstyr for å registrere bevegelse.

Viser treff 1 - 6 av 6
Bevegelsessensor objekttype

Utstyr for å registrere bevegelse.


EierBevegelsessensor kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligBevegelsessensor kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.