Bergsikring

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.

Viser treff 1 - 10 av 10
Bergsikring objekttype

Område/felt i tunnel eller bergskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.


EierBergsikring kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


TypeBergsikring kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


AdkomstBergsikring kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


TypeSprøytebetongBergsikring kodeliste

Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.


PlasseringBergsikring kodeliste

Angir sikringsfeltets plassering.


VedlikeholdsansvarligBergsikring kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.