Brannslokkingsanlegg pakke

System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg

Ukjent

2.31


Brannslokningsapparat pakke

Apparat for å slokke brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat

Ukjent

2.31


Brannvarslingsanlegg pakke

System for automatisk varsling av brann.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg

Ukjent

2.31


Breddemåling pakke

Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være "datter" til annet vegojekt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling

Ukjent

2.31


Bremsekjegler, snøskred pakke

Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bremsekjegler, snøskred

Ukjent

2.31


Brenselcelle pakke

Enhet som lager elektrisk energi fra et drivstoff ved å la det reagere med oksygen ved hjelp av et oksidasjonsmiddel i en elektrokjemisk prosess. Drivstoffet er vanligvis hydrogen eller naturgass, men andre hydrokarboner og alkoholer kan også benyttes, f.eks. propan, LPG, metanol eller biogass. Som oksidasjonsmiddel brukes oftest oksygen.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brenselcelle

Ukjent

2.31


Bru pakke

Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru

Ukjent

2.31


Bruksklasse, 12/100-vegnett pakke

Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett

Ukjent

2.31


Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell

Ukjent

2.31


Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m. pakke

Gjeldende bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.

Ukjent

2.31


Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for 12/65 uoffisiell - mobilkran m.m. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell

Ukjent

2.31


Bruksklasse, modulvogntog pakke

Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog

Ukjent

2.31


Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell

Ukjent

2.31


Bruksklasse, normaltransport pakke

Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport

Ukjent

2.31


Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell

Ukjent

2.31


Bruksklasse, spesialtransport pakke

Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport

Ukjent

2.31


Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell

Ukjent

2.31


Bruksklasse, tømmertransport pakke

Gjeldende bruksklasse for tømmertransport i vegliste.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport

Ukjent

2.31


Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell pakke

Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell

Ukjent

2.31


Brøyterode pakke

Strekning som inngår i gitt rode.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode

Ukjent

2.31


Laster....