Belysningspunkt

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks. lysmast kun for kabelframføring.

Viser treff 1 - 10 av 10
Belysningspunkt objekttype

Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks. lysmast kun for kabelframføring.


EierBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


PlasseringBelysningspunkt kodeliste

Angir plassering for vegobjektet.


Strømtilførsel_KategoriBelysningspunkt kodeliste

Angir hvilken type strømtilkobling det er til vegobjektet.


OverbelastningsvernBelysningspunkt kodeliste

Angir om det er overbelastningsvern i punktet.


BruksområdeBelysningspunkt kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.


VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.