Armeringsnett

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Viser treff 1 - 9 av 9
Armeringsnett objekttype

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.


EierArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


MaterialtypeArmeringsnett kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av.


PlasseringArmeringsnett kodeliste

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert.


BudsjettArmeringsnett kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over.


VedlikeholdsansvarligArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.