Adresse

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.

Viser treff 1 - 5 av 5
Adresse objekttype

Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.


SidevegAdresse kodeliste

Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs. "Ikke sideveg".