Belegning (test)

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Område utenfor selve kjørebanen som har egen belegning. Kan også være kjørebane på områder/veger som ikke har eget vegnett i NVDB.

Viser treff 1 - 7 av 7
Belegning (test) objekttype

Område utenfor selve kjørebanen som har egen belegning. Kan også være kjørebane på områder/veger som ikke har eget vegnett i NVDB.


TypeBelegning (test) kodeliste

Angir type belegning.


EierBelegning (test) kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligBelegning (test) kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold