ATK, influensstrekning

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.

Viser treff 1 - 5 av 5
ATK, influensstrekning objekttype

Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.


TypeTrafikkontrollATK, influensstrekning kodeliste

Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om.