ATK-punkt

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.

Viser treff 1 - 8 av 8
ATK-punkt objekttype

Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.


EierATK-punkt kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Fartsmåler_TypeATK-punkt kodeliste

Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt.


VedlikeholdsansvarligATK-punkt kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold.


KontollretningATK-punkt kodeliste

Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.