Id; Navn; Beskrivelse; Spesifikasjon; Status; Tema; Type; Url; Versjon EAPK_E7F57FAF_DB3F_4129_BB30_C903F137F599;NVDB Datakatalogen;;NVDB\NVDB Datakatalogen;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E7F57FAF_DB3F_4129_BB30_C903F137F599; EAID_AF35ECB1_EE23_448d_B9CE_52A0D1BD89E7;Hovedskjema;;NVDB\NVDB Datakatalogen;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF35ECB1_EE23_448d_B9CE_52A0D1BD89E7; EAPK_A69E13A5_E496_4f3f_A8D0_C6D62EC6E2EA;Antenne;Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A69E13A5_E496_4f3f_A8D0_C6D62EC6E2EA;2.17 EAID_A2E3C54F_5791_4159_B175_11D29464D7F0;Antenne Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2E3C54F_5791_4159_B175_11D29464D7F0;2.17 EAID_993AD814_4FB7_4337_81D1_7AEF47235E69;Antenne Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_993AD814_4FB7_4337_81D1_7AEF47235E69;2.17 EAID_32062205_4522_4e86_AD86_8F9DA0049B2F;Antenne Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32062205_4522_4e86_AD86_8F9DA0049B2F;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;Antenne;Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_1822A811_448F_463c_99E0_84F2003BFAC8;Type;Angir type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1822A811_448F_463c_99E0_84F2003BFAC8;2.17 EAID_616A5543_67CB_402e_B4AB_2C3D2583980B;Vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_616A5543_67CB_402e_B4AB_2C3D2583980B;2.17 EAID_BA4003C4_6156_47c3_96F6_CBDC73E39787;Eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA4003C4_6156_47c3_96F6_CBDC73E39787;2.17 EAPK_5CE2D3F0_60E3_4cf2_ACA6_1733E97F7F33;Armeringsnett;Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5CE2D3F0_60E3_4cf2_ACA6_1733E97F7F33;2.17 EAID_7656A2EA_7600_4683_83E5_D0AF52EE5D20;Armeringsnett Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7656A2EA_7600_4683_83E5_D0AF52EE5D20;2.17 EAID_AA9DDD34_0129_4074_8821_04C732392444;Armeringsnett Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA9DDD34_0129_4074_8821_04C732392444;2.17 EAID_2253F4F9_8716_418b_B6F5_1BD2B4DEFA08;Armeringsnett Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2253F4F9_8716_418b_B6F5_1BD2B4DEFA08;2.17 EAID_03444A68_EC32_4130_9E8A_A510ACEFB17E;VedlikeholdsansvarligArmeringsnett;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03444A68_EC32_4130_9E8A_A510ACEFB17E;2.17 EAID_61641DB7_2023_4f24_8618_576BA153982F;EierArmeringsnett;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61641DB7_2023_4f24_8618_576BA153982F;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;Armeringsnett;Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_75144E9A_2DFB_4669_9229_5BDE74DBB992;Materialtype;Angir hvilket materiale armeringsnettet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75144E9A_2DFB_4669_9229_5BDE74DBB992;2.17 EAID_C1BA26CC_34F7_4957_8166_E900769B5D85;Plassering;Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1BA26CC_34F7_4957_8166_E900769B5D85;2.17 EAID_E78E067C_4F67_4d28_893E_E72B88724FF6;Budsjett;Angir hvilket budsjett utlegging går over;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E78E067C_4F67_4d28_893E_E72B88724FF6;2.17 EAPK_48D1E84F_42A9_4e50_97DA_233B529897E6;Artsrik vegkant;Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_48D1E84F_42A9_4e50_97DA_233B529897E6;2.17 EAID_A3CCE7EB_BC5D_4c6f_ABFD_5025FC5460D5;Artsrik vegkant Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3CCE7EB_BC5D_4c6f_ABFD_5025FC5460D5;2.17 EAID_8160CCC7_DFBD_456d_8FC1_897F5B630645;Artsrik vegkant Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8160CCC7_DFBD_456d_8FC1_897F5B630645;2.17 EAID_8524C2BC_B80E_4ec9_A5AF_8908910FC958;Artsrik vegkant Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8524C2BC_B80E_4ec9_A5AF_8908910FC958;2.17 EAID_263900FE_AB47_443b_8146_6052B4B0F72B;EgenSkjøtselsplan;Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_263900FE_AB47_443b_8146_6052B4B0F72B;2.17 EAID_2887D0B5_7122_46b5_B798_5FCD279906EA;RestriksjonKantklipp;"Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet ""Spesiell beskrivelse/ merknad""";NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2887D0B5_7122_46b5_B798_5FCD279906EA;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;ArtsrikVegkant;Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_AB797BD4_621B_41f6_86E1_F29EEDC2A588;Sprøyteforbud;Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB797BD4_621B_41f6_86E1_F29EEDC2A588;2.17 EAID_C000F2E4_4C84_4f34_8F0D_2DF1172435C2;PlantelivVerdi;Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C000F2E4_4C84_4f34_8F0D_2DF1172435C2;2.17 EAID_DB3B0F27_C5EA_4c6d_99C2_05AECB01ACAF;Sone;Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB3B0F27_C5EA_4c6d_99C2_05AECB01ACAF;2.17 EAID_EC3AA099_7206_4e73_9849_256DE3C2FC4B;RestriksjonGrøftKantrensk;Angir om det skal taes spesielle hensyn ved skjøtsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC3AA099_7206_4e73_9849_256DE3C2FC4B;2.17 EAID_EE6BC630_B3B7_4a51_B263_B4D2E74672E3;TypeVegkant;Angir hvilken type vegkant objektet gjelder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE6BC630_B3B7_4a51_B263_B4D2E74672E3;2.17 EAPK_CB9D1AC1_E735_470a_8BE6_639809294944;ATK, influensstrekning;Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CB9D1AC1_E735_470a_8BE6_639809294944;2.17 EAID_991F1E12_91DA_482a_A156_5449E7B2015B;ATK, influensstrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_991F1E12_91DA_482a_A156_5449E7B2015B;2.17 EAID_CA206E8F_EBD5_412c_9209_3A159E3F72C5;ATK, influensstrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA206E8F_EBD5_412c_9209_3A159E3F72C5;2.17 EAID_8D3CC11F_BA33_4725_A90C_85C110E5B479;ATK, influensstrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D3CC11F_BA33_4725_A90C_85C110E5B479;2.17 EAID_082518F4_FC5B_43a5_A81D_EB3E8A21C74F;TypeTrafikkontroll;Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_082518F4_FC5B_43a5_A81D_EB3E8A21C74F;2.17 EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;ATK_Influensstrekning;Strekning hvor det er automatisk overvåkning av fartsnivå. Strekning er definert fra varslingsskilt 556 til 3 km etter siste ATK-punkt for punkt-Atk og til 1 km etter det siste ATK-punktet for streknings-ATK.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;2.17 EAPK_FA2DBD63_DD96_4cb4_A22F_653CB4782FF3;ATK-punkt; Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FA2DBD63_DD96_4cb4_A22F_653CB4782FF3;2.17 EAID_82BE9EED_6162_405c_8E1C_5E5F2AB82669;ATK-punkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82BE9EED_6162_405c_8E1C_5E5F2AB82669;2.17 EAID_64A5BCCB_6128_46c9_85A4_0F213317DAEB;ATK-punkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64A5BCCB_6128_46c9_85A4_0F213317DAEB;2.17 EAID_3FAF450B_49FB_419e_B811_E9CEB60F3EFB;ATK-punkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FAF450B_49FB_419e_B811_E9CEB60F3EFB;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;ATK_Punkt; Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) på passerende kjøretøy ved hjelp av en fartsmåler og kamera som fotograferer fartsovertredere.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_B6C41347_79B1_4103_A48D_961EC841206E;Fartsmåler_Type;Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6C41347_79B1_4103_A48D_961EC841206E;2.17 EAID_D564E41F_C6DB_4b41_8AD6_37CD5B7E481F;EierATK_Punkt;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D564E41F_C6DB_4b41_8AD6_37CD5B7E481F;2.17 EAID_FAA01165_9257_4f0e_A180_F041C950C18F;Kontollretning;Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAA01165_9257_4f0e_A180_F041C950C18F;2.17 EAPK_3F1803E1_0701_4fcf_B450_CB169E89A0DB;Avkjørsel;Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3F1803E1_0701_4fcf_B450_CB169E89A0DB;2.17 EAID_BD98D94D_8739_4523_837C_F0E2737C12ED;Avkjørsel Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD98D94D_8739_4523_837C_F0E2737C12ED;2.17 EAID_E38F02D7_312C_497d_A3E2_5765E3312B63;Avkjørsel Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E38F02D7_312C_497d_A3E2_5765E3312B63;2.17 EAID_DE2D7283_EAC4_43d6_B934_3658D4D248EF;Avkjørsel Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE2D7283_EAC4_43d6_B934_3658D4D248EF;2.17 EAID_1B242F7B_3F4F_44d2_B5EA_A8CD148E3E31;Vedtak;Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B242F7B_3F4F_44d2_B5EA_A8CD148E3E31;2.17 EAID_21A985A8_1A16_4c39_A3D9_D13ACC029609;EierAvkjørsel;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21A985A8_1A16_4c39_A3D9_D13ACC029609;2.17 EAID_534C3BC5_7982_436b_A1BF_AE4F0E7B8673;Bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_534C3BC5_7982_436b_A1BF_AE4F0E7B8673;2.17 EAID_752CF369_C54E_4a3c_8512_F75D19A7805A;Avkjørsel_Primæraktivitet;Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_752CF369_C54E_4a3c_8512_F75D19A7805A;2.17 EAID_944DEA53_1F31_4d09_B7BD_F4E92A167444;Primæraktivitet;Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_944DEA53_1F31_4d09_B7BD_F4E92A167444;2.17 EAID_9EB12328_9199_4802_A501_13531E2C1DE6;Dreneringsforhold;Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB12328_9199_4802_A501_13531E2C1DE6;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;Avkjørsel;Kjørbar tilknytning til vegnettet for en eiendom eller et begrenset antall eiendommer (1).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_F5D808EC_5DF4_47f9_B52D_D814E6F14D60;VedlikeholdsansvarligAvkjørsel;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5D808EC_5DF4_47f9_B52D_D814E6F14D60;2.17 EAPK_CC9F6406_94AE_417a_9ADD_BB5EB18BABE0;Avkjørsel, holdningsklasse;Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CC9F6406_94AE_417a_9ADD_BB5EB18BABE0;2.17 EAID_94912A72_290F_48a7_9ECC_0E06279CD363;Avkjørsel, holdningsklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94912A72_290F_48a7_9ECC_0E06279CD363;2.17 EAID_A96D6C99_3D6D_4353_A046_DA24533DFAF0;Avkjørsel, holdningsklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A96D6C99_3D6D_4353_A046_DA24533DFAF0;2.17 EAID_8C57C869_1CAC_4df4_918B_8187B24B5AFE;Avkjørsel, holdningsklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C57C869_1CAC_4df4_918B_8187B24B5AFE;2.17 EAID_2CBA9D81_0151_458b_8EF0_5E81F85EEC0F;Klasse;Angir holdningsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2CBA9D81_0151_458b_8EF0_5E81F85EEC0F;2.17 EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;Avkjørsel_Holdningsklasse;Angir hvilken offisiell holdning det er til opprettelse av avkjørsler på strekningen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;2.17 EAPK_0DC71001_60AC_4d25_887A_2D281F1E3F4E;Avrettingslag;Avrettingslag i overbygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0DC71001_60AC_4d25_887A_2D281F1E3F4E;2.17 EAID_6B97C39E_07A8_4825_AEC5_547022C44248;Avrettingslag Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B97C39E_07A8_4825_AEC5_547022C44248;2.17 EAID_963740C3_884C_4c83_A167_ABBBBF71A5A0;Avrettingslag Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_963740C3_884C_4c83_A167_ABBBBF71A5A0;2.17 EAID_179BECFC_30FF_4a5f_B942_9966BC5119B4;Avrettingslag Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_179BECFC_30FF_4a5f_B942_9966BC5119B4;2.17 EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;Avrettingslag;Avrettingslag i overbygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;2.17 EAPK_1844F7DD_1989_4fcc_B4BF_E73179FE2054;Avstandsmåling;Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1844F7DD_1989_4fcc_B4BF_E73179FE2054;2.17 EAID_BF4855BB_F60B_4c7f_9D8E_E7DAF1BBDB09;Avstandsmåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF4855BB_F60B_4c7f_9D8E_E7DAF1BBDB09;2.17 EAID_132B49FC_0588_4e79_ABE9_010EE76BB8A0;Avstandsmåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_132B49FC_0588_4e79_ABE9_010EE76BB8A0;2.17 EAID_448A62BC_B27C_4304_B9C4_7EF756E35DBA;Avstandsmåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_448A62BC_B27C_4304_B9C4_7EF756E35DBA;2.17 EAID_99E4C63D_D884_40f5_AE3C_BDED416FBCCA;Kvalitet;Angir kvalitet på måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99E4C63D_D884_40f5_AE3C_BDED416FBCCA;2.17 EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;Avstandsmåling;Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;2.17 EAPK_14C2EE8C_99E9_4b64_B037_C4C1B122D2DC;Basseng/Magasin;Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_14C2EE8C_99E9_4b64_B037_C4C1B122D2DC;2.17 EAID_41C04598_F133_440b_AE88_FF752C6AF88C;Basseng/Magasin Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41C04598_F133_440b_AE88_FF752C6AF88C;2.17 EAID_855A1DBE_0012_4fb9_A0EA_276C09B067CA;Basseng/Magasin Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_855A1DBE_0012_4fb9_A0EA_276C09B067CA;2.17 EAID_759FDC2D_1AF2_48c6_A7D6_EB53F9CE6C00;Basseng/Magasin Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_759FDC2D_1AF2_48c6_A7D6_EB53F9CE6C00;2.17 EAID_13C554AD_F6D3_498f_A73D_ED3E6DFFC4AC;BruksområdeBassengMagasin;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13C554AD_F6D3_498f_A73D_ED3E6DFFC4AC;2.17 EAID_17071FEE_B147_41e4_A8EF_6C0DF0348FB1;Oljeutskilling;Basseng har system for utskilling av olje.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17071FEE_B147_41e4_A8EF_6C0DF0348FB1;2.17 EAID_33ED5659_3422_41ac_9087_0A028093CE2C;HovedForbasseng;Angir bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33ED5659_3422_41ac_9087_0A028093CE2C;2.17 EAID_5261E57C_0C57_4b85_A157_185EEC117735;Utløpsløsning;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5261E57C_0C57_4b85_A157_185EEC117735;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;BassengMagasin;Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_6730201B_7908_4fa3_99E4_14E7DD4EEB7E;Slukkevann;Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med evt. brann. Mest relevant i tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6730201B_7908_4fa3_99E4_14E7DD4EEB7E;2.17 EAID_7DF3FB12_F290_430e_9A2A_BC546D9334FF;VedlikeholdsansvarligBassengMagasin;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DF3FB12_F290_430e_9A2A_BC546D9334FF;2.17 EAID_AEFEC796_3D67_4c6d_8ADD_BC5C23850CE8;EierBassengMagasin;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEFEC796_3D67_4c6d_8ADD_BC5C23850CE8;2.17 EAID_CFC30877_888B_4342_BA2A_4ECEB3BE93F4;Filtermasser;Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFC30877_888B_4342_BA2A_4ECEB3BE93F4;2.17 EAID_DC256588_90F1_4e5e_880E_E9A4B64EA6F5;Innløpsløsning;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC256588_90F1_4e5e_880E_E9A4B64EA6F5;2.17 EAID_E50D8C17_7723_486d_A9E7_4F04FDDB78CC;Bunn;Angir hvilken type bunn det er i bassenget;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E50D8C17_7723_486d_A9E7_4F04FDDB78CC;2.17 EAPK_D78457F9_CDD2_4b52_AC38_83CC3252FEF0;Belysningspunkt;Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D78457F9_CDD2_4b52_AC38_83CC3252FEF0;2.17 EAID_09EE2591_BD6C_4937_8EB5_1D567884C759;Belysningspunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09EE2591_BD6C_4937_8EB5_1D567884C759;2.17 EAID_58138F98_DC41_4d27_AC03_53E7CB5AC4F3;Belysningspunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58138F98_DC41_4d27_AC03_53E7CB5AC4F3;2.17 EAID_A2969DE6_9DEF_4c39_A10E_D5170D077D8F;Belysningspunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2969DE6_9DEF_4c39_A10E_D5170D077D8F;2.17 EAID_42169599_4B53_498a_8AFB_27EC01478453;Overbelastningsvern;Angir om det er overbelastningsvern i punktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42169599_4B53_498a_8AFB_27EC01478453;2.17 EAID_5A07F193_A446_4b6a_A568_D81935101EEB;Strømtilførsel_Kategori;Angir hvilken type strømtilkopling det er til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A07F193_A446_4b6a_A568_D81935101EEB;2.17 EAID_7C5B6457_B6B3_4663_A555_9E9DCC42CF65;VedlikeholdsansvarligBelysningspunkt;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C5B6457_B6B3_4663_A555_9E9DCC42CF65;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;Belysningspunkt;Lokasjon/konteiner med samling av en eller flere lysarmaturer og lysmast i ett punkt. Det kan forekomme varianter uten lysmast, for eksempel lysarmatur opphengt i tunneltak, og det kan forekomme varianter uten lysarmatur, f.eks lysmast kun for kabelframføring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_C167CF36_6D7F_4999_9254_5C8A5B2592A2;PlasseringBelysningspunkt;Angir plassering for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C167CF36_6D7F_4999_9254_5C8A5B2592A2;2.17 EAID_C1CA9590_613F_4cd5_8810_FA5C011D6E9A;BruksområdeBelysningspunkt;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1CA9590_613F_4cd5_8810_FA5C011D6E9A;2.17 EAID_E06EF4EC_588B_41ad_926F_89E5DB67BB80;EierBelysningspunkt;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E06EF4EC_588B_41ad_926F_89E5DB67BB80;2.17 EAPK_A00EBEB8_A4E8_4f40_96F0_DA9E558590F3;Belysningsstrekning;Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A00EBEB8_A4E8_4f40_96F0_DA9E558590F3;2.17 EAID_0E583796_4071_4dcc_A653_55BB3C00F669;Belysningsstrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E583796_4071_4dcc_A653_55BB3C00F669;2.17 EAID_2AB61289_31CE_4d98_8BDE_D5E1A0D63165;Belysningsstrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AB61289_31CE_4d98_8BDE_D5E1A0D63165;2.17 EAID_2EB7EA1D_3AA0_4d22_AE82_5D128CADF717;Belysningsstrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EB7EA1D_3AA0_4d22_AE82_5D128CADF717;2.17 EAID_659B2F8F_E49A_464f_9480_520588BF3397;VedlikeholdsansvarligBelysningsstrekning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_659B2F8F_E49A_464f_9480_520588BF3397;2.17 EAID_6CC83D8E_F660_4bd1_BD2D_829E9F2B03AA;BruksområdeBelysningsstrekning;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CC83D8E_F660_4bd1_BD2D_829E9F2B03AA;2.17 EAID_6D882A21_0E7F_4f56_B65F_7EC38ACFDB91;TypeBelysningsstrekning;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D882A21_0E7F_4f56_B65F_7EC38ACFDB91;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;Belysningsstrekning;Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter som naturlig hører sammen. Alle elektriske objekter i en Belysningsstrekning skal være koblet mot samme Elektriske anlegg, dvs. de skal ligge under samme måler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_D47E69AC_5A79_486a_8DCE_FC0EF4EFB93F;Tenningssystem;Angir hvilken teknologi som benyttes for tenning og slukking;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D47E69AC_5A79_486a_8DCE_FC0EF4EFB93F;2.17 EAID_E2983D06_6F2B_4fbc_A6F5_E8BCFE5D97CA;Dimming;Angir om belysningsstrekning kan dimmes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2983D06_6F2B_4fbc_A6F5_E8BCFE5D97CA;2.17 EAID_ECF3EA54_740F_4cb7_BA24_FC4244864C3D;EierBelysningsstrekning;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECF3EA54_740F_4cb7_BA24_FC4244864C3D;2.17 EAID_F1B88D3A_8527_4368_AA65_7ADF92DCAE56;Fjernstyring;Angir om det er mulig å fjernstyre belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1B88D3A_8527_4368_AA65_7ADF92DCAE56;2.17 EAPK_C9D33DCF_5722_4742_A8A6_7A8F74B89C5C;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C9D33DCF_5722_4742_A8A6_7A8F74B89C5C;2.17 EAID_D2861878_8538_4604_B6A2_11EA8DF59689;Beredskapsveg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2861878_8538_4604_B6A2_11EA8DF59689;2.17 EAID_290FE8AB_2EEE_4ba0_8120_0B9B1BCDC8DE;Beredskapsveg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_290FE8AB_2EEE_4ba0_8120_0B9B1BCDC8DE;2.17 EAID_5F935E52_A78F_49a1_8675_9C4780C42424;Beredskapsveg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F935E52_A78F_49a1_8675_9C4780C42424;2.17 EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;Beredskapsveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;2.17 EAPK_5997EB1C_70C9_4965_947B_6F3CA148E0F1;Bergrom;Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5997EB1C_70C9_4965_947B_6F3CA148E0F1;2.17 EAID_C6F01E30_30AD_444e_B966_84C149D938D7;Fjellrom Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6F01E30_30AD_444e_B966_84C149D938D7;2.17 EAID_5C421DF8_2A44_4a09_B95D_080D992111DC;Fjellrom Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C421DF8_2A44_4a09_B95D_080D992111DC;2.17 EAID_71CE1F3F_85FE_477c_8912_C941E1AF7341;Fjellrom Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71CE1F3F_85FE_477c_8912_C941E1AF7341;2.17 EAID_566A09DB_32D1_42aa_9167_39EC24D900BE;VedlikeholdsansvarligBergrom;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_566A09DB_32D1_42aa_9167_39EC24D900BE;2.17 EAID_641830A4_9352_4714_AA62_803D55BA73F8;EierBergrom;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_641830A4_9352_4714_AA62_803D55BA73F8;2.17 EAID_A678EA3B_7616_4af0_B825_81E688C909DD;BruksområdeBergrom;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A678EA3B_7616_4af0_B825_81E688C909DD;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;Bergrom;Utsprengt del av tunnel som er avgrenset fra selve tunnelløpet med vegg/dør.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAPK_140BCBFF_98EF_4007_A4F3_8D1A4EEBAB19;Bergsikring;Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_140BCBFF_98EF_4007_A4F3_8D1A4EEBAB19;2.17 EAID_5A309A1C_B73C_4d7d_9F32_8CF6CBC043CC;Bergsikring Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A309A1C_B73C_4d7d_9F32_8CF6CBC043CC;2.17 EAID_9735B2F6_72B9_43c3_8291_5441A8C8D76D;Bergsikring Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9735B2F6_72B9_43c3_8291_5441A8C8D76D;2.17 EAID_2507BF82_935D_4d76_8B68_400BF1281464;Bergsikring Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2507BF82_935D_4d76_8B68_400BF1281464;2.17 EAID_06479BCD_2745_4b2f_91AB_966DBD403A81;TypeBergsikring;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06479BCD_2745_4b2f_91AB_966DBD403A81;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;Bergsikring;Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_7A463FB2_614B_4705_A041_07CF2A8B97AF;VedlikeholdsansvarligBergsikring;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A463FB2_614B_4705_A041_07CF2A8B97AF;2.17 EAID_8AC13C4C_A2E6_46b0_BB34_1F0C12720A85;PlasseringBergsikring;Angir sikringsfeltets plassering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AC13C4C_A2E6_46b0_BB34_1F0C12720A85;2.17 EAID_C7C524AE_AC71_4b20_85F9_9F6E39787501;TypeSprøytbetong;Angir hvilken type sprøytbetong som er benyttet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7C524AE_AC71_4b20_85F9_9F6E39787501;2.17 EAID_CCAFEB2D_C759_4787_8D09_07FCF4CDBEC2;EierBergsikring;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCAFEB2D_C759_4787_8D09_07FCF4CDBEC2;2.17 EAID_EB1C3287_572A_4fc6_90BF_BD38DD97A349;Adkomst;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB1C3287_572A_4fc6_90BF_BD38DD97A349;2.17 EAPK_37BFC947_2F47_40ac_9401_87FACCAD74DD;Betongutstøping;Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_37BFC947_2F47_40ac_9401_87FACCAD74DD;2.17 EAID_3B557381_6A35_461a_9CCE_B1396858A0A9;Betongutstøping Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B557381_6A35_461a_9CCE_B1396858A0A9;2.17 EAID_9DBD2AD1_1AC0_419d_8DA7_1413097005D5;Betongutstøping Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DBD2AD1_1AC0_419d_8DA7_1413097005D5;2.17 EAID_593DCDFA_11B0_4f11_9C06_1F8E84827D5A;Betongutstøping Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_593DCDFA_11B0_4f11_9C06_1F8E84827D5A;2.17 EAID_1495C816_0631_47a0_A672_CD00D0AFB90F;Armering;Angir om det er armering, og i tilfelle hvilken type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1495C816_0631_47a0_A672_CD00D0AFB90F;2.17 EAID_4519C40E_C545_4a71_8B83_8A0B6D81C6E4;MembranBetongutstøping;Angir hvilken type membran/drenering det er bak utstøping;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4519C40E_C545_4a71_8B83_8A0B6D81C6E4;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;Betongutstøping;Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_D763B266_ABA6_4019_AB50_13A59CF30B47;Posisjon;Angir posisjon til vegobjektet i samleobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D763B266_ABA6_4019_AB50_13A59CF30B47;2.17 EAPK_803019C2_7302_4378_BC8F_793D2C4D3A46;Blomsterbeplantning;Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_803019C2_7302_4378_BC8F_793D2C4D3A46;2.17 EAID_9010C603_714A_43a2_87FC_11C1BED766E6;Blomsterbeplantning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9010C603_714A_43a2_87FC_11C1BED766E6;2.17 EAID_EB6E77E7_7BD0_4dd8_984B_59973BF98903;Blomsterbeplantning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB6E77E7_7BD0_4dd8_984B_59973BF98903;2.17 EAID_0325A86B_4992_4917_9DA4_C19F4C8BA84A;Blomsterbeplantning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0325A86B_4992_4917_9DA4_C19F4C8BA84A;2.17 EAID_3174F519_8918_4b63_9DB9_827BF71537AF;EierBlomsterbeplantning;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3174F519_8918_4b63_9DB9_827BF71537AF;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;Blomsterbeplantning;Blomsterbeplantinger skal fremvise blomsterprakt, form, farge og duft. Det menes her planter som kommer i kategorien stauder, utplantingsplanter, løk, roser og klatreplanter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_8C1DF431_73EC_4618_BEAB_69422C15D1C1;TypeBlomsterbeplantning;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C1DF431_73EC_4618_BEAB_69422C15D1C1;2.17 EAID_B057F66C_7255_417e_B1B3_8CC8B9748741;VedlikeholdsansvarligBlomsterbeplantning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B057F66C_7255_417e_B1B3_8CC8B9748741;2.17 EAPK_8EF60EA0_87FC_4e2a_BB25_CE127DC5DE95;Bomstasjon;Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8EF60EA0_87FC_4e2a_BB25_CE127DC5DE95;2.17 EAID_68FBA469_C439_4d84_8034_373DD4BF90A5;Bomstasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68FBA469_C439_4d84_8034_373DD4BF90A5;2.17 EAID_DD2346D4_9EDC_44ae_96C3_CAE79C1C3C62;Bomstasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD2346D4_9EDC_44ae_96C3_CAE79C1C3C62;2.17 EAID_F474021B_1EA6_41d4_B218_4DFC78C3B9AD;Bomstasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F474021B_1EA6_41d4_B218_4DFC78C3B9AD;2.17 EAID_231F4505_DB94_4ed8_9DC2_FCF7AD8273E8;EierBomstasjon;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_231F4505_DB94_4ed8_9DC2_FCF7AD8273E8;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;Bomstasjon;Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_6E753014_62F6_4882_89CF_D8BB0751F947;TidsdifferensiertTakst;Angir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E753014_62F6_4882_89CF_D8BB0751F947;2.17 EAID_9180005B_3712_4816_9A48_478A6F6CAE5F;Bomstasjonstype;Angir hvilken type bomstasjon det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9180005B_3712_4816_9A48_478A6F6CAE5F;2.17 EAID_A9D37003_FEE2_4202_B168_1FFB5019E80C;Timesregel;Angir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9D37003_FEE2_4202_B168_1FFB5019E80C;2.17 EAID_C3BDB766_76AC_40d7_8CF3_433F0D424FF3;GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke;Angir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3BDB766_76AC_40d7_8CF3_433F0D424FF3;2.17 EAID_D62764F4_5D96_409c_9B3C_807F4FB50010;Innkrevningsretning;Angir hvilken retning det er betalingsinnkrevning i forhold til vegens metreringsretning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D62764F4_5D96_409c_9B3C_807F4FB50010;2.17 EAID_F81A0D29_6A64_411b_8374_5E77BDB826E2;VedlikeholdsansvarligBomstasjon;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F81A0D29_6A64_411b_8374_5E77BDB826E2;2.17 EAPK_3B459EEF_D0C2_4f7a_A0AF_1204A5209474;Branndetektor;Utstyr til å registrere tilløp til brann;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3B459EEF_D0C2_4f7a_A0AF_1204A5209474;2.17 EAID_E69BC66C_1599_4aa0_8A84_2196088ECCDA;Branndetektor Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E69BC66C_1599_4aa0_8A84_2196088ECCDA;2.17 EAID_58BAEED7_367D_4bb9_9AFC_F116F939A349;Branndetektor Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58BAEED7_367D_4bb9_9AFC_F116F939A349;2.17 EAID_5B2FB67A_893B_46b3_8DDD_215E6CB5287F;Branndetektor Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B2FB67A_893B_46b3_8DDD_215E6CB5287F;2.17 EAID_A609744E_CA63_43e1_8B24_37C35E171AA7;TypeBranndetektor;Angir type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A609744E_CA63_43e1_8B24_37C35E171AA7;2.17 EAID_A8874A95_6D18_4acc_B441_1CDB2051D75D;EierBranndetektor;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8874A95_6D18_4acc_B441_1CDB2051D75D;2.17 EAID_EBB0BBE0_91E9_4e8b_BC46_A6A75DE6500D;VedlikeholdsansvarligBranndetektor;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBB0BBE0_91E9_4e8b_BC46_A6A75DE6500D;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;Branndetektor;Utstyr til å registrere tilløp til brann;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAPK_AC8DEDCB_7C4F_4c04_BB9E_8BBEE253AF1E;Brannslokkingsanlegg;System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AC8DEDCB_7C4F_4c04_BB9E_8BBEE253AF1E;2.17 EAID_44C464FB_023B_4af9_A99E_449724BE0323;Brannslokkingsanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44C464FB_023B_4af9_A99E_449724BE0323;2.17 EAID_DD656781_1B50_4651_83F7_8A62C368FE5B;Brannslokkingsanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD656781_1B50_4651_83F7_8A62C368FE5B;2.17 EAID_DB4843C1_F88A_4a7e_9870_10D05D94006A;Brannslokkingsanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB4843C1_F88A_4a7e_9870_10D05D94006A;2.17 EAID_35C3947E_2E61_46fe_A315_98E0E7E28C1F;TypeBrannslokkingsanlegg;Angir type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35C3947E_2E61_46fe_A315_98E0E7E28C1F;2.17 EAID_73DDCE5B_C263_4ef7_8719_A2D37CA1CB57;VedlikeholdsansvarligBrannslokkingsanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73DDCE5B_C263_4ef7_8719_A2D37CA1CB57;2.17 EAID_CEDBFB32_D388_41dd_9671_401480125D09;EierBrannslokkingsanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEDBFB32_D388_41dd_9671_401480125D09;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;Brannslokkingsanlegg;System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAPK_B2D36D14_F257_4c30_A06C_5413922D8F0B;Brannslokningsapparat;Apparat for å slokke brann;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B2D36D14_F257_4c30_A06C_5413922D8F0B;2.17 EAID_438EC083_827D_4b28_BD8C_7E950CA39DA7;Brannslokningsapparat Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_438EC083_827D_4b28_BD8C_7E950CA39DA7;2.17 EAID_0E44ABD9_7D94_4564_923E_7484AC819CE9;Brannslokningsapparat Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E44ABD9_7D94_4564_923E_7484AC819CE9;2.17 EAID_FBD1053C_F096_4f6e_8B5A_69ECBC7D8525;Brannslokningsapparat Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBD1053C_F096_4f6e_8B5A_69ECBC7D8525;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;Brannslokningsapparat;Apparat for å slokke brann;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_4AE01BE7_3ABE_4fb8_B636_F34F12D4F793;Kapasitet;Angir kapasitet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AE01BE7_3ABE_4fb8_B636_F34F12D4F793;2.17 EAID_6DEE5FE4_2E86_4a9f_B0E1_1E37B8CDD019;PlasseringITekniskRom;Angir om objektet er plassert i teknisk rom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DEE5FE4_2E86_4a9f_B0E1_1E37B8CDD019;2.17 EAID_E6714F33_EE02_42e0_B5DB_814D304C8DB3;TypeBrannslokningsapparat;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6714F33_EE02_42e0_B5DB_814D304C8DB3;2.17 EAPK_1AC5A02D_6917_4ae9_AB85_DAC8836EBC43;Brannvarslingsanlegg;System for automatisk varsling av brann.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1AC5A02D_6917_4ae9_AB85_DAC8836EBC43;2.17 EAID_CB9B8C4B_D224_4783_AE12_2421F084E1CE;Brannvarslingsanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB9B8C4B_D224_4783_AE12_2421F084E1CE;2.17 EAID_124FE689_B991_4022_9CE2_75353ED0C3D2;Brannvarslingsanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_124FE689_B991_4022_9CE2_75353ED0C3D2;2.17 EAID_9FC78311_223A_4bb8_B4A3_FBCFE0C77997;Brannvarslingsanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9FC78311_223A_4bb8_B4A3_FBCFE0C77997;2.17 EAID_29C705F3_CD5B_451c_85C4_811FA4F75A40;VedlikeholdsansvarligBrannvarslingsanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29C705F3_CD5B_451c_85C4_811FA4F75A40;2.17 EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;Brannvarslingsanlegg;System for automatisk varsling av brann.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;2.17 EAID_F3BFE071_5BFC_4b5b_B57C_C42E8ED5DD1B;EierBrannvarslingsanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3BFE071_5BFC_4b5b_B57C_C42E8ED5DD1B;2.17 EAPK_52BE237A_67F9_4157_AF30_F82F96CFCB5A;Breddemåling;"Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være ""datter"" til annet vegojekt.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_52BE237A_67F9_4157_AF30_F82F96CFCB5A;2.17 EAID_BCFBB357_7CC1_4ba4_AFF8_BE84C19BEF12;Breddemåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCFBB357_7CC1_4ba4_AFF8_BE84C19BEF12;2.17 EAID_FE8652E9_F272_4f0d_A864_ED56BEB10261;Breddemåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE8652E9_F272_4f0d_A864_ED56BEB10261;2.17 EAID_E52CAD75_0ABC_45fb_AA28_1E60E405D10E;Breddemåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E52CAD75_0ABC_45fb_AA28_1E60E405D10E;2.17 EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;Breddemåling;"Målt bredde gjeldende over en strekning. Breddemåling må være ""datter"" til annet vegojekt.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;2.17 EAID_E9DCBD8E_9853_4e68_94F3_6DEB89230708;KvalitetBreddemåling;Angir kvalitet på måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9DCBD8E_9853_4e68_94F3_6DEB89230708;2.17 EAPK_7646308E_AF82_4db4_80A5_91F2776455F2;Breddeutvidelse, kryss;"Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også ""passeringslomme"".";NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7646308E_AF82_4db4_80A5_91F2776455F2;2.17 EAID_6545A971_F8CD_44b4_8998_5B651B94105F;Breddeutvidelse, kryss Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6545A971_F8CD_44b4_8998_5B651B94105F;2.17 EAID_34D91153_CB0E_4e7a_A9FF_531A482E70CD;Breddeutvidelse, kryss Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34D91153_CB0E_4e7a_A9FF_531A482E70CD;2.17 EAID_52D4BF46_5BAD_45c5_A838_3BF033172EA4;Breddeutvidelse, kryss Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52D4BF46_5BAD_45c5_A838_3BF033172EA4;2.17 EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;Breddeutvidelse_Kryss;"Breddeutvidelse på høyre side av vegen (sett i kjøreretning) i T-kryss for at trafikken skal kunne passere kjøretøy som venter på å få svinge til venstre. Benevnes også ""passeringslomme"".";NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;2.17 EAPK_B5B90AF9_4833_408d_A931_A0578E63B610;Bru;Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B5B90AF9_4833_408d_A931_A0578E63B610;2.17 EAID_48880FDC_48A6_495c_92FE_D52245EC2EB4;Bru Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48880FDC_48A6_495c_92FE_D52245EC2EB4;2.17 EAID_EFBB4E18_1460_42c6_9E4E_503F390D0920;Bru Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFBB4E18_1460_42c6_9E4E_503F390D0920;2.17 EAID_7DC08884_7835_4797_8E7E_A8A03D1AF743;Bru Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DC08884_7835_4797_8E7E_A8A03D1AF743;2.17 EAID_212E1C26_0279_47ad_96C8_BB2220A4EE5B;MaterialtypeBru;Angir primær materialtype for brukonstruksjonen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_212E1C26_0279_47ad_96C8_BB2220A4EE5B;2.17 EAID_3145DD90_83EB_4069_BA87_77F276C6732D;VedlikeholdsansvarligBru;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3145DD90_83EB_4069_BA87_77F276C6732D;2.17 EAID_4E7728DB_1BC7_45d2_987E_FFCD1311155C;Veggruppe;Angir veggruppe for spesialtransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E7728DB_1BC7_45d2_987E_FFCD1311155C;2.17 EAID_51A3DFD2_1994_4666_9B60_F8C25B893EB8;Byggverkstype;Angir hvilken type byggverk det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51A3DFD2_1994_4666_9B60_F8C25B893EB8;2.17 EAID_77A7052D_2912_4a73_9127_BAC059FD650D;Sv12_100_Plassering;Angir hvor på brua spesialtransport må kjøre;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77A7052D_2912_4a73_9127_BAC059FD650D;2.17 EAID_7EFBAE7D_A579_4916_A158_696A7C210678;Brukategori;Angir hvilken kategori brukonstruksjonen tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EFBAE7D_A579_4916_A158_696A7C210678;2.17 EAID_A59B342D_5E83_4806_A061_E8BC9928C5D8;Status;Angir hvilken status ei bru har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A59B342D_5E83_4806_A061_E8BC9928C5D8;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;Bru;Byggverk uten overliggende fylling som fører vegen over en fri åpning på minst 2,5 meter (1). Kort bru < 40 meter, lang bru > 40 meter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAPK_86DAFF16_1CF4_4db4_AF3E_70D18D1015CD;Bruksklasse, 12/100-vegnett;Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_86DAFF16_1CF4_4db4_AF3E_70D18D1015CD;2.17 EAID_106CE5CA_06A7_4543_9BA5_2416BB736CB3;Bruksklasse, 12/100-vegnett Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_106CE5CA_06A7_4543_9BA5_2416BB736CB3;2.17 EAID_E554251D_AB85_4dd6_9BC6_4BB870369EDC;Bruksklasse, 12/100-vegnett Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E554251D_AB85_4dd6_9BC6_4BB870369EDC;2.17 EAID_7A80D688_3BAC_4ed9_9C0B_B6F556C119FD;Bruksklasse, 12/100-vegnett Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A80D688_3BAC_4ed9_9C0B_B6F556C119FD;2.17 EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;Bruksklasse_12_100_Vegnett;Gjeldende bruksklasse for 12/100 - vegnett i vegliste.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;2.17 EAPK_F5A0E606_1AA7_4500_B531_6C93CEB912AF;Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell;Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F5A0E606_1AA7_4500_B531_6C93CEB912AF;2.17 EAID_29CC3342_6F04_4fba_A9CC_871024ABCB77;Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29CC3342_6F04_4fba_A9CC_871024ABCB77;2.17 EAID_A3AF5DB1_F0DA_49d4_B37D_2F202C299C69;Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3AF5DB1_F0DA_49d4_B37D_2F202C299C69;2.17 EAID_5241B512_6D9A_4ee1_9A1E_14197B59EF9A;Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5241B512_6D9A_4ee1_9A1E_14197B59EF9A;2.17 EAID_90BF9738_FBB6_489d_9454_BA3C7954AC27;Bruksklasse_12_100_Vegnett_Uoffisiell;Angir bruksklasse for 12/100 - vegnett. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90BF9738_FBB6_489d_9454_BA3C7954AC27;2.17 EAPK_EC644987_FD5C_4090_9931_9F3DF85D86FC;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.;Gjeldende bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. i vegliste;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EC644987_FD5C_4090_9931_9F3DF85D86FC;2.17 EAID_8F9E8969_B909_4eb2_B40A_1BB06F87F714;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m. Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F9E8969_B909_4eb2_B40A_1BB06F87F714;2.17 EAID_62B2F6A8_B4A2_4abe_B45D_0EE185F36048;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m. Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62B2F6A8_B4A2_4abe_B45D_0EE185F36048;2.17 EAID_E62A6732_7FF6_424a_9C8C_15ADE52C4238;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m. Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E62A6732_7FF6_424a_9C8C_15ADE52C4238;2.17 EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm;Gjeldende bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. i vegliste;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;2.17 EAPK_6C7346A5_1284_40ec_8DAB_FB00EDE9ED79;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell;Angir bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. uoffisiell. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6C7346A5_1284_40ec_8DAB_FB00EDE9ED79;2.17 EAID_79ED738E_1DC0_4aee_939B_BCBCD5BA8A82;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79ED738E_1DC0_4aee_939B_BCBCD5BA8A82;2.17 EAID_4994FD35_3599_4c72_B0A0_A3E507BAC3EE;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4994FD35_3599_4c72_B0A0_A3E507BAC3EE;2.17 EAID_58C5A9DA_C854_4137_9FFD_B0073D6FF780;Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58C5A9DA_C854_4137_9FFD_B0073D6FF780;2.17 EAID_B3010641_88E3_45bb_A23B_4F5796F04C14;Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm_Uoffisiell;Angir bruksklasse for 12/65 - mobilkran m.m. uoffisiell. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3010641_88E3_45bb_A23B_4F5796F04C14;2.17 EAPK_2094D458_00FF_4bcf_9F69_79751AAFDFD5;Bruksklasse, modulvogntog;Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2094D458_00FF_4bcf_9F69_79751AAFDFD5;2.17 EAID_141040AA_65D5_48ca_AA1C_E06033C87423;Bruksklasse, modulvogntog Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_141040AA_65D5_48ca_AA1C_E06033C87423;2.17 EAID_6E2D4AC8_D5D4_42d2_B786_A8823338A7DD;Bruksklasse, modulvogntog Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E2D4AC8_D5D4_42d2_B786_A8823338A7DD;2.17 EAID_C3BD28A8_0BC6_471a_B702_FA269BE397E7;Bruksklasse, modulvogntog Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3BD28A8_0BC6_471a_B702_FA269BE397E7;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;Bruksklasse_Modulvogntog;Gjeldende bruksklasse for modulvogntog i vegliste;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_237E4667_3A28_44bf_B0F4_1F6337D8D600;MaksTillattVogntoglengde;Angir maksimal lengde for modulvogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_237E4667_3A28_44bf_B0F4_1F6337D8D600;2.17 EAID_578C3E23_DEC9_4640_A1B8_736E69D43537;VinterstengtFor60Tonn;For veger merket V i kolonne for vinterstenging er tillatt totalvekt begrenset til 50 tonn for modulvogntog fra 1. november til første mandag etter 2.påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder tilsvarende fra 16. oktober til 30. april;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_578C3E23_DEC9_4640_A1B8_736E69D43537;2.17 EAID_674ED6F9_2DFB_42ad_ABBD_5F20B6EE523E;MaksTillattTotalvekt;Angir maksimal totalvekt for modulvogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_674ED6F9_2DFB_42ad_ABBD_5F20B6EE523E;2.17 EAID_83A20A25_2E1C_4f1d_8054_0AC85A08B3D3;GjelderIkkeLinksemitrailer;Veger som er merket med L i kolonne for type modulvogntog er ikke tillatt for modulvogntog som nevnt i bokstav b nr. 3;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83A20A25_2E1C_4f1d_8054_0AC85A08B3D3;2.17 EAPK_0AAECE3F_21AA_4e8f_AC67_ADCF9FC5BD5A;Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0AAECE3F_21AA_4e8f_AC67_ADCF9FC5BD5A;2.17 EAID_A6DA6DC0_7BF5_4f72_B546_6BFC4A3D9E51;Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6DA6DC0_7BF5_4f72_B546_6BFC4A3D9E51;2.17 EAID_4911F327_5CFD_443f_9E8D_C5AA624DD1AF;Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4911F327_5CFD_443f_9E8D_C5AA624DD1AF;2.17 EAID_0DEA9F45_EBA7_4249_BAC3_C446068FE94E;Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DEA9F45_EBA7_4249_BAC3_C446068FE94E;2.17 EAID_12FB4AC4_2F04_4cf9_BDF0_8FC616FAED5D;MaksTillattTotalvektBruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Angir maksimal totalvekt for modulvogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12FB4AC4_2F04_4cf9_BDF0_8FC616FAED5D;2.17 EAID_2E607EC2_6355_49ee_AD08_27C10A5F567A;MaksTillattVogntoglengdeBruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Angir maksimal lengde for modulvogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E607EC2_6355_49ee_AD08_27C10A5F567A;2.17 EAID_3E55C778_D309_4100_A9CD_DF8F96FA70B2;GjelderIkkeLinksemitrailerBruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Veger som er merket med L i kolonne for type modulvogntog er ikke tillatt for modulvogntog som nevnt i bokstav b nr. 3;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E55C778_D309_4100_A9CD_DF8F96FA70B2;2.17 EAID_9EA1BB0B_B609_460f_B4A0_4C77DF571E9C;VinterstengtFor60TonnBruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;For veger merket V i kolonne for vinterstenging er tillatt totalvekt begrenset til 50 tonn for modulvogntog fra 1. november til første mandag etter 2.påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder tilsvarende fra 16. oktober til 30. april;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EA1BB0B_B609_460f_B4A0_4C77DF571E9C;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Angir bruksklasse for modulvogntog. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAPK_3FA8B5C9_E559_47d9_A2C9_F12FDA0EFD07;Bruksklasse, normaltransport;Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3FA8B5C9_E559_47d9_A2C9_F12FDA0EFD07;2.17 EAID_B2C7E5EF_5760_483e_9973_442EBCA0D747;Bruksklasse, normaltransport Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2C7E5EF_5760_483e_9973_442EBCA0D747;2.17 EAID_591AD80D_A993_4a23_B079_0A29ADDFD14D;Bruksklasse, normaltransport Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_591AD80D_A993_4a23_B079_0A29ADDFD14D;2.17 EAID_CEE7E137_EDDA_494e_94DC_2BBCB5E61946;Bruksklasse, normaltransport Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEE7E137_EDDA_494e_94DC_2BBCB5E61946;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;Bruksklasse_Normaltransport;Gjeldende bruksklasse for normaltransport i vegliste.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_B1B1A959_136B_4e40_8048_721FAA04AD16;MaksVogntoglengde;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1B1A959_136B_4e40_8048_721FAA04AD16;2.17 EAID_F048FD96_1BC3_46ef_A5A0_9AB603D88904;BruksklasseHelår;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F048FD96_1BC3_46ef_A5A0_9AB603D88904;2.17 EAID_FA1713BF_60A9_4871_BB2D_CD943FFC1B62;BruksklasseVinter;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA1713BF_60A9_4871_BB2D_CD943FFC1B62;2.17 EAPK_A52A21D6_A3BD_43a4_BC4C_33B30C291202;Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A52A21D6_A3BD_43a4_BC4C_33B30C291202;2.17 EAID_7BDF7A4F_1308_410a_9BBB_FD7A03E7B9B2;Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7BDF7A4F_1308_410a_9BBB_FD7A03E7B9B2;2.17 EAID_808F353F_5369_4ac2_8538_628345E72519;Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_808F353F_5369_4ac2_8538_628345E72519;2.17 EAID_71F610D7_E5B9_443f_AB4E_E938CD26211E;Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71F610D7_E5B9_443f_AB4E_E938CD26211E;2.17 EAID_1B0A46ED_F314_4344_9E89_1A82ECBCAD48;MaksVogntoglengdeBruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B0A46ED_F314_4344_9E89_1A82ECBCAD48;2.17 EAID_A4C1BF75_53F7_4342_A1DB_06E325154B5D;BruksklasseVinterBruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4C1BF75_53F7_4342_A1DB_06E325154B5D;2.17 EAID_AF15BF32_D693_464c_9F1F_45AA50C98437;BruksklasseHelårBruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF15BF32_D693_464c_9F1F_45AA50C98437;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Angir bruksklasse for normaltransport. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAPK_21515BF4_F468_4a60_995E_A961C0075FC3;Bruksklasse, spesialtransport;Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_21515BF4_F468_4a60_995E_A961C0075FC3;2.17 EAID_31D7CB08_5A74_421e_AA43_64DB3678638D;Bruksklasse, spesialtransport Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31D7CB08_5A74_421e_AA43_64DB3678638D;2.17 EAID_1523BD81_FB86_4d09_B6D2_3A6E4AB0528E;Bruksklasse, spesialtransport Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1523BD81_FB86_4d09_B6D2_3A6E4AB0528E;2.17 EAID_4C900DFE_4D66_4926_A439_3924364FE867;Bruksklasse, spesialtransport Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C900DFE_4D66_4926_A439_3924364FE867;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;Bruksklasse_Spesialtransport;Gjeldende bruksklasse for spesialtransport i vegliste.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_2733AC6E_839C_4856_8945_888A22FF7504;BruksklasseVinterBruksklasse_Spesialtransport;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2733AC6E_839C_4856_8945_888A22FF7504;2.17 EAID_60960469_AA3D_4137_A385_8B855700565F;BruksklasseHelårBruksklasse_Spesialtransport;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60960469_AA3D_4137_A385_8B855700565F;2.17 EAID_7A0F8167_332F_417e_86BF_A1C2F9799AEB;VeggruppeBruksklasse_Spesialtransport;Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A0F8167_332F_417e_86BF_A1C2F9799AEB;2.17 EAID_BEFEE366_C14D_4f60_906E_46018524AFBF;MaksVogntoglengdeBruksklasse_Spesialtransport;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEFEE366_C14D_4f60_906E_46018524AFBF;2.17 EAPK_B7BED77D_DE9B_4aff_A047_88E53070ADF3;Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B7BED77D_DE9B_4aff_A047_88E53070ADF3;2.17 EAID_D0F735A8_0320_4871_9BB5_6D7ABF93020C;Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0F735A8_0320_4871_9BB5_6D7ABF93020C;2.17 EAID_37305F1B_56F9_4095_8550_CCC2DF835763;Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37305F1B_56F9_4095_8550_CCC2DF835763;2.17 EAID_EAC06168_C662_4cbd_8EF0_F72AD176FFCA;Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EAC06168_C662_4cbd_8EF0_F72AD176FFCA;2.17 EAID_1C816144_CA8A_46ad_94AE_2C386A4B3736;BruksklasseHelårBruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C816144_CA8A_46ad_94AE_2C386A4B3736;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Angir bruksklasse for spesialtransport. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_5C2A1FAE_50F5_460f_A781_CC687F318934;MaksVogntoglengdeBruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C2A1FAE_50F5_460f_A781_CC687F318934;2.17 EAID_A1D64D72_3B63_4b3f_BE87_2919FEB12DC5;VeggruppeBruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1D64D72_3B63_4b3f_BE87_2919FEB12DC5;2.17 EAID_A6572BDC_A20C_4363_A0D8_2741361D0DDB;BruksklasseVinterBruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6572BDC_A20C_4363_A0D8_2741361D0DDB;2.17 EAPK_EA63CFF2_1E81_4088_AC41_BE30B0DA1940;Bruksklasse, tømmertransport;Gjeldende bruksklasse for tmmertransport i vegliste;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EA63CFF2_1E81_4088_AC41_BE30B0DA1940;2.17 EAID_DBDE9C16_9353_4994_8149_2A93D0D03309;Bruksklasse, tømmertransport Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBDE9C16_9353_4994_8149_2A93D0D03309;2.17 EAID_0DCE0F78_5BF2_49b5_B5FD_6E77934C8577;Bruksklasse, tømmertransport Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DCE0F78_5BF2_49b5_B5FD_6E77934C8577;2.17 EAID_417F9241_A006_4326_AD55_931921E2C9B7;Bruksklasse, tømmertransport Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_417F9241_A006_4326_AD55_931921E2C9B7;2.17 EAID_79FB231A_623F_412b_8F37_3CAD1FC37A76;BruksklasseHelårBruksklasse_Tømmertransport;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79FB231A_623F_412b_8F37_3CAD1FC37A76;2.17 EAID_8B10A6E4_6638_49d3_B2B6_7B7639AA013A;MaksTotalvektTømmertransport;Angir maksimal totalvekt for tømmertransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B10A6E4_6638_49d3_B2B6_7B7639AA013A;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;Bruksklasse_Tømmertransport;Gjeldende bruksklasse for tmmertransport i vegliste;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_AAD20A79_88E6_487e_996C_5EC46B343951;BruksklasseVinterBruksklasse_Tømmertransport;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAD20A79_88E6_487e_996C_5EC46B343951;2.17 EAID_E0423E0F_86FF_4d72_9979_E652A057B81F;MaksVogntoglengdeBruksklasse_Tømmertransport;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0423E0F_86FF_4d72_9979_E652A057B81F;2.17 EAPK_FAA8546B_397C_412b_B592_0DD420C39D58;Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FAA8546B_397C_412b_B592_0DD420C39D58;2.17 EAID_B89F76FE_5AB5_4a9f_A518_894FD655E959;Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B89F76FE_5AB5_4a9f_A518_894FD655E959;2.17 EAID_C145F36B_6E5D_4a5c_BC9D_F750DB4A20A8;Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C145F36B_6E5D_4a5c_BC9D_F750DB4A20A8;2.17 EAID_DE50F563_5CCC_4f22_AFC4_9114980EE71E;Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE50F563_5CCC_4f22_AFC4_9114980EE71E;2.17 EAID_4C43B8CA_6EEB_4f1b_B09F_C1BE1F72404B;MaksVogntoglengdeBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C43B8CA_6EEB_4f1b_B09F_C1BE1F72404B;2.17 EAID_5CE8E0A4_EC5F_4ebe_B0EE_A175C53081DC;BruksklasseHelårBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CE8E0A4_EC5F_4ebe_B0EE_A175C53081DC;2.17 EAID_A85437B9_7F97_48a6_A0A9_5BF9B04A1B37;MaksTotalvektTømmertransportBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Angir maksimal totalvekt for tømmertransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A85437B9_7F97_48a6_A0A9_5BF9B04A1B37;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Angir bruksklasse for tømmertransport. Foreløpig versjon for intern bruk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_F1545FFD_60C3_4376_8A2F_11C65CFA44AC;BruksklasseVinterBruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1545FFD_60C3_4376_8A2F_11C65CFA44AC;2.17 EAPK_7667B330_F71A_477b_8FC3_B45D0516B2A4;Brøyterode;Strekning som inngår i gitt rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7667B330_F71A_477b_8FC3_B45D0516B2A4;2.17 EAID_A4F00AF2_397C_49b8_8E57_308B8E2218B8;Brøyterode Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4F00AF2_397C_49b8_8E57_308B8E2218B8;2.17 EAID_B2471DB7_058C_4adc_922C_CCDE7CE79469;Brøyterode Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2471DB7_058C_4adc_922C_CCDE7CE79469;2.17 EAID_022D04CD_9546_4183_A329_CFCFCE1FE4BA;Brøyterode Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_022D04CD_9546_4183_A329_CFCFCE1FE4BA;2.17 EAID_35B1731C_02D6_4d24_B4CD_583000D4EF77;Prioritet;Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35B1731C_02D6_4d24_B4CD_583000D4EF77;2.17 EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;Brøyterode;Strekning som inngår i gitt rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;2.17 EAPK_3D1A7F16_258F_419b_8BF4_004883C2ED50;Brøytestikk;Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3D1A7F16_258F_419b_8BF4_004883C2ED50;2.17 EAID_798EBF26_9390_4a6d_8909_D15FCE43887A;Brøytestikk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_798EBF26_9390_4a6d_8909_D15FCE43887A;2.17 EAID_6EE42DA2_300A_4de7_83F1_EC17A48B3F4C;Brøytestikk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EE42DA2_300A_4de7_83F1_EC17A48B3F4C;2.17 EAID_6295ED93_E03E_43cb_9C92_212ADB0E207A;Brøytestikk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6295ED93_E03E_43cb_9C92_212ADB0E207A;2.17 EAID_0A7D9418_0FE9_4bd3_B7E4_FAAB64B873CE;Refleks;Angir om det er refleks i tilknytning til vegobjektet og evt hvilken type. Angir om brøytestikk har refleks eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A7D9418_0FE9_4bd3_B7E4_FAAB64B873CE;2.17 EAID_11A774A7_4C44_4779_A9D6_57D91223A20A;OptiskLedning;Angir om brøytestikk benyttes for optisk ledning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11A774A7_4C44_4779_A9D6_57D91223A20A;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;Brøytestikk;Sammenhengende rekke med brøytestikk. Brøytestikk er stav av lauv- eller bartre, bambus e.l. plassert til markering av vegkant for snøbrøytingen (1).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_BBB3C6E0_2C8D_4c36_B69D_63F44709809F;TypeBrøytestikk;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBB3C6E0_2C8D_4c36_B69D_63F44709809F;2.17 EAID_DF7EC08B_9A74_499c_98A8_20ABBB1E9970;Permanent;Angir om vegobjektet er permanent eller midlertidig/sesongbetinga. Angir om brøytestikk er fast montert hele året, eller om de tas ned i sommersesongen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF7EC08B_9A74_499c_98A8_20ABBB1E9970;2.17 EAPK_261F8EC9_8758_457e_A710_A7738658C53F;Busker;Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_261F8EC9_8758_457e_A710_A7738658C53F;2.17 EAID_5A6C57EA_B063_44ba_A86C_691FA3656B15;Busker Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A6C57EA_B063_44ba_A86C_691FA3656B15;2.17 EAID_124180D5_2B4A_46c2_ACAA_5FB2967E4BE8;Busker Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_124180D5_2B4A_46c2_ACAA_5FB2967E4BE8;2.17 EAID_60C9BD0A_5AF4_4d7b_BFB8_8F1A2B9F5FA8;Busker Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60C9BD0A_5AF4_4d7b_BFB8_8F1A2B9F5FA8;2.17 EAID_264EF344_9F14_4fd4_B107_0290E624E099;VedlikeholdsansvarligBusker;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_264EF344_9F14_4fd4_B107_0290E624E099;2.17 EAID_9C671C8F_33CE_4280_8D83_DD272D49BFA3;EierBusker;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C671C8F_33CE_4280_8D83_DD272D49BFA3;2.17 EAID_A14A15CD_BC67_4c90_819C_DE7FDCFE9A3C;TypeBusker;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A14A15CD_BC67_4c90_819C_DE7FDCFE9A3C;2.17 EAID_BA067DBA_E98C_4d1a_A44A_847F92638EC4;Planteomgivelser;Angir hva som omgir plantene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA067DBA_E98C_4d1a_A44A_847F92638EC4;2.17 EAID_CD8A0796_DB5B_41dc_9F15_399DC3A27FCC;LøvfellendeVintergrønne;Angir om buskene er løvfellende eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD8A0796_DB5B_41dc_9F15_399DC3A27FCC;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;Busker;Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAPK_D95CA82D_F58F_4975_9038_16A84EE8608A;Byggegrense;Fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven (HB N100 (017));NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D95CA82D_F58F_4975_9038_16A84EE8608A;2.17 EAID_69FF4E17_F13B_46a0_9AD3_656012DB6A75;Byggegrense Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69FF4E17_F13B_46a0_9AD3_656012DB6A75;2.17 EAID_7AF7D880_7866_4d62_B4A9_C7DD6193C25E;Byggegrense Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AF7D880_7866_4d62_B4A9_C7DD6193C25E;2.17 EAID_375E2378_8D16_4df4_B342_BE6EAB337C13;Byggegrense Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_375E2378_8D16_4df4_B342_BE6EAB337C13;2.17 EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;Byggegrense;Fastlagt grense for tillatt bebyggelse etter reguleringsplan eller vegloven (HB N100 (017));NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;2.17 EAPK_4DAC395D_FC9B_49f3_BF96_E55D3BDB4CC2;Bygning;Bygning i tilknytning til vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4DAC395D_FC9B_49f3_BF96_E55D3BDB4CC2;2.17 EAID_9ABF1805_E36F_469d_9081_CB9E70390B40;Bygning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9ABF1805_E36F_469d_9081_CB9E70390B40;2.17 EAID_10BBCEA5_F5BF_4746_97E2_4B899E846CFE;Bygning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10BBCEA5_F5BF_4746_97E2_4B899E846CFE;2.17 EAID_3E37DA68_02E2_4c6c_8A95_B9273FF9947D;Bygning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E37DA68_02E2_4c6c_8A95_B9273FF9947D;2.17 EAID_2FF732C6_6051_4537_9346_67B01142F617;Taktype;Angir hvilken taktype det er på en bygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FF732C6_6051_4537_9346_67B01142F617;2.17 EAID_31D5CA21_5E83_4e5a_AE3C_AEF72FF2DC2C;Overflatebehandling;Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. Utvendig overflatebehandling.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31D5CA21_5E83_4e5a_AE3C_AEF72FF2DC2C;2.17 EAID_4B945FF9_ED94_4201_908D_FB9B78B4493B;BruksområdeBygning;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B945FF9_ED94_4201_908D_FB9B78B4493B;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;Bygning;Bygning i tilknytning til vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_99D2A5F4_DD89_4762_93E7_D208AE663E54;EierBygning;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99D2A5F4_DD89_4762_93E7_D208AE663E54;2.17 EAID_A238DEF5_E79B_4c16_8746_1458B1246827;VedlikeholdsansvarligBygning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A238DEF5_E79B_4c16_8746_1458B1246827;2.17 EAID_D44DD6F7_8C49_4458_B0FF_DA740E2A65AF;MaterialtypeBygning;Angir primær materialtype for vegobjektet, om flere materialtyper angis materialtype som er mest dominerende sett fra utside (kledning).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D44DD6F7_8C49_4458_B0FF_DA740E2A65AF;2.17 EAID_E192131F_78A0_41a3_A0C4_200A789C3058;PlasseringBygning;Angir hvor bygning er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E192131F_78A0_41a3_A0C4_200A789C3058;2.17 EAPK_4EB62C6B_2848_44ef_BC4C_25E7BE267849;Bærelag;Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4EB62C6B_2848_44ef_BC4C_25E7BE267849;2.17 EAID_014A87E8_2AAB_49ed_ABB4_B57189906350;Bærelag Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_014A87E8_2AAB_49ed_ABB4_B57189906350;2.17 EAID_BAAE95B7_F82C_4b3e_BF2D_C9897C57793A;Bærelag Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAAE95B7_F82C_4b3e_BF2D_C9897C57793A;2.17 EAID_1E8DA3F1_BF8A_4c58_ACA5_AB08B89DB6E8;Bærelag Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E8DA3F1_BF8A_4c58_ACA5_AB08B89DB6E8;2.17 EAID_7AC15073_C787_4587_B2BF_951818C226E9;TypeBærelag;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AC15073_C787_4587_B2BF_951818C226E9;2.17 EAID_8E200B9F_3163_4973_97AE_C44FAD352AD8;NedreNominelleSteinstørrelse;Angir nedre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E200B9F_3163_4973_97AE_C44FAD352AD8;2.17 EAID_945BB256_11F6_464d_BC03_7A983532DC05;ØvreNominelleSteinstørrelse;Angir øvre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_945BB256_11F6_464d_BC03_7A983532DC05;2.17 EAID_96D80365_39EB_4e11_98DD_B765326B1909;BudsjettBærelag;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96D80365_39EB_4e11_98DD_B765326B1909;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;Bærelag;Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_EB1E26CA_A360_49a1_AF01_63C28CC61F5D;ModifisertBindemiddel;Angir om det er brukt modifisert bindemiddel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB1E26CA_A360_49a1_AF01_63C28CC61F5D;2.17 EAID_F34C9141_6824_42b2_8CE9_72D97B04695E;Lagtype;Angir om det er tale om øvre eller nedre bærelag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F34C9141_6824_42b2_8CE9_72D97B04695E;2.17 EAPK_FF7B589F_8C1B_441a_8615_005F23D2F88A;Dataanalyse;"Objekttype som brukes lokalt for å ta vare på midlertidige analysedata, f.eks. mangel, overlapp eller annen inkonsistens. Objekter av denne type kan lagres lokalt i ""project""-databaser, men skal ikke lagres i sentral NVDB-database.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FF7B589F_8C1B_441a_8615_005F23D2F88A;2.17 EAID_AC91FEB9_DA54_4f76_85E2_92A502B7E23B;Dataanalyse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC91FEB9_DA54_4f76_85E2_92A502B7E23B;2.17 EAID_D019CC10_150E_4a51_8434_616E76A02094;Dataanalyse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D019CC10_150E_4a51_8434_616E76A02094;2.17 EAID_0A2C614D_2E58_4b9e_916B_A8C5783E5A99;Dataanalyse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A2C614D_2E58_4b9e_916B_A8C5783E5A99;2.17 EAID_1EEA03BE_9417_4380_B7BD_7695CE127643;TypeDataanalyse;Angir hvilken type dataanalyse som er gjort;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EEA03BE_9417_4380_B7BD_7695CE127643;2.17 EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;Dataanalyse;"Objekttype som brukes lokalt for å ta vare på midlertidige analysedata, f.eks. mangel, overlapp eller annen inkonsistens. Objekter av denne type kan lagres lokalt i ""project""-databaser, men skal ikke lagres i sentral NVDB-database.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;2.17 EAPK_E05E9809_0FA8_4a96_8033_1BE2AAE50276;Dekketilstandsmåling;Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E05E9809_0FA8_4a96_8033_1BE2AAE50276;2.17 EAID_16A49754_2E10_4461_90B0_C437DFB4A6AC;Dekketilstandsmåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16A49754_2E10_4461_90B0_C437DFB4A6AC;2.17 EAID_4245C3B0_B9F5_4463_9935_C97BBF57C7C3;Dekketilstandsmåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4245C3B0_B9F5_4463_9935_C97BBF57C7C3;2.17 EAID_CD2F6473_5B6F_403f_9819_7A40AC6895FE;Dekketilstandsmåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD2F6473_5B6F_403f_9819_7A40AC6895FE;2.17 EAID_09AB1AD5_5EB7_4b66_AD33_76FA790FCB56;Spor_Bjelke;Angir plassering av målebjelke i tverrprofilet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09AB1AD5_5EB7_4b66_AD33_76FA790FCB56;2.17 EAID_35B25EE9_E16D_40e4_AB14_405820B3AA27;Spor_Laser;Angir plassering av laser i tverrprofilet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35B25EE9_E16D_40e4_AB14_405820B3AA27;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;Dekketilstandsmåling;Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_BD385399_3B31_4e8d_9272_DB15D67C5067;Formål;Angir formål med måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD385399_3B31_4e8d_9272_DB15D67C5067;2.17 EAID_EFFAA120_6630_45b7_8C28_8C5815D7F86D;Stillbilder;Angir om det blir tatt stillbilder eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFFAA120_6630_45b7_8C28_8C5815D7F86D;2.17 EAPK_6E7C76FE_FAE0_4551_A8DD_6699EC0B6CDC;Detektor, trafikk;En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6E7C76FE_FAE0_4551_A8DD_6699EC0B6CDC;2.17 EAID_971600B4_1611_436c_8938_4DC82DA87454;Detektor, trafikk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_971600B4_1611_436c_8938_4DC82DA87454;2.17 EAID_6C1F40A4_8756_474d_9D60_68D115B5EE2E;Detektor, trafikk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C1F40A4_8756_474d_9D60_68D115B5EE2E;2.17 EAID_1535E649_0FEC_4a60_9BDC_C4954EACD5FE;Detektor, trafikk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1535E649_0FEC_4a60_9BDC_C4954EACD5FE;2.17 EAID_B1E1A0DA_73E5_4c2a_A019_65E8F4FD82A9;BruksområdeDetektor_Trafikk;Angir hva detektoren hovedsaklig brukes til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1E1A0DA_73E5_4c2a_A019_65E8F4FD82A9;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;Detektor_Trafikk;En enhet som gir en impuls til styreapparatet når den blir aktivert av en trafikant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_EFBE9D6F_A6B7_4124_AE2F_2165ABD3BA14;TypeDetektor_Trafikk;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFBE9D6F_A6B7_4124_AE2F_2165ABD3BA14;2.17 EAPK_107B6B4D_2A42_4d14_AE93_A719650A828B;Dokumentasjon;Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_107B6B4D_2A42_4d14_AE93_A719650A828B;2.17 EAID_860D73EF_1FE8_478d_94E5_094480E943C0;Dokumentasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_860D73EF_1FE8_478d_94E5_094480E943C0;2.17 EAID_323747C8_854F_48fa_9702_7D4FA92DC950;Dokumentasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_323747C8_854F_48fa_9702_7D4FA92DC950;2.17 EAID_F1D8B1A4_B806_4f12_9B04_9E1D8C95DC9D;Dokumentasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1D8B1A4_B806_4f12_9B04_9E1D8C95DC9D;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;Dokumentasjon;Arkivert informasjon, kan f.eks være bilder, tegninger, tekniske beskrivelser, mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_12212E55_DA46_4bce_AB04_AFD4DE7007B9;TypeDokumentasjon;Angir hvilken type dokumentasjon det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12212E55_DA46_4bce_AB04_AFD4DE7007B9;2.17 EAPK_24CC8E2D_1D09_4422_8C49_D96339542BC1;Dyresperre;Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_24CC8E2D_1D09_4422_8C49_D96339542BC1;2.17 EAID_BF91A13F_F8F5_4221_970F_3AF361AEB484;Dyresperre Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF91A13F_F8F5_4221_970F_3AF361AEB484;2.17 EAID_FE7BA111_AC40_45dc_B65B_B6C7650768DF;Dyresperre Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE7BA111_AC40_45dc_B65B_B6C7650768DF;2.17 EAID_9680D79D_5387_4be8_8AE8_7CA9C568BC0B;Dyresperre Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9680D79D_5387_4be8_8AE8_7CA9C568BC0B;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;Dyresperre;Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6A464DD9_CE42_4ea5_933E_CD8CA9788779;EierDyresperre;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A464DD9_CE42_4ea5_933E_CD8CA9788779;2.17 EAID_F2D595B2_CCF0_4d0f_A3E4_885E9845D599;VedlikeholdsansvarligDyresperre;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2D595B2_CCF0_4d0f_A3E4_885E9845D599;2.17 EAPK_C0179279_C8DC_4fe4_A8A9_7791D2115140;Døgnhvileplass;Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C0179279_C8DC_4fe4_A8A9_7791D2115140;2.17 EAID_80A8C6A8_9EAD_4c7d_A126_3E83596A4028;Døgnhvileplass Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80A8C6A8_9EAD_4c7d_A126_3E83596A4028;2.17 EAID_41EDE4A1_5175_443b_B8CB_DF7ACFAA730C;Døgnhvileplass Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41EDE4A1_5175_443b_B8CB_DF7ACFAA730C;2.17 EAID_84264394_F9B6_4cb7_905C_D7334BBAB54F;Døgnhvileplass Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84264394_F9B6_4cb7_905C_D7334BBAB54F;2.17 EAID_0330A357_5A6B_497c_9455_1E11E8C4A892;Belysning;Angir om plassen er belyst;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0330A357_5A6B_497c_9455_1E11E8C4A892;2.17 EAID_05E1555F_01A7_4a9b_888F_B3E9F73B2A6E;Vaktordning;Angir hvilken type vaktordning det er i tilknytning til området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05E1555F_01A7_4a9b_888F_B3E9F73B2A6E;2.17 EAID_15D73232_1719_4214_B83C_41395193A840;Drivstoffyllingsanlegg;Angir om det er anlegg for fylling av drivstoff;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15D73232_1719_4214_B83C_41395193A840;2.17 EAID_181B1BFA_4527_4ec4_87A7_5D413B81B363;GangavstandTilServicetilbud;Angir om det er gangavstand til servicetilbud;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_181B1BFA_4527_4ec4_87A7_5D413B81B363;2.17 EAID_1A28701C_3A3E_4540_A3BF_8380699BAB50;TerminalLogistikkområde;Angir om lokaliseringen er i et viktig målpunktområde for  godstransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A28701C_3A3E_4540_A3BF_8380699BAB50;2.17 EAID_23648F77_D7DF_4590_9B8B_F629D26D1998;GebyrForStrøm;Angir hvorvidt det er gebyr for å bruke strøm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23648F77_D7DF_4590_9B8B_F629D26D1998;2.17 EAID_243BA664_5A0A_4c97_983A_EBC04D1B0286;Kameraovervåkning;Angir om det er kameraovervåkning av området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_243BA664_5A0A_4c97_983A_EBC04D1B0286;2.17 EAID_269EEBBA_81E4_4e68_A727_B7D93410F89B;LokalisertVed;Angir hvor døgnhvileplass er lokalisert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_269EEBBA_81E4_4e68_A727_B7D93410F89B;2.17 EAID_2BE2B8AE_E3CC_4833_8021_BDBBCF8F3D2A;StengtMedBommer;Angir om plassen er stengt med bommer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BE2B8AE_E3CC_4833_8021_BDBBCF8F3D2A;2.17 EAID_31A55E82_BA53_4bc7_AD03_7A2E7881EDFE;Kafeteria;Angir om det er kafeteria i tilknytning til plassen ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31A55E82_BA53_4bc7_AD03_7A2E7881EDFE;2.17 EAID_62ADBBA4_2CEB_493d_8619_1CFD3699115D;EierDøgnhvileplass;Angir hvem som er eier;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62ADBBA4_2CEB_493d_8619_1CFD3699115D;2.17 EAID_665421A9_2BF4_460b_B8D0_8AADFAD47B25;TrådløstInternett;Angir om det er tilgjengelig trådløst internett på stedet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_665421A9_2BF4_460b_B8D0_8AADFAD47B25;2.17 EAID_854E83E9_BBB1_4b63_9D91_3187C11BE315;TilgangTilStrøm;Angir om det er tilgang til strøm. F.eks til aggregater og andre formål.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_854E83E9_BBB1_4b63_9D91_3187C11BE315;2.17 EAID_87D5F0E4_F29B_43d5_AEF8_A0F7918204C7;KollektivtilbudTilSentrum;Angir om det er kollektivtilbud til sentrum;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87D5F0E4_F29B_43d5_AEF8_A0F7918204C7;2.17 EAID_9477BA76_3899_421c_BDE7_C4E309D91934;VaskeplassForTrailere;Angir om det er vaskeplass for trailere/vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9477BA76_3899_421c_BDE7_C4E309D91934;2.17 EAID_95438A1C_7BDA_431f_9BA1_E395A478B1FE;SystemS_Mm_LderTilgjengeligKapasitet;Angir om det er system som melder tilgjengelig kapasitet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95438A1C_7BDA_431f_9BA1_E395A478B1FE;2.17 EAID_9C2918A5_9DB1_4dd0_AD69_CCAA4270E01B;Reserveringssystem;Angir om det er mulig å forhåndsreservere plass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C2918A5_9DB1_4dd0_AD69_CCAA4270E01B;2.17 EAID_A74AC513_5DC8_4dfd_8DBA_86245800791E;VedlikeholdsansvarligDøgnhvileplass;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A74AC513_5DC8_4dfd_8DBA_86245800791E;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;Døgnhvileplass;Et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_CF3E0AB9_B315_47e3_BEF9_9B0F854A2109;Oppholdsrom;Angir om det er oppholdsrom for hvilende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF3E0AB9_B315_47e3_BEF9_9B0F854A2109;2.17 EAID_D0856580_DEF6_4700_A5E7_2652AFB6F107;FarligGods;Angir hvordan det er tilrettelagt for kjøretøy som transporterer farlig gods.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0856580_DEF6_4700_A5E7_2652AFB6F107;2.17 EAID_D2FAD44F_7895_45e9_AED0_8648DC48F983;SkiltetAtkomst;Angir hvilken skilting det er i forbindelse med døgnhvileplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2FAD44F_7895_45e9_AED0_8648DC48F983;2.17 EAID_D8DFAC5D_A694_4f98_9D7F_A1189A67F129;Kiosk;Angir om det er kiosk i tilknytning til plassen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8DFAC5D_A694_4f98_9D7F_A1189A67F129;2.17 EAID_DC7E3563_BBC6_4e8f_8053_97525BD0687F;Toalett;Angir om det er tilgang til toalett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC7E3563_BBC6_4e8f_8053_97525BD0687F;2.17 EAID_F4D45107_6EDF_4508_A83B_5F8DC3391596;Dusj;Angir om det er tilgang til dusj;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4D45107_6EDF_4508_A83B_5F8DC3391596;2.17 EAPK_D1F1B02B_1231_4605_AA5E_DA21186A31BF;Elektrisk anlegg;Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D1F1B02B_1231_4605_AA5E_DA21186A31BF;2.17 EAID_0D6DCD59_1A39_4ad1_A692_C8B989261F3C;Elektrisk anlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D6DCD59_1A39_4ad1_A692_C8B989261F3C;2.17 EAID_C7C59C40_849B_4a00_B339_206E66E57174;Elektrisk anlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7C59C40_849B_4a00_B339_206E66E57174;2.17 EAID_3CE64791_E448_433f_8BD0_26F75F11CDF1;Elektrisk anlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CE64791_E448_433f_8BD0_26F75F11CDF1;2.17 EAID_00D91AE4_C841_44bb_8319_B62E501C466E;Jordelektrode;Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00D91AE4_C841_44bb_8319_B62E501C466E;2.17 EAID_18F4C742_036B_463d_B9D4_DA8BACE3474D;Spenning;Angir spenning(er) på lavspentnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18F4C742_036B_463d_B9D4_DA8BACE3474D;2.17 EAID_1D2B4B24_AE7E_460b_ADB0_80BEA946CCF0;MålingType;Angir type måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D2B4B24_AE7E_460b_ADB0_80BEA946CCF0;2.17 EAID_3909E6A3_4F13_4474_9342_5B55D13E8DF0;ElektriskAnlegg;Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3909E6A3_4F13_4474_9342_5B55D13E8DF0;2.17 EAID_571F8539_91E2_4119_8922_77DFA8389A3C;Fjernavlesing;Angir om det er fjernavlesing av målerstand;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_571F8539_91E2_4119_8922_77DFA8389A3C;2.17 EAID_60DECA7D_232E_4b9b_AA17_208078F8B258;VedlikeholdsansvarligElektriskAnlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60DECA7D_232E_4b9b_AA17_208078F8B258;2.17 EAID_6F2FD375_C954_4695_B6BC_A9EA71C9E2F2;InngårINødsystemet;Angir om deler av anlegget inngår i nødsystemet i en tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F2FD375_C954_4695_B6BC_A9EA71C9E2F2;2.17 EAID_7353B3B7_4C13_4644_BA2B_714792A9104A;EierElektriskAnlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7353B3B7_4C13_4644_BA2B_714792A9104A;2.17 EAID_8C2E740C_F97F_46e7_A847_124CA2977A96;Nettsystem;Angir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C2E740C_F97F_46e7_A847_124CA2977A96;2.17 EAID_AFD0DA28_36B2_4d4d_A8F2_B133A5C5CFFB;Jordfeilvarsling;Angir om anlegget har jordfeilvarsling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFD0DA28_36B2_4d4d_A8F2_B133A5C5CFFB;2.17 EAID_BF67BDFA_0083_42c4_ABEF_C3035AFB3282;ByggetEtterForskrift;"Angir hvilken ""Forskrift om elektriske forsyningsanlegg"" anlegget er bygget i forhold til";NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF67BDFA_0083_42c4_ABEF_C3035AFB3282;2.17 EAID_CF644C10_0EBB_4970_AD08_E962D941EA98;Jordfeilbryter;Angir hvordan jordfeilbrytere er koblet i anlegget;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF644C10_0EBB_4970_AD08_E962D941EA98;2.17 EAID_E8A96A02_3A01_4927_8230_C2C4E36FF7CA;ByggetEtterNorm;"Angir hvilken ""Norm for elektrisk forsyningsanlegg"" anlegget er bygget i forhold til";NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8A96A02_3A01_4927_8230_C2C4E36FF7CA;2.17 EAID_E8D71B87_76C0_4f6b_AF16_B84E3C99863F;BruksområdeElektriskAnlegg;Angir bruksområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk anlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8D71B87_76C0_4f6b_AF16_B84E3C99863F;2.17 EAPK_FF8DB6BC_60A5_4632_953D_B1A17D0A814F;Elektrisk komponent (test);Enkelt teknisk/elektrisk komponent, som f.eks. sikring, jordfeilautomat eller kommunikasjonsutstyr;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FF8DB6BC_60A5_4632_953D_B1A17D0A814F;2.17 EAID_FFDA4320_D090_43d9_AF91_CBFB42FEE836;Elektrisk komponent (test) Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFDA4320_D090_43d9_AF91_CBFB42FEE836;2.17 EAID_C1497148_46D3_4ce2_8511_4CBAF4CD4B59;Elektrisk komponent (test) Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1497148_46D3_4ce2_8511_4CBAF4CD4B59;2.17 EAID_EC12DC2B_E71D_4a74_B8DC_714BFFCDAB62;Elektrisk komponent (test) Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC12DC2B_E71D_4a74_B8DC_714BFFCDAB62;2.17 EAID_46D233C2_D5B1_46f4_8C54_5970F5C3C521;ElektriskKomponent_Test;Enkelt teknisk/elektrisk komponent, som f.eks. sikring, jordfeilautomat eller kommunikasjonsutstyr;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46D233C2_D5B1_46f4_8C54_5970F5C3C521;2.17 EAID_B1444DE9_23C5_4a88_AB43_7F99015268F2;TypeElektriskKomponent_Test;Angir hvilken type det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrisk komponent (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1444DE9_23C5_4a88_AB43_7F99015268F2;2.17 EAPK_1A88F481_E3FD_41cb_8885_3932BA8C2AD0;Elektrostatisk rensesløyfe;Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrostatisk rensesløyfe;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1A88F481_E3FD_41cb_8885_3932BA8C2AD0;2.17 EAID_CDCAE514_391F_4c50_B6C3_5D08AC0E6896;Elektrostatisk rensesløyfe Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrostatisk rensesløyfe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CDCAE514_391F_4c50_B6C3_5D08AC0E6896;2.17 EAID_D23C65E2_AB50_4f38_B130_895D3335D1B9;Elektrostatisk rensesløyfe Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrostatisk rensesløyfe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D23C65E2_AB50_4f38_B130_895D3335D1B9;2.17 EAID_80F3C707_83B3_4606_B9BA_FBC6EDF93933;Elektrostatisk rensesløyfe Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrostatisk rensesløyfe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80F3C707_83B3_4606_B9BA_FBC6EDF93933;2.17 EAID_A51FDDBA_6A15_415f_8378_82BF09E423BB;ElektrostatiskRensesløyfe;Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Elektrostatisk rensesløyfe;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A51FDDBA_6A15_415f_8378_82BF09E423BB;2.17 EAPK_4064CDD2_1971_47b7_9349_1BF10CB33AFE;Elv/Bekk, gjenlagt;Elv eller bekk som er gjenlagt i forbindelse med veganlegg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elv/Bekk, gjenlagt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4064CDD2_1971_47b7_9349_1BF10CB33AFE;2.17 EAID_424FE8AE_FBE5_4e2a_BD8A_2B663F82C2B0;Elv/Bekk, gjenlagt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elv/Bekk, gjenlagt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_424FE8AE_FBE5_4e2a_BD8A_2B663F82C2B0;2.17 EAID_6B9456A0_D1DB_4ea4_900D_552900EB6A27;Elv/Bekk, gjenlagt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elv/Bekk, gjenlagt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B9456A0_D1DB_4ea4_900D_552900EB6A27;2.17 EAID_5D745B20_9CF8_4527_A1CF_72CAF038772C;Elv/Bekk, gjenlagt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elv/Bekk, gjenlagt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D745B20_9CF8_4527_A1CF_72CAF038772C;2.17 EAID_76BBCEA6_0219_46d5_BD7D_604C72221BF3;ElvBekk_Gjenlagt;Elv eller bekk som er gjenlagt i forbindelse med veganlegg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elv/Bekk, gjenlagt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76BBCEA6_0219_46d5_BD7D_604C72221BF3;2.17 EAID_9ED7A25A_DB3A_4d27_AD96_5BE1298FC250;VedlikeholdsansvarligElvBekk_Gjenlagt;Angir hvem som er vedlikeholdsansvarlig i forhold til elv/bekk i tilknytning til veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Elv/Bekk, gjenlagt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9ED7A25A_DB3A_4d27_AD96_5BE1298FC250;2.17 EAPK_2DBE7AB7_B622_4ae5_BD88_0E6EF680DBE5;Entreprenør;Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Entreprenør;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2DBE7AB7_B622_4ae5_BD88_0E6EF680DBE5;2.17 EAID_0F4C1AEF_654A_41ba_BE4F_685740DCC074;Entreprenør Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Entreprenør;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F4C1AEF_654A_41ba_BE4F_685740DCC074;2.17 EAID_3449F939_C9C8_4167_BE8E_C2BBE716C861;Entreprenør Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Entreprenør;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3449F939_C9C8_4167_BE8E_C2BBE716C861;2.17 EAID_BFCF51AA_2109_40a2_A40E_F42D83EA4AAD;Entreprenør Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Entreprenør;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFCF51AA_2109_40a2_A40E_F42D83EA4AAD;2.17 EAID_39CF8DD9_4C5D_45b8_A7E7_64262F23D604;Entreprenør;Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Entreprenør;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39CF8DD9_4C5D_45b8_A7E7_64262F23D604;2.17 EAPK_9B5DB7CA_387F_470e_A7C7_E6C6B09C84A4;Fanggjerde;Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9B5DB7CA_387F_470e_A7C7_E6C6B09C84A4;2.17 EAID_18F9D719_BB21_41fb_B02F_29E589E3980C;Fanggjerde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18F9D719_BB21_41fb_B02F_29E589E3980C;2.17 EAID_D33A400A_01E8_4517_996E_BB0611953748;Fanggjerde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D33A400A_01E8_4517_996E_BB0611953748;2.17 EAID_0D409FE5_43E9_4c69_8CD8_1AE22234DF9C;Fanggjerde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D409FE5_43E9_4c69_8CD8_1AE22234DF9C;2.17 EAID_21C3BC5C_72FC_4f91_B9A8_B7C86D98C5F4;Fanggjerde;Gjerde som settes opp for å fange opp steinsprang eller mindre skred;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21C3BC5C_72FC_4f91_B9A8_B7C86D98C5F4;2.17 EAID_2B6A5E80_32AF_4d2b_A0D7_3523957E8019;ProdusentType;Angir hvem som har produsert produktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B6A5E80_32AF_4d2b_A0D7_3523957E8019;2.17 EAID_51DA22ED_277F_45e3_A651_2429880D81E4;VedlikeholdsansvarligFanggjerde;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51DA22ED_277F_45e3_A651_2429880D81E4;2.17 EAID_CB7E894C_0A14_4d0d_B0AC_78DAC93FA171;EierFanggjerde;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB7E894C_0A14_4d0d_B0AC_78DAC93FA171;2.17 EAID_CBBF5FC2_D5C9_4a19_8DF4_E80188790F77;AdkomstFanggjerde;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fanggjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBBF5FC2_D5C9_4a19_8DF4_E80188790F77;2.17 EAPK_385D1190_FF3D_474c_85A2_73BBBC3C2A82;Fartsdemper;Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_385D1190_FF3D_474c_85A2_73BBBC3C2A82;2.17 EAID_03171F59_CD31_46d5_B8B4_CE0D03F71426;Fartsdemper Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03171F59_CD31_46d5_B8B4_CE0D03F71426;2.17 EAID_2EDF6B2F_1DE0_4267_9D78_CE1CE03F07AF;Fartsdemper Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EDF6B2F_1DE0_4267_9D78_CE1CE03F07AF;2.17 EAID_E4C5D392_8DCA_4ec2_BBA1_98E2DF1DF882;Fartsdemper Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4C5D392_8DCA_4ec2_BBA1_98E2DF1DF882;2.17 EAID_233EF7BA_6D86_42ad_AD2C_F513B8E840A6;MaterialeBelegning;"Angir hvilket materiale vegobjektet er laget av/ hvilken belegning som er brukt. Mest aktuelt for humper og puter. Kan også være romlefelt f.eks av ""stein, brostein""";NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_233EF7BA_6D86_42ad_AD2C_F513B8E840A6;2.17 EAID_26B2589F_C8B9_448a_B8E8_AD46D0C31C31;Profil;Angir hvilket humpprofil som er benyttet. Jfr kategorisering i Håndbok V128 (072). Fartsdempende tiltak.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26B2589F_C8B9_448a_B8E8_AD46D0C31C31;2.17 EAID_5C8483B2_5007_44a4_AEF8_6E4CD2874607;Fartsdemper;Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C8483B2_5007_44a4_AEF8_6E4CD2874607;2.17 EAID_88FD9E22_904B_421d_9F83_D4BD095592B6;TypeFartsdemper;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsdemper;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88FD9E22_904B_421d_9F83_D4BD095592B6;2.17 EAPK_0FBECCFF_B288_451b_A031_A4A302DC116B;Fartsgrense;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0FBECCFF_B288_451b_A031_A4A302DC116B;2.17 EAID_5765BEF7_D168_4795_BA08_92E3B12E823F;Fartsgrense Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5765BEF7_D168_4795_BA08_92E3B12E823F;2.17 EAID_89D1FFAB_DE28_4821_BD42_EE6DFF61E88A;Fartsgrense Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89D1FFAB_DE28_4821_BD42_EE6DFF61E88A;2.17 EAID_EEDE1DB2_18ED_415c_A5D9_6ADADD426BA6;Fartsgrense Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEDE1DB2_18ED_415c_A5D9_6ADADD426BA6;2.17 EAID_39CD406F_4F86_4a12_863B_BF9A29A3E3FA;Fartsgrense;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39CD406F_4F86_4a12_863B_BF9A29A3E3FA;2.17 EAID_BF6421E9_4DE7_48bb_8D34_ECC5724CE984;FartsgrenseVerdi;Fartsgrense;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF6421E9_4DE7_48bb_8D34_ECC5724CE984;2.17 EAPK_9B3BB4E9_AC68_4831_BB3C_68DE285D9D5B;Fartsgrense, variabel;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9B3BB4E9_AC68_4831_BB3C_68DE285D9D5B;2.17 EAID_566D2384_4610_4b48_8A8A_C244B954FCD2;Fartsgrense, variabel Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_566D2384_4610_4b48_8A8A_C244B954FCD2;2.17 EAID_A2114183_7651_41fb_A303_A897EF9B800D;Fartsgrense, variabel Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2114183_7651_41fb_A303_A897EF9B800D;2.17 EAID_321519EC_57B1_4d6a_BB8F_0A232BE52175;Fartsgrense, variabel Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_321519EC_57B1_4d6a_BB8F_0A232BE52175;2.17 EAID_0D273F38_D703_4fff_9430_65626B1AA776;TypeFartsgrenseVariabel;Angir hvilken type variabel fartsgrense det er;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D273F38_D703_4fff_9430_65626B1AA776;2.17 EAID_358FA99D_16A7_43f2_AA4C_FB2AC5DB243A;FartsgrenseVerdiFartsgrenseVariabel;Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_358FA99D_16A7_43f2_AA4C_FB2AC5DB243A;2.17 EAID_3607B2C5_7821_43e7_8AB6_6B17021F7DE5;FartsgrenseVariabel;Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3607B2C5_7821_43e7_8AB6_6B17021F7DE5;2.17 EAID_BE404DAE_7C2E_4e69_859E_2995A6544229;Ukedag;Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartsgrense, variabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE404DAE_7C2E_4e69_859E_2995A6544229;2.17 EAPK_DE135902_D014_488b_8CF7_9682D1E35F02;Fartstavle;Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DE135902_D014_488b_8CF7_9682D1E35F02;2.17 EAID_C064A160_EDF5_4cd6_8970_F252405DE251;Fartstavle Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C064A160_EDF5_4cd6_8970_F252405DE251;2.17 EAID_EED55207_2832_414a_A522_1AA972A184D8;Fartstavle Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EED55207_2832_414a_A522_1AA972A184D8;2.17 EAID_4D7FFD93_7579_4275_B5BC_A8B9C8BFC4A6;Fartstavle Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D7FFD93_7579_4275_B5BC_A8B9C8BFC4A6;2.17 EAID_228E5E0E_E7B4_4b48_B2DC_24EE31218C6D;Stasjonering;Angir om fartstavle er mobil eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_228E5E0E_E7B4_4b48_B2DC_24EE31218C6D;2.17 EAID_48F9FB52_23CD_4c47_BD03_F1CC27C4839D;VedlikeholdsansvarligFartstavle;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48F9FB52_23CD_4c47_BD03_F1CC27C4839D;2.17 EAID_7230F166_39D2_4563_AEC6_925706509805;EierFartstavle;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7230F166_39D2_4563_AEC6_925706509805;2.17 EAID_A1A32933_D3D6_408a_9025_C1366F768FB8;TypeMåling;Angir hvilken type fartsmåling det er benyttet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1A32933_D3D6_408a_9025_C1366F768FB8;2.17 EAID_FB81858C_AC80_443f_9C5E_CB1B674582B8;Fartstavle;Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fartstavle;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB81858C_AC80_443f_9C5E_CB1B674582B8;2.17 EAPK_E3AF3217_536E_4605_9C7C_1927D21CD4FC;Fastmerke;Fastmerke knyttet til bruk i vegens driftsfase, f.eks i tilknytning til tunneler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fastmerke;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E3AF3217_536E_4605_9C7C_1927D21CD4FC;2.17 EAID_6184BCDD_A481_4e8d_9784_3634119A37F4;Fastmerke;Fastmerke knyttet til bruk i vegens driftsfase, f.eks i tilknytning til tunneler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fastmerke;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6184BCDD_A481_4e8d_9784_3634119A37F4;2.17 EAID_F53FD909_E0A4_482f_9C44_519D4FC89B69;Bolttype;Angir boltetype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fastmerke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F53FD909_E0A4_482f_9C44_519D4FC89B69;2.17 EAPK_676F87B8_DD78_4b59_B8DE_ABDB9F6F17C6;Faunapassasje;Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_676F87B8_DD78_4b59_B8DE_ABDB9F6F17C6;2.17 EAID_C4F03EC2_103C_4873_A274_E2BEF21E2485;Faunapassasje Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4F03EC2_103C_4873_A274_E2BEF21E2485;2.17 EAID_B6C9FC8D_1CDE_4903_B31B_4315C196ABE7;Faunapassasje Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6C9FC8D_1CDE_4903_B31B_4315C196ABE7;2.17 EAID_5FB8668D_3290_4262_A66E_542CAFCE2C4B;Faunapassasje Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FB8668D_3290_4262_A66E_542CAFCE2C4B;2.17 EAID_5422EEA9_5702_422f_A838_6BE75EAF3DD5;TypeFaunapassasje;Angir hvilken type utforming passasjen har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5422EEA9_5702_422f_A838_6BE75EAF3DD5;2.17 EAID_91357EFA_792F_45e0_AA57_AA204E44438A;Faunapassasje;Faunapassasjer har som primærfunksjon å koble sammen habitatområder som er fragmentert/isolert på grunn av en eksisterende veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91357EFA_792F_45e0_AA57_AA204E44438A;2.17 EAID_E5146251_7109_4d75_A80E_5E0F36B1CCBE;FormålFaunapassasje;Angir om passasjen er tilrettelagt for akvatiske og/eller terrestriske organismer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Faunapassasje;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5146251_7109_4d75_A80E_5E0F36B1CCBE;2.17 EAPK_CA0F4C06_9269_4a3d_892A_0E6A40E1CBAC;Feierode;Strekning som inngår i spesifikk rode for feiing/renhold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CA0F4C06_9269_4a3d_892A_0E6A40E1CBAC;2.17 EAID_5C1487F5_9BEB_40d8_BDDB_A999BB7B10B0;Feierode Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C1487F5_9BEB_40d8_BDDB_A999BB7B10B0;2.17 EAID_381A0225_E32A_498e_A79E_C2DCD6B449D1;Feierode Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_381A0225_E32A_498e_A79E_C2DCD6B449D1;2.17 EAID_8C23CDB1_3D70_4437_BADB_4A6C897DB6B3;Feierode Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C23CDB1_3D70_4437_BADB_4A6C897DB6B3;2.17 EAID_5EA1EA03_E32B_4f3b_8233_AE80B314C8E4;PrioritetFeierode;Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EA1EA03_E32B_4f3b_8233_AE80B314C8E4;2.17 EAID_910160F0_B346_4bef_8F86_C2590DDBF132;Renholdsintervall;Angir hvor ofte det er planlagt å utføre feiing/renhold på strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_910160F0_B346_4bef_8F86_C2590DDBF132;2.17 EAID_F00A780F_498C_44d3_93BA_3BCD3B18691D;Feierode;Strekning som inngår i spesifikk rode for feiing/renhold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feierode;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F00A780F_498C_44d3_93BA_3BCD3B18691D;2.17 EAPK_4C81A28B_D0A4_446e_8508_B4D1E567EAF8;Feltstrekning;Strekning med enhetlig feltinndeling.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4C81A28B_D0A4_446e_8508_B4D1E567EAF8;2.17 EAID_B1D3CF7C_C381_4e3c_9F47_AE36EA4B2CA6;Feltstrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1D3CF7C_C381_4e3c_9F47_AE36EA4B2CA6;2.17 EAID_F832EE46_ABA3_498c_87A8_1DF9C38E7553;Feltstrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F832EE46_ABA3_498c_87A8_1DF9C38E7553;2.17 EAID_CC63A333_71C9_445e_B5BE_06F92CDB7E87;Feltstrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC63A333_71C9_445e_B5BE_06F92CDB7E87;2.17 EAID_3ACB6F17_9FC1_44bc_B010_7FA5846D51C6;Feltstrekning;Strekning med enhetlig feltinndeling.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Feltstrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3ACB6F17_9FC1_44bc_B010_7FA5846D51C6;2.17 EAPK_F44B0F12_4584_4507_9FCD_ACF3FDC5BC34;Ferist;Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka);NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F44B0F12_4584_4507_9FCD_ACF3FDC5BC34;2.17 EAID_A46533D8_4EB4_474a_B92B_E60B37433E7C;Ferist Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A46533D8_4EB4_474a_B92B_E60B37433E7C;2.17 EAID_333D69D8_578E_454e_800A_C21060F2396B;Ferist Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_333D69D8_578E_454e_800A_C21060F2396B;2.17 EAID_94707748_7690_4876_A703_44C7147FB31C;Ferist Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94707748_7690_4876_A703_44C7147FB31C;2.17 EAID_35CBD5DF_D4FA_4df3_BC50_0D74AF4F6493;TypeFerist;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35CBD5DF_D4FA_4df3_BC50_0D74AF4F6493;2.17 EAID_64F40968_FF97_4cc5_B3C3_BEE0B3DE48EB;Vinterforberedelse;Angir hva som skal gjøres med ferist i forkant av vinter sesongen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64F40968_FF97_4cc5_B3C3_BEE0B3DE48EB;2.17 EAID_A0A44609_B151_455d_8B52_5C248DE05575;EierFerist;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0A44609_B151_455d_8B52_5C248DE05575;2.17 EAID_A16EEB1F_99B5_41a4_94C9_3848C0B84A70;Passering_Ved_Ferist;Angir om det er mulighet for passering for fotgjengere utenom ferist;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A16EEB1F_99B5_41a4_94C9_3848C0B84A70;2.17 EAID_D2776A24_4FF9_43a7_86D2_EAAB6E9711EA;Ferist;Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka);NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2776A24_4FF9_43a7_86D2_EAAB6E9711EA;2.17 EAID_F536B664_1D0E_4103_9511_6716678F49A2;VedlikeholdsansvarligFerist;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferist;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F536B664_1D0E_4103_9511_6716678F49A2;2.17 EAPK_6FB7C231_BDDB_4330_B5D1_60876662FD28;Ferjeleie;Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6FB7C231_BDDB_4330_B5D1_60876662FD28;2.17 EAID_730B8300_8C7A_4898_BBB7_091F24075A72;Ferjeleie Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_730B8300_8C7A_4898_BBB7_091F24075A72;2.17 EAID_FB0FF19B_94E2_4cef_A759_F91EC8734486;Ferjeleie Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB0FF19B_94E2_4cef_A759_F91EC8734486;2.17 EAID_51197199_9410_4cca_9641_73AB0DF0AA00;Ferjeleie Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51197199_9410_4cca_9641_73AB0DF0AA00;2.17 EAID_1066D160_D542_4a2a_93B4_587F36D528EE;Ferjeleie;Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1066D160_D542_4a2a_93B4_587F36D528EE;2.17 EAID_371ADCBB_27E0_4a8b_A7AB_C75C3E1597D1;VedlikeholdsansvarligFerjeleie;Angir hvem som har ansvar for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_371ADCBB_27E0_4a8b_A7AB_C75C3E1597D1;2.17 EAID_49AB6686_D1DD_484d_A4E6_650A14CED377;Venterom;Angir om det er venterom i tilknytning til ferjeleiet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49AB6686_D1DD_484d_A4E6_650A14CED377;2.17 EAID_9DE2299C_292E_4f46_9412_4CB1A0AB7D64;EierFerjeleie;Angir hvem som eier ferjeleiet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DE2299C_292E_4f46_9412_4CB1A0AB7D64;2.17 EAID_B4B60202_C8DF_43f6_B565_BD0E358E499F;Driftsstatus;Angir driftsstatus til ferjeleie;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4B60202_C8DF_43f6_B565_BD0E358E499F;2.17 EAID_BAE6651F_063A_471f_A3CA_6C935A6DEA4F;Kaikantsikring;Beskriver om ferjeleiet har en form for sikring mot vann. Ja: om hele ferjeleiet har sikring. Delvis: deler av kaikanten er sikret;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAE6651F_063A_471f_A3CA_6C935A6DEA4F;2.17 EAID_D1047C67_C92A_40ab_B374_85A9BE9435F3;EgenGangbaneTilFerje;Angir om det er egen gangbane for gående for ombordstigning til ferje;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeleie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1047C67_C92A_40ab_B374_85A9BE9435F3;2.17 EAPK_7196413B_F89E_4057_A441_7E09DC526974;Ferjeoppstillingsplass;Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7196413B_F89E_4057_A441_7E09DC526974;2.17 EAID_F7D3E37D_968E_42ad_B575_9C4560ED1AF6;Ferjeoppstillingsplass Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7D3E37D_968E_42ad_B575_9C4560ED1AF6;2.17 EAID_8BF38E27_9E38_41c0_BDE4_795D14DB893D;Ferjeoppstillingsplass Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BF38E27_9E38_41c0_BDE4_795D14DB893D;2.17 EAID_2D943DF0_CA7A_49bf_A145_E55508BAFE87;Ferjeoppstillingsplass Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D943DF0_CA7A_49bf_A145_E55508BAFE87;2.17 EAID_4F0EECE8_387C_4800_822B_785E936C6060;VedlikeholdsansvarligFerjeoppstillingsplass;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F0EECE8_387C_4800_822B_785E936C6060;2.17 EAID_63960CA5_F848_4204_A9EB_0FF1B5B1C8F4;Ferjeoppstillingsplass;Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63960CA5_F848_4204_A9EB_0FF1B5B1C8F4;2.17 EAID_B9F6F54C_ABE4_4831_8DC5_0FBFFAC964DE;EierFerjeoppstillingsplass;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjeoppstillingsplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9F6F54C_ABE4_4831_8DC5_0FBFFAC964DE;2.17 EAPK_3FB6F98B_BE7C_425d_A1D8_0F3C31806179;Ferjesamband;Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3FB6F98B_BE7C_425d_A1D8_0F3C31806179;2.17 EAID_BDD5846B_458F_432d_8D8E_98B3D839C7C4;Ferjesamband Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDD5846B_458F_432d_8D8E_98B3D839C7C4;2.17 EAID_DD37337F_3BC2_4a5d_A20F_0044F8791079;Ferjesamband Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD37337F_3BC2_4a5d_A20F_0044F8791079;2.17 EAID_A2EBAC03_E98E_4fca_90BF_877BECECA39C;Ferjesamband Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2EBAC03_E98E_4fca_90BF_877BECECA39C;2.17 EAID_8A2CAA50_DC03_46a8_8109_129BCE215A4C;DriftsstatusFerjesamband;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A2CAA50_DC03_46a8_8109_129BCE215A4C;2.17 EAID_9BBF95BA_258A_43ee_9330_6538A6DBAC2A;Sambandstype;Angir hvilken type samband det er, dvs om det er på stat-, fylke- eller kommunenivå.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BBF95BA_258A_43ee_9330_6538A6DBAC2A;2.17 EAID_ED0B78EA_1603_43bf_97FB_819C7F9AA0C0;Ferjesamband;Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjesamband;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED0B78EA_1603_43bf_97FB_819C7F9AA0C0;2.17 EAPK_6D048267_9081_44b9_9AB9_459D9300C330;Ferjestrekning;Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjestrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6D048267_9081_44b9_9AB9_459D9300C330;2.17 EAID_225C8801_810A_4095_ADBB_DA2EA3364C51;Ferjestrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_225C8801_810A_4095_ADBB_DA2EA3364C51;2.17 EAID_2B9FA6C3_9CEC_43d4_9A0B_59E70B336242;Ferjestrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B9FA6C3_9CEC_43d4_9A0B_59E70B336242;2.17 EAID_7E362F99_E990_4f6a_815A_B3EA861A8C67;Ferjestrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E362F99_E990_4f6a_815A_B3EA861A8C67;2.17 EAID_53B9325F_7448_4faf_B90E_EECB0210693C;DriftsstatusFerjestrekning;Angir hvilken driftsstatus ferjestrekningen har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjestrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53B9325F_7448_4faf_B90E_EECB0210693C;2.17 EAID_D87A75AB_CF8C_4af5_94AB_D84204E3A209;Ferjestrekning;Strekning mellom to ferjekaier hvor det er tilrettelagt for å reise med ferje.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ferjestrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D87A75AB_CF8C_4af5_94AB_D84204E3A209;2.17 EAPK_B3F9793E_9CB3_423e_B350_E126EFAB10FA;Fiberduk;Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B3F9793E_9CB3_423e_B350_E126EFAB10FA;2.17 EAID_05207088_4884_4e55_9327_3AD66C66CA68;Fiberduk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05207088_4884_4e55_9327_3AD66C66CA68;2.17 EAID_DB8D854E_31A4_4581_AADC_FA874BFCF56F;Fiberduk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB8D854E_31A4_4581_AADC_FA874BFCF56F;2.17 EAID_EACFE03C_CE17_4c61_AA0A_3DDDFD14DBA5;Fiberduk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EACFE03C_CE17_4c61_AA0A_3DDDFD14DBA5;2.17 EAID_60850F1B_A854_486c_AF5B_89268D3358B8;Fiberduk;Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60850F1B_A854_486c_AF5B_89268D3358B8;2.17 EAID_A5FCA349_3941_471e_91A1_4D6A4426E543;Bruksklasse;Angir fiberdukens bruksklasse. Jfr Håndbok N200 fig 521.1;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5FCA349_3941_471e_91A1_4D6A4426E543;2.17 EAID_FF1EB1B0_CF4B_4681_9851_0AF96A69CD12;BudsjettFiberduk;Angir hvilket budsjett utlegging går over;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fiberduk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF1EB1B0_CF4B_4681_9851_0AF96A69CD12;2.17 EAPK_69463715_BD6F_4eef_97BC_F3D79BD20CF8;Filterlag;Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018);NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_69463715_BD6F_4eef_97BC_F3D79BD20CF8;2.17 EAID_CB7AFC2E_1485_4b0e_A0F5_0BFFBEA8C222;Filterlag Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB7AFC2E_1485_4b0e_A0F5_0BFFBEA8C222;2.17 EAID_73EDC317_665E_4567_B580_96AEFA4D9D30;Filterlag Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73EDC317_665E_4567_B580_96AEFA4D9D30;2.17 EAID_ACA69507_C27F_40fc_B481_5D13AD64A310;Filterlag Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACA69507_C27F_40fc_B481_5D13AD64A310;2.17 EAID_41CF18C8_5219_4180_806D_28B390E918EC;Filterlag;Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018);NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41CF18C8_5219_4180_806D_28B390E918EC;2.17 EAID_E7EA3658_919E_46b0_9284_71643117E39A;BudsjettFilterlag;Angir hvilket budsjett utlegging går over;NVDB\NVDB Datakatalogen\Filterlag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7EA3658_919E_46b0_9284_71643117E39A;2.17 EAPK_898C51B1_980F_481d_A079_67CAE96A6FF5;Forbikjøringsstrekning;Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forbikjøringsstrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_898C51B1_980F_481d_A079_67CAE96A6FF5;2.17 EAID_65174465_E003_4edc_BF79_02B5B28A204A;Forbikjøringsstrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forbikjøringsstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65174465_E003_4edc_BF79_02B5B28A204A;2.17 EAID_76066548_8B6E_4c5c_9165_EBB75778E4BA;Forbikjøringsstrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forbikjøringsstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76066548_8B6E_4c5c_9165_EBB75778E4BA;2.17 EAID_7DF343B4_1D0B_4a22_9F71_E881783BC27B;Forbikjøringsstrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forbikjøringsstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DF343B4_1D0B_4a22_9F71_E881783BC27B;2.17 EAID_51F2352D_0044_4c12_822B_D29613F679D9;Forbikjøringsstrekning;Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forbikjøringsstrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51F2352D_0044_4c12_822B_D29613F679D9;2.17 EAPK_7F35836E_0002_4f13_90B2_5583508ADF76;Fordelingstavle;Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7F35836E_0002_4f13_90B2_5583508ADF76;2.17 EAID_8898DE27_3CAD_49b3_8D05_A584A48E799B;Fordelingstavle Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8898DE27_3CAD_49b3_8D05_A584A48E799B;2.17 EAID_5775F973_C292_4c66_9268_8A3684BB9B33;Fordelingstavle Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5775F973_C292_4c66_9268_8A3684BB9B33;2.17 EAID_D4854C1A_C2D6_4d2e_9408_475C1F19FD0E;Fordelingstavle Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4854C1A_C2D6_4d2e_9408_475C1F19FD0E;2.17 EAID_1DE7DCA6_C193_4fad_83A6_51FDEEC392C4;Fordelingstavle;Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DE7DCA6_C193_4fad_83A6_51FDEEC392C4;2.17 EAID_222A7411_BEE5_404c_95D8_02921ADD0E3C;PlasseringFordelingstavle;Angir hvor vegobjektet er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_222A7411_BEE5_404c_95D8_02921ADD0E3C;2.17 EAID_2E23DEC2_D158_4de7_90BE_94254D0DC0D2;EierFordelingstavle;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E23DEC2_D158_4de7_90BE_94254D0DC0D2;2.17 EAID_34C3D6E9_BB89_47f7_8F99_C0BF654FBFD7;TypeFordeling;Angir hvilken type fordeling enheten er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34C3D6E9_BB89_47f7_8F99_C0BF654FBFD7;2.17 EAID_4AA36FBF_4DD0_4825_BCD1_1293C5C6713D;TypeEnhet;Angir hvilken type/kapsling objektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AA36FBF_4DD0_4825_BCD1_1293C5C6713D;2.17 EAID_A1D2C4C9_502F_48c7_8346_0D7FA4B02345;Varmeelement;Angir om det er montert varmeelement i skapet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1D2C4C9_502F_48c7_8346_0D7FA4B02345;2.17 EAID_A621E92E_9F0D_417c_BD86_695253F1A8CC;TilknyttetSRO_Sentral;Angir om tavlen er tilknyttet sentral for Styring, Regulering og Overvåkning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A621E92E_9F0D_417c_BD86_695253F1A8CC;2.17 EAID_CC8AFDD9_37F8_4f28_8512_2278664B3AEF;Kapslingsgrad;Skapets evne til å motstå støv og vann. Første siffer er støv, andre er vann. Går fra 00 til 68.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC8AFDD9_37F8_4f28_8512_2278664B3AEF;2.17 EAID_CF259BF9_8483_4d06_A9EB_8B6FB31CD678;Selektivitet;Angir i hvilken grad vernet som er nærmest feilstedet løser seg ut ved en feil;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF259BF9_8483_4d06_A9EB_8B6FB31CD678;2.17 EAID_EC9FEE60_A844_4360_843D_891B0F5B0E6C;SpenningFordelingstavle;Angir spenningen som leveres ut fra enheten;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC9FEE60_A844_4360_843D_891B0F5B0E6C;2.17 EAID_F0D7536C_D06D_46c7_B173_844B025ACFC2;Parkering;Angir avstand til nærmeste parkeringsmulighet for servicebil;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fordelingstavle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0D7536C_D06D_46c7_B173_844B025ACFC2;2.17 EAPK_E73CC005_27D7_4c6b_B3B8_9DB51EB5A956;Forkjørsveg;Strekninger som har vedtatt status forkjørsveg. Tidligere register 38-Forkjørsveg i VDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forkjørsveg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E73CC005_27D7_4c6b_B3B8_9DB51EB5A956;2.17 EAID_FA6BA64C_D17C_4cc6_91BF_383CAE9DE9D8;Forkjørsveg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forkjørsveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA6BA64C_D17C_4cc6_91BF_383CAE9DE9D8;2.17 EAID_45E75849_F7F0_42a3_9C15_F3751661C61F;Forkjørsveg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forkjørsveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45E75849_F7F0_42a3_9C15_F3751661C61F;2.17 EAID_719FFEDF_2660_4675_A995_4AAEA32CABEA;Forkjørsveg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forkjørsveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_719FFEDF_2660_4675_A995_4AAEA32CABEA;2.17 EAID_3A14A27A_EB64_4f8d_9A20_A26BE93EB901;Forkjørsveg;Strekninger som har vedtatt status forkjørsveg. Tidligere register 38-Forkjørsveg i VDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forkjørsveg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A14A27A_EB64_4f8d_9A20_A26BE93EB901;2.17 EAPK_9CDD039F_2BE3_4e41_A16E_2691C0DB5D43;Forsterkningslag;Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2);NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9CDD039F_2BE3_4e41_A16E_2691C0DB5D43;2.17 EAID_3BF3C68B_E026_4b5e_96B3_9DED7592C0DA;Forsterkningslag Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BF3C68B_E026_4b5e_96B3_9DED7592C0DA;2.17 EAID_19A92EA9_B336_487f_9E34_B38B38B10353;Forsterkningslag Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19A92EA9_B336_487f_9E34_B38B38B10353;2.17 EAID_10914E86_589B_4edc_9065_2C6131AF452A;Forsterkningslag Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10914E86_589B_4edc_9065_2C6131AF452A;2.17 EAID_5521F2EB_61A6_4ad1_B2CF_035734626A8E;BudsjettForsterkningslag;Angir hvilket budsjett utlegging går over;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5521F2EB_61A6_4ad1_B2CF_035734626A8E;2.17 EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;Forsterkningslag;Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2);NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78B77EC7_CC3A_4938_A871_70716182F0A7;2.17 EAID_D274D245_9148_42f2_8222_F50462D5C120;TypeForsterkningslag;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Forsterkningslag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D274D245_9148_42f2_8222_F50462D5C120;2.17 EAPK_6DBCC19A_02D4_4b76_9391_AEB4F975BFF1;Fortau;Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6DBCC19A_02D4_4b76_9391_AEB4F975BFF1;2.17 EAID_67520744_032E_427e_9560_842D611BC229;Fortau Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67520744_032E_427e_9560_842D611BC229;2.17 EAID_0DECB599_9C4D_455e_84C9_C23035A0556E;Fortau Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DECB599_9C4D_455e_84C9_C23035A0556E;2.17 EAID_ED49E41C_B062_44b2_8646_F60089F38F45;Fortau Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED49E41C_B062_44b2_8646_F60089F38F45;2.17 EAID_0F33C8F8_DE35_43b5_9CE0_5DFE1CC1C0A3;VedlikeholdsansvarligFortau;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F33C8F8_DE35_43b5_9CE0_5DFE1CC1C0A3;2.17 EAID_1EA0F0B8_F611_456a_9021_439C41130A75;Varmekabler;Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EA0F0B8_F611_456a_9021_439C41130A75;2.17 EAID_71AA4036_A234_430d_A7F1_985B67AEBB2D;Punkthinder;Sted hvor det er markant innsnevring av fortau. Kan være til hinder for gående og drift av fortauet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71AA4036_A234_430d_A7F1_985B67AEBB2D;2.17 EAID_8712D810_314F_4c26_A28F_54C6F4DA3738;Fortau;Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8712D810_314F_4c26_A28F_54C6F4DA3738;2.17 EAID_8F815DA7_3491_417d_9F4B_98D15E421772;Belegning;Angir hvilken belegning det er på fortauet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F815DA7_3491_417d_9F4B_98D15E421772;2.17 EAID_E4A6A2EC_49F7_4e51_9D90_025249122A27;EierFortau;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fortau;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4A6A2EC_49F7_4e51_9D90_025249122A27;2.17 EAPK_B5E51408_3705_40ce_B8A5_A4DF2843DA1E;Fotocelle;Utstyr for å registrere bevegelse (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B5E51408_3705_40ce_B8A5_A4DF2843DA1E;2.17 EAID_A89FF869_DE38_43bb_B389_12A2005FD556;Fotocelle Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A89FF869_DE38_43bb_B389_12A2005FD556;2.17 EAID_4B37A1ED_7DAD_4e2e_BFC9_8CBEAA46CB02;Fotocelle Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B37A1ED_7DAD_4e2e_BFC9_8CBEAA46CB02;2.17 EAID_5E190FB3_4803_4240_92CF_DE81CF983D0D;Fotocelle Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E190FB3_4803_4240_92CF_DE81CF983D0D;2.17 EAID_2690D281_7B49_4bda_9393_957ED6F96E6E;Fotocelle;Utstyr for å registrere bevegelse (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2690D281_7B49_4bda_9393_957ED6F96E6E;2.17 EAID_3D8A4A89_ADC9_4b6d_AFB0_B6365C812053;VedlikeholdsansvarligFotocelle;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D8A4A89_ADC9_4b6d_AFB0_B6365C812053;2.17 EAID_FAB4F7CB_219E_4561_B990_BFDDE7E0D117;EierFotocelle;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fotocelle;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAB4F7CB_219E_4561_B990_BFDDE7E0D117;2.17 EAPK_0346491F_2014_4657_B9EB_1A772A285361;Fremmede arter;"Område der det vokser ""fremmede"" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene (uoff)";NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0346491F_2014_4657_B9EB_1A772A285361;2.17 EAID_A5C6DB9C_4939_4281_9EC1_B278DE7003A7;Fremmede arter Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5C6DB9C_4939_4281_9EC1_B278DE7003A7;2.17 EAID_4E666C43_2BEC_4024_8224_331E0620274B;Fremmede arter Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E666C43_2BEC_4024_8224_331E0620274B;2.17 EAID_4636A538_4525_46d8_BEA2_00041A725523;Fremmede arter Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4636A538_4525_46d8_BEA2_00041A725523;2.17 EAID_2AF3A70B_E799_41a3_9F8B_1DB82F29BD94;Bekjempelse_Type;Angir hvilke midler arten bekjempes med;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AF3A70B_E799_41a3_9F8B_1DB82F29BD94;2.17 EAID_3A4133F1_E795_4c81_A2AD_CEB1CA4BC789;Tetthet;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A4133F1_E795_4c81_A2AD_CEB1CA4BC789;2.17 EAID_3BAA6925_8B85_4296_ACEA_068DB3D76105;ForekomstFortsetterPåNaboeiendom;Angir om arten også er spredt utenfor arealet som tilhører vegeier.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BAA6925_8B85_4296_ACEA_068DB3D76105;2.17 EAID_48737B3C_95AE_4a9b_A540_20CE4361B97E;Artsnavn;Angir navn på art;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48737B3C_95AE_4a9b_A540_20CE4361B97E;2.17 EAID_5D349882_A170_420c_857D_9D9517EF733C;StatusBehandling;Angir hva som er status for behandling av forekomsten;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D349882_A170_420c_857D_9D9517EF733C;2.17 EAID_C40BAC27_E557_4533_AE7D_C77C9B497899;FremmedeArter;"Område der det vokser ""fremmede"" arter, dvs arter som ikke ønskes spredd langs vegene (uoff)";NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C40BAC27_E557_4533_AE7D_C77C9B497899;2.17 EAID_ED88DD3C_BC4F_41b3_9C27_034B4549CE4C;Bekjempelsesgrad;Angir i hvilken grad den uønskede fremmede arten bekjempes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fremmede arter;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED88DD3C_BC4F_41b3_9C27_034B4549CE4C;2.17 EAPK_3DC0C0C6_51C0_45b9_9004_DB7483D376A3;Friksjonsforbedring;Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3DC0C0C6_51C0_45b9_9004_DB7483D376A3;2.17 EAID_2AC6BFD0_BC23_4632_9731_74DB91BEE925;Friksjonsforbedring Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AC6BFD0_BC23_4632_9731_74DB91BEE925;2.17 EAID_AB5A78AC_43BD_4b16_AC1B_5AE0A18D7992;Friksjonsforbedring Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB5A78AC_43BD_4b16_AC1B_5AE0A18D7992;2.17 EAID_4B8FCE9D_2C4F_43cb_8261_1DA843976B43;Friksjonsforbedring Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B8FCE9D_2C4F_43cb_8261_1DA843976B43;2.17 EAID_52ECB074_506C_43f2_90C6_229E9153489A;Friksjonsforbedring;Strekning der det er spesielle krav om vintervedlikehold i form av salting, sanding etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52ECB074_506C_43f2_90C6_229E9153489A;2.17 EAID_960E94CC_4D27_4947_8F70_6ED9A36D5281;TypeFriksjonsforbedring;Angir hvilken type friksjonsforbedring det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsforbedring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_960E94CC_4D27_4947_8F70_6ED9A36D5281;2.17 EAPK_A73AB07E_4C13_4935_B423_82B3C4831A16;Friksjonsmåleserie;Gir felles data til serie med målinger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A73AB07E_4C13_4935_B423_82B3C4831A16;2.17 EAID_37D6B4FA_EBB1_49b5_AB19_5EE1A996DB3A;Friksjonsmåleserie Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37D6B4FA_EBB1_49b5_AB19_5EE1A996DB3A;2.17 EAID_C392F78B_D37B_4d23_AD5C_8055EAC6F422;Friksjonsmåleserie Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C392F78B_D37B_4d23_AD5C_8055EAC6F422;2.17 EAID_E967D81C_1D44_4c7b_BE3D_B1BAF5722799;Friksjonsmåleserie Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E967D81C_1D44_4c7b_BE3D_B1BAF5722799;2.17 EAID_33C5867F_D164_4107_B368_E8503478CC5F;TypeFriksjonsmåleserie;Angir type måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33C5867F_D164_4107_B368_E8503478CC5F;2.17 EAID_43AC4570_CB94_466f_B2F1_D52E30A635C4;Spor;Angir i hvilket spor friksjonsmåling er foretatt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43AC4570_CB94_466f_B2F1_D52E30A635C4;2.17 EAID_9DB55555_7257_47f8_8FA2_C691F86CDE65;Måleformål;Angir formål med friksjonsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DB55555_7257_47f8_8FA2_C691F86CDE65;2.17 EAID_C70D042B_D8E4_40d5_8725_B3A2A1DE2398;Friksjonsmåleserie;Gir felles data til serie med målinger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C70D042B_D8E4_40d5_8725_B3A2A1DE2398;2.17 EAID_C8301980_9302_44c3_894D_103898CD4A24;Vannmengde;?;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåleserie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8301980_9302_44c3_894D_103898CD4A24;2.17 EAPK_079F8ED9_1403_4b25_80C6_E50586EFD512;Friksjonsmåling;Måling av vegoverflatens friksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_079F8ED9_1403_4b25_80C6_E50586EFD512;2.17 EAID_82C5904D_F804_4464_A2CA_D8B705A2AAF7;Friksjonsmåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82C5904D_F804_4464_A2CA_D8B705A2AAF7;2.17 EAID_5AF7F2BD_BB46_4744_8F00_37C6F3D83BBE;Friksjonsmåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AF7F2BD_BB46_4744_8F00_37C6F3D83BBE;2.17 EAID_6C40D989_9A40_4bc8_843A_AC1A5766CA09;Friksjonsmåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C40D989_9A40_4bc8_843A_AC1A5766CA09;2.17 EAID_3D0927CE_96D0_4804_81A8_9F8F61C5C918;SporFriksjonsmåling;Angir i hvilket spor friksjonsmåling er foretatt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D0927CE_96D0_4804_81A8_9F8F61C5C918;2.17 EAID_8348C128_A3E6_41cd_87F6_FBB5346E2D70;Friksjonsmåling;Måling av vegoverflatens friksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8348C128_A3E6_41cd_87F6_FBB5346E2D70;2.17 EAID_C9D00831_0B1B_4555_9F62_2A0D7D2B3600;MåleformålFriksjonsmåling;Angir formål med friksjonsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9D00831_0B1B_4555_9F62_2A0D7D2B3600;2.17 EAID_CC21F4C2_E8D2_41c9_9E44_85A0E9A5FA4D;TypeFriksjonsmåling;Angir type måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Friksjonsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC21F4C2_E8D2_41c9_9E44_85A0E9A5FA4D;2.17 EAPK_83BE7304_208A_4e86_88EE_665E12F85899;Frittstående kamerastasjon;Stasjon der det er plassert et kamera for observasjon av trafikkforhold, vær og føre, eller annet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frittstående kamerastasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_83BE7304_208A_4e86_88EE_665E12F85899;2.17 EAID_93C59491_D621_4417_86C4_E973FA77DB09;Frittstående kamerastasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frittstående kamerastasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93C59491_D621_4417_86C4_E973FA77DB09;2.17 EAID_4905E20C_91F1_4a83_B9A1_1BA87C857372;Frittstående kamerastasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frittstående kamerastasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4905E20C_91F1_4a83_B9A1_1BA87C857372;2.17 EAID_0EF07E29_8A99_42cf_990F_2408D2700ABF;Frittstående kamerastasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frittstående kamerastasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EF07E29_8A99_42cf_990F_2408D2700ABF;2.17 EAID_6D7C554D_575C_401e_AE10_6D1D2F529ABF;FrittståendeKamerastasjon;Stasjon der det er plassert et kamera for observasjon av trafikkforhold, vær og føre, eller annet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frittstående kamerastasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D7C554D_575C_401e_AE10_6D1D2F529ABF;2.17 EAPK_26F60399_9902_4f76_9BF4_D077DA8C04A8;Frostsikringslag;Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_26F60399_9902_4f76_9BF4_D077DA8C04A8;2.17 EAID_7B54875D_310E_429d_95FE_E2744DF2B5A7;Frostsikringslag Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B54875D_310E_429d_95FE_E2744DF2B5A7;2.17 EAID_A4CC1236_FB5B_4046_962A_18685CDC3D2A;Frostsikringslag Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4CC1236_FB5B_4046_962A_18685CDC3D2A;2.17 EAID_0039E991_B905_4e35_BBEB_430014C9330C;Frostsikringslag Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0039E991_B905_4e35_BBEB_430014C9330C;2.17 EAID_1AE6DE5C_846A_427c_9D9E_E17D9525C364;TypeFrostsikringslag;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AE6DE5C_846A_427c_9D9E_E17D9525C364;2.17 EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;Frostsikringslag;Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4B7EA15_9451_4c49_A5BD_ECC2923CC1D2;2.17 EAID_C33DA32F_2F4E_467d_8C0B_CE220E15AD25;BudsjettFrostsikringslag;Angir hvilket budsjett utlegging går over;NVDB\NVDB Datakatalogen\Frostsikringslag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C33DA32F_2F4E_467d_8C0B_CE220E15AD25;2.17 EAPK_6DE7A6CF_94AA_4868_AF16_866BDD136374;Funksjonell vegklasse;En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6DE7A6CF_94AA_4868_AF16_866BDD136374;2.17 EAID_53153188_2038_42ef_BAD5_AA78B7D15AD9;Funksjonell vegklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53153188_2038_42ef_BAD5_AA78B7D15AD9;2.17 EAID_47EF8A54_36DD_4ad5_A93B_2340ABD1ED17;Funksjonell vegklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47EF8A54_36DD_4ad5_A93B_2340ABD1ED17;2.17 EAID_C9A01343_455C_41a9_94BD_6D8EA28FFA64;Funksjonell vegklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9A01343_455C_41a9_94BD_6D8EA28FFA64;2.17 EAID_A913CE68_C1FF_461e_97D8_02671FE5AF34;FunksjonellVegklasse;En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A913CE68_C1FF_461e_97D8_02671FE5AF34;2.17 EAID_FDE4B287_AC3C_45e5_A189_5B36CFB83B54;Vegklasse;Angir funksjonell vegklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonell vegklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDE4B287_AC3C_45e5_A189_5B36CFB83B54;2.17 EAPK_4BB90504_4920_4d6c_A5D8_576F075A853B;Funksjonsklasse;Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4BB90504_4920_4d6c_A5D8_576F075A853B;2.17 EAID_D26CC826_3C4E_41d3_9477_B0EB295539BD;Funksjonsklasse (test) Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D26CC826_3C4E_41d3_9477_B0EB295539BD;2.17 EAID_1E83E7C8_01C1_4ee5_BABA_71430DFBD685;Funksjonsklasse (test) Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E83E7C8_01C1_4ee5_BABA_71430DFBD685;2.17 EAID_A8634D25_3D39_4a9e_AE24_564C9DAC0C89;Funksjonsklasse (test) Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8634D25_3D39_4a9e_AE24_564C9DAC0C89;2.17 EAID_331AB8A7_6857_4970_9668_A991CF716E03;Funksjonsklasse;Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_331AB8A7_6857_4970_9668_A991CF716E03;2.17 EAID_F7C33CBF_2748_490b_A3E5_01182932669F;FunksjonsklasseFunksjonsklasse;Angir hvilken funksjonsklasse vegstrekning er definert som.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Funksjonsklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7C33CBF_2748_490b_A3E5_01182932669F;2.17 EAPK_C4C5790D_27E4_4c98_9AA1_D572C0A83DF8;Fylke;Fylke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C4C5790D_27E4_4c98_9AA1_D572C0A83DF8;2.17 EAID_06DB0FE8_ABEB_4b5c_9185_D672B895A056;Fylke Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06DB0FE8_ABEB_4b5c_9185_D672B895A056;2.17 EAID_CE1C8C31_D5BD_461f_8AB5_07A0DF976FE3;Fylke Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE1C8C31_D5BD_461f_8AB5_07A0DF976FE3;2.17 EAID_3706E919_DD2E_4e06_8738_76C4C32B7C57;Fylke Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3706E919_DD2E_4e06_8738_76C4C32B7C57;2.17 EAID_BD94F3E2_5733_4079_868E_5361CDE40864;Fylke;Fylke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD94F3E2_5733_4079_868E_5361CDE40864;2.17 EAID_E35112C6_2298_46fe_ABE0_73FF14292747;Koordinatsystem;Angir hvilket koordinatsystem som primært benyttes for gitt område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E35112C6_2298_46fe_ABE0_73FF14292747;2.17 EAPK_AC8B5D8A_A63A_4195_B9CF_F433936621E8;Fylke_2020 (test);Fylke slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkesinndeling. Til testformål;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke_2020 (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AC8B5D8A_A63A_4195_B9CF_F433936621E8;2.17 EAID_1AC15770_8CAC_4286_A9A7_548802573D7A;KoordinatsystemFylke_2020_Test;Angir hvilket koordinatsystem som primært benyttes for gitt område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke_2020 (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AC15770_8CAC_4286_A9A7_548802573D7A;2.17 EAID_A1132583_E8CF_4e46_B053_3E0A0EC6D399;Fylke_2020_Test;Fylke slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkesinndeling. Til testformål;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylke_2020 (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1132583_E8CF_4e46_B053_3E0A0EC6D399;2.17 EAPK_21237C4F_D619_4778_B19C_74BAA95A16EF;Fylling (Volum);Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_21237C4F_D619_4778_B19C_74BAA95A16EF;2.17 EAID_070A9005_1DC1_44bc_B547_F59C1DDD2475;TypeFylling_Volum;Angir hvilken type fylling det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_070A9005_1DC1_44bc_B547_F59C1DDD2475;2.17 EAID_4842152E_2AE5_48b3_BE66_594BAF732E93;EierFylling_Volum;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4842152E_2AE5_48b3_BE66_594BAF732E93;2.17 EAID_80422CB6_52FD_44ee_BB8A_7BFC3F7A346E;Materiale;Angir hvilket materiale selve fyllingen i hovedsak er bygd opp av. .;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80422CB6_52FD_44ee_BB8A_7BFC3F7A346E;2.17 EAID_A01B5091_672A_413d_8742_2834C7BA0DEE;VedlikeholdsansvarligFylling_Volum;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A01B5091_672A_413d_8742_2834C7BA0DEE;2.17 EAID_BC99ED6E_15D1_435b_8A14_0A9327E3BE14;Fylling_Volum;Oppfylling på opprinnelig terreng begrenset av fyllingsskråning og vegens planum.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC99ED6E_15D1_435b_8A14_0A9327E3BE14;2.17 EAID_FB5B4EF7_E700_4844_A3F7_7624EABDB454;Fyllingssåle;Angir om det er etablert fyllingssåle. Se HB kap 2.5.3 i N200,;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fylling (Volum);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB5B4EF7_E700_4844_A3F7_7624EABDB454;2.17 EAPK_007D926A_9EA2_4e4d_A5A5_283512EDBD77;Fyllingsskråning;Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_007D926A_9EA2_4e4d_A5A5_283512EDBD77;2.17 EAID_40F8966A_31EB_4aab_803E_75621FF120C9;Fylling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40F8966A_31EB_4aab_803E_75621FF120C9;2.17 EAID_EBD36B69_D94D_4609_AA2E_E9A0A4416EE2;Fylling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBD36B69_D94D_4609_AA2E_E9A0A4416EE2;2.17 EAID_F2CD26B3_15AA_47a4_ACF3_B7007510FFD5;Fylling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2CD26B3_15AA_47a4_ACF3_B7007510FFD5;2.17 EAID_5D683626_4BD3_472a_BB40_B57DD5DAEF9F;Fyllingsskråning;Skråflate som er del av begrensningen av en fylling.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D683626_4BD3_472a_BB40_B57DD5DAEF9F;2.17 EAID_A98A6C65_4AEC_4e46_A001_34B013BA228F;Helning;Gir representativ helning for fyllingsskråning. For skråninger med ulike helninger angis den som er brattest. Detaljer kan beskrives under tilleggsinformajson.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fyllingsskråning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A98A6C65_4AEC_4e46_A001_34B013BA228F;2.17 EAPK_25856EC5_44B7_437a_894B_4B5F5832E3F7;Fysisk inngrep i vannforekomst;sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_25856EC5_44B7_437a_894B_4B5F5832E3F7;2.17 EAID_47E5475E_2EF7_41f1_96E8_701851391D12;Fysisk inngrep i vannforekomst Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47E5475E_2EF7_41f1_96E8_701851391D12;2.17 EAID_631937FA_1BEA_4eac_A34E_0D3894F4BC21;Fysisk inngrep i vannforekomst Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_631937FA_1BEA_4eac_A34E_0D3894F4BC21;2.17 EAID_E04F083F_E60F_4169_83D2_6B0DA6365F66;Fysisk inngrep i vannforekomst Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E04F083F_E60F_4169_83D2_6B0DA6365F66;2.17 EAID_34382FA6_8AD7_45e7_81CA_8B14549B41D1;FysiskInngrepIVannforekomst;sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34382FA6_8AD7_45e7_81CA_8B14549B41D1;2.17 EAID_BA3B1728_C8AE_4a4d_B3F5_4BA411C922F0;Hovedproblem;Angir hva som er hovedproblem ved dette inngrepet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA3B1728_C8AE_4a4d_B3F5_4BA411C922F0;2.17 EAID_E42AB398_FA2C_4c7a_98E8_D97C444A8D66;TypeInngrep;Angir hvilken type inngrep det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk inngrep i vannforekomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E42AB398_FA2C_4c7a_98E8_D97C444A8D66;2.17 EAPK_1A0998D1_70F3_4da1_8D5D_4020CD4539A0;Fysisk tiltak;Angir hvor det har vært et fysisk tiltak på vegen som medfører I-status.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk tiltak;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1A0998D1_70F3_4da1_8D5D_4020CD4539A0;2.17 EAID_86CAC456_3A76_4dee_AC87_7200234F3293;Fysisk tiltak Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk tiltak;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86CAC456_3A76_4dee_AC87_7200234F3293;2.17 EAID_20F024C3_D2E3_499c_AAD3_F8782BE7D73C;Fysisk tiltak Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk tiltak;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20F024C3_D2E3_499c_AAD3_F8782BE7D73C;2.17 EAID_B42D6AA5_4DA3_472b_AE02_B4D268003417;Fysisk tiltak Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk tiltak;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B42D6AA5_4DA3_472b_AE02_B4D268003417;2.17 EAID_DED4D600_BFB7_4871_880A_ED2F19C894DC;FysiskTiltak;Angir hvor det har vært et fysisk tiltak på vegen som medfører I-status.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Fysisk tiltak;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DED4D600_BFB7_4871_880A_ED2F19C894DC;2.17 EAPK_E6EF6DC1_9F72_47ec_AE24_11FF5B85EA6B;Gangadkomst;Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E6EF6DC1_9F72_47ec_AE24_11FF5B85EA6B;2.17 EAID_C64D6476_CA9C_457b_9DFF_BCB2F4F15C86;Gangadkomst Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64D6476_CA9C_457b_9DFF_BCB2F4F15C86;2.17 EAID_4C3BBABA_28F9_492f_96A7_2008E80B061D;Gangadkomst Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C3BBABA_28F9_492f_96A7_2008E80B061D;2.17 EAID_BE962522_2AD6_4ca4_BF93_57B751ECD002;Gangadkomst Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE962522_2AD6_4ca4_BF93_57B751ECD002;2.17 EAID_0414D5E0_B121_4fb4_A490_08624726B823;AdkomstFraTil;Angir hva det er adkomst til og fra hvor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0414D5E0_B121_4fb4_A490_08624726B823;2.17 EAID_050FB878_1050_402f_BF6A_65F98794CE9C;BelegningGangadkomst;Angir hvilken type belegning gangadkomsten har. Angi det som er mest av.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_050FB878_1050_402f_BF6A_65F98794CE9C;2.17 EAID_0765FE1D_41F9_43b0_AB59_38F169454101;Nivåforskjell;Angir om det er nivåforskjell mellom fra- og tilsted;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0765FE1D_41F9_43b0_AB59_38F169454101;2.17 EAID_4CE777B7_9D67_4da0_B8F2_D8A33229FC8A;Gangadkomst;Beskriver hvordan hovedadkomst for gående er utformet, dette gjelder adkomst fra biloppstilling/kollektivtrafikk til angitt funksjon/sted innenfor tilhørende område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CE777B7_9D67_4da0_B8F2_D8A33229FC8A;2.17 EAID_82E44B88_D7A7_43ae_BF29_EC9DD2C2B865;PunkthinderGangadkomst;Angir om det finnes hindringer i form av stolper, skilt, benker etc som reduseres minste frie bredde langs gangadkomst;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82E44B88_D7A7_43ae_BF29_EC9DD2C2B865;2.17 EAID_BC9C4A13_62FC_49dd_8F78_994A51361946;Dekkekvalitet;Dekkekvalitet på gangadkomst;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC9C4A13_62FC_49dd_8F78_994A51361946;2.17 EAID_DBB04F80_EA05_45be_9AA6_CD559DD4FF84;BelysningGangadkomst;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBB04F80_EA05_45be_9AA6_CD559DD4FF84;2.17 EAID_DD28A18F_5A93_4b58_9B78_47D9E6543303;Stigning;Angir største stingingsgrad mellom fra- og tilsted;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangadkomst;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD28A18F_5A93_4b58_9B78_47D9E6543303;2.17 EAPK_97F9C19E_E7D1_466c_A9DF_F0B467B5CA89;Gangfelt;Oppmerket felt for fotgjengere (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_97F9C19E_E7D1_466c_A9DF_F0B467B5CA89;2.17 EAID_6643FF0E_447C_46af_9D78_DB47413AAAD7;Gangfelt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6643FF0E_447C_46af_9D78_DB47413AAAD7;2.17 EAID_D7F5B2D1_D5D2_4b13_9001_493A16C8FD67;Gangfelt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7F5B2D1_D5D2_4b13_9001_493A16C8FD67;2.17 EAID_3081A4DD_EF5B_4900_909C_77FE2001B60F;Gangfelt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3081A4DD_EF5B_4900_909C_77FE2001B60F;2.17 EAID_027DC551_57A8_4f94_96E5_D43A5370BD65;TrafikkøyGangfelt;Angir om det er trafikkøy i tilknytning til vegobjektet. Angir om det er trafikkøy i gangfeltet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_027DC551_57A8_4f94_96E5_D43A5370BD65;2.17 EAID_10F8B959_C5AA_48fe_9D47_FDF116397ED0;Skiltet;Angir om det er skiltet eller ikke i forbindelse med vegobjektet. Angir om det er skiltet for gangfelt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10F8B959_C5AA_48fe_9D47_FDF116397ED0;2.17 EAID_1F0CACFD_1F85_4ebc_AB44_DDF513CD3783;NedsenketKantstein;Angir om det er nedsenket kantstein eller ikke i forbindelse med vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F0CACFD_1F85_4ebc_AB44_DDF513CD3783;2.17 EAID_2CBBBB2E_D43F_40d8_AC0C_33CB4BAB62F4;Belegning_Type;Angir type belegning for gangfeltet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2CBBBB2E_D43F_40d8_AC0C_33CB4BAB62F4;2.17 EAID_8339326D_53D9_4a12_842A_3B84963A6BE0;Lysregulert;Angir om vegobjektet er lysregulert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8339326D_53D9_4a12_842A_3B84963A6BE0;2.17 EAID_970A0F07_3882_4a00_8399_B3544DC01699;VedlikeholdsansvarligGangfelt;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_970A0F07_3882_4a00_8399_B3544DC01699;2.17 EAID_9A6A298B_AE0C_49dc_A431_FC68FA2A73BA;MarkeringAvStriper;Angir hvordan striper er markert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A6A298B_AE0C_49dc_A431_FC68FA2A73BA;2.17 EAID_CA680728_0659_4639_BB3C_395CBDD7F1FF;Gangfelt;Oppmerket felt for fotgjengere (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA680728_0659_4639_BB3C_395CBDD7F1FF;2.17 EAID_DEE4E882_BC22_4f1f_A354_81B5752654D2;Hevet;Angir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DEE4E882_BC22_4f1f_A354_81B5752654D2;2.17 EAID_E89923DD_5933_4e2e_AA7B_3DC3CAB6F423;BelysningGangfelt;Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gangfelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E89923DD_5933_4e2e_AA7B_3DC3CAB6F423;2.17 EAPK_3FF97478_ADFF_4c63_8277_89767050CBB2;Gassmåler;Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3FF97478_ADFF_4c63_8277_89767050CBB2;2.17 EAID_17EAB28B_65B2_4c3f_BFFE_9D1BD180F599;Gassmåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17EAB28B_65B2_4c3f_BFFE_9D1BD180F599;2.17 EAID_BA29D743_00E6_4bd9_8C92_AA9458EF579D;Gassmåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA29D743_00E6_4bd9_8C92_AA9458EF579D;2.17 EAID_7F977233_5FC8_41bb_BD5F_8E4230445C50;Gassmåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F977233_5FC8_41bb_BD5F_8E4230445C50;2.17 EAID_1CCB18CA_A006_4381_8DDC_75AE47422086;VedlikeholdsansvarligGassmåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CCB18CA_A006_4381_8DDC_75AE47422086;2.17 EAID_3EDABFAE_C3ED_40fb_961C_40C6F2CCCE50;Gassmåler;Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EDABFAE_C3ED_40fb_961C_40C6F2CCCE50;2.17 EAID_D4BFE9EE_705E_40d4_89B2_C2D3F066BA67;TypeGassmåler;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gassmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4BFE9EE_705E_40d4_89B2_C2D3F066BA67;2.17 EAPK_D9875DAC_BB88_47d4_9BC5_D1105BD2BB90;Gate;Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gate;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D9875DAC_BB88_47d4_9BC5_D1105BD2BB90;2.17 EAID_D108EB99_4852_4cff_AF29_BB3E5456D311;Gate Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D108EB99_4852_4cff_AF29_BB3E5456D311;2.17 EAID_484FE8D7_375A_4b65_888E_3DFF0941027B;Gate Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_484FE8D7_375A_4b65_888E_3DFF0941027B;2.17 EAID_2BD92BD2_0767_4676_9D5F_351ADDC4541B;Gate Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BD92BD2_0767_4676_9D5F_351ADDC4541B;2.17 EAID_97BE91B5_D18B_45ac_B4F8_24C3D3DE58A3;Sideveg;"Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det ""Nei""- alternativet, dvs ""Ikke sideveg"".";NVDB\NVDB Datakatalogen\Gate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97BE91B5_D18B_45ac_B4F8_24C3D3DE58A3;2.17 EAID_FF9E53A3_5278_44d3_A39D_9CDB0165332D;Veglenkeadresse;Sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gate;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF9E53A3_5278_44d3_A39D_9CDB0165332D;2.17 EAPK_658DACCC_8649_4870_9743_C2D3F84E097C;Gatevarme;Angir strekning med gatevarme;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_658DACCC_8649_4870_9743_C2D3F84E097C;2.17 EAID_181BE117_DC7F_4279_9C27_E5A70649B68F;Gatevarme Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_181BE117_DC7F_4279_9C27_E5A70649B68F;2.17 EAID_03988CE8_2039_454a_B4FE_AEC54670F1C4;Gatevarme Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03988CE8_2039_454a_B4FE_AEC54670F1C4;2.17 EAID_2F4546C0_B353_4353_9A11_0A76D30F93A2;Gatevarme Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F4546C0_B353_4353_9A11_0A76D30F93A2;2.17 EAID_487D1579_EAC0_4daa_B920_0DC261CDDA0C;Gatevarme;Angir strekning med gatevarme;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_487D1579_EAC0_4daa_B920_0DC261CDDA0C;2.17 EAID_58A4AF2E_1B0A_4fbe_8A92_4C82CBF4E808;VedlikeholdsansvarligGatevarme;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58A4AF2E_1B0A_4fbe_8A92_4C82CBF4E808;2.17 EAID_798E4236_479D_4945_91FB_7A0C23E38A92;TypeGatevarme;Angir hvilken type gatevarme;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_798E4236_479D_4945_91FB_7A0C23E38A92;2.17 EAID_DFDD5BB8_97F2_4e58_A3D0_5DCB9B50BEB3;EierGatevarme;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gatevarme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFDD5BB8_97F2_4e58_A3D0_5DCB9B50BEB3;2.17 EAPK_E60F4589_36B6_4a51_AEBF_E5D4E9DF78A6;Gjerde;Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E60F4589_36B6_4a51_AEBF_E5D4E9DF78A6;2.17 EAID_5176D16A_7CBD_4e5f_AEF2_8E5511671C56;Gjerde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5176D16A_7CBD_4e5f_AEF2_8E5511671C56;2.17 EAID_B40237D3_44DD_41e0_9A9E_B63765C31D24;Gjerde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B40237D3_44DD_41e0_9A9E_B63765C31D24;2.17 EAID_9BE5D430_3804_48d0_8CFA_A453E2C99A03;Gjerde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BE5D430_3804_48d0_8CFA_A453E2C99A03;2.17 EAID_23A130E7_52BF_4056_B15D_65E67FD84E39;BruksområdeGjerde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23A130E7_52BF_4056_B15D_65E67FD84E39;2.17 EAID_55775400_2EA6_47d0_A4EF_A2F66739F713;VedlikeholdsansvarligGjerde;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55775400_2EA6_47d0_A4EF_A2F66739F713;2.17 EAID_568FC969_7B15_4c19_B01D_5177CCBD56AE;TypeStolpe;Angir hvilken type stolper gjerdet har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_568FC969_7B15_4c19_B01D_5177CCBD56AE;2.17 EAID_86A0E152_8FAE_41ae_988C_3C6519729127;Gjerde;Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86A0E152_8FAE_41ae_988C_3C6519729127;2.17 EAID_9B112C0F_B658_4f8c_8C93_72452D1ED137;EierGjerde;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B112C0F_B658_4f8c_8C93_72452D1ED137;2.17 EAID_A1E84A3F_3842_4525_B5A1_557C943A987D;Lydtett;Angir om vegobjektet er lydtett, har betydning for støyutbredelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1E84A3F_3842_4525_B5A1_557C943A987D;2.17 EAID_D9E675AF_ABCB_4a27_9E31_D27272F45B0B;TypeGjerde;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9E675AF_ABCB_4a27_9E31_D27272F45B0B;2.17 EAID_EAE2BA10_48C0_48b7_8DD4_16C2E2E1F8C3;OverflatebehandlingGjerde;Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EAE2BA10_48C0_48b7_8DD4_16C2E2E1F8C3;2.17 EAPK_54825CAB_9E41_40f8_A2BC_5C74CFCDAEB1;Gjerdeport;Passasje i gjerder eller skjermer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_54825CAB_9E41_40f8_A2BC_5C74CFCDAEB1;2.17 EAID_B062A30A_DE6B_48ab_8897_633701D6EBF3;Gjerdeport Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B062A30A_DE6B_48ab_8897_633701D6EBF3;2.17 EAID_8D67498E_F1CB_48f5_B014_58D5E36B012B;Gjerdeport Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D67498E_F1CB_48f5_B014_58D5E36B012B;2.17 EAID_1C2ACF29_9334_4d41_B863_E0186E850C13;Gjerdeport Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C2ACF29_9334_4d41_B863_E0186E850C13;2.17 EAID_29C60099_4D2B_4210_B0D6_89B9FA8DF489;VedlikeholdsansvarligGjerdeport;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29C60099_4D2B_4210_B0D6_89B9FA8DF489;2.17 EAID_538902F9_42DF_4ca9_896F_37BEFAFA8CE2;NormalStilling;Angir hva som er normal stilling for dør;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_538902F9_42DF_4ca9_896F_37BEFAFA8CE2;2.17 EAID_7004312F_86C1_4429_ABF2_632B6B458CA7;Gjerdeport;Passasje i gjerder eller skjermer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7004312F_86C1_4429_ABF2_632B6B458CA7;2.17 EAID_8D5F1B95_CFCF_41b6_9A8E_389180EE85CC;EierGjerdeport;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D5F1B95_CFCF_41b6_9A8E_389180EE85CC;2.17 EAID_A1161A3E_3AB5_4f5a_87FC_E29EA53077FC;MaterialeGjerdeport;Angir materiale;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1161A3E_3AB5_4f5a_87FC_E29EA53077FC;2.17 EAID_C22F1835_F968_41fb_8E43_C8E956FC3DDA;BruksområdeGjerdeport;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C22F1835_F968_41fb_8E43_C8E956FC3DDA;2.17 EAID_E3CF7BE8_2E4D_422f_9B17_8A2D234AB1DC;Utforming;Angir hvilken utforming grinda har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gjerdeport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3CF7BE8_2E4D_422f_9B17_8A2D234AB1DC;2.17 EAPK_A65AFDD1_56B6_4346_BC95_2D02BB58CEEC;Grasdekker;"Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som ""grasplen"" eller ""grasbakke"". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A65AFDD1_56B6_4346_BC95_2D02BB58CEEC;2.17 EAID_35A3E04B_0F77_4569_8616_679B90CD033A;Grasdekker Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35A3E04B_0F77_4569_8616_679B90CD033A;2.17 EAID_E268D0F3_F1C5_45e3_88F7_928E016A68BB;Grasdekker Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E268D0F3_F1C5_45e3_88F7_928E016A68BB;2.17 EAID_9AB3D5B9_FF4B_4b2c_9D99_7DFF3A039E3C;Grasdekker Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AB3D5B9_FF4B_4b2c_9D99_7DFF3A039E3C;2.17 EAID_310B6CFB_07D4_4e1d_B1E2_4DE773692CE4;Grasdekker;"Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som ""grasplen"" eller ""grasbakke"". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_310B6CFB_07D4_4e1d_B1E2_4DE773692CE4;2.17 EAID_A571D859_DEB0_42c4_81EA_753C78736261;VedlikeholdsansvarligGrasdekker;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A571D859_DEB0_42c4_81EA_753C78736261;2.17 EAID_AB188241_8B07_493a_9876_20B92798D775;TypeGrasdekker;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB188241_8B07_493a_9876_20B92798D775;2.17 EAID_AD23841B_D80E_4ea9_8B33_46F0CF0029AC;EierGrasdekker;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grasdekker;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD23841B_D80E_4ea9_8B33_46F0CF0029AC;2.17 EAPK_AA8839A5_90F8_4f70_982F_3F3177B164DE;Gravetillatelse;Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AA8839A5_90F8_4f70_982F_3F3177B164DE;2.17 EAID_04CAA61F_CED9_4846_B1CE_CD15720035EF;InnmålingsdataLevert;Angir om det er levert innmålingsdata som dokumenterer geografisk plassering av tiltak.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04CAA61F_CED9_4846_B1CE_CD15720035EF;2.17 EAID_26F57DAD_25C3_4404_9D88_36E83CEFAC96;Framføring;Angir hvilken type framføring som skal benyttes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26F57DAD_25C3_4404_9D88_36E83CEFAC96;2.17 EAID_421796DF_D778_41a6_B9B7_FC15D3681142;Gravested;Angir hvor det er gitt tillatelse til graving relatert til vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_421796DF_D778_41a6_B9B7_FC15D3681142;2.17 EAID_78B79A8B_5D4B_4705_A2A6_C4FA6BD29E8C;BakgrunnForGraving;Angir hvilken type graving/tillatelse det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78B79A8B_5D4B_4705_A2A6_C4FA6BD29E8C;2.17 EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;Gravetillatelse;Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACDA31D4_3549_46d4_8D6B_1120330C58E7;2.17 EAID_E4033582_5317_4ced_B28F_C879FDED3E10;Graveformål;Angir formål for graving;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gravetillatelse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4033582_5317_4ced_B28F_C879FDED3E10;2.17 EAPK_1DD6CA89_F231_4f9d_B560_EEF0295F0B43;Grøft, åpen;"Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes ""kanal"". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1DD6CA89_F231_4f9d_B560_EEF0295F0B43;2.17 EAID_F51ECEF9_8328_4a28_A26B_29E1F14D1951;Grøft, åpen Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F51ECEF9_8328_4a28_A26B_29E1F14D1951;2.17 EAID_D9266DDB_0FAC_42e0_A9CC_1A85831D04A8;Grøft, åpen Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9266DDB_0FAC_42e0_A9CC_1A85831D04A8;2.17 EAID_EBDB8D8B_CDEC_4cc1_8103_98F026DC0AE1;Grøft, åpen Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBDB8D8B_CDEC_4cc1_8103_98F026DC0AE1;2.17 EAID_2B51FC0B_3DF4_4930_8F20_049F5D66AED7;TypeGrøft_Åpen;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B51FC0B_3DF4_4930_8F20_049F5D66AED7;2.17 EAID_43DD6A1A_612F_493c_A910_557D098A3DC1;Grøft_Åpen;"Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes ""kanal"". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43DD6A1A_612F_493c_A910_557D098A3DC1;2.17 EAID_8AB76927_566E_4850_A682_918AA1D58CBC;BelegningGrøftebunn;Angir hvilken type belegning det er i bunn av grøfta.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AB76927_566E_4850_A682_918AA1D58CBC;2.17 EAID_912BAF16_E7F7_4c86_A980_5D4D3E312D38;MaterialeGrøft_Åpen;Angir hvilket materiale grøfta i hovedsak ligger i/er omsluttet av. Evt belegning skal ikke oppgis her.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_912BAF16_E7F7_4c86_A980_5D4D3E312D38;2.17 EAID_FF87ADEE_AF97_4c96_8839_76D8F0AD9667;VedlikeholdsansvarligGrøft_Åpen;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøft, åpen;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF87ADEE_AF97_4c96_8839_76D8F0AD9667;2.17 EAPK_C1765DA6_0DCC_452c_8D1D_D3F02521F76A;Grøfteklasse;Angir hvilken grøfteklasse den gitte strekningen tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøfteklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C1765DA6_0DCC_452c_8D1D_D3F02521F76A;2.17 EAID_04E093B4_64F3_41d3_9653_02E535DE03A7;Grøfteklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøfteklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04E093B4_64F3_41d3_9653_02E535DE03A7;2.17 EAID_6622F7A5_0CA2_4e61_9F74_2CAB2C603D13;Grøfteklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøfteklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6622F7A5_0CA2_4e61_9F74_2CAB2C603D13;2.17 EAID_EAEC7AC8_2C0A_4b4e_A9E6_BD2EFC807230;Grøfteklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøfteklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EAEC7AC8_2C0A_4b4e_A9E6_BD2EFC807230;2.17 EAID_1DA77FC1_326F_4097_8537_862FE8678C88;Grøfteklasse;Angir hvilken grøfteklasse den gitte strekningen tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøfteklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DA77FC1_326F_4097_8537_862FE8678C88;2.17 EAID_9B6F48D2_AAED_45e9_9B10_A207FEDCB878;GrøfteklasseGrøfteklasse;Angir hvilken grøfteklasse som gjelder på denne strekningen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøfteklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B6F48D2_AAED_45e9_9B10_A207FEDCB878;2.17 EAPK_E573974A_3D37_477a_B88A_DC6CEC95DC28;Grøntanlegg;"En gruppering av ""grøntelementer"". En del planter, busker trær kan være fornuftig å gruppere sammen. Dette kan være pga at de ligger samlet og sammen utgjør en større helhet. Det kan i tillegg være driftsmessige årsaker til grupperingen.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E573974A_3D37_477a_B88A_DC6CEC95DC28;2.17 EAID_570E4157_1911_49ef_82EB_B0989E00EFF8;Grøntanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_570E4157_1911_49ef_82EB_B0989E00EFF8;2.17 EAID_C5C6F303_1A58_4597_A156_E14F525B3880;Grøntanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5C6F303_1A58_4597_A156_E14F525B3880;2.17 EAID_4FC50CEA_2568_4e3c_B1DA_14FD98E28E0B;Grøntanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FC50CEA_2568_4e3c_B1DA_14FD98E28E0B;2.17 EAID_518B2B6C_CEF3_4abb_8C68_F382C9689504;EierGrøntanlegg;Angir hvem som er eier;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_518B2B6C_CEF3_4abb_8C68_F382C9689504;2.17 EAID_83756306_3C8A_4405_A762_C5F5BF4D76C8;VedlikeholdsansvarligGrøntanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83756306_3C8A_4405_A762_C5F5BF4D76C8;2.17 EAID_B2EF23CB_B091_4df5_9C30_96F457A66F3E;Grøntanlegg;"En gruppering av ""grøntelementer"". En del planter, busker trær kan være fornuftig å gruppere sammen. Dette kan være pga at de ligger samlet og sammen utgjør en større helhet. Det kan i tillegg være driftsmessige årsaker til grupperingen.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Grøntanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2EF23CB_B091_4df5_9C30_96F457A66F3E;2.17 EAPK_D30D3F59_1916_4427_8EAD_A83C15C8A18C;Gågate;Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D30D3F59_1916_4427_8EAD_A83C15C8A18C;2.17 EAID_568FEE11_142E_416d_8AEE_B19DF31F3F24;Gågate Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_568FEE11_142E_416d_8AEE_B19DF31F3F24;2.17 EAID_701CF5FE_17F7_4c7b_8424_C2B228D89104;Gågate Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_701CF5FE_17F7_4c7b_8424_C2B228D89104;2.17 EAID_EB2C2536_29D7_40e7_8F43_F710C34DB0BB;Gågate Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB2C2536_29D7_40e7_8F43_F710C34DB0BB;2.17 EAID_30689BF3_1DC5_4a39_99C8_E2198442B38E;Gågatereguleringer;Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30689BF3_1DC5_4a39_99C8_E2198442B38E;2.17 EAID_541FBACD_029E_4148_AC44_56DC3D4ED2E8;KjøringTilEiendommeneTillatt;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Gågate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_541FBACD_029E_4148_AC44_56DC3D4ED2E8;2.17 EAPK_2C07CDDB_5341_4f69_8DE8_1F5AE17600B6;Hastighetssone GeoSUM (test);Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til hastighet. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hastighetssone GeoSUM (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2C07CDDB_5341_4f69_8DE8_1F5AE17600B6;2.17 EAID_A2FBB2C5_A9BD_42eb_8F72_B7447C7BC199;HastighetssoneGeoSUM_Test;Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til hastighet. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hastighetssone GeoSUM (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2FBB2C5_A9BD_42eb_8F72_B7447C7BC199;2.17 EAPK_D0CEC427_B340_4dd0_9270_7CE235FC2F9C;Holdeplassutrustning;Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D0CEC427_B340_4dd0_9270_7CE235FC2F9C;2.17 EAID_86C0035A_7AC9_452a_BCE0_A0AA47509135;Holdeplassutrustning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86C0035A_7AC9_452a_BCE0_A0AA47509135;2.17 EAID_ADC631E7_F46C_4bb0_A571_A7346C819F6B;Holdeplassutrustning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ADC631E7_F46C_4bb0_A571_A7346C819F6B;2.17 EAID_3B9168D9_4613_4942_98DB_CCE7AA723801;Holdeplassutrustning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B9168D9_4613_4942_98DB_CCE7AA723801;2.17 EAID_04132468_59E7_4ab4_BC20_C0B18F15D41D;UU_Plattform_Type;Angir type område hvor reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på kollektivtrafikk ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04132468_59E7_4ab4_BC20_C0B18F15D41D;2.17 EAID_12111269_3120_40dd_8539_2E86B50A8C8C;EierHoldeplassutrustning;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12111269_3120_40dd_8539_2E86B50A8C8C;2.17 EAID_24411A13_28E4_4410_A742_12F7484445F3;UU_Sykkelparkering;Angir om det er sykkelparkering i tilknytning til Holdeplassutrustning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24411A13_28E4_4410_A742_12F7484445F3;2.17 EAID_25102BC8_55EC_4d55_9C57_C75C369467C6;UU_Viktighetsnivå;Angir hvilket viktighetsnivå holdeplassutrustning har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25102BC8_55EC_4d55_9C57_C75C369467C6;2.17 EAID_290B481A_3294_4e62_9E69_D8E57848DE56;Trafikkretning_Geografisk;Angir hvilken trafikkretning som betjenes. Angis hvis entydig.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_290B481A_3294_4e62_9E69_D8E57848DE56;2.17 EAID_34112A75_F569_4ee7_B994_93A6FCED34CB;UU_OppslagstavleRutetab_Adgang;Angir om det er mulig å komme helt inntil oppslagstavle for rutetabell;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34112A75_F569_4ee7_B994_93A6FCED34CB;2.17 EAID_4863A0A6_D913_4891_99E6_3801DCA8140C;UU_Høyttaler;Angir om det er høyttaler for å formidle informasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4863A0A6_D913_4891_99E6_3801DCA8140C;2.17 EAID_4B1440C2_DB0B_47e8_9D89_CD711ECB34F8;VedlikeholdsansvarligHoldeplassutrustning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B1440C2_DB0B_47e8_9D89_CD711ECB34F8;2.17 EAID_4CBC1FD9_DCE4_494c_92E9_35A4B2C89A20;UU_Belysning;"Angir utvendige belysningsforhold. Evt. innvendig belysning i leskur skal knyttes til ""leskur"".";NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CBC1FD9_DCE4_494c_92E9_35A4B2C89A20;2.17 EAID_4E3AF3DE_C0F5_4cdc_8E9F_1092C281D9E8;UU_Leskur_ArealTilpassetRullestol;Angir om det finnes fritt areal innvendig i takoverbygg/leskur på minst 1.5 x 1.5 m;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E3AF3DE_C0F5_4cdc_8E9F_1092C281D9E8;2.17 EAID_4FE0C9ED_B5DC_4c4d_9B15_522E3F9EFB43;UU_Plattform_Belegning;Belegning på plattform;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FE0C9ED_B5DC_4c4d_9B15_522E3F9EFB43;2.17 EAID_571113E3_EB6B_47e0_A917_0E9824A14139;UU_Plattform_BussAdgangTilKant;Angir om buss/trikk kan kjøre uhindret inn til kant. Gjelder vanlig buss eller trikk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_571113E3_EB6B_47e0_A917_0E9824A14139;2.17 EAID_65962C18_DF7D_4d91_9ABE_E6AAE21B38EB;Holdeplassutrustning;Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65962C18_DF7D_4d91_9ABE_E6AAE21B38EB;2.17 EAID_74E5B121_DDC3_4676_8B56_47E2F2B3EFB5;UU_Gangadkomst_Stigning;Stigningsforhold på beste adkomst til Holdeplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74E5B121_DDC3_4676_8B56_47E2F2B3EFB5;2.17 EAID_7513105F_FFA2_4cf8_B4F5_FA1CDDAAA9AE;UU_Gangadkomst;Angir om holdeplass har tilrettelagt adkomst for fotgjengere. Med tilrettelagt adkomst menes at det er fortau eller gang/sykkelveg/lokal veg fram til holdeplassen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7513105F_FFA2_4cf8_B4F5_FA1CDDAAA9AE;2.17 EAID_7E11D85B_D037_49ed_81E7_B2D57B474BBA;UU_TaktileIndikatorerTilPåstigning;Angir om det er Taktile indikatorer til påstigningpunktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E11D85B_D037_49ed_81E7_B2D57B474BBA;2.17 EAID_85EA72D3_73FF_41e3_B4D3_D15115528B4C;UU_TypeTransportmiddel;Angir hvilken type transportmiddel det er tilrettelagt for;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85EA72D3_73FF_41e3_B4D3_D15115528B4C;2.17 EAID_9697CB08_83E1_4b67_896A_FCB016810E72;UU_Bilparkering;Angir om det er parkering for bil i tilknytning til Holdeplassutrustning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9697CB08_83E1_4b67_896A_FCB016810E72;2.17 EAID_96F55E1E_E440_4232_90B8_A9C8FF349077;UU_VarselfeltLangsPerrongkant;Angir om det er varsellinje langs perrongkant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96F55E1E_E440_4232_90B8_A9C8FF349077;2.17 EAID_9B245D3B_8C02_488a_A2B4_18AD0E924C7C;UU_Holdeplasskilt;Angir om det er holdeplasskilt knyttet til Holdeplassutrustning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B245D3B_8C02_488a_A2B4_18AD0E924C7C;2.17 EAID_A28D8B7F_96DC_45d7_B077_4478F5D094A3;UU_OppslagstavleRutetab_Belyst;Angir om oppslagstavle er belyst eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A28D8B7F_96DC_45d7_B077_4478F5D094A3;2.17 EAID_B778FAD6_BA05_44a1_8939_502AE66EF729;UU_Plattform_Punkthinder;Angir om det finnes punkthinder i forflytningsbane langs plattformen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B778FAD6_BA05_44a1_8939_502AE66EF729;2.17 EAID_B935D488_8922_4b54_AA2F_521674A86525;UU_Sittemulighet;Angir om det er sittemulighet på Holdeplassutrustning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B935D488_8922_4b54_AA2F_521674A86525;2.17 EAID_BC0947CF_68A6_40ce_BCC6_9AA08745AB46;UU_Takoverbygg;Angir om det er mulighet for tak over hodet ved opphold på Holdeplassutrustning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC0947CF_68A6_40ce_BCC6_9AA08745AB46;2.17 EAID_ECA41B3C_A442_42d5_BE28_AD70E250EC10;UU_Gangadkomst_Kryssingsmulighet;Angir hvilken mulighet det er for å krysse vegen ved holdeplassen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECA41B3C_A442_42d5_BE28_AD70E250EC10;2.17 EAID_F026A95C_CFD5_430c_9FE7_E8E8B365AC70;UU_OppslagstavleForRutetabell;Angir om det er oppslagstavle/kassett eller annen tilrettelegging for oppslag av rutetabeller.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F026A95C_CFD5_430c_9FE7_E8E8B365AC70;2.17 EAID_F36872E3_075F_48c5_AAD4_BF6D2BDFFCF0;UU_Type;Angir hvilken type holdeplassutrustning det er tale om. Jfr HB V123 (232);NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F36872E3_075F_48c5_AAD4_BF6D2BDFFCF0;2.17 EAID_F5F8860B_D927_4dd6_A465_5CD3E1F00E01;UU_PåOgAvstigning;Angir om Holdeplassutrustning brukes for både på- og avstigning eller primært for avstigning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5F8860B_D927_4dd6_A465_5CD3E1F00E01;2.17 EAID_F7FFA03B_C000_4a7a_B779_41E00E40FB70;UU_Plattform_Dekkekvalitet;Dekkekvalitet på Holdeplassutrustning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7FFA03B_C000_4a7a_B779_41E00E40FB70;2.17 EAID_FA1CD258_0A67_453a_A256_D61ABCA0918A;UU_Sanntidsinformasjon;Angir om det er skjerm med sanntidsinformasjon på Holdeplassutrustning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Holdeplassutrustning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA1CD258_0A67_453a_A256_D61ABCA0918A;2.17 EAPK_101F16DB_BDD9_4c42_BE9C_45C6794D07CD;Hydrant;Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_101F16DB_BDD9_4c42_BE9C_45C6794D07CD;2.17 EAID_07F32D49_15B1_4b1d_9943_B12367163FC2;Hydrant Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07F32D49_15B1_4b1d_9943_B12367163FC2;2.17 EAID_06B0C8DA_176D_4452_97E2_5BB57AFDBD6D;Hydrant Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06B0C8DA_176D_4452_97E2_5BB57AFDBD6D;2.17 EAID_6563B40C_A2E7_4bd6_B58C_65400668B2E9;Hydrant Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6563B40C_A2E7_4bd6_B58C_65400668B2E9;2.17 EAID_25415492_2492_4645_9504_1813AE5BF5C3;Hydrant;Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25415492_2492_4645_9504_1813AE5BF5C3;2.17 EAID_3984CF4B_7CE6_423d_8452_EFBD2D0D6C14;PlasseringHydrant;Angir plassering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3984CF4B_7CE6_423d_8452_EFBD2D0D6C14;2.17 EAID_56DD09D2_86C2_4b13_88EF_703FBAF6BCF3;VedlikeholdsansvarligHydrant;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56DD09D2_86C2_4b13_88EF_703FBAF6BCF3;2.17 EAID_5BC1B3F5_610B_430b_BD3E_5275CBB5ABA2;EierHydrant;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydrant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BC1B3F5_610B_430b_BD3E_5275CBB5ABA2;2.17 EAPK_7D231F99_C172_409c_83B1_5B8A625C2DC6;Hydraveg;Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydraveg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7D231F99_C172_409c_83B1_5B8A625C2DC6;2.17 EAID_2EE3250D_CF50_40f5_A3B5_6BE5B271D8FD;Hydraveg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydraveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EE3250D_CF50_40f5_A3B5_6BE5B271D8FD;2.17 EAID_34B95F0A_A9B6_4e91_9D9F_BE7A7BD71324;Hydraveg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydraveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34B95F0A_A9B6_4e91_9D9F_BE7A7BD71324;2.17 EAID_389569F4_1944_45a2_B3DE_8D5FB333FAB4;Hydraveg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydraveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_389569F4_1944_45a2_B3DE_8D5FB333FAB4;2.17 EAID_3F5E3DBE_6286_4639_99BA_6DAE6FAD2D6A;Hydraveg;Drenering av plast. Legges i vegkant for å skjære av vanntilsig inn mot vegen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Hydraveg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F5E3DBE_6286_4639_99BA_6DAE6FAD2D6A;2.17 EAPK_6AF1883D_2BC3_4412_B998_62EAC42F54DD;Høydebegrensning;Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6AF1883D_2BC3_4412_B998_62EAC42F54DD;2.17 EAID_D4C46CAA_395B_4494_B863_570E992E4292;Høydebegrensning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4C46CAA_395B_4494_B863_570E992E4292;2.17 EAID_8573FF70_39A0_44c7_BD40_B5951FEC59C8;Høydebegrensning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8573FF70_39A0_44c7_BD40_B5951FEC59C8;2.17 EAID_28C25184_FC1D_4ed8_9FAC_17E56F60BD2D;Høydebegrensning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28C25184_FC1D_4ed8_9FAC_17E56F60BD2D;2.17 EAID_81D6D04E_7128_41b3_9060_AD66738ED19A;Målemetode;Angir målemetode som er brukt for å måle høyder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81D6D04E_7128_41b3_9060_AD66738ED19A;2.17 EAID_86901ECE_CA1B_44de_AEA8_1383F5862610;TypeHinder;Angir hvilken type hinder det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86901ECE_CA1B_44de_AEA8_1383F5862610;2.17 EAID_C8A1D247_F5DC_4f65_AA94_FB131B024869;Høydebegrensning;Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydebegrensning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8A1D247_F5DC_4f65_AA94_FB131B024869;2.17 EAPK_CFE390EE_22BB_461c_9937_051749022290;Høydehinder;Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CFE390EE_22BB_461c_9937_051749022290;2.17 EAID_B8E79D76_AA4B_4d48_A4D8_248CC5EAA175;Høydehinder Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8E79D76_AA4B_4d48_A4D8_248CC5EAA175;2.17 EAID_FEA61B5C_F34D_400d_A94A_30AB0CAC4E66;Høydehinder Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEA61B5C_F34D_400d_A94A_30AB0CAC4E66;2.17 EAID_F4BF4F6D_DE86_4e1d_A8D2_AFF8C98401CD;Høydehinder Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4BF4F6D_DE86_4e1d_A8D2_AFF8C98401CD;2.17 EAID_111489CC_F18B_4e30_BAF9_B41318516FE9;EierHøydehinder;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_111489CC_F18B_4e30_BAF9_B41318516FE9;2.17 EAID_4090DC7F_AA63_4eb8_85C4_D098B2D64159;Høydehinder;Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4090DC7F_AA63_4eb8_85C4_D098B2D64159;2.17 EAID_B4372908_9959_4422_8D97_636F515ED6D8;VedlikeholdsansvarligHøydehinder;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydehinder;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4372908_9959_4422_8D97_636F515ED6D8;2.17 EAPK_559E931F_A45C_41ef_8800_165CD583FE33;Høydemåler;Utstyr for å måle høyde (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_559E931F_A45C_41ef_8800_165CD583FE33;2.17 EAID_3E221238_E63A_40e0_A519_BB686D4AB99D;Høydemåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E221238_E63A_40e0_A519_BB686D4AB99D;2.17 EAID_1BA625F8_362D_44e0_B48B_3F4D89B4223F;Høydemåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BA625F8_362D_44e0_B48B_3F4D89B4223F;2.17 EAID_5C0E65B1_9A0C_421d_A46A_B492DB48BFE1;Høydemåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C0E65B1_9A0C_421d_A46A_B492DB48BFE1;2.17 EAID_32F34C1A_1F8A_4834_9178_17B3E2DFB82E;Høydemåler;Utstyr for å måle høyde (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32F34C1A_1F8A_4834_9178_17B3E2DFB82E;2.17 EAID_D9EF8E6B_820B_448f_85EE_9D4016098BB6;VedlikeholdsansvarligHøydemåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9EF8E6B_820B_448f_85EE_9D4016098BB6;2.17 EAID_F3C687E0_3DDC_43aa_B762_EF8EB79E6599;EierHøydemåler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3C687E0_3DDC_43aa_B762_EF8EB79E6599;2.17 EAPK_81FC6AFF_BB44_46a5_BB1E_BD0E531050BF;Høydemåling;Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_81FC6AFF_BB44_46a5_BB1E_BD0E531050BF;2.17 EAID_E952080B_FB97_4b9e_B768_2419048B6887;Høydemåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E952080B_FB97_4b9e_B768_2419048B6887;2.17 EAID_E669B151_BAD9_41b3_A8CF_EC6D27998146;Høydemåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E669B151_BAD9_41b3_A8CF_EC6D27998146;2.17 EAID_C3B0DB00_045A_422d_800A_4F26F53E5D03;Høydemåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3B0DB00_045A_422d_800A_4F26F53E5D03;2.17 EAID_2D645664_E003_4e3f_90E3_BB8F777BED9A;KvalitetHøydemåling;Angir kvalitet på måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D645664_E003_4e3f_90E3_BB8F777BED9A;2.17 EAID_7500CB64_631B_4b1e_8756_3DC66A12FEB0;Høydemåling;Strekning med gitt høyde relatert til bestemt vegobjektforekomst. Inneholder egenhøyde start/slutt, samt høyde over vegkant;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høydemåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7500CB64_631B_4b1e_8756_3DC66A12FEB0;2.17 EAPK_5BC21789_BF97_4aee_BA63_163D0E891180;Høyttaler;Apparat som omdanner elektriske vekselstrømsignaler til hørbare lydbølger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttaler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5BC21789_BF97_4aee_BA63_163D0E891180;2.17 EAID_7EB0F6C1_01D6_428a_A162_CC3B2737A343;EierHøyttaler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttaler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EB0F6C1_01D6_428a_A162_CC3B2737A343;2.17 EAID_FE7C3E54_D30A_4c12_BFA3_031062EB7A1A;Høyttaler;Apparat som omdanner elektriske vekselstrømsignaler til hørbare lydbølger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttaler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE7C3E54_D30A_4c12_BFA3_031062EB7A1A;2.17 EAPK_7BF026FE_0664_4e08_8EE5_9F620D11CA1F;Høyttalersystem;Anlegg for varsling til trafikantene i tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttalersystem;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7BF026FE_0664_4e08_8EE5_9F620D11CA1F;2.17 EAID_1EF19B87_3766_436a_A6C1_5D7DE3CAB0C1;Dynamikk;Angir om det er mulig å gi forskjellig informasjon til trafikanter basert på hvor de er plassert i forhold til evt. Hendelsessted;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttalersystem;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EF19B87_3766_436a_A6C1_5D7DE3CAB0C1;2.17 EAID_5331593A_8BCC_4d7b_94E4_80856749799B;Høyttalersystem;Anlegg for varsling til trafikantene i tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttalersystem;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5331593A_8BCC_4d7b_94E4_80856749799B;2.17 EAID_CA6F909D_2EA7_4404_A43D_3DCF37D75BEF;EierHøyttalersystem;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Høyttalersystem;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA6F909D_2EA7_4404_A43D_3DCF37D75BEF;2.17 EAPK_CE7952C4_BC48_4f0b_96D6_6E314F17C0DE;Innkjøring forbudt;Angir innkjøring forbudt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Innkjøring forbudt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CE7952C4_BC48_4f0b_96D6_6E314F17C0DE;2.17 EAID_943B2C76_A6F9_492b_AD15_D1B906922DAB;Innkjøring forbudt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Innkjøring forbudt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_943B2C76_A6F9_492b_AD15_D1B906922DAB;2.17 EAID_1FBEE1FD_4C70_4728_ACE9_2D88C6E35CFA;Innkjøring forbudt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Innkjøring forbudt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FBEE1FD_4C70_4728_ACE9_2D88C6E35CFA;2.17 EAID_CB9FCB9B_F6D5_428d_A963_06953D57E770;Innkjøring forbudt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Innkjøring forbudt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB9FCB9B_F6D5_428d_A963_06953D57E770;2.17 EAID_7A072C45_ED96_4df2_99E6_5688027E25F4;InnkjøringForbudt;Angir innkjøring forbudt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Innkjøring forbudt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A072C45_ED96_4df2_99E6_5688027E25F4;2.17 EAPK_4C7F89F9_9B13_41eb_9AA0_1E681EFC47F9;Inspeksjonsluke;Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4C7F89F9_9B13_41eb_9AA0_1E681EFC47F9;2.17 EAID_7C95BA0B_0DBD_4d97_9DC5_85B045DE3DAA;Inspeksjonsluke Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C95BA0B_0DBD_4d97_9DC5_85B045DE3DAA;2.17 EAID_FFDA3DE1_8850_4ecf_AF2F_F30499782869;Inspeksjonsluke Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFDA3DE1_8850_4ecf_AF2F_F30499782869;2.17 EAID_B2AD3B80_D543_4657_A739_468E44F4AC17;Inspeksjonsluke Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2AD3B80_D543_4657_A739_468E44F4AC17;2.17 EAID_3F3A3576_4B41_4365_B7BB_C78983F54E7B;VedlikeholdsansvarligInspeksjonsluke;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F3A3576_4B41_4365_B7BB_C78983F54E7B;2.17 EAID_A1C1D4F6_EE23_4b02_B051_138C2AE08B97;Inspeksjonsluke;Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Inspeksjonsluke;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1C1D4F6_EE23_4b02_B051_138C2AE08B97;2.17 EAPK_2560E5BB_D88C_4610_9301_28FCD9A2FE0F;Jernbanekryssing;Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2560E5BB_D88C_4610_9301_28FCD9A2FE0F;2.17 EAID_9EE1EE31_67B4_4085_9DC6_526314155F21;Jernbanekryssing Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EE1EE31_67B4_4085_9DC6_526314155F21;2.17 EAID_EFE737B6_E820_4ab0_8A88_53FFDDB1640F;Jernbanekryssing Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFE737B6_E820_4ab0_8A88_53FFDDB1640F;2.17 EAID_A997E0EA_9FE9_4523_BFC9_B0236E74C1AB;Jernbanekryssing Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A997E0EA_9FE9_4523_BFC9_B0236E74C1AB;2.17 EAID_296F7A02_58FE_4f0e_88FA_316DA89535CC;TypeJernbanekryssing;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_296F7A02_58FE_4f0e_88FA_316DA89535CC;2.17 EAID_8C012749_E1CA_42f3_BCE4_30F3DA4F763E;Jernbanekryssing;Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jernbanekryssing;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C012749_E1CA_42f3_BCE4_30F3DA4F763E;2.17 EAPK_861F158D_2662_4b09_B7B3_E4BA3F215A7B;Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Resulterende jevnhetsmåling for en 20-metersstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_861F158D_2662_4b09_B7B3_E4BA3F215A7B;2.17 EAID_ED8ED012_E5E0_444f_A612_10F2F59ACDDD;Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m) Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED8ED012_E5E0_444f_A612_10F2F59ACDDD;2.17 EAID_EEA91FDE_65AB_48ee_816E_C0310CF29671;Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m) Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEA91FDE_65AB_48ee_816E_C0310CF29671;2.17 EAID_321519B7_C25F_47b1_93BD_997214AA0BD3;Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m) Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_321519B7_C25F_47b1_93BD_997214AA0BD3;2.17 EAID_099E98ED_C434_41be_B24D_DF30034B1A94;Spor_LaserJevnhetsmåling_AvledaPr20M;Angir hvilket spor dataene gjelder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099E98ED_C434_41be_B24D_DF30034B1A94;2.17 EAID_14FFA305_FB31_43b3_9291_E944652399B9;Jevnhetsmåling_AvledaPr20M;Resulterende jevnhetsmåling for en 20-metersstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14FFA305_FB31_43b3_9291_E944652399B9;2.17 EAID_2D7B77B2_C342_4da7_8104_EE677D0D491A;Jevnhetsformål;Angir formal med spormåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jevnhetsmåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D7B77B2_C342_4da7_8104_EE677D0D491A;2.17 EAPK_22020DFC_B19A_46fc_AD4F_0658FC688D2F;Jordvoll mot fjellskjæring;Jordvoll mot fjellskjæring. Benyttes i første rekke som TS tiltak. Vollen har effekt i forhold til at en unngår dyp sidegrøft, samt at den skjermer noe for kollisjon med fjellskjæring. Vollen skrår fra vegkant og opp mot fjellskjæring. Kan være grunn sidegrøft.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_22020DFC_B19A_46fc_AD4F_0658FC688D2F;2.17 EAID_973780CE_CFE3_416e_AAD3_B281EA855837;Jordvoll mot fjellskjæring Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_973780CE_CFE3_416e_AAD3_B281EA855837;2.17 EAID_DA07ED65_80F6_4c53_A64A_F427458F4956;Jordvoll mot fjellskjæring Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA07ED65_80F6_4c53_A64A_F427458F4956;2.17 EAID_10C3831D_DBE5_4073_A04D_2BDB40A75744;Jordvoll mot fjellskjæring Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10C3831D_DBE5_4073_A04D_2BDB40A75744;2.17 EAID_3C865B9E_5D23_40ad_B3CF_0957A68E4B25;Drenering;Angir løsning for drenering i tilknytning til vollen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C865B9E_5D23_40ad_B3CF_0957A68E4B25;2.17 EAID_79B6500A_E7F3_440a_9F63_0D9F7430B124;JordvollMotFjellskjæring;Jordvoll mot fjellskjæring. Benyttes i første rekke som TS tiltak. Vollen har effekt i forhold til at en unngår dyp sidegrøft, samt at den skjermer noe for kollisjon med fjellskjæring. Vollen skrår fra vegkant og opp mot fjellskjæring. Kan være grunn sidegrøft.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79B6500A_E7F3_440a_9F63_0D9F7430B124;2.17 EAID_EBF195D8_848E_4f0d_A2E4_A7278F77B868;MaterialtypeJordvollMotFjellskjæring;Angir hvilket materiale vollen hovedsakelig er bygd opp av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Jordvoll mot fjellskjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBF195D8_848E_4f0d_A2E4_A7278F77B868;2.17 EAPK_14AD9B0E_5BB1_498c_A6E6_FF7A3E47C107;Kabel;Elektrisk eller optisk leder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_14AD9B0E_5BB1_498c_A6E6_FF7A3E47C107;2.17 EAID_5213E52A_B3C1_4273_97F6_67B3AACA5927;Kabel Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5213E52A_B3C1_4273_97F6_67B3AACA5927;2.17 EAID_DE779879_D117_4248_8FE0_2F1D1097C89D;Kabel Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE779879_D117_4248_8FE0_2F1D1097C89D;2.17 EAID_C10759A3_29F0_48f8_B0EF_2380486DCAA9;Kabel Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C10759A3_29F0_48f8_B0EF_2380486DCAA9;2.17 EAID_1E5B9EC6_85B3_426f_AD06_7D39C84C27A3;EierKabel;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E5B9EC6_85B3_426f_AD06_7D39C84C27A3;2.17 EAID_58D026F6_163A_4ce8_B2A2_783949B2AE3F;VedlikeholdsansvarligKabel;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58D026F6_163A_4ce8_B2A2_783949B2AE3F;2.17 EAID_E2251DE3_0D0A_4dad_BDE7_970F77C0A919;Framføringsveg;Angir framføringsveg for kabel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2251DE3_0D0A_4dad_BDE7_970F77C0A919;2.17 EAID_E2849467_06B1_49a5_AA85_FB8AC2065077;BruksområdeKabel;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2849467_06B1_49a5_AA85_FB8AC2065077;2.17 EAID_E5ED30D4_3A9E_43c2_989D_B604E9F3EA62;Kabel;Elektrisk eller optisk leder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5ED30D4_3A9E_43c2_989D_B604E9F3EA62;2.17 EAID_F09E2D3E_E066_49b7_9366_DF49128A2D4E;UtleidTil;Angir hvem kabel er utleid til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F09E2D3E_E066_49b7_9366_DF49128A2D4E;2.17 EAID_FBB7D1AE_EE08_41bd_840D_37193B69F06B;Typebetegnelse;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBB7D1AE_EE08_41bd_840D_37193B69F06B;2.17 EAPK_EFCF59AE_2FE2_418e_A09C_46AB155498C8;Kabelbru/stige;Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EFCF59AE_2FE2_418e_A09C_46AB155498C8;2.17 EAID_4D10DFFC_55CD_4f83_A04E_CF5B902177FA;Kabelbru/stige Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D10DFFC_55CD_4f83_A04E_CF5B902177FA;2.17 EAID_59C9BF92_8F98_4693_98BF_8C1C08B45E49;Kabelbru/stige Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59C9BF92_8F98_4693_98BF_8C1C08B45E49;2.17 EAID_933B4AAF_3D38_4e51_8541_A004D9F00BFF;Kabelbru/stige Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_933B4AAF_3D38_4e51_8541_A004D9F00BFF;2.17 EAID_0A987F4C_BE49_4125_A380_C74371C496C5;MaterialeKabelbr_Uten_Stige;Angir type materiale i kum;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A987F4C_BE49_4125_A380_C74371C496C5;2.17 EAID_349F2A4D_7472_4efe_9413_EE973E672FC6;PlasseringKabelbr_Uten_Stige;Angir hvor/hvordan kabelbru/stige er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_349F2A4D_7472_4efe_9413_EE973E672FC6;2.17 EAID_79690280_9D16_4ce8_ADE0_5029E53241C9;Kabelbr_Uten_Stige;Anordning for framføring av kabler, f.eks. i tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79690280_9D16_4ce8_ADE0_5029E53241C9;2.17 EAID_7EE8D7FE_3FE4_48eb_A524_99DA51472C14;EierKabelbr_Uten_Stige;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EE8D7FE_3FE4_48eb_A524_99DA51472C14;2.17 EAID_CA7F85FE_0D59_4c6e_84B3_A0FD5A87A21F;TypeKabelbr_Uten_Stige;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA7F85FE_0D59_4c6e_84B3_A0FD5A87A21F;2.17 EAID_D9E682BF_DC2C_4885_BAAD_E438082CF2EB;VedlikeholdsansvarligKabelbr_Uten_Stige;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelbru/stige;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9E682BF_DC2C_4885_BAAD_E438082CF2EB;2.17 EAPK_45EFCE1E_48CD_4e06_914A_240EAC319054;Kabelgrøft;Lukka grøft med kabler og trekkerør;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_45EFCE1E_48CD_4e06_914A_240EAC319054;2.17 EAID_5566DDEB_D240_45ba_86C2_20AAD6FCE38B;Kabelgrøft Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5566DDEB_D240_45ba_86C2_20AAD6FCE38B;2.17 EAID_E8DE15FB_752C_4bea_88EA_1E10F65AB1DB;Kabelgrøft Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8DE15FB_752C_4bea_88EA_1E10F65AB1DB;2.17 EAID_802E5D6B_916B_4cfb_A601_DAA6C512DAD5;Kabelgrøft Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_802E5D6B_916B_4cfb_A601_DAA6C512DAD5;2.17 EAID_1A4B60B4_3F1D_4527_AE94_A758084227CE;Grunnforhold;Angir hvilken type masse grøfta går gjennom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A4B60B4_3F1D_4527_AE94_A758084227CE;2.17 EAID_8E21C057_98D1_4728_BF0E_2D233A700BCC;VedlikeholdsansvarligKabelgrøft;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E21C057_98D1_4728_BF0E_2D233A700BCC;2.17 EAID_B1FCEF8C_FB84_4130_BC30_6676B6E138E6;EierKabelgrøft;Angir hvem som er eier av innholdet i kabelgrøften.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1FCEF8C_FB84_4130_BC30_6676B6E138E6;2.17 EAID_FD5B586E_51AD_4a45_9A5D_77CE4BA2BCF5;Kabelgrøft;Lukka grøft med kabler og trekkerør;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kabelgrøft;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD5B586E_51AD_4a45_9A5D_77CE4BA2BCF5;2.17 EAPK_FA4FE3DF_44CF_4f06_88FA_72924582DCB6;Kalksementpeler;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FA4FE3DF_44CF_4f06_88FA_72924582DCB6;2.17 EAID_A711FEEC_CDD6_4baf_8BF0_D6E9C22DBB69;Kalksementpeler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A711FEEC_CDD6_4baf_8BF0_D6E9C22DBB69;2.17 EAID_B1A15E05_5BDC_4b60_8533_BCC84F5EB900;Kalksementpeler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1A15E05_5BDC_4b60_8533_BCC84F5EB900;2.17 EAID_CDE91275_4826_4c91_8EB6_73572C900111;Kalksementpeler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CDE91275_4826_4c91_8EB6_73572C900111;2.17 EAID_030558C3_E164_4d7f_8A6D_BA3EBD2C5B37;VedlikeholdsansvarligKalksementpeler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_030558C3_E164_4d7f_8A6D_BA3EBD2C5B37;2.17 EAID_050ED4F6_6E9F_4b56_BE7D_5921568BBFCE;Mønster;Angir hvordan pelene er plassert i forhold til hverandre;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_050ED4F6_6E9F_4b56_BE7D_5921568BBFCE;2.17 EAID_5D5A1A84_3797_4f1a_9981_4A8DF10C1BE2;EierKalksementpeler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D5A1A84_3797_4f1a_9981_4A8DF10C1BE2;2.17 EAID_B018673D_03FB_4d59_A6AC_B56E8A6F0C04;Kalksementpeler;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved nedboring av kalksementpeler.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kalksementpeler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B018673D_03FB_4d59_A6AC_B56E8A6F0C04;2.17 EAPK_C573E8AF_6DB5_4089_9635_BE3FF789569A;Kamera;Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C573E8AF_6DB5_4089_9635_BE3FF789569A;2.17 EAID_7757BCF2_EBEC_4971_B3A8_E15C568B9C47;Kamera Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7757BCF2_EBEC_4971_B3A8_E15C568B9C47;2.17 EAID_D295F49C_5D9B_4173_8AB2_E5AE3A5C7377;Kamera Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D295F49C_5D9B_4173_8AB2_E5AE3A5C7377;2.17 EAID_667EE3BE_D388_47c3_A016_FEC139836BAB;Kamera Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_667EE3BE_D388_47c3_A016_FEC139836BAB;2.17 EAID_002257A4_4202_4f38_B48E_2F1E49C1A640;TypeKamera;Angir hvilken type kamera det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_002257A4_4202_4f38_B48E_2F1E49C1A640;2.17 EAID_2DF37707_73BB_4fe3_8FCA_2100BB250BE7;Digitalt;Angir om kameraet er digitalt eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DF37707_73BB_4fe3_8FCA_2100BB250BE7;2.17 EAID_627366A9_348C_4b3a_BC4D_D25B75DDD516;VedlikeholdsansvarligKamera;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_627366A9_348C_4b3a_BC4D_D25B75DDD516;2.17 EAID_8E78A5D8_9356_47ab_8480_277D6D59C9F5;OffentligTilgjengelig;Angir om det er klarert at bilde/video kan gjøres tilgjengelig utenfor Statesn vegvesen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E78A5D8_9356_47ab_8480_277D6D59C9F5;2.17 EAID_9983605C_181E_4388_87F0_9152EDF33E7C;Oppsettingsutstyr;Angir hva utstyret er festet på;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9983605C_181E_4388_87F0_9152EDF33E7C;2.17 EAID_A545EACF_663B_43d8_B6C4_FE9C86F85140;Kamera;Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A545EACF_663B_43d8_B6C4_FE9C86F85140;2.17 EAID_D1939AD0_9CF7_4bf3_9EA8_DA3462B87BB3;EierKamera;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1939AD0_9CF7_4bf3_9EA8_DA3462B87BB3;2.17 EAID_EF81C1F4_1BA3_456a_A52A_4FAED905C249;BruksområdeKamera;Angir hva vegobjektet brukes til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kamera;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF81C1F4_1BA3_456a_A52A_4FAED905C249;2.17 EAPK_B12952DF_64D8_4f27_AE7B_C839BD8E637E;Kantklippareal;"Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla ""breddemåling"".";NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B12952DF_64D8_4f27_AE7B_C839BD8E637E;2.17 EAID_CE9EEC0E_E027_4b1a_A956_85C73F2C70E2;Kantklippareal Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE9EEC0E_E027_4b1a_A956_85C73F2C70E2;2.17 EAID_0451FC5D_13BE_4be6_A7B0_7165D96678DD;Kantklippareal Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0451FC5D_13BE_4be6_A7B0_7165D96678DD;2.17 EAID_741C13C4_4E1B_4934_8AE3_9470ED813783;Kantklippareal Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_741C13C4_4E1B_4934_8AE3_9470ED813783;2.17 EAID_04DD2D16_D244_4a5d_A4E4_15F03C62532E;Kantklipp_AnbefaltIntervall;Gir anbefaling for hvor ofte det bør foretas kantklipp.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04DD2D16_D244_4a5d_A4E4_15F03C62532E;2.17 EAID_459A648E_433D_4eb5_9364_661C1A84AB71;EierKantklippareal;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_459A648E_433D_4eb5_9364_661C1A84AB71;2.17 EAID_5E5F4DF3_A566_4fdc_B1FF_599DF2153B28;Klippebredde_Kvalitet;"Angir kvalitet på verdier for ""Klippebredde, faktisk"" og ev. ""Klippebredde, krav""";NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E5F4DF3_A566_4fdc_B1FF_599DF2153B28;2.17 EAID_D6DF1243_6ED1_4d80_920C_1C66E72B752C;VedlikeholdsansvarligKantklippareal;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6DF1243_6ED1_4d80_920C_1C66E72B752C;2.17 EAID_E9651E27_0B16_440e_8421_2A4148A94142;Kantklippareal;"Angir område med vegetasjon langs vegkant/skråning. Dette er vanligvis vegetasjon som skal skjøttes vha kantklipper (kantslått). Det er mulig å gi bredde i form av tilkopla ""breddemåling"".";NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantklippareal;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E9651E27_0B16_440e_8421_2A4148A94142;2.17 EAPK_14FB92CE_4B46_4829_B628_F3F86674C616;Kantstein;Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_14FB92CE_4B46_4829_B628_F3F86674C616;2.17 EAID_E32C3D66_0A1E_492b_BC0F_3C7E1FC5E28F;Kantstein Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E32C3D66_0A1E_492b_BC0F_3C7E1FC5E28F;2.17 EAID_B9C9A35E_617E_4590_BAC5_729BBA14F58B;Kantstein Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9C9A35E_617E_4590_BAC5_729BBA14F58B;2.17 EAID_9C565D12_F54D_4393_88DC_2595A7458903;Kantstein Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C565D12_F54D_4393_88DC_2595A7458903;2.17 EAID_4D7E5B3C_6EA0_42f0_B7F5_9274673B0A85;Avvisning;Angir hvorvidt kantsteinen er avvisende eller ikke avvisende i forhold til kjøretøy;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D7E5B3C_6EA0_42f0_B7F5_9274673B0A85;2.17 EAID_6AD989F6_9D48_42a2_BD69_B10F3B49244A;Kantstein;Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AD989F6_9D48_42a2_BD69_B10F3B49244A;2.17 EAID_A7EE19AF_181F_49ec_9BE4_C98B613CC3D1;MaterialtypeKantstein;Angir hvilken materialtype vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7EE19AF_181F_49ec_9BE4_C98B613CC3D1;2.17 EAID_C3965633_ED1A_4ba7_B354_5FF9AAF30388;EierKantstein;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3965633_ED1A_4ba7_B354_5FF9AAF30388;2.17 EAID_C5EFB237_CA12_4146_BFAF_AE4A19B578B3;Kantsteinsprofil;Angir hvordan tverrprofilet av kantsteinen er utformet (visflate).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5EFB237_CA12_4146_BFAF_AE4A19B578B3;2.17 EAID_D054F276_E8F5_4d5a_8DAB_6EE4175B6710;VedlikeholdsansvarligKantstein;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstein;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D054F276_E8F5_4d5a_8DAB_6EE4175B6710;2.17 EAPK_97B25B26_545C_4f7d_9FBF_4EC3837E7CEE;Kantstolper/Refleks;Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_97B25B26_545C_4f7d_9FBF_4EC3837E7CEE;2.17 EAID_11C66358_C1B9_477a_A92E_6CC5B7EBCF6B;Kantstolper/Refleks Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11C66358_C1B9_477a_A92E_6CC5B7EBCF6B;2.17 EAID_82402EE4_94FA_4f98_98C2_D65B1C16F76F;Kantstolper/Refleks Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82402EE4_94FA_4f98_98C2_D65B1C16F76F;2.17 EAID_A3D72409_73CE_4985_8699_EDEC6D49302B;Kantstolper/Refleks Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3D72409_73CE_4985_8699_EDEC6D49302B;2.17 EAID_3055D7B9_EF70_4df3_A1E9_346C80D29C6C;MaterialtypeKantstolperRefleks;Angir primær materialtype for vegobjektet. Stolpemateriale;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3055D7B9_EF70_4df3_A1E9_346C80D29C6C;2.17 EAID_6F151E78_3B50_483a_B006_E7D82E518BA8;TypeKantstolperRefleks;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F151E78_3B50_483a_B006_E7D82E518BA8;2.17 EAID_9EB3D5E1_7D8C_4b2f_AD24_AB54B5E0B0CB;KantstolperRefleks;Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak. I noen tilfeller brukes det også ifm midtdelere.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kantstolper/Refleks;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EB3D5E1_7D8C_4b2f_AD24_AB54B5E0B0CB;2.17 EAPK_BE92A943_3E22_45c5_BCFA_BB27CA50C4EC;Klimaanlegg;Anlegg for klimastyring i form av kjøling, oppvarming eller avfukting, benyttes i bygg, bergrom eller i brukasser.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BE92A943_3E22_45c5_BCFA_BB27CA50C4EC;2.17 EAID_1C91D5C4_CE28_4b1b_9251_8E0EEF529034;Klimaanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C91D5C4_CE28_4b1b_9251_8E0EEF529034;2.17 EAID_9AE46D8E_FF63_447f_A900_93C9CCD0F22C;Klimaanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AE46D8E_FF63_447f_A900_93C9CCD0F22C;2.17 EAID_C30100D0_94E2_4ba5_AF62_652E0B156131;Klimaanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C30100D0_94E2_4ba5_AF62_652E0B156131;2.17 EAID_69AB2CCE_FCF9_4322_BEDB_C838CC90ADE2;EierKlimaanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69AB2CCE_FCF9_4322_BEDB_C838CC90ADE2;2.17 EAID_A194FA6E_C8E9_4869_9C17_F768C124E6A0;VedlikeholdsansvarligKlimaanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A194FA6E_C8E9_4869_9C17_F768C124E6A0;2.17 EAID_A319020F_63A1_4d34_B65A_DA7168316C2E;Klimaanlegg;Anlegg for klimastyring i form av kjøling, oppvarming eller avfukting, benyttes i bygg, bergrom eller i brukasser.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A319020F_63A1_4d34_B65A_DA7168316C2E;2.17 EAID_EBF4CCB7_4E21_488a_9C75_619ADD96AC2B;BruksområdeKlimaanlegg;Angir hva som er primært bruksområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Klimaanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBF4CCB7_4E21_488a_9C75_619ADD96AC2B;2.17 EAPK_1F715872_BAA0_40d1_B8B0_16646A413770;Kollektivknutepunkt;Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123);NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1F715872_BAA0_40d1_B8B0_16646A413770;2.17 EAID_CED835D3_54B6_4a7e_9EBE_1DB2591EC15E;Kollektivknutepunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CED835D3_54B6_4a7e_9EBE_1DB2591EC15E;2.17 EAID_2A1BB92D_A99E_4b5e_BF8B_D9359F29464F;Kollektivknutepunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A1BB92D_A99E_4b5e_BF8B_D9359F29464F;2.17 EAID_C18F61C0_7A75_4eed_99B2_A46C5B3BC0BF;Kollektivknutepunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C18F61C0_7A75_4eed_99B2_A46C5B3BC0BF;2.17 EAID_18602F72_0D3C_4053_BACF_C436D8AFAEFE;Parkering_Test;Angir om det er parkeringsplass i tilknytning til kollektivknutepunktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18602F72_0D3C_4053_BACF_C436D8AFAEFE;2.17 EAID_1889EEDA_0341_4a23_87BA_5E266450D7ED;Nivå;Angir hvilket nivå kollektivknutepunktet tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1889EEDA_0341_4a23_87BA_5E266450D7ED;2.17 EAID_192D35AE_1663_482f_A42A_DB199A68CDAD;GjelderDrosje;Angir om kollektivknutepunktet benyttes av drosje;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_192D35AE_1663_482f_A42A_DB199A68CDAD;2.17 EAID_291C6123_0593_49ae_BD07_FB300E3BB9B3;VenteromKollektivknutepunkt;Angir om det er venterom i tilknytning til kollektivknutepunktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_291C6123_0593_49ae_BD07_FB300E3BB9B3;2.17 EAID_29438CDB_C271_4157_8B9F_01FDA26E5CAB;VedlikeholdsansvarligKollektivknutepunkt;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29438CDB_C271_4157_8B9F_01FDA26E5CAB;2.17 EAID_36F5831A_5991_4046_9C2E_AE1307A1584B;GjelderTog;Angir om kollektivknutepunktet benyttes av tog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36F5831A_5991_4046_9C2E_AE1307A1584B;2.17 EAID_42A29EDE_1709_4814_BB56_0BF96363CF93;GjelderFly;Angir om kollektivknutepunktet benyttes av fly;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42A29EDE_1709_4814_BB56_0BF96363CF93;2.17 EAID_4B48AE16_462D_4690_84C4_A99AD5978E12;Billettsalg;Angir om det er billettsalg i tilknytning til kollektivknutepunktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B48AE16_462D_4690_84C4_A99AD5978E12;2.17 EAID_54BF00CF_CD22_40d3_8974_DCF8C00A39EF;Toalett_Test;Angir om det er offentlig toalett i tilknytning til kollektivknutepunktet, og om det eventuelt er tilgjengelig for forflytningshemmede;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54BF00CF_CD22_40d3_8974_DCF8C00A39EF;2.17 EAID_5CA0075A_43D8_4678_BFE8_B5A1F5382E4F;Sykkelparkering_Test;Angir om det er sykkelparkering i tilknytning til kollektivknutepunktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CA0075A_43D8_4678_BFE8_B5A1F5382E4F;2.17 EAID_71F418B5_76B2_4e3c_B151_E66CD7649976;EierKollektivknutepunkt;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71F418B5_76B2_4e3c_B151_E66CD7649976;2.17 EAID_A7254C2E_A7FD_4800_BBEB_47FB6BDF3231;GjelderTrikkBybane;Angir omkollektivknutepunktet benyttes av trikk/bybane;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7254C2E_A7FD_4800_BBEB_47FB6BDF3231;2.17 EAID_A9E24DBD_4ACA_4726_89E2_D02F1BC9BCEE;GjelderRutebåt;Angir om kollektivknutepunktet benyttes av rutebåt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9E24DBD_4ACA_4726_89E2_D02F1BC9BCEE;2.17 EAID_C63A8C20_7894_4af9_A17F_7EA8E5B9B124;ParkeringForForflytningshemmede_Test;Angir om det er parkering for forflytningshemmede i tilknytning til kollektivknutepunktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C63A8C20_7894_4af9_A17F_7EA8E5B9B124;2.17 EAID_D8E4983D_D175_47e3_9886_008E0516096B;GjelderFerje;Angir om kollektivknutepunktet benyttes av ferje;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8E4983D_D175_47e3_9886_008E0516096B;2.17 EAID_DA6BFA11_4425_4da8_99DA_18C0BDA7A4CD;GjelderBuss;Angir om kollektivknutepunktet benyttes av buss;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA6BFA11_4425_4da8_99DA_18C0BDA7A4CD;2.17 EAID_E99B3ECD_B19F_4b68_92F1_7F15B7EE51B1;Kollektivknutepunkt;Sted i kollektivnettet der kollektivlinjer krysser eller tangerer hverandre. Knutepunktets funksjon er å binde kollektivnettet sammen til et nettverk slik at den reisende ved hjelp av tilrettelagt omstigning/bytte kan nå sitt bestemmelsessted. Et knutepunkt har ofte begrepet terminal eller stasjon i navnet (HB V123);NVDB\NVDB Datakatalogen\Kollektivknutepunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E99B3ECD_B19F_4b68_92F1_7F15B7EE51B1;2.17 EAPK_1D72E68A_B714_47ae_BD08_90C1EA1E42A6;Kolonnestrekning;Strekning hvor det vanligvis er kolonnekjøring i løpet av en vinter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kolonnestrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1D72E68A_B714_47ae_BD08_90C1EA1E42A6;2.17 EAID_D3F84C87_0D3F_4f2e_9C15_2DBB1E491D89;Kolonnestrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kolonnestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3F84C87_0D3F_4f2e_9C15_2DBB1E491D89;2.17 EAID_E37D506E_6552_4cbc_9CA1_E8E02597449D;Kolonnestrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kolonnestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E37D506E_6552_4cbc_9CA1_E8E02597449D;2.17 EAID_2F04CB50_B346_4e4d_9F10_4F5E2FD8F8AB;Kolonnestrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kolonnestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F04CB50_B346_4e4d_9F10_4F5E2FD8F8AB;2.17 EAID_861628F0_7AF9_46e7_8072_AEECFE068297;Kolonnestrekning;Strekning hvor det vanligvis er kolonnekjøring i løpet av en vinter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kolonnestrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_861628F0_7AF9_46e7_8072_AEECFE068297;2.17 EAPK_19680B15_9B80_4756_8CA6_F59351AA3F7D;Kommentar;Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommentar;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_19680B15_9B80_4756_8CA6_F59351AA3F7D;2.17 EAID_69A458FD_04EB_4516_97D2_20619CCB78AF;Kommentar Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommentar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69A458FD_04EB_4516_97D2_20619CCB78AF;2.17 EAID_0CA940C0_BA71_4144_A6D7_58524F9535F5;Kommentar Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommentar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CA940C0_BA71_4144_A6D7_58524F9535F5;2.17 EAID_2B519227_6265_40b6_901F_42B9ABA72869;Kommentar Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommentar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B519227_6265_40b6_901F_42B9ABA72869;2.17 EAID_37686D97_830F_42c4_8E69_AE99B661AF43;Kommentar;Vegobjekt beskriver spesielle forhold for det objektet det er knyttet til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommentar;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37686D97_830F_42c4_8E69_AE99B661AF43;2.17 EAPK_BC9ED471_010A_4c80_92D2_443E7FBC3792;Kommune;Kommune;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BC9ED471_010A_4c80_92D2_443E7FBC3792;2.17 EAID_BA7E085F_D2F4_4f04_ADEC_472C54E1634F;Kommune Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA7E085F_D2F4_4f04_ADEC_472C54E1634F;2.17 EAID_0DD9E9D6_993C_4e1f_A520_645FE19DECCF;Kommune Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DD9E9D6_993C_4e1f_A520_645FE19DECCF;2.17 EAID_842D8857_7040_4908_889F_C20C7B1D822E;Kommune Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_842D8857_7040_4908_889F_C20C7B1D822E;2.17 EAID_E019D7C5_5AAC_4534_9BD1_EDE06929A5BA;Kommune;Kommune;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E019D7C5_5AAC_4534_9BD1_EDE06929A5BA;2.17 EAID_FE80632C_3603_45cc_A590_65446DD25AC1;KoordinatsystemKommune;Angir hvilket koordinatsystem som primært benyttes for gitt område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE80632C_3603_45cc_A590_65446DD25AC1;2.17 EAPK_C16B82D5_97E1_4508_AA0C_5A72C989AE16;Kommune_2020 (test);Kommune slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkes- og kommuneinndeling. Til testformål;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune_2020 (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C16B82D5_97E1_4508_AA0C_5A72C989AE16;2.17 EAID_9C5198DD_6EC2_4ecf_B123_45F58EC1BAE8;KoordinatsystemKommune_2020_Test;Angir hvilket koordinatsystem som primært benyttes for gitt område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune_2020 (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C5198DD_6EC2_4ecf_B123_45F58EC1BAE8;2.17 EAID_CF5BC13F_58CB_45e3_87E1_0758B94FBD12;Kommune_2020_Test;Kommune slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkes- og kommuneinndeling. Til testformål;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommune_2020 (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF5BC13F_58CB_45e3_87E1_0758B94FBD12;2.17 EAPK_6A398CE2_37F0_4ec4_AA84_5082B95583F8;Kommunedele;Sted der senterlinje veg krysser kommunegrense;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommunedele;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6A398CE2_37F0_4ec4_AA84_5082B95583F8;2.17 EAID_0267B9E4_A073_471c_8F12_B9A924BC2A80;Kommunedele Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommunedele;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0267B9E4_A073_471c_8F12_B9A924BC2A80;2.17 EAID_67D43BCC_DD33_49b6_9C8D_8A68577AE386;Kommunedele Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommunedele;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67D43BCC_DD33_49b6_9C8D_8A68577AE386;2.17 EAID_7838AE19_E864_42e4_B75F_B09560B6B024;Kommunedele Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommunedele;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7838AE19_E864_42e4_B75F_B09560B6B024;2.17 EAID_13174EC8_BD7D_4486_B4DA_B40D9D2E83C1;Kommunedele;Sted der senterlinje veg krysser kommunegrense;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kommunedele;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13174EC8_BD7D_4486_B4DA_B40D9D2E83C1;2.17 EAPK_3B839D5E_1B97_4753_BC8A_6F9A2C22BE7D;Kondensmåler;Utstyr for å registrere kondens/fuktighet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3B839D5E_1B97_4753_BC8A_6F9A2C22BE7D;2.17 EAID_C3DB281E_28A2_490d_B64E_8FC8094706B3;Kondensmåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3DB281E_28A2_490d_B64E_8FC8094706B3;2.17 EAID_F7506609_45A2_4f8c_95BF_B99E4F051186;Kondensmåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7506609_45A2_4f8c_95BF_B99E4F051186;2.17 EAID_0A7CC03E_71BF_4853_AB73_0B858438C27C;Kondensmåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A7CC03E_71BF_4853_AB73_0B858438C27C;2.17 EAID_43120975_FEC0_40f6_8D1F_039A86563351;Kondensmåler;Utstyr for å registrere kondens/fuktighet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43120975_FEC0_40f6_8D1F_039A86563351;2.17 EAID_43F9CC18_78E1_4a0d_8E54_75060B613EE5;VedlikeholdsansvarligKondensmåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43F9CC18_78E1_4a0d_8E54_75060B613EE5;2.17 EAID_DD86FE24_E0DD_446a_89E6_08DBE2E035D4;EierKondensmåler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kondensmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD86FE24_E0DD_446a_89E6_08DBE2E035D4;2.17 EAPK_96FCE992_8560_421a_B022_D2F640E57D14;Kontraktsområde;Kontrakt/avtale om drift/vedlikehold relatert til bestemte veger innenfor et avgrensa område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_96FCE992_8560_421a_B022_D2F640E57D14;2.17 EAID_78BD8C85_A411_4f0c_9079_C7633ACD466D;Kontraktsområde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78BD8C85_A411_4f0c_9079_C7633ACD466D;2.17 EAID_DBD66A48_E75B_40ac_81F7_A206D524DEDD;Kontraktsområde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBD66A48_E75B_40ac_81F7_A206D524DEDD;2.17 EAID_986145D3_DE79_438d_A2DC_1B26ABFF6535;Kontraktsområde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_986145D3_DE79_438d_A2DC_1B26ABFF6535;2.17 EAID_5BE0C58E_E20E_4dc4_B278_B14EF13EAD55;TypeKontraktsområde;Angir hvilken type kotraktsområde det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BE0C58E_E20E_4dc4_B278_B14EF13EAD55;2.17 EAID_F300B262_DFF1_471a_92A9_F9020D2C02D4;Kontraktsområde;Kontrakt/avtale om drift/vedlikehold relatert til bestemte veger innenfor et avgrensa område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontraktsområde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F300B262_DFF1_471a_92A9_F9020D2C02D4;2.17 EAPK_1D577518_6E20_4cb0_894B_3352B4804994;Kontroll-/veieplass;Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1D577518_6E20_4cb0_894B_3352B4804994;2.17 EAID_5F3290A9_2330_45a7_800E_E03DED14F425;Kontroll-/veieplass Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F3290A9_2330_45a7_800E_E03DED14F425;2.17 EAID_2A1AEFE4_2323_46be_B611_8D6BD210D973;Kontroll-/veieplass Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A1AEFE4_2323_46be_B611_8D6BD210D973;2.17 EAID_1852C605_7AFB_4f1f_9D02_1370342148DC;Kontroll-/veieplass Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1852C605_7AFB_4f1f_9D02_1370342148DC;2.17 EAID_26663B68_24BA_40f6_933B_EC4478C66154;VinterdriftsklasseKontrollVeieplass;Beskriver hvilken standard for vinterdrift som skal gjelde for plassen. (Se også vegobjekttype 819-Vinterdriftsklasse);NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26663B68_24BA_40f6_933B_EC4478C66154;2.17 EAID_78B4207E_DBED_48e2_AFA5_B28E3E2528C5;KontrollVeieplass;Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78B4207E_DBED_48e2_AFA5_B28E3E2528C5;2.17 EAID_DFEBD73F_64E9_41d1_BFA0_5AD2B0D8BACF;VedlikeholdsansvarligKontrollVeieplass;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFEBD73F_64E9_41d1_BFA0_5AD2B0D8BACF;2.17 EAID_E5B74782_0F0A_4af6_BE6A_257FE25EB4F7;EierKontrollVeieplass;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5B74782_0F0A_4af6_BE6A_257FE25EB4F7;2.17 EAID_FB195181_7E37_4af3_AAF3_D88A8BAC8AAF;Veiing;Angir hvilken type veiing som benyttes ved kontroll/veieplassen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kontroll-/veieplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB195181_7E37_4af3_AAF3_D88A8BAC8AAF;2.17 EAPK_AE98B010_11EC_4984_8CA1_934EF9D0B74F;Kryssdel;De enkelte delene et kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AE98B010_11EC_4984_8CA1_934EF9D0B74F;2.17 EAID_8D85E7CF_08B8_44fe_B5D0_235955A835EF;Kryssdel Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D85E7CF_08B8_44fe_B5D0_235955A835EF;2.17 EAID_89A2F9EF_EA7E_4c4e_8DED_917555A4DE5F;Kryssdel Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89A2F9EF_EA7E_4c4e_8DED_917555A4DE5F;2.17 EAID_E1A85CEC_B19C_4611_9134_2C9FE1761EE7;Kryssdel Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1A85CEC_B19C_4611_9134_2C9FE1761EE7;2.17 EAID_541D57B0_6CDC_46f7_A587_591F89A7435B;Trafikantgruppe;Angir hvilken trafikantgruppe vegen som kryssdelen representerer skal benyttes av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_541D57B0_6CDC_46f7_A587_591F89A7435B;2.17 EAID_EFB7229F_148B_44a5_81C0_38580662751C;Kryssdel;De enkelte delene et kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssdel;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFB7229F_148B_44a5_81C0_38580662751C;2.17 EAPK_36A803E8_3214_48d9_AE13_A1FCF0F957CB;Kryssingsmulighet/Åpning;Angir punkt der det er mulig å krysse/bevege seg gjennom et fysisk hinder. Eksempelvis kan dette være åpning i et rekkverk, sted hvor en midtdeler kan krysses, mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssingsmulighet/Åpning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_36A803E8_3214_48d9_AE13_A1FCF0F957CB;2.17 EAID_31D82A5A_6BC3_45fa_88F1_343A8A9827C9;Kryssingsmulighet/Åpning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssingsmulighet/Åpning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31D82A5A_6BC3_45fa_88F1_343A8A9827C9;2.17 EAID_BDA3FB1E_0CB5_4b8f_811A_3135D283FA15;Kryssingsmulighet/Åpning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssingsmulighet/Åpning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDA3FB1E_0CB5_4b8f_811A_3135D283FA15;2.17 EAID_AB0B1EAC_B639_4430_ADF8_952513E0CEDE;Kryssingsmulighet/Åpning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssingsmulighet/Åpning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB0B1EAC_B639_4430_ADF8_952513E0CEDE;2.17 EAID_94AA81D7_ADB6_4302_B873_4092E4580F80;KryssingsmulighetÅpning;Angir punkt der det er mulig å krysse/bevege seg gjennom et fysisk hinder. Eksempelvis kan dette være åpning i et rekkverk, sted hvor en midtdeler kan krysses, mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssingsmulighet/Åpning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94AA81D7_ADB6_4302_B873_4092E4580F80;2.17 EAPK_CB855107_5892_485b_9E13_3E4093088E17;Kryssystem;Angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssystem;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CB855107_5892_485b_9E13_3E4093088E17;2.17 EAID_8B326362_2F1A_4c65_AA0E_C9F9E6E47A76;Kryssystem Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssystem;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B326362_2F1A_4c65_AA0E_C9F9E6E47A76;2.17 EAID_38108A5E_318D_46fe_BE03_3CCA36332681;Kryssystem Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssystem;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38108A5E_318D_46fe_BE03_3CCA36332681;2.17 EAID_EB91C406_2423_4407_A89B_9A343618122D;Kryssystem Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssystem;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB91C406_2423_4407_A89B_9A343618122D;2.17 EAID_97A7CD2C_A22F_4c49_8EDC_A6E4AAE5D75F;Kryssystem;Angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kryssystem;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97A7CD2C_A22F_4c49_8EDC_A6E4AAE5D75F;2.17 EAPK_4A27C295_55CE_43e8_9E65_FB266467399E;Kum;Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4A27C295_55CE_43e8_9E65_FB266467399E;2.17 EAID_8D231B46_E0C7_400c_ABD1_0A57C1DCD5E0;Kum Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D231B46_E0C7_400c_ABD1_0A57C1DCD5E0;2.17 EAID_8D7855A8_6646_4429_A8FD_FDBF0621E663;Kum Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D7855A8_6646_4429_A8FD_FDBF0621E663;2.17 EAID_9690D82A_4020_4229_BBC5_A677D4F1167C;Kum Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9690D82A_4020_4229_BBC5_A677D4F1167C;2.17 EAID_06E3F300_913F_4067_89F0_260A191BFBA5;MaterialtypeKum;Angir primær materialtype for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06E3F300_913F_4067_89F0_260A191BFBA5;2.17 EAID_11F0EABC_5D30_4fa8_A699_2D67EDEA6FB2;BruksområdeKum;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11F0EABC_5D30_4fa8_A699_2D67EDEA6FB2;2.17 EAID_19C459F8_BFEE_4045_8C1D_6ED1E84CBA84;EierKum;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19C459F8_BFEE_4045_8C1D_6ED1E84CBA84;2.17 EAID_2E356267_4145_4dc0_B925_200069E48964;Kumskjerm;Angir om det er satt opp en skjerm/skjold ved kummen inn mot skråningen for å hindre at det glir masser fra skråning ned i kummen eller blokkerer kumlokket. Det kan også angis hvilket materiale denne skjermen er av.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E356267_4145_4dc0_B925_200069E48964;2.17 EAID_31579F1A_1CAB_45f4_9148_CD960739E7CF;Avløp;Angir hvor avløpet fra kummen ledes.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31579F1A_1CAB_45f4_9148_CD960739E7CF;2.17 EAID_38C7BA62_F581_41fa_A95C_C5DE95980F3E;InngårIDrenssystem;Angir om kum inngår i drenssystemet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38C7BA62_F581_41fa_A95C_C5DE95980F3E;2.17 EAID_38D2F249_BE50_459d_9566_AC7429E8B9DE;TypeKum;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38D2F249_BE50_459d_9566_AC7429E8B9DE;2.17 EAID_5450360D_708F_4893_B831_154A4F2B6573;SpesiellBelegningRundtKum;Angir om det er spesiell belegning i et belte/firkant rundt kum for å lette vedlikehold og gjøre kum mer synlig.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5450360D_708F_4893_B831_154A4F2B6573;2.17 EAID_79001B5B_7175_4d37_9AF7_30D97F188FBE;PlasseringKum;Angir hvor kummen er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79001B5B_7175_4d37_9AF7_30D97F188FBE;2.17 EAID_8274A105_A135_4eb8_AC69_7F977A3AE6A1;Oppslammingstid;Angir hvor lang tid det normalt tar før en kum blir full av slam.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8274A105_A135_4eb8_AC69_7F977A3AE6A1;2.17 EAID_914541FF_0A6C_44bf_8CC9_49064AD34C3B;Kum;Konstruksjon som benyttes i forbindelse med kopling av rørledninger og/eller inntak av vann gjennom rist/sluk. Merknad: Kum for kopling av trekkerør og kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkekum.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_914541FF_0A6C_44bf_8CC9_49064AD34C3B;2.17 EAID_9CA6B544_A9BD_40b5_A2FC_6F0120F7E82F;Stige;Angir hva slags stige det er i kummen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CA6B544_A9BD_40b5_A2FC_6F0120F7E82F;2.17 EAID_E1A831F1_7324_497d_BBA1_4EA6C0F21E1A;VedlikeholdsansvarligKum;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1A831F1_7324_497d_BBA1_4EA6C0F21E1A;2.17 EAID_E59B9E4D_54AA_4734_A163_6087D89B4574;OljeutskillingKum;Kum har system for utskilling av olje.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E59B9E4D_54AA_4734_A163_6087D89B4574;2.17 EAID_E68C5D6F_E2D9_47a5_82EF_34D7DF88C44F;Dykker;Angir om det er dykker i tilknytning til kummen. Dykker er en konstruksjon som skal hindre slitasje på kummen når det føres mye vann inn i kummen på et nivå høyere enn bunnen på kummen. Dykker kan også brukes for å føre inn en slange med vann eller damp f;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E68C5D6F_E2D9_47a5_82EF_34D7DF88C44F;2.17 EAID_E8486B49_9178_41bb_9F80_6299227BC8B0;HarFlyteramme;Angir om kummen har flyteramme eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8486B49_9178_41bb_9F80_6299227BC8B0;2.17 EAID_FA97CE39_C95C_422a_9F19_E8F0C7F0BACE;LokkRist_Type;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA97CE39_C95C_422a_9F19_E8F0C7F0BACE;2.17 EAPK_D2A7675C_75BA_4be7_AB67_B92BCDB4B70E;Kunst/Utsmykking;Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D2A7675C_75BA_4be7_AB67_B92BCDB4B70E;2.17 EAID_B87B1CE5_2CA2_4bed_9289_60384B96A7DF;Kunst/Utsmykking Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B87B1CE5_2CA2_4bed_9289_60384B96A7DF;2.17 EAID_BD16C7BD_DA7C_428a_94C7_CDE454C19B0F;Kunst/Utsmykking Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD16C7BD_DA7C_428a_94C7_CDE454C19B0F;2.17 EAID_0C7F93F3_EFFA_43a0_8279_EC7B756BDC8C;Kunst/Utsmykking Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C7F93F3_EFFA_43a0_8279_EC7B756BDC8C;2.17 EAID_603A8336_A415_40a9_AC22_D2C780525C31;VedlikeholdsansvarligKunstUtsmykking;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_603A8336_A415_40a9_AC22_D2C780525C31;2.17 EAID_6227FCCE_B5F6_43ea_BA15_174EC3E98579;TypeKunstUtsmykking;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6227FCCE_B5F6_43ea_BA15_174EC3E98579;2.17 EAID_941BE0CD_869A_451a_BA2B_332688E88A19;EierKunstUtsmykking;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_941BE0CD_869A_451a_BA2B_332688E88A19;2.17 EAID_E4497C44_488C_4eee_B738_F284419D2B79;KunstUtsmykking;Kunst/utsmykking i forbindelse med et veganlegg. Kan være skulpturer, relieff mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kunst/Utsmykking;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4497C44_488C_4eee_B738_F284419D2B79;2.17 EAPK_10D2AFB3_B3D2_4afa_9D04_83A715762F19;Kurvatur, horisontalelement;Del av vegens horisontalkurvatur. Sirkelbue, rettlinje eller klotoide. Rettlinje har radius 99999;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_10D2AFB3_B3D2_4afa_9D04_83A715762F19;2.17 EAID_F24D0961_EB15_4926_A8CD_3BA6400C424D;Kurvatur, horisontalelement Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F24D0961_EB15_4926_A8CD_3BA6400C424D;2.17 EAID_4AC65A17_C279_4285_BA00_529332195482;Kurvatur, horisontalelement Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AC65A17_C279_4285_BA00_529332195482;2.17 EAID_13189D81_0181_49b0_A6B5_6CEB19226F02;Kurvatur, horisontalelement Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13189D81_0181_49b0_A6B5_6CEB19226F02;2.17 EAID_056E3ABF_3499_48b0_BB64_2AC44832AB68;TypeKurvatur_Horisontalelement;Angir hvilken elementtype det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_056E3ABF_3499_48b0_BB64_2AC44832AB68;2.17 EAID_39D111F3_C75D_402b_8116_669A2AF7E16F;Kurvatur_Horisontalelement;Del av vegens horisontalkurvatur. Sirkelbue, rettlinje eller klotoide. Rettlinje har radius 99999;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, horisontalelement;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39D111F3_C75D_402b_8116_669A2AF7E16F;2.17 EAPK_3551A70B_3327_4a9c_B642_92077ABCF504;Kurvatur, stigning;Angir gjennomsnittlig stigning på strekning. Basert på silingsfunksjon i forhold til primære høydedata. Splitting i ny forekomst når avvik større enn gitt verdi;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, stigning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3551A70B_3327_4a9c_B642_92077ABCF504;2.17 EAID_D1A8300A_630A_449e_9E02_1F8FD546058E;Kurvatur, stigning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, stigning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1A8300A_630A_449e_9E02_1F8FD546058E;2.17 EAID_B8BDFEC1_9088_48ca_AFED_21FF4BC779E6;Kurvatur, stigning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, stigning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8BDFEC1_9088_48ca_AFED_21FF4BC779E6;2.17 EAID_F8F08C87_0C4B_4434_8D81_CC94F2DE1B87;Kurvatur, stigning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, stigning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8F08C87_0C4B_4434_8D81_CC94F2DE1B87;2.17 EAID_E50B1CB7_3695_4d19_9C07_1F53B0365EEC;Kurvatur_Stigning;Angir gjennomsnittlig stigning på strekning. Basert på silingsfunksjon i forhold til primære høydedata. Splitting i ny forekomst når avvik større enn gitt verdi;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, stigning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E50B1CB7_3695_4d19_9C07_1F53B0365EEC;2.17 EAPK_BEA0560F_6C84_4015_AA59_23A0FC9D1453;Kurvatur, vertikalelement;Del av vegens vertikalkurvatur. Sirkelbue (høybrekk/lavbrekk) eller rettlinje.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BEA0560F_6C84_4015_AA59_23A0FC9D1453;2.17 EAID_7DC93E5F_9EB3_41c5_903F_EE32C7A81773;Kurvatur, vertikalelement Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DC93E5F_9EB3_41c5_903F_EE32C7A81773;2.17 EAID_118560E3_A08B_45a4_B571_0E0DD7F4C2ED;Kurvatur, vertikalelement Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_118560E3_A08B_45a4_B571_0E0DD7F4C2ED;2.17 EAID_D75C7E50_64E0_4a0f_A44C_E8B69C7A085A;Kurvatur, vertikalelement Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D75C7E50_64E0_4a0f_A44C_E8B69C7A085A;2.17 EAID_1733CBFB_2156_4056_B589_FF8BF19DB14E;Kurvatur_Vertikalelement;Del av vegens vertikalkurvatur. Sirkelbue (høybrekk/lavbrekk) eller rettlinje.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1733CBFB_2156_4056_B589_FF8BF19DB14E;2.17 EAID_1A610E02_8FD7_4d1e_94C2_60C874C8CEE6;TypeKurvatur_Vertikalelement;Angir hvilken elementtype det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalelement;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A610E02_8FD7_4d1e_94C2_60C874C8CEE6;2.17 EAPK_E4CFA749_37B0_4dae_A585_C22733BAA03B;Kurvatur, vertikalpunkt;Punkt i høybrekk/lavbrekk hvor stigning er 0, dvs i topp/bunnpunkt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E4CFA749_37B0_4dae_A585_C22733BAA03B;2.17 EAID_62CD787A_AAA8_4d0a_8E00_DEC07F6DAD2C;Kurvatur, vertikalpunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62CD787A_AAA8_4d0a_8E00_DEC07F6DAD2C;2.17 EAID_D768750D_9B32_4216_92B3_5DC84E0040B0;Kurvatur, vertikalpunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D768750D_9B32_4216_92B3_5DC84E0040B0;2.17 EAID_A1C7CDF3_6ADC_49bc_B75C_3561F4B16B49;Kurvatur, vertikalpunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1C7CDF3_6ADC_49bc_B75C_3561F4B16B49;2.17 EAID_68938F18_BF96_4cc0_B148_37B444E8C530;TypeKurvatur_Vertikalpunkt;Angir hvilken type vertikalpunkt det er;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68938F18_BF96_4cc0_B148_37B444E8C530;2.17 EAID_BEBB941F_2FAC_4e0d_B64B_CB94D9418633;Kurvatur_Vertikalpunkt;Punkt i høybrekk/lavbrekk hvor stigning er 0, dvs i topp/bunnpunkt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvatur, vertikalpunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEBB941F_2FAC_4e0d_B64B_CB94D9418633;2.17 EAPK_2B1CE4C9_DF21_4f55_A0EB_BB759EFF29EA;Kurvaturgenerering;Administrative data knyttet til et sett med horisontal- og vertikalelement;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvaturgenerering;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2B1CE4C9_DF21_4f55_A0EB_BB759EFF29EA;2.17 EAID_2D40A56A_7DDB_40a2_9E1B_25F9D302FDBD;Kurvaturgenerering Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvaturgenerering;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D40A56A_7DDB_40a2_9E1B_25F9D302FDBD;2.17 EAID_4CB83D83_AD04_4e00_89BE_0BA424D414EC;Kurvaturgenerering Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvaturgenerering;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CB83D83_AD04_4e00_89BE_0BA424D414EC;2.17 EAID_5FCDA043_CABC_4368_875F_F2CB5CCB9E95;Kurvaturgenerering Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvaturgenerering;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FCDA043_CABC_4368_875F_F2CB5CCB9E95;2.17 EAID_7911A4C4_D461_4a6c_AF61_65B27CB036F1;Kurvaturgenerering;Administrative data knyttet til et sett med horisontal- og vertikalelement;NVDB\NVDB Datakatalogen\Kurvaturgenerering;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7911A4C4_D461_4a6c_AF61_65B27CB036F1;2.17 EAPK_73AF107A_E528_4c7e_9E5B_75B1FA739A77;Landbruksvegklasse;Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_73AF107A_E528_4c7e_9E5B_75B1FA739A77;2.17 EAID_2F6F1D47_3AF6_4714_94D9_0DB7BF756BB5;Landbruksvegklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F6F1D47_3AF6_4714_94D9_0DB7BF756BB5;2.17 EAID_76BB1CF4_6A2B_4d78_9C50_C698D83BF543;Landbruksvegklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76BB1CF4_6A2B_4d78_9C50_C698D83BF543;2.17 EAID_D531D0E1_0D91_46d5_B2AF_62D1A7FF9691;Landbruksvegklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D531D0E1_0D91_46d5_B2AF_62D1A7FF9691;2.17 EAID_25DA2D2F_BCF6_4f67_8D72_E78AAC9D8A0B;Landbruksvegklasse;Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25DA2D2F_BCF6_4f67_8D72_E78AAC9D8A0B;2.17 EAID_E64499F8_DEF8_4c5a_8080_700F7B64B3B8;KlasseLandbruksveg;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Landbruksvegklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E64499F8_DEF8_4c5a_8080_700F7B64B3B8;2.17 EAPK_B4D45BCC_9C1E_4afa_ACCD_AD240903F686;Lavutslippssone GeoSUM (test);Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til utslipp. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lavutslippssone GeoSUM (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B4D45BCC_9C1E_4afa_ACCD_AD240903F686;2.17 EAID_023696C0_3974_4cff_A67D_10D4F7B59A02;LavutslippssoneGeoSUM_Test;Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til utslipp. Foreløpig til testformål i forbindelse med GeoSUM;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lavutslippssone GeoSUM (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_023696C0_3974_4cff_A67D_10D4F7B59A02;2.17 EAPK_78B7D81B_4A8A_447e_9E41_D570A5D61001;Ledelysstrekning, optisk;En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med rømningslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_78B7D81B_4A8A_447e_9E41_D570A5D61001;2.17 EAID_AB1C02FB_FBB9_43e6_A806_8E811DC84EA1;Ledelysstrekning, optisk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB1C02FB_FBB9_43e6_A806_8E811DC84EA1;2.17 EAID_0453E09F_2360_45af_95EA_9D0C588DF61F;Ledelysstrekning, optisk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0453E09F_2360_45af_95EA_9D0C588DF61F;2.17 EAID_4933CAB1_BA78_4dfa_9DFC_5BEEC2D19E72;Ledelysstrekning, optisk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4933CAB1_BA78_4dfa_9DFC_5BEEC2D19E72;2.17 EAID_05F48859_0BBD_439a_B171_91AACAE6A49B;VedlikeholdsansvarligLedelysstrekning_Optisk;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05F48859_0BBD_439a_B171_91AACAE6A49B;2.17 EAID_0F092767_ED38_412a_8D2F_F9B8DB68C54E;SpenningLedelysstrekning_Optisk;Driftspenning for lysene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F092767_ED38_412a_8D2F_F9B8DB68C54E;2.17 EAID_5053CDAA_58FF_4499_BB13_C0800ABD9977;Ledelysstrekning_Optisk;En rekke med lys satt opp i den hensikt å gi optisk ledning for de kjørende. Må ikke forveksles med rømningslys i tunnel, men kan like fullt ha funksjon i forbindelse med evakuering av røyklagt tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5053CDAA_58FF_4499_BB13_C0800ABD9977;2.17 EAID_731799C3_5C49_43d7_970F_927940352071;PlasseringLedelysstrekning_Optisk;Angir hvor ledelys er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_731799C3_5C49_43d7_970F_927940352071;2.17 EAID_7E5DEFAA_D5CF_4085_9EE0_A5E0BE2C9B41;FjernstyringLedelysstrekning_Optisk;Angir om ledelyset kan fjernstyres;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E5DEFAA_D5CF_4085_9EE0_A5E0BE2C9B41;2.17 EAID_912BED8D_61E2_421b_9413_547EC4B8DBCC;LyskildeType;Angir type lyskilder i ledelyset;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_912BED8D_61E2_421b_9413_547EC4B8DBCC;2.17 EAID_9C7AF35F_4A8A_4a00_978B_3A3953214D1B;InngårINødsystemetITunnel;Angir om ledelyset inngår i nødsystemet i en tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C7AF35F_4A8A_4a00_978B_3A3953214D1B;2.17 EAID_DA693CFB_07B3_4dde_8DB4_EF81F35D8695;EierLedelysstrekning_Optisk;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ledelysstrekning, optisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA693CFB_07B3_4dde_8DB4_EF81F35D8695;2.17 EAPK_20FDF1D0_E4ED_4353_B853_AB30F4A02DDD;Lekeapparat;Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20FDF1D0_E4ED_4353_B853_AB30F4A02DDD;2.17 EAID_E0C59E78_4402_4efb_A6FF_AF7CE5CD83DE;Lekeapparat Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0C59E78_4402_4efb_A6FF_AF7CE5CD83DE;2.17 EAID_B1ED6F71_FD24_4327_A941_CB4938DDEBD9;Lekeapparat Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1ED6F71_FD24_4327_A941_CB4938DDEBD9;2.17 EAID_D53FB48D_5336_4b01_8C15_2C6E77A02371;Lekeapparat Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D53FB48D_5336_4b01_8C15_2C6E77A02371;2.17 EAID_32CDC722_9515_43c5_ADC9_DCF4CED628C0;Underlag;Angir hvilket underlag der er i tilknytning til lekeapparatet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32CDC722_9515_43c5_ADC9_DCF4CED628C0;2.17 EAID_379A1FF9_9F93_477a_9BA0_21C43A2D017B;EierLekeapparat;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_379A1FF9_9F93_477a_9BA0_21C43A2D017B;2.17 EAID_478CE44F_BA6E_48b6_86DC_FEBD87AFEE04;Fastmontert;Angir om lekeapparatet er fastmontert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_478CE44F_BA6E_48b6_86DC_FEBD87AFEE04;2.17 EAID_5D7DCB6C_955B_4ea0_AFE2_F197CEB81C0A;Vinterlagring;angir om lekeapparatet blir vinterlagret;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D7DCB6C_955B_4ea0_AFE2_F197CEB81C0A;2.17 EAID_884B72BA_93F9_42ef_AD50_A2CD4CB61223;Lekeapparat;Utstyr satt opp på f.eks. rasteplasser brukt til lek mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_884B72BA_93F9_42ef_AD50_A2CD4CB61223;2.17 EAID_888ED0F2_6F00_4ff8_BE8D_05BF43AC4C0E;TypeLekeapparat;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_888ED0F2_6F00_4ff8_BE8D_05BF43AC4C0E;2.17 EAID_A74B181C_864C_4835_9D2A_67DDB6457507;MaterialtypeLekeapparat;Angir primær materialtype for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A74B181C_864C_4835_9D2A_67DDB6457507;2.17 EAID_D0382595_85FA_4c63_98B5_F905C9A118D1;OverflatebehandlingLekeapparat;Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandlet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0382595_85FA_4c63_98B5_F905C9A118D1;2.17 EAID_FC84E285_A5D4_4e91_834A_B59873F883AC;VedlikeholdsansvarligLekeapparat;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lekeapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC84E285_A5D4_4e91_834A_B59873F883AC;2.17 EAPK_C2675557_FC59_4bbf_8381_9C17B52ED3F3;Leskur;Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C2675557_FC59_4bbf_8381_9C17B52ED3F3;2.17 EAID_8F0287F5_EBDB_46e7_B8F2_27C9A4FB4DBC;Leskur Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F0287F5_EBDB_46e7_B8F2_27C9A4FB4DBC;2.17 EAID_D69382E5_09B9_4b39_BC1C_FB22E4149DB7;Leskur Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D69382E5_09B9_4b39_BC1C_FB22E4149DB7;2.17 EAID_70DFB14E_3A68_4a69_898A_1606C6B939BF;Leskur Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70DFB14E_3A68_4a69_898A_1606C6B939BF;2.17 EAID_2D8E2DC0_B1ED_41b9_B94D_C03804481B77;MaterialtypeLeskur;Angir primær materialtype for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D8E2DC0_B1ED_41b9_B94D_C03804481B77;2.17 EAID_35BD0A05_A755_410c_AFB6_53350ADAE858;Reklameavtale;Angir om det finnes avtale for reklame i leskuret;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35BD0A05_A755_410c_AFB6_53350ADAE858;2.17 EAID_4F4D4905_0DFF_4be3_85AA_95621FC7D31D;VedlikeholdsansvarligLeskur;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F4D4905_0DFF_4be3_85AA_95621FC7D31D;2.17 EAID_63BE402C_03BD_405f_A1CE_22FEA1613F2E;EierLeskur;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63BE402C_03BD_405f_A1CE_22FEA1613F2E;2.17 EAID_874EA952_ADA7_4b92_8505_60B68240E8D0;InnvendigBelysning;Angir om det er innvendig belysning i leskur;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_874EA952_ADA7_4b92_8505_60B68240E8D0;2.17 EAID_937C2687_F374_4b6f_A534_65FF6EB179BE;GlassflaterMarkert;Angir om glassflater har markering i 2 høyder for å unngå at noen går på dem.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_937C2687_F374_4b6f_A534_65FF6EB179BE;2.17 EAID_C357A76E_4AD4_4efe_94D3_CD98F03F32C5;Sittemulighet;Angir om det er sittemulighet i leskur;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C357A76E_4AD4_4efe_94D3_CD98F03F32C5;2.17 EAID_EA547B10_453E_41b6_9C2D_A74BF87F8713;TrinnfriAdkomst;Angir om høydeforskjell mellom fortau og leskur er så lav at f.eks. rullestol eller barnevogn enkelt kan komme inn, dvs. mindre enn 2 cm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA547B10_453E_41b6_9C2D_A74BF87F8713;2.17 EAID_F1D29332_F5B5_415d_9701_D1DD04D04F7C;ArealTilpassetRullestol;Angir om det finnes fritt areal innvendig på minst 1.5 x 1.5 m;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1D29332_F5B5_415d_9701_D1DD04D04F7C;2.17 EAID_FFB2FA26_8192_4a79_952D_8E40E71FB51C;Leskur;Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Leskur;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFB2FA26_8192_4a79_952D_8E40E71FB51C;2.17 EAPK_B5E493B6_2901_4da9_B90E_181FB3A18AB8;Lukket rørgrøft;Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B5E493B6_2901_4da9_B90E_181FB3A18AB8;2.17 EAID_55F22D9F_3A11_4fec_90BE_1EB361C5D62F;Lukket rørgrøft Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55F22D9F_3A11_4fec_90BE_1EB361C5D62F;2.17 EAID_84CE3B84_EDFF_4780_9B6C_9D7D109C249B;Lukket rørgrøft Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84CE3B84_EDFF_4780_9B6C_9D7D109C249B;2.17 EAID_850BDC34_C068_47ae_8118_FB3C5787F7ED;Lukket rørgrøft Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_850BDC34_C068_47ae_8118_FB3C5787F7ED;2.17 EAID_045879B6_6456_4373_B6FB_57CAFA580F6A;EierLukketRørgrøft;Angir hvem som er eier av innholdet i grøften.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_045879B6_6456_4373_B6FB_57CAFA580F6A;2.17 EAID_266AD8C9_C3A2_4a10_A083_D606EAE15E9B;Kabler;Angir om grøften inneholder andre kabler enn varmekabler.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_266AD8C9_C3A2_4a10_A083_D606EAE15E9B;2.17 EAID_9BC0AAF3_BBB0_4cb3_95CA_BF7D4828987A;TypeLukketRørgrøft;Angir hvilken type lukka rørgrøft det er tale om.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BC0AAF3_BBB0_4cb3_95CA_BF7D4828987A;2.17 EAID_A285346F_89D9_4adf_B30D_041FE8F03732;VarmekablerLukketRørgrøft;Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A285346F_89D9_4adf_B30D_041FE8F03732;2.17 EAID_DB3569B5_4AE7_4f68_8C60_5583FF53C00A;GrunnforholdLukketRørgrøft;Angir hvilken type masse grøfta går gjennom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB3569B5_4AE7_4f68_8C60_5583FF53C00A;2.17 EAID_EE416938_19AC_45c4_B297_EBA3472405E0;LukketRørgrøft;Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller pukkstreng. Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering av veger, men kan også inneholde andre typer rørledninger. Merknad: Lukket rørgrøft med kun kabler og trekkerør er definert som egen vegobjekttype Kabelgrøft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lukket rørgrøft;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE416938_19AC_45c4_B297_EBA3472405E0;2.17 EAPK_0D116D89_D6BE_4970_B4CE_F9913E55A54B;Luminansmåling;Angir målt luminans for en strekning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Luminansmåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0D116D89_D6BE_4970_B4CE_F9913E55A54B;2.17 EAID_4A61DA3C_DA88_4817_941C_92E036A1D879;Luminansmåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Luminansmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A61DA3C_DA88_4817_941C_92E036A1D879;2.17 EAID_CBCE811E_9420_4378_B9B3_C408447EEFB9;Luminansmåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Luminansmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBCE811E_9420_4378_B9B3_C408447EEFB9;2.17 EAID_0DFF68FB_3CC9_490a_932F_EFE067CF338F;Luminansmåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Luminansmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DFF68FB_3CC9_490a_932F_EFE067CF338F;2.17 EAID_69F503BC_824E_450d_A987_7991C8F51E0E;Luminansmåling;Angir målt luminans for en strekning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Luminansmåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69F503BC_824E_450d_A987_7991C8F51E0E;2.17 EAPK_3B9F5F55_5DE7_4a22_84BB_BA6A3EBBEAD4;Lysarmatur;Lyskilde med innfatning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3B9F5F55_5DE7_4a22_84BB_BA6A3EBBEAD4;2.17 EAID_479A8E49_CD08_436b_B78E_8F705261C5E1;Lysarmatur Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_479A8E49_CD08_436b_B78E_8F705261C5E1;2.17 EAID_AF81881E_F983_40f5_BB60_FC633215E940;Lysarmatur Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF81881E_F983_40f5_BB60_FC633215E940;2.17 EAID_A821A936_146B_40d5_9E7D_A99D09710834;Lysarmatur Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A821A936_146B_40d5_9E7D_A99D09710834;2.17 EAID_066B85BB_EEFD_4689_89FC_F9A7F8602FFF;VedlikeholdsansvarligLysarmatur;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_066B85BB_EEFD_4689_89FC_F9A7F8602FFF;2.17 EAID_081C169C_1C4A_4555_9D71_6E6795BFEA97;AntallArmaturerIBelysningspkt;Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_081C169C_1C4A_4555_9D71_6E6795BFEA97;2.17 EAID_1A616BF9_06CD_45dd_B4D6_9CA0DAFA9957;InngårINødsystemetLysarmatur;Angir om lysarmatur er en del av nødsystemet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A616BF9_06CD_45dd_B4D6_9CA0DAFA9957;2.17 EAID_2D51ED83_986E_4f87_957C_7728A29A8974;Optikk;Angir optikk i lysarmatur;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D51ED83_986E_4f87_957C_7728A29A8974;2.17 EAID_332FAB4E_EDD1_45d7_AE70_1FAC0D6A005E;DimmingLysarmatur;Angir om det er mulighet for regulering (dimming) av lyset. Ikke aktuelt for lys ved gangfelt etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_332FAB4E_EDD1_45d7_AE70_1FAC0D6A005E;2.17 EAID_33CE9AD9_DCBE_4f95_9A05_CE0D8AFC635D;KonstantLysutbytte;Angir at armaturen har korreksjon slik at lysutbytte er konstant gjennom hele levetiden (CLO - Constant Light Output);NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33CE9AD9_DCBE_4f95_9A05_CE0D8AFC635D;2.17 EAID_6618CC7B_AB14_4d10_A85C_F3A00C735C28;AntallLyskilderPerArmatur;Angir hvor mange lyskilder det er per lysarmatur;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6618CC7B_AB14_4d10_A85C_F3A00C735C28;2.17 EAID_784E5C8D_A995_4df5_8A66_D5528432FDEB;Utstyrsklasse;Beskriver hvordan el-sikkerhet (Jording og isolering) er ivaretatt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_784E5C8D_A995_4df5_8A66_D5528432FDEB;2.17 EAID_7CC03002_3313_4ea6_B2A3_1711E3A9893C;Avskjerming_Type;Angir hvilken type avskjerming det er på armaturen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CC03002_3313_4ea6_B2A3_1711E3A9893C;2.17 EAID_805FA2C9_E601_4c1a_9198_E8E42871BBA3;UtskiftbareLyskilder;Angir om selve lyskilden(e) kan skiftes ut;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_805FA2C9_E601_4c1a_9198_E8E42871BBA3;2.17 EAID_8AA10719_FA95_47ae_A5F2_6D8D68D959D4;LyskildeTypeLysarmatur;Angir hvilken type lyskildene er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AA10719_FA95_47ae_A5F2_6D8D68D959D4;2.17 EAID_AF3BCD9B_54E3_418d_93BC_E7EC60F156E9;Avskjerming_Materiale;Angir hvordan glasset på armaturen er utformet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF3BCD9B_54E3_418d_93BC_E7EC60F156E9;2.17 EAID_CF065CBD_B8B3_42d9_8907_FC8B5E1B0E36;Produsentnavn_Armatur;Angir navn på firma som har produsert armaturen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF065CBD_B8B3_42d9_8907_FC8B5E1B0E36;2.17 EAID_E5C283A1_1599_4797_85F7_12CBB0AC93E6;EierLysarmatur;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5C283A1_1599_4797_85F7_12CBB0AC93E6;2.17 EAID_FEF7E4FA_860F_436f_88D6_3E51640A0632;Lysarmatur;Lyskilde med innfatning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysarmatur;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEF7E4FA_860F_436f_88D6_3E51640A0632;2.17 EAPK_F3D7DEFF_C00C_4a6d_B910_66D4AFFD09D3;Lysmast;Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F3D7DEFF_C00C_4a6d_B910_66D4AFFD09D3;2.17 EAID_EE110D9D_BA21_45c0_9673_B12003488FFA;Lysmast Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE110D9D_BA21_45c0_9673_B12003488FFA;2.17 EAID_8145523A_263F_4d9b_8CD3_C9EACF6C8B1B;Lysmast Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8145523A_263F_4d9b_8CD3_C9EACF6C8B1B;2.17 EAID_F4E92E5F_4543_45e5_925B_88E5AE414890;Lysmast Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4E92E5F_4543_45e5_925B_88E5AE414890;2.17 EAID_29C595B3_6595_4f9d_A5B7_4B6F16EBC71F;Fundamentering;Angir hvilken type fundamentering masten har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29C595B3_6595_4f9d_A5B7_4B6F16EBC71F;2.17 EAID_3079B606_1382_49ca_9E17_2500B1D1220F;Utligger;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3079B606_1382_49ca_9E17_2500B1D1220F;2.17 EAID_3673396C_EA24_4b21_BC40_2964CB8B1AAD;VedlikeholdsansvarligLysmast;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3673396C_EA24_4b21_BC40_2964CB8B1AAD;2.17 EAID_658A6440_C5E1_49c0_9B33_44E0CC9A9B1E;OverflatebehandlingLysmast;Angir overflatebehandling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_658A6440_C5E1_49c0_9B33_44E0CC9A9B1E;2.17 EAID_86AA116D_0C0E_480f_85B6_133C69EC3582;BardunStrever;Angir om lysmast/lysstolpe har bardun eller strever;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86AA116D_0C0E_480f_85B6_133C69EC3582;2.17 EAID_8E503615_5755_4ff9_8F0D_BE6B16757185;BoltavstandFotplate;Avstand mellom boltene på fotplaten;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E503615_5755_4ff9_8F0D_BE6B16757185;2.17 EAID_B353423A_6506_4c32_AED7_D1F907ADF964;BruksområdeLysmast;Angir bruksområde for lysmast.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B353423A_6506_4c32_AED7_D1F907ADF964;2.17 EAID_B5093DE1_BD1E_4608_9CAC_2483A72E04AB;EierLysmast;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5093DE1_BD1E_4608_9CAC_2483A72E04AB;2.17 EAID_EDE2C76F_C201_4687_8B68_2A049A9433DA;TypeLysmast;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDE2C76F_C201_4687_8B68_2A049A9433DA;2.17 EAID_FEAE904B_5662_4995_BA7E_398CE071B4CB;Lysmast;Mast i forbindelse med veg/gatebelysning. Normalt har mast påmontert lysarmatur, men kan også være mast uten lysarmatur som benyttes for framføring av kabel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEAE904B_5662_4995_BA7E_398CE071B4CB;2.17 EAID_FF685570_D781_44db_A0E4_79EA50256477;EttergivendeMast;Angir om mast gir etter ved påkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmast;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF685570_D781_44db_A0E4_79EA50256477;2.17 EAPK_C2F6B035_8412_4d20_95D5_294CED2ED576;Lysmåler;Utstyr for å måle lys (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C2F6B035_8412_4d20_95D5_294CED2ED576;2.17 EAID_4F6D7AA1_335D_4e1f_A0AF_E542BD904EF0;Lysmåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F6D7AA1_335D_4e1f_A0AF_E542BD904EF0;2.17 EAID_5D1FDAFB_476C_4c02_946C_36B35C36D4DB;Lysmåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D1FDAFB_476C_4c02_946C_36B35C36D4DB;2.17 EAID_C4563DD2_524D_41ec_984B_285F4F427A77;Lysmåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4563DD2_524D_41ec_984B_285F4F427A77;2.17 EAID_2ADE9A38_7D42_4f1c_8FFE_2861ACF85C91;VedlikeholdsansvarligLysmåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ADE9A38_7D42_4f1c_8FFE_2861ACF85C91;2.17 EAID_86B5926B_8633_443b_9C4D_19D7A3E5ACCB;Lysmåler;Utstyr for å måle lys (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86B5926B_8633_443b_9C4D_19D7A3E5ACCB;2.17 EAID_B21B8112_CD4A_40d3_B99D_2D5BC32269A1;EierLysmåler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Lysmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B21B8112_CD4A_40d3_B99D_2D5BC32269A1;2.17 EAPK_A1A34FF8_DCE5_4873_9C78_F7480FE7BAC3;Masseutskifting;Fjerning av uegnede løsmasser som erstattes med masser av ønsket kvalitet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Masseutskifting;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A1A34FF8_DCE5_4873_9C78_F7480FE7BAC3;2.17 EAID_686C94BC_F7F2_4b94_949C_F88BCC3ADA03;VedlikeholdsansvarligMasseutskifting;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Masseutskifting;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_686C94BC_F7F2_4b94_949C_F88BCC3ADA03;2.17 EAID_A1C5DBF0_D46E_4cfc_9B45_BE181E9BEAE1;EierMasseutskifting;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Masseutskifting;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1C5DBF0_D46E_4cfc_9B45_BE181E9BEAE1;2.17 EAID_B5040728_1241_4740_961B_5F44862D2091;TypeNyeMasser;Type masser det er skiftet ut til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Masseutskifting;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5040728_1241_4740_961B_5F44862D2091;2.17 EAID_C2BD75E3_D1A7_4d48_9464_D454B7FF2796;Masseutskifting;Fjerning av uegnede løsmasser som erstattes med masser av ønsket kvalitet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Masseutskifting;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2BD75E3_D1A7_4d48_9464_D454B7FF2796;2.17 EAPK_74EE79ED_CD85_4df5_8A45_83274D3F9076;Membran;Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Membran;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_74EE79ED_CD85_4df5_8A45_83274D3F9076;2.17 EAID_E7F6E366_F152_4d62_AB60_C83B29733C54;Membran Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Membran;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7F6E366_F152_4d62_AB60_C83B29733C54;2.17 EAID_AB057A4E_45D7_4c4b_A6A6_D1C08F80E2DB;Membran Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Membran;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB057A4E_45D7_4c4b_A6A6_D1C08F80E2DB;2.17 EAID_6A184478_044E_4719_9595_F597A19C1F96;Membran Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Membran;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A184478_044E_4719_9595_F597A19C1F96;2.17 EAID_71ABBCF7_5CA7_46a1_BEC3_277D7B8CCF62;Membran;Tett duk f.eks brukt i forbindelse med vanntetting i tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Membran;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71ABBCF7_5CA7_46a1_BEC3_277D7B8CCF62;2.17 EAPK_17B27D61_FCEA_4d1a_9286_B0BE5F9FFCB5;Mobiltelefonsamband;System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_17B27D61_FCEA_4d1a_9286_B0BE5F9FFCB5;2.17 EAID_6AEEBBE1_48FE_4a01_8166_3F93FC6D797D;Mobiltelefonsamband Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AEEBBE1_48FE_4a01_8166_3F93FC6D797D;2.17 EAID_91B7EBD2_EE1F_4ad9_A631_90A19BFEFF66;Mobiltelefonsamband Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91B7EBD2_EE1F_4ad9_A631_90A19BFEFF66;2.17 EAID_9A4BE08D_C368_40f8_945B_91B61FA65072;Mobiltelefonsamband Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A4BE08D_C368_40f8_945B_91B61FA65072;2.17 EAID_2853C266_43A1_4728_BD13_E89D8790748E;MobiltelefonGSM_Netcom;Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2853C266_43A1_4728_BD13_E89D8790748E;2.17 EAID_678A5180_C5B6_4208_9E74_F4DF4B126961;MobiltelefonGSM_TelenorMobil;Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_678A5180_C5B6_4208_9E74_F4DF4B126961;2.17 EAID_B20F5E83_425D_4c1a_94DC_487FBA206748;NetworkNorway;Angir om det er tilrettelagt for angitt mobilnettverk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B20F5E83_425D_4c1a_94DC_487FBA206748;2.17 EAID_BAD47B12_F740_4ab4_A52E_BC24FCDC27D0;Mobiltelefonsamband;System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Mobiltelefonsamband;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BAD47B12_F740_4ab4_A52E_BC24FCDC27D0;2.17 EAPK_7B9C1AD8_02C3_4008_A4FD_F1E8E099B428;Motorveg;Strekninger som har vedtatt status motorveg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7B9C1AD8_02C3_4008_A4FD_F1E8E099B428;2.17 EAID_CB77DC29_10A1_4c5c_B0E3_2046D8ABA927;Motorveg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB77DC29_10A1_4c5c_B0E3_2046D8ABA927;2.17 EAID_F9C09158_8A57_4e17_8CE4_81439707EDF3;Motorveg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9C09158_8A57_4e17_8CE4_81439707EDF3;2.17 EAID_C8CF3D52_9B30_4d65_8904_18E395CEF4BB;Motorveg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8CF3D52_9B30_4d65_8904_18E395CEF4BB;2.17 EAID_3A8ED893_8A48_4810_9D41_F1ECCDF2AD98;Motorveg;Strekninger som har vedtatt status motorveg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A8ED893_8A48_4810_9D41_F1ECCDF2AD98;2.17 EAID_52D7CF18_CA37_41c6_93BC_4A2FA025CC41;Motorvegtype;Angir hvilken type motorveg det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Motorveg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52D7CF18_CA37_41c6_93BC_4A2FA025CC41;2.17 EAPK_B8A25CD5_909F_41fe_A47D_96AB766D31B8;Måleutstyr, svevestøv;Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B8A25CD5_909F_41fe_A47D_96AB766D31B8;2.17 EAID_A9E99E1E_99D4_4189_AF72_ADCAD999A2DA;Måleutstyr, svevestøv Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9E99E1E_99D4_4189_AF72_ADCAD999A2DA;2.17 EAID_5A8C10A7_9087_4104_B458_5C4E12040B2D;Måleutstyr, svevestøv Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A8C10A7_9087_4104_B458_5C4E12040B2D;2.17 EAID_879984F6_1205_4c37_9800_68D4CDE30F49;Måleutstyr, svevestøv Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_879984F6_1205_4c37_9800_68D4CDE30F49;2.17 EAID_1FB4772D_5339_4abf_A06A_AF5E6A7E9525;Måleutstyr_Svevestøv;Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FB4772D_5339_4abf_A06A_AF5E6A7E9525;2.17 EAID_4F00E65E_BEFF_4f52_BA7F_79605C24034D;EierMåleutstyr_Svevestøv;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F00E65E_BEFF_4f52_BA7F_79605C24034D;2.17 EAID_91B1F66D_2E67_439b_B90E_E1BAF84541DB;VedlikeholdsansvarligMåleutstyr_Svevestøv;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Måleutstyr, svevestøv;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91B1F66D_2E67_439b_B90E_E1BAF84541DB;2.17 EAPK_FCE47655_4EBD_4f0c_80FE_BF3068AFDDD5;Naturområde;Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FCE47655_4EBD_4f0c_80FE_BF3068AFDDD5;2.17 EAID_1F082D66_85C6_4856_B741_9190CCF44DA0;Naturområde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F082D66_85C6_4856_B741_9190CCF44DA0;2.17 EAID_219CFE46_005B_495a_8682_4F6FCAD3CFB4;Naturområde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_219CFE46_005B_495a_8682_4F6FCAD3CFB4;2.17 EAID_76BC0383_7599_44f8_8515_1BCE041197C0;Naturområde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76BC0383_7599_44f8_8515_1BCE041197C0;2.17 EAID_0E43A998_A71F_4b25_9F52_E4B1C07D2264;HyppighetTiltak;Angir hvor ofte tiltak skal gjennomføres;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E43A998_A71F_4b25_9F52_E4B1C07D2264;2.17 EAID_60C92EE4_BF5A_40a4_9635_845124F59C8B;FormålNaturområde;Angir formål med å skjøtte området.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60C92EE4_BF5A_40a4_9635_845124F59C8B;2.17 EAID_8DFECFC5_2510_4e1d_9689_16622BFC3F69;TypeNaturområde;Angir hvilken type område det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DFECFC5_2510_4e1d_9689_16622BFC3F69;2.17 EAID_A1DDF9A8_EA46_43ba_9F3E_5276B56E372B;EierNaturområde;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1DDF9A8_EA46_43ba_9F3E_5276B56E372B;2.17 EAID_CF47EAB3_2CD8_4c42_8819_A771BC2E7CBC;AktuellArbeidsoperasjon;Angir aktuelt arbeidsoperasjon for området.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF47EAB3_2CD8_4c42_8819_A771BC2E7CBC;2.17 EAID_D9EAD969_398C_41e6_B9DA_4EFB6BC8C1FB;Naturområde;Naturlike områder som det skal tas hensyn til og/eller krever en definert form for skjøtsel (se aktuell arbeidsoperasjon + hyppighet). Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak, landskapspleieområde m.m.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Naturområde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9EAD969_398C_41e6_B9DA_4EFB6BC8C1FB;2.17 EAPK_A82E92FC_393B_4da3_AA94_99829C40E14D;Nedbøyningsmåleserie;Serie med nedbøyningsmålinger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A82E92FC_393B_4da3_AA94_99829C40E14D;2.17 EAID_1069D9ED_DD96_432d_B30B_A0930CDC4EE5;Nedbøyningsmåleserie Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1069D9ED_DD96_432d_B30B_A0930CDC4EE5;2.17 EAID_92C3CBCA_0493_42b2_9ECE_95AC505E20A0;Nedbøyningsmåleserie Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92C3CBCA_0493_42b2_9ECE_95AC505E20A0;2.17 EAID_16EEDF4F_8C06_4f30_A035_EA16C3AA3612;Nedbøyningsmåleserie Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16EEDF4F_8C06_4f30_A035_EA16C3AA3612;2.17 EAID_642EB2C9_9637_434c_BB20_A4AEA6134937;Nedbøyningsmåleserie;Serie med nedbøyningsmålinger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_642EB2C9_9637_434c_BB20_A4AEA6134937;2.17 EAID_AE84FEB9_AA7E_4ded_BA36_FD464FFED672;Utstyrstype;Angir hvilken type utstyr som er benyttet ved nedbøyningsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE84FEB9_AA7E_4ded_BA36_FD464FFED672;2.17 EAID_FA9E5D74_15A0_42d7_BEA6_89FFD0B2E824;FormålNedbøyningsmåleserie;Angir formål med nedbøyningsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA9E5D74_15A0_42d7_BEA6_89FFD0B2E824;2.17 EAID_FE539317_79A7_4aa8_8B3F_C63F1E0E9AE0;SporNedbøyningsmåleserie;Angir hvor nedbøyning er foretatt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåleserie;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE539317_79A7_4aa8_8B3F_C63F1E0E9AE0;2.17 EAPK_38D81432_0371_49d2_B134_A519C6B3A23B;Nedbøyningsmåling;Måling av hvor mye vegen gir etter ved belastning med fallodd etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_38D81432_0371_49d2_B134_A519C6B3A23B;2.17 EAID_F7C4D28C_347D_4505_B25F_BEF316C3A69E;Nedbøyningsmåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F7C4D28C_347D_4505_B25F_BEF316C3A69E;2.17 EAID_0A7D75A0_0A09_4359_97B5_BABC5DA60993;Nedbøyningsmåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A7D75A0_0A09_4359_97B5_BABC5DA60993;2.17 EAID_37989C52_75BE_4f52_A944_B08E22222DA3;Nedbøyningsmåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37989C52_75BE_4f52_A944_B08E22222DA3;2.17 EAID_32EC5F2D_D36C_4b09_B6F5_A68D1AABE228;SporNedbøyningsmåling;Angir hvor nedbøyning er foretatt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32EC5F2D_D36C_4b09_B6F5_A68D1AABE228;2.17 EAID_3C6120CE_457F_492e_AF15_86031E79ACAF;Nedbøyningsmåling;Måling av hvor mye vegen gir etter ved belastning med fallodd etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C6120CE_457F_492e_AF15_86031E79ACAF;2.17 EAID_61D7174A_017A_488e_8FFF_784AE4253748;Svakhet;Svakhet i bæreevne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61D7174A_017A_488e_8FFF_784AE4253748;2.17 EAID_9CC21D79_9A78_4c53_A9FA_EDAB1A3D22D7;UtstyrstypeNedbøyningsmåling;Angir hvilken type utstyr som er benyttet ved nedbøyningsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CC21D79_9A78_4c53_A9FA_EDAB1A3D22D7;2.17 EAID_F8482D5A_DFEA_49df_8CF2_B8737B56718C;Dekkekode;Angir hvilken type dekke det er på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8482D5A_DFEA_49df_8CF2_B8737B56718C;2.17 EAID_FA332F33_8158_4482_B524_CA4156F8A5E0;FormålNedbøyningsmåling;Angir formål med nedbøyningsmåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedbøyningsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA332F33_8158_4482_B524_CA4156F8A5E0;2.17 EAPK_8FF78063_A435_40c1_81DC_86D42D9B084C;Nedføringsrenne;Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8FF78063_A435_40c1_81DC_86D42D9B084C;2.17 EAID_EEB7737A_1492_433e_8A76_36EAB2BCEA70;Nedføringsrenne Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEB7737A_1492_433e_8A76_36EAB2BCEA70;2.17 EAID_F3EE075E_5562_469f_9EAF_BAE993BDC42A;Nedføringsrenne Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3EE075E_5562_469f_9EAF_BAE993BDC42A;2.17 EAID_CCCDE3BE_42D6_40b4_92A7_E1A4D473DE21;Nedføringsrenne Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCCDE3BE_42D6_40b4_92A7_E1A4D473DE21;2.17 EAID_04BE98FE_A80A_467c_B88A_22F798F66AB5;Nedføringsrenne;Grøft som fører vann fra topp skjæring ned til kum/stikkrenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04BE98FE_A80A_467c_B88A_22F798F66AB5;2.17 EAID_2A04B30E_8254_4b1d_AC8A_5369EEEF814A;VedlikeholdsansvarligNedføringsrenne;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A04B30E_8254_4b1d_AC8A_5369EEEF814A;2.17 EAID_379AF341_6B1A_41a7_A2E5_1C837B810D8F;MaterialeNedføringsrenne;Angir hvilken type materiale vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_379AF341_6B1A_41a7_A2E5_1C837B810D8F;2.17 EAID_9BD8DA5F_E6FA_423e_997A_60226C3B488D;UtformingNedføringsrenne;Angir hvilken utforming nedføringsrenne har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedføringsrenne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BD8DA5F_E6FA_423e_997A_60226C3B488D;2.17 EAPK_28B180EB_DC45_4165_826D_D468031C8A1A;Nedsenka kantstein;Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedsenka kantstein;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_28B180EB_DC45_4165_826D_D468031C8A1A;2.17 EAID_9771447E_A2B4_480a_869E_FD8AD9FBA19D;Nedsenka kantstein Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedsenka kantstein;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9771447E_A2B4_480a_869E_FD8AD9FBA19D;2.17 EAID_20E2EA8D_3C44_4a30_B1C6_4D7FDF2CFD27;Nedsenka kantstein Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedsenka kantstein;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20E2EA8D_3C44_4a30_B1C6_4D7FDF2CFD27;2.17 EAID_730B3456_A3E0_4ffc_90F1_4711E4244E86;Nedsenka kantstein Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedsenka kantstein;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_730B3456_A3E0_4ffc_90F1_4711E4244E86;2.17 EAID_65B468EE_C67E_41aa_B86C_3F8F2D0B0BE7;NedsenkaKantstein;Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nedsenka kantstein;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65B468EE_C67E_41aa_B86C_3F8F2D0B0BE7;2.17 EAPK_3393F11B_1CD7_4328_8717_AC2A8230C5D7;Nullutslippssone (test);Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til kjøring med kjøretøy som er basert på fossilt drivstoff. Foreløpig til testformål.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nullutslippssone (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3393F11B_1CD7_4328_8717_AC2A8230C5D7;2.17 EAID_F1C4FC8B_8166_40e0_AEEA_2CB30488EE4E;Nullutslippssone (test) Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nullutslippssone (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1C4FC8B_8166_40e0_AEEA_2CB30488EE4E;2.17 EAID_D6F1AF80_D951_40bf_A4C7_6979E8646EBE;Nullutslippssone (test) Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nullutslippssone (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6F1AF80_D951_40bf_A4C7_6979E8646EBE;2.17 EAID_2D0CF703_867E_4042_BA40_0B1E582D058E;Nullutslippssone (test) Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nullutslippssone (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D0CF703_867E_4042_BA40_0B1E582D058E;2.17 EAID_CBF8F1B9_5C48_40d0_AA26_14C3A21DDC99;Nullutslippssone_Test;Område der det i perioder kan knyttes restriksjoner til kjøring med kjøretøy som er basert på fossilt drivstoff. Foreløpig til testformål.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nullutslippssone (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBF8F1B9_5C48_40d0_AA26_14C3A21DDC99;2.17 EAPK_24977D6C_3A21_427e_AC2D_E02D734BF81E;NVDB dokumentasjon;Objekttype benyttet for å dokumentere noen enum-verdier i NVDB. Det kan forekomme avvik fra NVDB i og med at det ikke er automatisk synkronisering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_24977D6C_3A21_427e_AC2D_E02D734BF81E;2.17 EAID_59AD48D1_DC62_497a_A54B_1EE76F02F32A;NVDB dokumentasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59AD48D1_DC62_497a_A54B_1EE76F02F32A;2.17 EAID_83D9CCEB_F681_4b59_AA91_2610B2DF023A;NVDB dokumentasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83D9CCEB_F681_4b59_AA91_2610B2DF023A;2.17 EAID_A6F252D9_8029_4742_901E_F79857C0F1A5;NVDB dokumentasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6F252D9_8029_4742_901E_F79857C0F1A5;2.17 EAID_1735B94D_A9B7_44a8_858D_578F7E721113;MålemetodeNVDBDokumentasjon;Målemetode benyttet for å bestemme veglenkens lengde;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1735B94D_A9B7_44a8_858D_578F7E721113;2.17 EAID_5EA360BF_3B4C_47f2_AD37_1F6D64B5F822;NVDBDokumentasjon;Objekttype benyttet for å dokumentere noen enum-verdier i NVDB. Det kan forekomme avvik fra NVDB i og med at det ikke er automatisk synkronisering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EA360BF_3B4C_47f2_AD37_1F6D64B5F822;2.17 EAID_7038B6C1_5FF9_4b05_B392_44FBC0782C0D;Høydeposisjon;Gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7038B6C1_5FF9_4b05_B392_44FBC0782C0D;2.17 EAID_8406EC91_1DBF_45df_9864_20A6F55BE489;Feltkode;Angir feltkode for flate. Skal bare gis for kjørefeltflater;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8406EC91_1DBF_45df_9864_20A6F55BE489;2.17 EAID_8CE10418_6628_4d6f_A2D9_0356F6B25180;TypeVeg;;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CE10418_6628_4d6f_A2D9_0356F6B25180;2.17 EAID_A82BA48F_339A_4011_9590_AE4E64A555ED;Medium;Parameter benyttet i forbindelse med utveksling av data på SOSI-format;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A82BA48F_339A_4011_9590_AE4E64A555ED;2.17 EAID_CD722123_9D24_4f4f_B935_912B4EED22FE;Referansegeometri;Angir kode for referansegeometri;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD722123_9D24_4f4f_B935_912B4EED22FE;2.17 EAID_DF59EC52_AE2A_432c_92E2_817B9422B814;Sideposisjon;Gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF59EC52_AE2A_432c_92E2_817B9422B814;2.17 EAID_F4669BDF_B69D_4cc6_91C8_3B5D3773F542;Høydereferanse;Høydereferanse;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4669BDF_B69D_4cc6_91C8_3B5D3773F542;2.17 EAID_F8EFC18B_0C80_4904_AA06_ADD202D90028;Vegdetaljnivå;Detaljnivå i vegnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\NVDB dokumentasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8EFC18B_0C80_4904_AA06_ADD202D90028;2.17 EAPK_A0F5B2BF_B3BE_4a0b_895B_4C3B5970E86B;Nødstasjon;Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A0F5B2BF_B3BE_4a0b_895B_4C3B5970E86B;2.17 EAID_EE529C15_25B4_470e_BD68_D4388E6A62D6;Nødstasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE529C15_25B4_470e_BD68_D4388E6A62D6;2.17 EAID_01E5763D_4AF2_41e2_9978_B477CB61C611;Nødstasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01E5763D_4AF2_41e2_9978_B477CB61C611;2.17 EAID_2AFAE7B0_3845_4e93_BD1F_C00DF9F08AA6;Nødstasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AFAE7B0_3845_4e93_BD1F_C00DF9F08AA6;2.17 EAID_0141C52C_D5D3_47d4_8AD0_1E786463C123;Nødstasjon;Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0141C52C_D5D3_47d4_8AD0_1E786463C123;2.17 EAID_43F8654D_0BB0_4b2a_AC26_2DA0F8B2A5B4;VedlikeholdsansvarligNødstasjon;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43F8654D_0BB0_4b2a_AC26_2DA0F8B2A5B4;2.17 EAID_98F5C572_F165_4e27_BDF7_D7A65D6128BF;EierNødstasjon;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98F5C572_F165_4e27_BDF7_D7A65D6128BF;2.17 EAID_FFBCC964_98EC_48a6_ABB6_180C5C2F788A;PlasseringNødstasjon;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFBCC964_98EC_48a6_ABB6_180C5C2F788A;2.17 EAPK_3B672F1F_FB99_41b3_96B4_C2B126489466;Nødstrømsaggregat;Aggregat for å produsere elektrisk strøm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3B672F1F_FB99_41b3_96B4_C2B126489466;2.17 EAID_A9BAC0B3_E01B_494b_B151_6AFD4D1DBCFB;Nødstrømsaggregat Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9BAC0B3_E01B_494b_B151_6AFD4D1DBCFB;2.17 EAID_1282AE53_57CC_4e0d_85C2_1C875935F363;Nødstrømsaggregat Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1282AE53_57CC_4e0d_85C2_1C875935F363;2.17 EAID_5D8981ED_5A6F_4315_A30A_FBB7295DFFEA;Nødstrømsaggregat Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D8981ED_5A6F_4315_A30A_FBB7295DFFEA;2.17 EAID_4E6A02D6_A756_4c3a_A53F_6CBD751BDAFF;VedlikeholdsansvarligNødstrømsaggregat;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E6A02D6_A756_4c3a_A53F_6CBD751BDAFF;2.17 EAID_71D8277E_E4F5_4ca9_9C50_7B0940E614FA;TypeNødstrømsaggregat;Angir mobilitet for aggregatet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71D8277E_E4F5_4ca9_9C50_7B0940E614FA;2.17 EAID_BFACA622_8D62_42ee_BD53_0592F80E5724;Nødstrømsaggregat;Aggregat for å produsere elektrisk strøm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFACA622_8D62_42ee_BD53_0592F80E5724;2.17 EAID_FABA0635_C8CD_44a6_82B5_74D120A20503;EierNødstrømsaggregat;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødstrømsaggregat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FABA0635_C8CD_44a6_82B5_74D120A20503;2.17 EAPK_78631045_F0C8_4fcc_BE59_D1A660667086;Nødtelefon;Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_78631045_F0C8_4fcc_BE59_D1A660667086;2.17 EAID_7753350E_A4C8_4c24_93B4_ED9D1BEBCF70;Nødtelefon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7753350E_A4C8_4c24_93B4_ED9D1BEBCF70;2.17 EAID_246A4867_0532_434e_8E6F_58FA031508EF;Nødtelefon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_246A4867_0532_434e_8E6F_58FA031508EF;2.17 EAID_7519D856_6549_4736_8386_853B087A9DFB;Nødtelefon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7519D856_6549_4736_8386_853B087A9DFB;2.17 EAID_8052E2B8_66A2_4d08_977E_A96F505FB617;VedlikeholdsansvarligNødtelefon;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8052E2B8_66A2_4d08_977E_A96F505FB617;2.17 EAID_8C63501A_D7EC_461f_A47C_0A23616EF6FC;Nødtelefon;Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C63501A_D7EC_461f_A47C_0A23616EF6FC;2.17 EAID_B56C722A_E220_4317_9A74_A4D02F1B8268;EierNødtelefon;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B56C722A_E220_4317_9A74_A4D02F1B8268;2.17 EAID_E034C250_0C68_40e1_A1FA_CC9AED34D884;TypeKommunikasjon;Angir type kommunikasjon for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødtelefon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E034C250_0C68_40e1_A1FA_CC9AED34D884;2.17 EAPK_3921465D_C146_475c_ACBD_57B31820C307;Nødutgang;utgang som kan nyttes i nødstilfelle.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3921465D_C146_475c_ACBD_57B31820C307;2.17 EAID_FCA5F748_5480_4378_ACC1_0138BB41588B;Nødutgang Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCA5F748_5480_4378_ACC1_0138BB41588B;2.17 EAID_747ACDAD_5A98_4702_ADD2_E37F1F8A7821;Nødutgang Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_747ACDAD_5A98_4702_ADD2_E37F1F8A7821;2.17 EAID_15EA9193_1922_4053_9C7F_C3C544DF6A5C;Nødutgang Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15EA9193_1922_4053_9C7F_C3C544DF6A5C;2.17 EAID_072C6F65_CFAF_4ac6_9425_E00AE0E2C2E7;UniversellUtforming;Angir om nødutgang er utformet i henhold til krav om universell utforming.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_072C6F65_CFAF_4ac6_9425_E00AE0E2C2E7;2.17 EAID_C292C43E_3FA6_4649_942D_8F6876CB77DE;Nødutgang;utgang som kan nyttes i nødstilfelle.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C292C43E_3FA6_4649_942D_8F6876CB77DE;2.17 EAID_F5952D28_74AC_4953_923A_0016411C0DCF;TypeNødutgang;Angir hvilken type nødutgang det er;NVDB\NVDB Datakatalogen\Nødutgang;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5952D28_74AC_4953_923A_0016411C0DCF;2.17 EAPK_906711DE_9A59_4bcd_82E6_E57CEDD6B52D;Omkjøringsrute;Strekning/rute som anbefales for omkjøring for en eller flere stengningslenker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_906711DE_9A59_4bcd_82E6_E57CEDD6B52D;2.17 EAID_6FB64F0A_1AE9_4c66_A946_AD51ACFE2716;Omkjøringsrute Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FB64F0A_1AE9_4c66_A946_AD51ACFE2716;2.17 EAID_12CCDF89_0C44_4782_8D6C_29CFC8193AEA;Omkjøringsrute Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12CCDF89_0C44_4782_8D6C_29CFC8193AEA;2.17 EAID_DDFC1A89_4838_4118_B394_2F43849B73D9;Omkjøringsrute Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDFC1A89_4838_4118_B394_2F43849B73D9;2.17 EAID_0F098B8E_8085_44cc_AAC6_A3C7CA257F86;Kjøretøykategori;Angir hvilken kjøretøykategori omkjøringsruta gjelder for.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F098B8E_8085_44cc_AAC6_A3C7CA257F86;2.17 EAID_56CCC969_7076_4a19_A37D_621CA1361AE1;Omkjøringsrute;Strekning/rute som anbefales for omkjøring for en eller flere stengningslenker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56CCC969_7076_4a19_A37D_621CA1361AE1;2.17 EAID_8F3D8714_0157_460e_BF70_9B9C1583C276;NivåOmkjøringsrute;Angir om det er lokal eller overordnet omkjøringsrute. Lokale kontra overordna går på om en omkjøringsrute er beregnet for å hovedsaklig ta seg av lokaltrafikk eller om den også kan ta gjennomgangstrafikken. Lokale o. er beregna for å ta lokal trafikk, ov;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F3D8714_0157_460e_BF70_9B9C1583C276;2.17 EAID_B13FA6A5_4505_4395_AF63_6A2060457F5E;Retning;Angir om omkjøringsruta gjelder for begge kjøreretninger eller kun en veg. Utfyllende informasjon kan gis i merknadsfelt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Omkjøringsrute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B13FA6A5_4505_4395_AF63_6A2060457F5E;2.17 EAPK_50CABE40_9663_4a54_8C3B_D3865258D949;Oppdrag, fagdata;Ett sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av fagdata for en gitt strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, fagdata;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_50CABE40_9663_4a54_8C3B_D3865258D949;2.17 EAID_5EBA7441_CADC_4a52_A372_40406238EE08;Oppdrag, fagdata Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, fagdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EBA7441_CADC_4a52_A372_40406238EE08;2.17 EAID_6B2992A6_5F0A_474b_8A64_FDA1AD6B701A;Oppdrag, fagdata Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, fagdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B2992A6_5F0A_474b_8A64_FDA1AD6B701A;2.17 EAID_1B10F0BC_9D1D_41db_8AA0_0ABAF20E3C18;Oppdrag, fagdata Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, fagdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B10F0BC_9D1D_41db_8AA0_0ABAF20E3C18;2.17 EAID_BB7E7AD5_DCC2_4c34_8E27_F6C11BBB8F1D;Oppdrag_Fagdata;Ett sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av fagdata for en gitt strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, fagdata;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB7E7AD5_DCC2_4c34_8E27_F6C11BBB8F1D;2.17 EAID_DF4DDEE5_6B8A_4f0b_B7D6_F91B30BA6E8B;TypeOppdrag_Fagdata;Angir hvilken type oppdrag det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, fagdata;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF4DDEE5_6B8A_4f0b_B7D6_F91B30BA6E8B;2.17 EAPK_C3B7C391_8DC7_4efb_B7B0_A4D609FE5126;Oppdrag, vegnett;Et sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av vegnettet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, vegnett;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C3B7C391_8DC7_4efb_B7B0_A4D609FE5126;2.17 EAID_782921C0_EF50_4161_BED9_92DD8CD75377;Oppdrag, vegnett Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_782921C0_EF50_4161_BED9_92DD8CD75377;2.17 EAID_61EB2308_2518_4027_BA8F_6D3F1A2A97FE;Oppdrag, vegnett Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61EB2308_2518_4027_BA8F_6D3F1A2A97FE;2.17 EAID_71CDD084_0924_4cae_87FA_4DEEEE8911CB;Oppdrag, vegnett Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71CDD084_0924_4cae_87FA_4DEEEE8911CB;2.17 EAID_50FBC3A6_E66B_4353_A17E_F4C12BAE5049;Oppdrag_Vegnett;Et sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av vegnettet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, vegnett;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50FBC3A6_E66B_4353_A17E_F4C12BAE5049;2.17 EAID_D4AED162_97E3_4fca_9964_7F9AC41613C2;TypeOppdrag_Vegnett;Angir hvilken type oppdrag det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppdrag, vegnett;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AED162_97E3_4fca_9964_7F9AC41613C2;2.17 EAPK_F7CCCEE7_46BC_427c_9BE9_C5D6C558EF4C;Oppgave, fagdata;Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av fagdata;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, fagdata;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F7CCCEE7_46BC_427c_9BE9_C5D6C558EF4C;2.17 EAID_CB4A7F5A_762F_41e2_8E7F_E6E2D1353345;Oppgave, fagdata Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, fagdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB4A7F5A_762F_41e2_8E7F_E6E2D1353345;2.17 EAID_1E6E8776_F7E7_4be3_93B1_3A212F3FC4FB;Oppgave, fagdata Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, fagdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E6E8776_F7E7_4be3_93B1_3A212F3FC4FB;2.17 EAID_4760E1DE_FE7F_4fe6_A01D_54ECB99AE30F;Oppgave, fagdata Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, fagdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4760E1DE_FE7F_4fe6_A01D_54ECB99AE30F;2.17 EAID_44AF4194_8A42_4b22_BD27_0827B616D54F;TypeOppgave_Fagdata;Angir hvilken type oppdrag det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, fagdata;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44AF4194_8A42_4b22_BD27_0827B616D54F;2.17 EAID_B3CC4D22_5436_4a0c_B628_938EA96BC7D3;Oppgave_Fagdata;Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av fagdata;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, fagdata;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3CC4D22_5436_4a0c_B628_938EA96BC7D3;2.17 EAPK_87C06D1F_A57F_4f3d_B9F4_BF8D9F2400A6;Oppgave, vegnett;Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av vegnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, vegnett;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_87C06D1F_A57F_4f3d_B9F4_BF8D9F2400A6;2.17 EAID_9326D2B0_2418_49d0_8DBC_84540E1E68F0;Oppgave, vegnett Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9326D2B0_2418_49d0_8DBC_84540E1E68F0;2.17 EAID_AB53E377_F802_4e2c_A061_5035E1AE535C;Oppgave, vegnett Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB53E377_F802_4e2c_A061_5035E1AE535C;2.17 EAID_6F197653_6A97_470a_B96D_E02820B9B57D;Oppgave, vegnett Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, vegnett;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F197653_6A97_470a_B96D_E02820B9B57D;2.17 EAID_3324ECE6_35F9_4af9_A27D_3E83C8CDE7EA;TypeOppgave_Vegnett;Angir hvilken type oppdrag det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, vegnett;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3324ECE6_35F9_4af9_A27D_3E83C8CDE7EA;2.17 EAID_78062941_6772_4a68_9FAF_A06BDDD7E59D;Oppgave_Vegnett;Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av vegnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgave, vegnett;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78062941_6772_4a68_9FAF_A06BDDD7E59D;2.17 EAPK_B745951F_32F7_418a_924C_32D3E04DD8C4;Oppgravingsdata;Gir informasjon om oppgraving. Tidligere register 16 i VDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingsdata;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B745951F_32F7_418a_924C_32D3E04DD8C4;2.17 EAID_5ECC335A_2F7D_4add_B57E_2001A62C401A;Oppgravingsdata Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingsdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ECC335A_2F7D_4add_B57E_2001A62C401A;2.17 EAID_83D46C1D_2631_442d_BE6E_AE1968CE2CC3;Oppgravingsdata Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingsdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83D46C1D_2631_442d_BE6E_AE1968CE2CC3;2.17 EAID_6379603A_66A0_485c_B268_CB4816EB0B51;Oppgravingsdata Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingsdata;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6379603A_66A0_485c_B268_CB4816EB0B51;2.17 EAID_D199E32E_3E9D_4aff_9067_416A6C2DF930;Oppgravingsdata;Gir informasjon om oppgraving. Tidligere register 16 i VDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingsdata;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D199E32E_3E9D_4aff_9067_416A6C2DF930;2.17 EAPK_B4A68953_1EC9_4ab1_8D3E_3E33B2E94535;Oppgravingslag;Gir informasjon om hvert lag i en oppgraving. Tidligere register 16 i VDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B4A68953_1EC9_4ab1_8D3E_3E33B2E94535;2.17 EAID_36CCE375_CD53_4fd6_AB5A_074FA2302914;Oppgravingslag Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36CCE375_CD53_4fd6_AB5A_074FA2302914;2.17 EAID_BE8937E1_0F5D_43e3_BD50_C92E91576C28;Oppgravingslag Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE8937E1_0F5D_43e3_BD50_C92E91576C28;2.17 EAID_163CA4DA_6B63_4d56_A269_CD135E4ECBF9;Oppgravingslag Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_163CA4DA_6B63_4d56_A269_CD135E4ECBF9;2.17 EAID_A8C608D7_AA91_4bf9_8659_3F950E7A0A35;Oppgravingslag;Gir informasjon om hvert lag i en oppgraving. Tidligere register 16 i VDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8C608D7_AA91_4bf9_8659_3F950E7A0A35;2.17 EAID_B74D08AC_4DF9_4bfe_B326_5700F34540E3;Prøvenummer;Angir prøvenummer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B74D08AC_4DF9_4bfe_B326_5700F34540E3;2.17 EAID_B825722D_46B3_4438_9AA2_FFBA814C6EF1;Bæreevnegruppe_MatrialUndergr;Angir bæreevnegruppe/materialbetegnelse i undergrunn.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B825722D_46B3_4438_9AA2_FFBA814C6EF1;2.17 EAID_DBFAA28D_1BF0_4f20_B533_EA9440A1807F;Materialbetegnelse_Overbygning;Angir materialbetegnelse i overbygning. Refererer til HB R211 (015) tabell 15.431-2;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBFAA28D_1BF0_4f20_B533_EA9440A1807F;2.17 EAID_E7FCA755_6F63_4b37_B4FB_53AA7CD43A25;Telegruppe;Angir telegruppe;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppgravingslag;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7FCA755_6F63_4b37_B4FB_53AA7CD43A25;2.17 EAPK_AF9A0763_0D21_4354_ACF0_57C734E01CC4;Oppslagstavle for rutetabell;Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AF9A0763_0D21_4354_ACF0_57C734E01CC4;2.17 EAID_B9DA1586_E0F4_4b15_A540_E362DDFAC8B2;Oppslagstavle for rutetabell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9DA1586_E0F4_4b15_A540_E362DDFAC8B2;2.17 EAID_BC9EDA67_42D3_4722_9B16_8B1A790326B4;Oppslagstavle for rutetabell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC9EDA67_42D3_4722_9B16_8B1A790326B4;2.17 EAID_E81F4E5E_3D5B_44ed_8AA7_400935AF25BD;Oppslagstavle for rutetabell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E81F4E5E_3D5B_44ed_8AA7_400935AF25BD;2.17 EAID_1B21F631_5B7F_4b71_A0D8_756B8EEB9595;EierOppslagstavleForRutetabell;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B21F631_5B7F_4b71_A0D8_756B8EEB9595;2.17 EAID_2A0AFBBB_8CEB_4baf_9036_B8371CC7A0F1;Tilkomst;Angir om det er mulig å komme helt inntil rutetidsinformasjonen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A0AFBBB_8CEB_4baf_9036_B8371CC7A0F1;2.17 EAID_5C8A0681_B75E_44ca_A7F5_08F556AC6FD7;OppslagstavleForRutetabell;Tavle hvor det kan henges opp rutetabeller. Benyttes i forbindelse med holdeplasser.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C8A0681_B75E_44ca_A7F5_08F556AC6FD7;2.17 EAID_7B6E2019_E888_489f_BEAD_D99F2BA5D414;OppsettingsutstyrOppslagstavleForRutetabell;Angir hva tavle er festet på.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B6E2019_E888_489f_BEAD_D99F2BA5D414;2.17 EAID_D06165D8_2E5C_4506_B616_CF70A7C4A8E3;VedlikeholdsansvarligOppslagstavleForRutetabell;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Oppslagstavle for rutetabell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D06165D8_2E5C_4506_B616_CF70A7C4A8E3;2.17 EAPK_CC79D60A_1E39_4203_B2E3_407AD823B566;Overvannsrenne;Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CC79D60A_1E39_4203_B2E3_407AD823B566;2.17 EAID_8F5D60B8_BFB5_4386_BC4B_4F8CDFB9564B;Overvannsrenne Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F5D60B8_BFB5_4386_BC4B_4F8CDFB9564B;2.17 EAID_D4C6CBB0_8EE8_4641_99E9_06DEC977E0F4;Overvannsrenne Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4C6CBB0_8EE8_4641_99E9_06DEC977E0F4;2.17 EAID_2C6105A3_5ECA_4b0f_83C6_3409EE42E24C;Overvannsrenne Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C6105A3_5ECA_4b0f_83C6_3409EE42E24C;2.17 EAID_18B51341_7700_4981_8C58_C5C3FF9A8F4A;Overvannsrenne;Konstruksjon som fører overvann langs vegen til lukket dreneringssystem eller grøft;NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18B51341_7700_4981_8C58_C5C3FF9A8F4A;2.17 EAID_6E4D231E_53C0_4cf2_A95E_4C84089BE596;VedlikeholdsansvarligOvervannsrenne;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E4D231E_53C0_4cf2_A95E_4C84089BE596;2.17 EAID_F1D753D8_32FC_4351_AFA7_1A3568D53161;TypeOvervannsrenne;Angir hvilken type objektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Overvannsrenne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1D753D8_32FC_4351_AFA7_1A3568D53161;2.17 EAPK_C4CD8652_7D41_481f_8313_028C3BB33308;Parkeringsområde;Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C4CD8652_7D41_481f_8313_028C3BB33308;2.17 EAID_9D1523F0_02BE_4e44_93BE_F4FB3F807E9A;Parkeringsområde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D1523F0_02BE_4e44_93BE_F4FB3F807E9A;2.17 EAID_C7690659_F2DA_4927_B22A_D35DC69FA6B9;Parkeringsområde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7690659_F2DA_4927_B22A_D35DC69FA6B9;2.17 EAID_60860218_2A44_4663_84DB_F66E73E3D4F5;Parkeringsområde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60860218_2A44_4663_84DB_F66E73E3D4F5;2.17 EAID_035FEBAA_2E86_4a43_A379_AF7786D60059;Parkeringsområde;Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_035FEBAA_2E86_4a43_A379_AF7786D60059;2.17 EAID_1052EBC1_24D6_4a2c_84CB_392A361A2CE7;BruksområdeParkeringsområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1052EBC1_24D6_4a2c_84CB_392A361A2CE7;2.17 EAID_19FAC232_8C72_46c8_9F9A_46302F47F262;VedlikeholdsansvarligParkeringsområde;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19FAC232_8C72_46c8_9F9A_46302F47F262;2.17 EAID_23B5D780_AC9C_4020_A9F3_BE4E8FB6BFED;Innfartsparkering;Angir om parkeringsområde kan defineres som innfartsparkering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23B5D780_AC9C_4020_A9F3_BE4E8FB6BFED;2.17 EAID_3107604D_8AAE_468d_969E_FB10EFD9E0E2;VinterdriftsklasseParkeringsområde;Beskriver hvilken standard for vinterdrift som skal gjelde for plassen. (Se også vegobjekttype 819-Vinterdriftsklasse);NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3107604D_8AAE_468d_969E_FB10EFD9E0E2;2.17 EAID_37436021_2764_4f41_82FF_FB92F4B3FA0C;Avgift;Angir hvorvidt parkeringsområdet er avgiftsbelagt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37436021_2764_4f41_82FF_FB92F4B3FA0C;2.17 EAID_79BD5E22_91FE_402c_B8E0_0F2B00763D5B;TypeParkeringsområde;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79BD5E22_91FE_402c_B8E0_0F2B00763D5B;2.17 EAID_917F21DA_729D_407c_9658_F950FEDA6179;Kjøretøytype_Dimensjonerende;Dimensjonerende kjøretøytype for kjøring på parkeringsområde.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_917F21DA_729D_407c_9658_F950FEDA6179;2.17 EAID_C674538D_D6B7_4be6_A799_FE17D4AA855F;EierParkeringsområde;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Parkeringsområde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C674538D_D6B7_4be6_A799_FE17D4AA855F;2.17 EAPK_249BA0C9_E313_4693_B923_8C6104C72E76;Peler/plate;Område med peler/plate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Peler/plate;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_249BA0C9_E313_4693_B923_8C6104C72E76;2.17 EAID_0F30E535_63CF_47f4_B72D_C167D65D83BA;TypePelerPlate;Angir hvilken type konstruksjon det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Peler/plate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0F30E535_63CF_47f4_B72D_C167D65D83BA;2.17 EAID_6E686925_8D2F_4888_B479_9E3B84C25C20;EierPelerPlate;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Peler/plate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E686925_8D2F_4888_B479_9E3B84C25C20;2.17 EAID_95EA32FB_186A_421b_9BB2_873FC035977C;PelerPlate;Område med peler/plate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Peler/plate;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95EA32FB_186A_421b_9BB2_873FC035977C;2.17 EAID_E3881C6D_B5EA_4dfd_8DA7_25A47A25A3F6;TypePeler;Angir hva slags type peler det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Peler/plate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3881C6D_B5EA_4dfd_8DA7_25A47A25A3F6;2.17 EAID_F88B4F0F_24F1_4bf9_9E5D_D2DEDBE5BEE7;VedlikeholdsansvarligPelerPlate;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Peler/plate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F88B4F0F_24F1_4bf9_9E5D_D2DEDBE5BEE7;2.17 EAPK_A3E2B291_E5AC_40a9_9A2C_E75F85288759;Plantekasse/urne;Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A3E2B291_E5AC_40a9_9A2C_E75F85288759;2.17 EAID_607D70E5_7761_4f3c_ACC1_DD1755E9B940;Plantekasse/krukke Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_607D70E5_7761_4f3c_ACC1_DD1755E9B940;2.17 EAID_732C067C_8459_4eb0_AE2E_80F0BD400B73;Plantekasse/krukke Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_732C067C_8459_4eb0_AE2E_80F0BD400B73;2.17 EAID_585E7437_EF86_4268_8EA5_924DE92A6EDB;Plantekasse/krukke Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_585E7437_EF86_4268_8EA5_924DE92A6EDB;2.17 EAID_038BAC39_9C7C_4422_9736_821B757115B5;VedlikeholdsansvarligPlantekasseUrne;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_038BAC39_9C7C_4422_9736_821B757115B5;2.17 EAID_7C33FDDD_4CB4_457a_AF57_F0D248DF8FF0;MaterialtypePlantekasseUrne;Angir primær materialtype for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C33FDDD_4CB4_457a_AF57_F0D248DF8FF0;2.17 EAID_88009056_6CE6_419a_BEBB_404D3F6C6193;PlantekasseUrne;Kasse, urne, krukke etc. med blomster/busker. Er plassert på terreng, ikke nedgravd.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88009056_6CE6_419a_BEBB_404D3F6C6193;2.17 EAID_996AF1C2_EB84_4683_9272_51124A20D9EB;VinterlagringPlantekasseUrne;Angir om Plantekasse/urne blir flyttet til annet sted for vinterlagring eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_996AF1C2_EB84_4683_9272_51124A20D9EB;2.17 EAID_D07676BD_81B3_43e6_A46F_B72C7A165047;EierPlantekasseUrne;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekasse/urne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D07676BD_81B3_43e6_A46F_B72C7A165047;2.17 EAPK_337D1482_D66C_4fed_9AF1_48922CA18F97;Plantekum;Nedgravd kum/kasse for å plante tre/busker i. Beskytter/avgrenser rotsystemet til et tre.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekum;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_337D1482_D66C_4fed_9AF1_48922CA18F97;2.17 EAID_0EFD147D_BF58_4a86_8C6C_813CA8618B5C;EierPlantekum;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0EFD147D_BF58_4a86_8C6C_813CA8618B5C;2.17 EAID_345E6DAC_EAFE_4f98_B661_16C38C05E190;MaterialePlantekum;Angir hvilket materiale vegobjektet i hovedsak er laget av.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_345E6DAC_EAFE_4f98_B661_16C38C05E190;2.17 EAID_45D267E0_A4FA_48ec_8A2D_A4A86B7100D2;VedlikeholdsansvarligPlantekum;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45D267E0_A4FA_48ec_8A2D_A4A86B7100D2;2.17 EAID_F42A4C39_7438_4430_B83B_D8434DDEAE29;Plantekum;Nedgravd kum/kasse for å plante tre/busker i. Beskytter/avgrenser rotsystemet til et tre.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plantekum;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F42A4C39_7438_4430_B83B_D8434DDEAE29;2.17 EAPK_3BD8D956_2664_4cda_BD53_7537B474245E;Plastring/Erosjonssikring;Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3BD8D956_2664_4cda_BD53_7537B474245E;2.17 EAID_3D6D2660_3340_4176_A053_C7C664ED4643;Plastring/Erosjonssikring Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D6D2660_3340_4176_A053_C7C664ED4643;2.17 EAID_7DB82EAC_607B_4e57_937E_B7C0E530EBEA;Plastring/Erosjonssikring Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DB82EAC_607B_4e57_937E_B7C0E530EBEA;2.17 EAID_05C7497D_0BFF_4dec_924D_FDF60B48E8D5;Plastring/Erosjonssikring Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05C7497D_0BFF_4dec_924D_FDF60B48E8D5;2.17 EAID_0C143B1F_AA50_45f6_BBB7_0D0DC261FB93;TypePlastringErosjonssikring;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C143B1F_AA50_45f6_BBB7_0D0DC261FB93;2.17 EAID_2C08829A_B161_44c8_A815_A24AB8B32CF9;EierPlastringErosjonssikring;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C08829A_B161_44c8_A815_A24AB8B32CF9;2.17 EAID_A5DADBDF_7A51_4ebe_8468_8E41BB2ED5AC;Vannoverdekning;Angir hvor mye av konstruksjonen som er under vann;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5DADBDF_7A51_4ebe_8468_8E41BB2ED5AC;2.17 EAID_A8D980D8_F528_4876_AAC9_F538BABEF61D;PlastringErosjonssikring;Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8D980D8_F528_4876_AAC9_F538BABEF61D;2.17 EAID_C332F6ED_CA59_4869_91A6_A3AE687E8684;BruksområdePlastringErosjonssikring;Angir hvilken type erosjon/glidning det sikres mot.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C332F6ED_CA59_4869_91A6_A3AE687E8684;2.17 EAID_DF552268_C456_4fa4_AE76_A89E5DBB3A8D;VedlikeholdsansvarligPlastringErosjonssikring;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Plastring/Erosjonssikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF552268_C456_4fa4_AE76_A89E5DBB3A8D;2.17 EAPK_CD5FD8DB_234E_4bd5_948A_51974562B24E;PMS-parsell;Gir utstrekning av PMS-parsell.;NVDB\NVDB Datakatalogen\PMS-parsell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CD5FD8DB_234E_4bd5_948A_51974562B24E;2.17 EAID_274E0603_66DA_4712_ABE3_FEDDE63544EE;PMS-parsell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\PMS-parsell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_274E0603_66DA_4712_ABE3_FEDDE63544EE;2.17 EAID_D604DBEC_AEC9_4dd2_B7BC_EA804BE4ED64;PMS-parsell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\PMS-parsell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D604DBEC_AEC9_4dd2_B7BC_EA804BE4ED64;2.17 EAID_D4B6AF03_F487_4146_99FB_F8A0ABE554E6;PMS-parsell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\PMS-parsell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4B6AF03_F487_4146_99FB_F8A0ABE554E6;2.17 EAID_59942453_FB17_4d43_BE10_7F8D1181E6ED;PMS_Parsell;Gir utstrekning av PMS-parsell.;NVDB\NVDB Datakatalogen\PMS-parsell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59942453_FB17_4d43_BE10_7F8D1181E6ED;2.17 EAPK_CF717E00_7205_4dd1_AFC5_92F6A4F3944B;Politidistrikt;Definerer politidistrikt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CF717E00_7205_4dd1_AFC5_92F6A4F3944B;2.17 EAID_3708A920_BE2F_47ec_8160_2966B0E16EEF;Politidistrikt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3708A920_BE2F_47ec_8160_2966B0E16EEF;2.17 EAID_CE4C3F88_E14C_40a9_925E_4E785D4F9E37;Politidistrikt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE4C3F88_E14C_40a9_925E_4E785D4F9E37;2.17 EAID_8450625D_E197_48a2_9F16_A209F59EF39E;Politidistrikt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8450625D_E197_48a2_9F16_A209F59EF39E;2.17 EAID_21A6EE96_FD3C_48c4_9540_97CD9BFEA918;KoordinatsystemPolitidistrikt;Angir hvilket koordinatsystem som primært benyttes for gitt område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21A6EE96_FD3C_48c4_9540_97CD9BFEA918;2.17 EAID_64082A2E_D4BB_489e_B149_1A8F7F66C130;Politidistrikt;Definerer politidistrikt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Politidistrikt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64082A2E_D4BB_489e_B149_1A8F7F66C130;2.17 EAPK_D15F7CB4_1A1D_4086_B8EA_4A8D924EC680;Port/Dør;Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D15F7CB4_1A1D_4086_B8EA_4A8D924EC680;2.17 EAID_8791C1D5_AC52_41b8_92A2_8992F5DC1E25;Port/Dør Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8791C1D5_AC52_41b8_92A2_8992F5DC1E25;2.17 EAID_A67FC5F3_181E_456f_BEFC_4A1C7F3301D7;Port/Dør Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A67FC5F3_181E_456f_BEFC_4A1C7F3301D7;2.17 EAID_2FDB33FC_3E7A_4c6a_ADC5_92A348CA67A5;Port/Dør Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FDB33FC_3E7A_4c6a_ADC5_92A348CA67A5;2.17 EAID_1BE00A12_A1DC_4013_85C4_53EA6586C512;PortDør;Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BE00A12_A1DC_4013_85C4_53EA6586C512;2.17 EAID_20C9C593_4B76_4190_A8EA_93570E9F5651;EierPortDør;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20C9C593_4B76_4190_A8EA_93570E9F5651;2.17 EAID_4E24E9E4_0E31_4e99_B948_104EE2E9A5A5;Branndør;Angir om døren er godkjent branndør;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E24E9E4_0E31_4e99_B948_104EE2E9A5A5;2.17 EAID_61312E6A_9155_449f_9926_453FABEA41B6;TypePortDør;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61312E6A_9155_449f_9926_453FABEA41B6;2.17 EAID_AF56FBE9_70BB_46ca_A2A5_88516C8D99CE;UtformingPortDør;Angir hvilken utforming port/dør har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF56FBE9_70BB_46ca_A2A5_88516C8D99CE;2.17 EAID_BBCB5285_63EB_4891_ABC9_BD8C254EFC92;NormalStillingPortDør;Angir hva som er normal stilling for dør;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBCB5285_63EB_4891_ABC9_BD8C254EFC92;2.17 EAID_BDFA4839_E8EB_4765_980D_39F6037BD40F;VedlikeholdsansvarligPortDør;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDFA4839_E8EB_4765_980D_39F6037BD40F;2.17 EAID_F083E398_42EB_4f70_B137_7920F0D64740;BruksområdePortDør;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F083E398_42EB_4f70_B137_7920F0D64740;2.17 EAID_F656E2B7_2D88_4a15_B6F8_A18DDFA09E91;MaterialePortDør;Angir materiale;NVDB\NVDB Datakatalogen\Port/Dør;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F656E2B7_2D88_4a15_B6F8_A18DDFA09E91;2.17 EAPK_9999CA20_A699_44c2_A40D_C05BFFBAE81D;Pumpe;Innretning for å pumpe vann.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9999CA20_A699_44c2_A40D_C05BFFBAE81D;2.17 EAID_F0535F0C_E758_4f53_AEA2_44AB053D2C67;Pumpe Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0535F0C_E758_4f53_AEA2_44AB053D2C67;2.17 EAID_003BA35A_A6E0_462b_A66E_012D60EEB5D8;Pumpe Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_003BA35A_A6E0_462b_A66E_012D60EEB5D8;2.17 EAID_BCF2A450_91B5_45d5_99DB_D546A9E97863;Pumpe Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCF2A450_91B5_45d5_99DB_D546A9E97863;2.17 EAID_271ACE14_DCB2_4537_9820_BDFAF6C4A8B9;BruksområdePumpe;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_271ACE14_DCB2_4537_9820_BDFAF6C4A8B9;2.17 EAID_2B884B00_292D_4237_8051_9B5B28A53216;GodkjentAvløp;Angir om pumpe pumper vann til godkjent avløpsanlegg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2B884B00_292D_4237_8051_9B5B28A53216;2.17 EAID_7B9652C4_183B_4496_968F_83D519A84FFD;VedlikeholdsansvarligPumpe;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B9652C4_183B_4496_968F_83D519A84FFD;2.17 EAID_7DB20DF3_6AB6_46ab_B8AE_DA7DE710953C;Pumpe;Innretning for å pumpe vann.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DB20DF3_6AB6_46ab_B8AE_DA7DE710953C;2.17 EAID_B497244B_B4E6_4aeb_8E8D_E5DA4A22BC21;EierPumpe;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpe;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B497244B_B4E6_4aeb_8E8D_E5DA4A22BC21;2.17 EAPK_CFC419D3_A17C_4b28_8B3B_EA1C5CDE9622;Pumpestasjon;Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpestasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CFC419D3_A17C_4b28_8B3B_EA1C5CDE9622;2.17 EAID_804B07B1_C860_4855_8187_FBAE063FA73E;Pumpestasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpestasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_804B07B1_C860_4855_8187_FBAE063FA73E;2.17 EAID_44305AD8_C27B_4598_9E1D_528294339937;Pumpestasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpestasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44305AD8_C27B_4598_9E1D_528294339937;2.17 EAID_56E98B36_FBF3_4a15_94BA_E2DB2C3E2487;Pumpestasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpestasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56E98B36_FBF3_4a15_94BA_E2DB2C3E2487;2.17 EAID_E31614D6_3BBD_4850_8365_BFE6B5B35065;Pumpestasjon;Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens-/overvann.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Pumpestasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E31614D6_3BBD_4850_8365_BFE6B5B35065;2.17 EAPK_747B2BCB_68AE_4bf0_8B11_8BFA6ED9BEF8;Radar;Instrument for å registrere fart;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_747B2BCB_68AE_4bf0_8B11_8BFA6ED9BEF8;2.17 EAID_502E6144_EE69_4a69_B585_C740EE30729B;Radar Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_502E6144_EE69_4a69_B585_C740EE30729B;2.17 EAID_6C9537A5_024F_4c1b_8796_482B3A30A6E1;Radar Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C9537A5_024F_4c1b_8796_482B3A30A6E1;2.17 EAID_8572CB03_2B4B_4b04_84FA_5F9F28C22EB8;Radar Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8572CB03_2B4B_4b04_84FA_5F9F28C22EB8;2.17 EAID_1BD44F89_4A4F_4445_A8CF_D6CD3B4AE7D9;Radar;Instrument for å registrere fart;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BD44F89_4A4F_4445_A8CF_D6CD3B4AE7D9;2.17 EAID_20635E9E_8FB9_4052_BC30_2D1BD2F203AF;VedlikeholdsansvarligRadar;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20635E9E_8FB9_4052_BC30_2D1BD2F203AF;2.17 EAID_B9942253_B2CF_4592_9EB7_B191BCB7C60F;EierRadar;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radar;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9942253_B2CF_4592_9EB7_B191BCB7C60F;2.17 EAPK_5966318C_9D0F_48d2_87C0_2D57A10C03DC;Radioanlegg;System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5966318C_9D0F_48d2_87C0_2D57A10C03DC;2.17 EAID_233CABA9_2307_456f_9E46_DE356420D0EF;Radioanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_233CABA9_2307_456f_9E46_DE356420D0EF;2.17 EAID_82515323_F6D8_4f04_87F6_E6B3611B0D97;Radioanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82515323_F6D8_4f04_87F6_E6B3611B0D97;2.17 EAID_07EF835C_4D47_4254_AD2F_F8688D1557FD;Radioanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07EF835C_4D47_4254_AD2F_F8688D1557FD;2.17 EAID_05F9321A_33CC_4ed3_A2FA_240390030068;Nødnett;Angir om det er nødnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05F9321A_33CC_4ed3_A2FA_240390030068;2.17 EAID_4DF726F8_105C_45ef_9FF5_BB588FD73EC8;DABRegional;Angir om det er DAB Reginal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DF726F8_105C_45ef_9FF5_BB588FD73EC8;2.17 EAID_9964056A_0193_427c_8050_426CA7D32188;Kringkasting;Angir om det er kringkasting;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9964056A_0193_427c_8050_426CA7D32188;2.17 EAID_BD3DAA05_04E6_402a_8C06_50C8A9CF4E03;DABLokal;Angir om det er DAB lokal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD3DAA05_04E6_402a_8C06_50C8A9CF4E03;2.17 EAID_D15C588E_B159_4ff7_90C8_1E22B9EBFD0D;Radioanlegg;System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D15C588E_B159_4ff7_90C8_1E22B9EBFD0D;2.17 EAID_D1DA9052_D58A_4d66_8370_C05D2F08BC2D;DABRiks;Angir om det er DAB Riks;NVDB\NVDB Datakatalogen\Radioanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1DA9052_D58A_4d66_8370_C05D2F08BC2D;2.17 EAPK_EB34EACC_6792_409a_9867_673C638A0359;Rapportdefinisjon;Rapportdefinisjon. Til intern bruk i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rapportdefinisjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EB34EACC_6792_409a_9867_673C638A0359;2.17 EAID_984D5193_A5EA_4c49_8961_742874417EF8;Rapportdefinisjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rapportdefinisjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_984D5193_A5EA_4c49_8961_742874417EF8;2.17 EAID_CCA9D716_8BE8_44e0_BCDF_1E2D5E84C7AB;Rapportdefinisjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rapportdefinisjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCA9D716_8BE8_44e0_BCDF_1E2D5E84C7AB;2.17 EAID_B5E289ED_B220_4bd4_BF07_EDA1C1776117;Rapportdefinisjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rapportdefinisjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5E289ED_B220_4bd4_BF07_EDA1C1776117;2.17 EAID_B195C66D_8CC1_47ad_80C2_098BBF9C7A1F;Rapportdefinisjon;Rapportdefinisjon. Til intern bruk i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rapportdefinisjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B195C66D_8CC1_47ad_80C2_098BBF9C7A1F;2.17 EAID_FF5E9D35_DE74_49d8_88A3_C3685A3C9EBF;Rapporttype;Rapporttype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rapportdefinisjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF5E9D35_DE74_49d8_88A3_C3685A3C9EBF;2.17 EAPK_B8142248_D93A_4983_8AF2_BC9C0518E6E2;Rasteplass;Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B8142248_D93A_4983_8AF2_BC9C0518E6E2;2.17 EAID_00944D0B_83B6_4b3b_82E7_D3EF1222F949;Rasteplass Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00944D0B_83B6_4b3b_82E7_D3EF1222F949;2.17 EAID_9BAC337A_13AA_405f_BB56_A85066B017C6;Rasteplass Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BAC337A_13AA_405f_BB56_A85066B017C6;2.17 EAID_701836A8_E3AB_4ede_B01C_982E85EFE93D;Rasteplass Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_701836A8_E3AB_4ede_B01C_982E85EFE93D;2.17 EAID_003211B9_7D18_4959_8423_017487DC19EF;DusjRasteplass;Angir om det er dusj på rasteplassen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_003211B9_7D18_4959_8423_017487DC19EF;2.17 EAID_086FD7A9_B4D7_437b_91A6_A57C8E4228FA;TypeRasteplass;Angir hvilken type rasteplass det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_086FD7A9_B4D7_437b_91A6_A57C8E4228FA;2.17 EAID_1042BE5E_8086_4a7d_B68C_9C7BA7940C14;VedlikeholdsansvarligRasteplass;Angir hvem som er vedlikeholdsansvarlig for rasteplassen som helhet. Det kan alternativt gis informasjon om dette til de ulike bestanddelene på rasteplassen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1042BE5E_8086_4a7d_B68C_9C7BA7940C14;2.17 EAID_180118F9_A366_4da8_9B7D_03FF74CC9780;Rasteplass;Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_180118F9_A366_4da8_9B7D_03FF74CC9780;2.17 EAID_203D106E_077D_43f6_B486_F20236C4FCA4;Drikkevann;Angir om det er drikkevann på rasteplassen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_203D106E_077D_43f6_B486_F20236C4FCA4;2.17 EAID_5A1C9A2C_3879_4757_A21D_E53BF081DD6F;EierRasteplass;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A1C9A2C_3879_4757_A21D_E53BF081DD6F;2.17 EAID_7233AEDB_1F10_445a_81C3_A1388D97F10B;FastDekke;Angir om det er fast dekke på rasteplassen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7233AEDB_1F10_445a_81C3_A1388D97F10B;2.17 EAID_9376BF32_C589_4bc2_84DB_CE6C6DFD73B2;Vinterstengning;Angir i hvilken grad rasteplassen stenges om vinteren;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9376BF32_C589_4bc2_84DB_CE6C6DFD73B2;2.17 EAID_93A54178_F0F4_4c10_8CE8_07D0426F8AA0;VinterdriftsklasseRasteplass;Beskriver hvilken standard for vinterdrift som skal gjelde for rasteplassen. (Se også vegobjekttype 819-Vinterdriftsklasse);NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93A54178_F0F4_4c10_8CE8_07D0426F8AA0;2.17 EAID_95A2707E_DBA5_4271_9CF2_17B652C23ADF;Kjøretøytype_DimensjonerendeRasteplass;Anir største kjøretøytype rasteplassens innkjøring, utkjøring og øvrig kjørearealer er dimensjonert for å romme.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_95A2707E_DBA5_4271_9CF2_17B652C23ADF;2.17 EAID_C9FDE631_88A2_4b4b_BC81_C12E60064552;LovligAdkomst;Angir om rasteplassen har lovlig adkomst fra en eller begge kjøreretninger.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9FDE631_88A2_4b4b_BC81_C12E60064552;2.17 EAID_D7D5C925_F50A_4dbf_A249_BAA25ACB1125;Strømuttak;Angir om det er strømuttak i tilknytning til servicebygg eller toalettanlegg tilgjengelig for besøkende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rasteplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7D5C925_F50A_4dbf_A249_BAA25ACB1125;2.17 EAPK_FA3276C3_05CE_4a0f_99D9_03DA197813EA;Referansepunkt;Punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FA3276C3_05CE_4a0f_99D9_03DA197813EA;2.17 EAID_0A5AB8F0_8121_4136_8C8E_D3E31543C691;Referansepunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5AB8F0_8121_4136_8C8E_D3E31543C691;2.17 EAID_1B7FFAB7_823D_4d43_8256_2D0883C74EAC;Referansepunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B7FFAB7_823D_4d43_8256_2D0883C74EAC;2.17 EAID_74349231_2CFD_4807_BAFB_01A975997ECA;Referansepunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74349231_2CFD_4807_BAFB_01A975997ECA;2.17 EAID_AFB3F86F_8097_4488_98C2_3091BCC9ECA9;ReferanseFor;Angir hvilken organisasjon det er referanse for;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFB3F86F_8097_4488_98C2_3091BCC9ECA9;2.17 EAID_EEE8C5BC_4D7C_4299_B4A4_9C477B4372AC;Referansepunkt;Punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansepunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEE8C5BC_4D7C_4299_B4A4_9C477B4372AC;2.17 EAPK_5578B470_FF56_4e05_9815_0ABE7A9BB91E;Referansestolpe;Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5578B470_FF56_4e05_9815_0ABE7A9BB91E;2.17 EAID_004DA3B8_0EA5_42fc_93C0_BE939199EEEB;Referansestolpe Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_004DA3B8_0EA5_42fc_93C0_BE939199EEEB;2.17 EAID_9A4B3CE6_1ACC_47fd_ACCD_E4A2CBB6F353;Referansestolpe Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A4B3CE6_1ACC_47fd_ACCD_E4A2CBB6F353;2.17 EAID_357A4030_7074_4e41_A97A_5C6E8BB33C04;Referansestolpe Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_357A4030_7074_4e41_A97A_5C6E8BB33C04;2.17 EAID_B4AE33F9_6FC8_4059_9477_2C314CB51363;Referansestolpe;Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i 500-1000 meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4AE33F9_6FC8_4059_9477_2C314CB51363;2.17 EAID_E614C46B_E4F6_4d28_8824_4E0EFE392B8A;Stolpefundamentering;Angir hvordan vegobjektet er fundamentert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E614C46B_E4F6_4d28_8824_4E0EFE392B8A;2.17 EAID_ED8B72C5_7A07_42c6_A635_EAE3D9CFB66D;PlasseringReferansestolpe;Angir hva plate er plassert på;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestolpe;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED8B72C5_7A07_42c6_A635_EAE3D9CFB66D;2.17 EAPK_AC74FAE8_098C_4827_AFE5_7EE93CC5CB29;Referansestrekning;Markert vegstrekning for kontroll av utkjørt lengde.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AC74FAE8_098C_4827_AFE5_7EE93CC5CB29;2.17 EAID_3C85C2FD_D28D_40b7_92CE_9C4690E07E53;Referansestrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C85C2FD_D28D_40b7_92CE_9C4690E07E53;2.17 EAID_91B34B35_7078_490f_A0D6_2784E8F4E6BF;Referansestrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91B34B35_7078_490f_A0D6_2784E8F4E6BF;2.17 EAID_3D775795_B3F4_4012_B077_4E6B21D2A9B1;Referansestrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D775795_B3F4_4012_B077_4E6B21D2A9B1;2.17 EAID_6BD844B7_0742_4e3f_8C42_4431EE46667E;VedlikeholdsansvarligReferansestrekning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BD844B7_0742_4e3f_8C42_4431EE46667E;2.17 EAID_94709968_E526_4162_B086_99B26028CF4D;EierReferansestrekning;Angir hvem som er eier;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94709968_E526_4162_B086_99B26028CF4D;2.17 EAID_D535C077_FBA5_4c95_8966_38D4F5F1E9AC;TypeKontrollmåling;Angir hvilken type kontrollmåling som er foretatt sist.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D535C077_FBA5_4c95_8966_38D4F5F1E9AC;2.17 EAID_E5270F00_516D_4e51_B46C_B0C94FD541B3;Referansestrekning;Markert vegstrekning for kontroll av utkjørt lengde.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5270F00_516D_4e51_B46C_B0C94FD541B3;2.17 EAID_F4814224_D8E1_4676_B21F_BAF1CC00D01D;BruksområdeReferansestrekning;Angir hva streningen primært benyttes til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Referansestrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4814224_D8E1_4676_B21F_BAF1CC00D01D;2.17 EAPK_252A0691_8222_470b_9A36_F35FC7770450;Region;Region ihht Statens vegvesens nye regioninndeling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Region;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_252A0691_8222_470b_9A36_F35FC7770450;2.17 EAID_374AC850_5297_4b78_A245_824797A28EB8;Region Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Region;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_374AC850_5297_4b78_A245_824797A28EB8;2.17 EAID_203EFAB2_BBAD_4a09_B048_C368830056C0;Region Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Region;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_203EFAB2_BBAD_4a09_B048_C368830056C0;2.17 EAID_8E54E22B_57C2_43e1_94D1_409D389788E0;Region Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Region;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E54E22B_57C2_43e1_94D1_409D389788E0;2.17 EAID_A6937295_5B48_4230_9D62_E91F72161FE0;KoordinatsystemRegion;Angir hvilket koordinatsystem som primært benyttes for gitt område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Region;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A6937295_5B48_4230_9D62_E91F72161FE0;2.17 EAID_BA4FAD1E_11D5_4dbd_8844_1F37E3EBCDE6;Region;Region ihht Statens vegvesens nye regioninndeling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Region;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA4FAD1E_11D5_4dbd_8844_1F37E3EBCDE6;2.17 EAPK_92029E47_9859_42af_B434_E3C84772C0CB;Reisetidsregistreringspunkt;Stasjon der det er plassert utstyr for registrering av passerende kjøretøy som brukes for registrering av reisetid;NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_92029E47_9859_42af_B434_E3C84772C0CB;2.17 EAID_C5ED06F7_29F7_44d6_9F4A_0242B92D0594;Reisetidsregistreringspunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5ED06F7_29F7_44d6_9F4A_0242B92D0594;2.17 EAID_2018C299_C26D_4f5b_B837_37A970BB48DF;Reisetidsregistreringspunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2018C299_C26D_4f5b_B837_37A970BB48DF;2.17 EAID_7A60FD3D_201C_4e2a_ACAC_FA9A4B0C3D0A;Reisetidsregistreringspunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A60FD3D_201C_4e2a_ACAC_FA9A4B0C3D0A;2.17 EAID_2BD5F494_24A9_4451_AA06_B169D8DACE20;Reisetidsregistreringspunkt;Stasjon der det er plassert utstyr for registrering av passerende kjøretøy som brukes for registrering av reisetid;NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BD5F494_24A9_4451_AA06_B169D8DACE20;2.17 EAID_5CC606A0_44B5_46fb_95C5_A97B4D521FD5;EierReisetidsregistreringspunkt;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CC606A0_44B5_46fb_95C5_A97B4D521FD5;2.17 EAID_FF19D038_22E1_4086_BD26_0427BCBD0573;TypeReisetidsregistreringspunkt;Angir hvilken type utstyr/metode som benyttes for reisetidsregistrering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Reisetidsregistreringspunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF19D038_22E1_4086_BD26_0427BCBD0573;2.17 EAPK_56770724_6B12_48bd_B910_233CBECBF5DB;Rekkverk;En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101);NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_56770724_6B12_48bd_B910_233CBECBF5DB;2.17 EAID_49F824C1_4460_418c_9DAC_C867794FEE6D;Rekkverk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49F824C1_4460_418c_9DAC_C867794FEE6D;2.17 EAID_06D84F99_BB47_4030_80DE_61BBF2BD782B;Rekkverk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D84F99_BB47_4030_80DE_61BBF2BD782B;2.17 EAID_3B860109_CE18_4854_9801_5C48C2A9BB69;Rekkverk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B860109_CE18_4854_9801_5C48C2A9BB69;2.17 EAID_0CA985EB_9893_4893_95F3_BA32E564C7C5;Panel;Felles betegnelse på elementer i et stålrekkverk som plasseres mellom stolpene, som f.eks sprosser, brøytetette gitter e.l. (se figur 1.4 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0CA985EB_9893_4893_95F3_BA32E564C7C5;2.17 EAID_23BCBE15_CCCF_4c60_BCC4_53561C433FEE;EierRekkverk;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23BCBE15_CCCF_4c60_BCC4_53561C433FEE;2.17 EAID_3543F0DE_09CD_4bef_9794_189CCEF55E75;BruksområdeRekkverk;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har, hva det skjermer mot.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3543F0DE_09CD_4bef_9794_189CCEF55E75;2.17 EAID_359DC77A_7BDC_4ea0_8579_E6DCB5E16C2D;Rekkverk;En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101);NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_359DC77A_7BDC_4ea0_8579_E6DCB5E16C2D;2.17 EAID_3985479C_6BB1_436b_8E4D_5EBEA9F08972;Stolpeavstand;Angir normal avstand mellom stolper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3985479C_6BB1_436b_8E4D_5EBEA9F08972;2.17 EAID_40BC3682_57C6_4850_AC72_0F3912B67695;PlasseringPåBru;Angir hvor på brua rekkverket er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40BC3682_57C6_4850_AC72_0F3912B67695;2.17 EAID_47A31515_3EB1_45d4_8C89_3E481C4D91BB;MC_Skinne;Angir om det er festet ekstra skinne/hinder under hovedskinne for å hindre eventuelt skrensende motorsykler å treffe rekkverksstolper.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47A31515_3EB1_45d4_8C89_3E481C4D91BB;2.17 EAID_5C6C471F_0682_4e34_812D_11B41D2CA4AF;Utblokking;Anordning mellom rekkverksskinne og rekkverksstolper for å skape større avstand mellom skinnen og stive stolper (se figur 1.2 i Rekkverksnormal). Kilde: Rekkverksnormal.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C6C471F_0682_4e34_812D_11B41D2CA4AF;2.17 EAID_5EE2DD58_7EB4_49fc_8ACE_061A2D6F90EB;Typegodkjenning_Test;Angir typegodkjenning. Jfr: http://www.vegvesen.no/fag/Teknologi/Rekkverk+og+master;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EE2DD58_7EB4_49fc_8ACE_061A2D6F90EB;2.17 EAID_B52ABC7E_B858_4d2e_AC83_E608E4CDCD8A;Rekkverkstype;Angir hvilken type rekkverk det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B52ABC7E_B858_4d2e_AC83_E608E4CDCD8A;2.17 EAID_B6D80517_2F44_4cd3_8146_5229B5A2EE88;Skinneutrustning;Angir skinneutrustning for rekkverket.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6D80517_2F44_4cd3_8146_5229B5A2EE88;2.17 EAID_B78E3B7C_9687_413c_8F40_BBF121FE284A;Styrkeklasse;Angir styrkeklasse i henhold til håndbok N101 (231), vedlegg 1.1;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B78E3B7C_9687_413c_8F40_BBF121FE284A;2.17 EAID_DA13568D_3539_432f_B6A2_2260C89F3CA8;VedlikeholdsansvarligRekkverk;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DA13568D_3539_432f_B6A2_2260C89F3CA8;2.17 EAID_F16906D3_B39C_4485_8EAE_898AA670AC4B;Håndlist;Element i et stål-/betongrekkverk som fungerer som rekkverkets øvre føring, og som har sin primære funksjon å gi ekstra sikkerhet for gående og syklende.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F16906D3_B39C_4485_8EAE_898AA670AC4B;2.17 EAPK_F2F560C6_C2AD_4954_90DE_300E92D6A80B;Rekkverksende;En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101);NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F2F560C6_C2AD_4954_90DE_300E92D6A80B;2.17 EAID_2C3C1854_68CC_4cf9_9D91_5246B6BFA44C;Rekkverksende Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C3C1854_68CC_4cf9_9D91_5246B6BFA44C;2.17 EAID_0323AB27_467C_467a_A877_CCCCA97875FF;Rekkverksende Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0323AB27_467C_467a_A877_CCCCA97875FF;2.17 EAID_8DDED700_08A8_4b74_8A0B_07555A9E4EB1;Rekkverksende Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DDED700_08A8_4b74_8A0B_07555A9E4EB1;2.17 EAID_6F5DC9F2_107E_4fbe_8ED3_3698CA7FEEAB;TypeRekkverksende;Angir hvilken type rekkverksavslutning/overgangselemet det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F5DC9F2_107E_4fbe_8ED3_3698CA7FEEAB;2.17 EAID_90E6B121_93F6_4690_B114_B3B6C2A543D4;StolpeavstandRekkverksende;Angir stolpeavstand for rekkverksende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90E6B121_93F6_4690_B114_B3B6C2A543D4;2.17 EAID_D680729F_5EFB_4d63_AB84_1C2D62E1578E;Rekkverksende;En spesiell konstruksjon i begynnelsen eller slutten på et rekkverk. Det må være utformet og montert slik at faren for alvorlig personskade ved påkjøresel blir minst mulig (Håndbok N101);NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D680729F_5EFB_4d63_AB84_1C2D62E1578E;2.17 EAID_FA2266E3_C1D8_43ed_8C22_27A7542FB54B;ProduktnavnTypegodkjenning;Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for rekkverksender godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt. Aktuelt for ettergivende rekkverksender;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksende;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA2266E3_C1D8_43ed_8C22_27A7542FB54B;2.17 EAPK_9212028B_283E_4c6f_A3E2_D45251180525;Rekkverksskjøt;Betegnelse på skjøter mellom rekkverk eller rekkverkskomponenter på bru som ikke er konstruert for å oppta bevegelser fra temperatur, svinn etc. Skjøtene kan være utført med en viss dilatasjon/slakk for å lette montasjen og for å begrense strekkraften som kan oppstå i komponentene ved store utbøyninger. Kilde: Rekkverksnormal.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9212028B_283E_4c6f_A3E2_D45251180525;2.17 EAID_282F3500_BAA1_489b_82E8_0B246CAF6719;Rekkverksskjøt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_282F3500_BAA1_489b_82E8_0B246CAF6719;2.17 EAID_63A4B8B6_2101_4af3_99FB_57C84AF8626F;Rekkverksskjøt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63A4B8B6_2101_4af3_99FB_57C84AF8626F;2.17 EAID_45D7A59A_5C5D_4d24_A3E6_AB2329A0F206;Rekkverksskjøt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45D7A59A_5C5D_4d24_A3E6_AB2329A0F206;2.17 EAID_08870D56_58EC_4e96_8C0D_2BCB3B25D61D;Rekkverksskjøt;Betegnelse på skjøter mellom rekkverk eller rekkverkskomponenter på bru som ikke er konstruert for å oppta bevegelser fra temperatur, svinn etc. Skjøtene kan være utført med en viss dilatasjon/slakk for å lette montasjen og for å begrense strekkraften som kan oppstå i komponentene ved store utbøyninger. Kilde: Rekkverksnormal.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08870D56_58EC_4e96_8C0D_2BCB3B25D61D;2.17 EAID_33A70C30_17CD_45c7_844D_91808331995E;TypeRekkverksskjøt;Angir type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rekkverksskjøt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33A70C30_17CD_45c7_844D_91808331995E;2.17 EAPK_0464F54B_011C_4e83_869A_95A6F3BC6DC0;Renovasjon;Utstyr for søppelhåndtering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0464F54B_011C_4e83_869A_95A6F3BC6DC0;2.17 EAID_C5C59A1C_5A97_4314_BC45_0D680EA3CA96;Renovasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5C59A1C_5A97_4314_BC45_0D680EA3CA96;2.17 EAID_4744B35E_A5B3_454e_81D4_EBC9DD406EDD;Renovasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4744B35E_A5B3_454e_81D4_EBC9DD406EDD;2.17 EAID_69A28F35_D541_4160_BA93_7A8CD4818EB5;Renovasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69A28F35_D541_4160_BA93_7A8CD4818EB5;2.17 EAID_08F22346_B401_4602_A2DC_E016D18EFFC7;VedlikeholdsansvarligRenovasjon;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08F22346_B401_4602_A2DC_E016D18EFFC7;2.17 EAID_158C9395_974E_47ca_9532_3AA7572F8D15;EierRenovasjon;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_158C9395_974E_47ca_9532_3AA7572F8D15;2.17 EAID_41231078_3408_4af4_8CA7_8F05CF10F329;TypeRenovasjon;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41231078_3408_4af4_8CA7_8F05CF10F329;2.17 EAID_52F5C9FC_782A_4d2c_9251_099ED23A5FD0;Renovasjon;Utstyr for søppelhåndtering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Renovasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52F5C9FC_782A_4d2c_9251_099ED23A5FD0;2.17 EAPK_D6B740EE_9708_4d3a_BCFC_7B26FCEF5DC8;Riksvegrute;Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet med riksvegutredninger og NTP.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D6B740EE_9708_4d3a_BCFC_7B26FCEF5DC8;2.17 EAID_B5D3A4BB_2096_465d_9453_90BE36C4E0A6;Riksvegrute Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5D3A4BB_2096_465d_9453_90BE36C4E0A6;2.17 EAID_BB69D015_49AF_4c21_88CC_D79497181B7C;Riksvegrute Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB69D015_49AF_4c21_88CC_D79497181B7C;2.17 EAID_BE54CBF5_5F96_4433_A62B_2F3A5C4A2D57;Riksvegrute Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE54CBF5_5F96_4433_A62B_2F3A5C4A2D57;2.17 EAID_0AC64CF9_AB44_4029_A69C_8B74BF879170;Fellesrute;Angir om ruta er primær eller sekundær på strekninger der det er to felles ruter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AC64CF9_AB44_4029_A69C_8B74BF879170;2.17 EAID_6D212951_1308_4c26_A3D9_2542FBFDE012;Periode;Angir periode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D212951_1308_4c26_A3D9_2542FBFDE012;2.17 EAID_E428564F_6770_40a8_A0EA_8C0B1DF63142;Riksvegrute;Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet med riksvegutredninger og NTP.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Riksvegrute;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E428564F_6770_40a8_A0EA_8C0B1DF63142;2.17 EAPK_4740D3AC_11EC_4f7a_81AA_1E3D54CD5B75;Rist;benyttes for å sikre grøfter etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4740D3AC_11EC_4f7a_81AA_1E3D54CD5B75;2.17 EAID_936BA2C7_BA4F_4599_A599_6D29EF35586F;Rist Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_936BA2C7_BA4F_4599_A599_6D29EF35586F;2.17 EAID_476CE340_FECA_47bc_BAB9_32E96B2D823D;Rist Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_476CE340_FECA_47bc_BAB9_32E96B2D823D;2.17 EAID_CB0D7EA5_747C_44b1_B8B4_A3CC2AA6E8E4;Rist Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB0D7EA5_747C_44b1_B8B4_A3CC2AA6E8E4;2.17 EAID_ACB22A55_47AF_44a9_BFF7_62DE10B2828F;Rist;benyttes for å sikre grøfter etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACB22A55_47AF_44a9_BFF7_62DE10B2828F;2.17 EAID_BD80E9D3_9960_489d_9640_78811D0D8691;MaterialtypeRist;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rist;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD80E9D3_9960_489d_9640_78811D0D8691;2.17 EAPK_086A72A0_4BB5_45da_89DA_D4BE5ED37B08;Rømningslysstrekning;En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_086A72A0_4BB5_45da_89DA_D4BE5ED37B08;2.17 EAID_384AFE5F_C39F_43bf_8617_68F50C3B0AAF;Rømningslysstrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_384AFE5F_C39F_43bf_8617_68F50C3B0AAF;2.17 EAID_2DDD8199_5567_42b3_BEB3_9B3E0AE6F8D4;Rømningslysstrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DDD8199_5567_42b3_BEB3_9B3E0AE6F8D4;2.17 EAID_684088EB_566A_424f_B32C_9281915B8F4A;Rømningslysstrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_684088EB_566A_424f_B32C_9281915B8F4A;2.17 EAID_2709100A_7887_42e6_94C8_CCBFBE43D5BD;SpenningRømningslysstrekning;Driftspenning for lysene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2709100A_7887_42e6_94C8_CCBFBE43D5BD;2.17 EAID_6F858BF8_974D_4f31_95C9_C3435AB4FB51;Rømningslysstrekning;En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F858BF8_974D_4f31_95C9_C3435AB4FB51;2.17 EAID_799E5652_95BD_498c_8145_2B6C22E5726E;FjernstyringRømningslysstrekning;Angir om rømningslys kan fjernstyres;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_799E5652_95BD_498c_8145_2B6C22E5726E;2.17 EAID_96623634_23D9_44b0_B817_058BB9BA67A0;TypeLyskilde;Angir type lyskilde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96623634_23D9_44b0_B817_058BB9BA67A0;2.17 EAID_985EEA73_4318_4470_84C7_5E01EFB7493D;VedlikeholdsansvarligRømningslysstrekning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_985EEA73_4318_4470_84C7_5E01EFB7493D;2.17 EAID_9F854C52_9D7A_4e98_87FE_2C2B616574A5;EierRømningslysstrekning;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F854C52_9D7A_4e98_87FE_2C2B616574A5;2.17 EAID_CCBC6457_56DA_4ca8_81D5_F1C83C9EE70D;Montasje;Angir hvor lys er montert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rømningslysstrekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCBC6457_56DA_4ca8_81D5_F1C83C9EE70D;2.17 EAPK_0B9CAF89_57A1_4f7f_9949_B24711BEA04D;Rørledning;Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0B9CAF89_57A1_4f7f_9949_B24711BEA04D;2.17 EAID_D39384AB_16B5_4864_A8D3_66556DA646FB;Rørledning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D39384AB_16B5_4864_A8D3_66556DA646FB;2.17 EAID_A8ED56B2_081A_409c_8E15_251E2E1526AF;Rørledning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8ED56B2_081A_409c_8E15_251E2E1526AF;2.17 EAID_8469903F_BB75_4b4c_85F4_965D72591F72;Rørledning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8469903F_BB75_4b4c_85F4_965D72591F72;2.17 EAID_2E7BB9C9_2AC7_4035_81CF_0BA61A5A4A47;BruksområdeRørledning;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E7BB9C9_2AC7_4035_81CF_0BA61A5A4A47;2.17 EAID_3EBB58FC_DF8D_4c11_BDD9_787E4A87862D;VedlikeholdsansvarligRørledning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EBB58FC_DF8D_4c11_BDD9_787E4A87862D;2.17 EAID_3EFEE883_6C9C_458a_A9E2_EBFD2CE00B5C;MaterialtypeRørledning;Angir primær materialtype for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EFEE883_6C9C_458a_A9E2_EBFD2CE00B5C;2.17 EAID_4E469F7A_D48E_43a3_9B49_175D25A2B294;HarInnløpsrist;Angir om det er innløpsrist i tilknytning til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E469F7A_D48E_43a3_9B49_175D25A2B294;2.17 EAID_8EBBC3FF_C946_45b5_AEE0_36B33BA971E9;Rørledning;Rør som fører væske eller gass. Merknad: Rørledning for føring av ledninger/kabler er definert som egen vegobjekttype Trekkerør.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EBBC3FF_C946_45b5_AEE0_36B33BA971E9;2.17 EAID_92B9A45E_7E50_49a1_A8E9_260BD3F166A3;EierRørledning;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92B9A45E_7E50_49a1_A8E9_260BD3F166A3;2.17 EAID_B9AEAEE6_3467_4e8b_934A_A0C4AA777E93;Tverrsnittform;Angir hvilken form tverrsnittet av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9AEAEE6_3467_4e8b_934A_A0C4AA777E93;2.17 EAID_C9AB9746_35D2_4ddd_A243_789F405A46F1;Rehabilitering;Angir om vegobjektet har vært rehabilitert og hvilken form for rehabilitering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C9AB9746_35D2_4ddd_A243_789F405A46F1;2.17 EAID_FE76446E_7879_4354_92FD_631062D79862;Skjøtemetode;Angir hvordan rørene er sammenkoplet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Rørledning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE76446E_7879_4354_92FD_631062D79862;2.17 EAPK_164F81E6_46D1_442f_B5D4_A3A7D3A2F5AE;Saltstabilisering;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved hjelp av saltstabilisering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Saltstabilisering;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_164F81E6_46D1_442f_B5D4_A3A7D3A2F5AE;2.17 EAID_19965BBB_81C6_4d2c_B7A0_C23FDDC1D363;EierSaltstabilisering;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Saltstabilisering;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19965BBB_81C6_4d2c_B7A0_C23FDDC1D363;2.17 EAID_5B6A6403_2014_489a_9D90_7196CB93A0E2;Saltstabilisering;Område hvor det er foretatt stabilisering av jordart ved hjelp av saltstabilisering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Saltstabilisering;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B6A6403_2014_489a_9D90_7196CB93A0E2;2.17 EAID_6F06AFFD_D8FC_4e8b_A300_77139AFE6D30;VedlikeholdsansvarligSaltstabilisering;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Saltstabilisering;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F06AFFD_D8FC_4e8b_A300_77139AFE6D30;2.17 EAPK_1085076E_0FE2_4981_B905_EECA60930500;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1085076E_0FE2_4981_B905_EECA60930500;2.17 EAID_C8674669_965E_418a_A9D3_F1A64C7B8E36;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8674669_965E_418a_A9D3_F1A64C7B8E36;2.17 EAID_0B886597_2C7D_4651_BC80_06C921BCB7D4;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B886597_2C7D_4651_BC80_06C921BCB7D4;2.17 EAID_93B7CC0B_0572_4142_AE19_630B30941698;Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93B7CC0B_0572_4142_AE19_630B30941698;2.17 EAID_281DA07C_7090_4f5e_9E89_976CFFBECA2B;Sanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk;Elektronisk skjerm som viser sanntidsinformajson knyttet til kollektivtrafikk.Kan f.eks være informasjon om avgangstider, forsinkelser, mm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_281DA07C_7090_4f5e_9E89_976CFFBECA2B;2.17 EAID_3CB62E2E_BEC3_4aad_94B1_145FA69B6D07;OppsettingsutstyrSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk;Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CB62E2E_BEC3_4aad_94B1_145FA69B6D07;2.17 EAID_4244E5A7_3427_4988_81F1_A445BBE0DDD6;VedlikeholdsansvarligSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4244E5A7_3427_4988_81F1_A445BBE0DDD6;2.17 EAID_8F02C6C9_99FC_412f_9C88_C08093319D57;EierSanntidsinformasjon_Kollektivtrafikk;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sanntidsinformasjon, kollektivtrafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F02C6C9_99FC_412f_9C88_C08093319D57;2.17 EAPK_6C34DF56_47B3_4972_827B_D199E3D52959;Service;Vegobjekt som gir informasjon om service som er aktuell for trafikantene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Service;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6C34DF56_47B3_4972_827B_D199E3D52959;2.17 EAID_52A6DD15_7C02_4a17_BD39_5BC11B60E9A6;Service Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Service;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52A6DD15_7C02_4a17_BD39_5BC11B60E9A6;2.17 EAID_49BE7DC7_6518_4ace_BC0F_09BA48CE5CB5;Service Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Service;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49BE7DC7_6518_4ace_BC0F_09BA48CE5CB5;2.17 EAID_DBD68976_8909_4376_AAE8_1993E6441EA0;Service Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Service;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBD68976_8909_4376_AAE8_1993E6441EA0;2.17 EAID_689E58B1_5FE2_4211_B8E1_C3EFA777538E;TypeService;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Service;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_689E58B1_5FE2_4211_B8E1_C3EFA777538E;2.17 EAID_EB5DB311_C596_40e3_8544_1B79F323723D;Service;Vegobjekt som gir informasjon om service som er aktuell for trafikantene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Service;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB5DB311_C596_40e3_8544_1B79F323723D;2.17 EAPK_FFE75447_7FA2_4dae_B5C0_93236D24700E;Serviceveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Serviceveg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FFE75447_7FA2_4dae_B5C0_93236D24700E;2.17 EAID_9D3A667F_9EC4_4433_894F_07DD1744A381;Serviceveg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Serviceveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D3A667F_9EC4_4433_894F_07DD1744A381;2.17 EAID_23BE0F40_5888_4e13_AAB9_4B36DC23E6E3;Serviceveg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Serviceveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23BE0F40_5888_4e13_AAB9_4B36DC23E6E3;2.17 EAID_809D9B35_54DE_4426_B57E_90CC9A71499A;Serviceveg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Serviceveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_809D9B35_54DE_4426_B57E_90CC9A71499A;2.17 EAID_92FDBA61_AD0A_45df_9090_8862B38874AE;Serviceveg;Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Serviceveg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92FDBA61_AD0A_45df_9090_8862B38874AE;2.17 EAPK_ECC348DA_4825_4590_AFDA_1750786BC3A4;Sideanlegg;Sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_ECC348DA_4825_4590_AFDA_1750786BC3A4;2.17 EAID_9CD7E9BD_F252_4f19_8BBC_16876050D213;Sideanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CD7E9BD_F252_4f19_8BBC_16876050D213;2.17 EAID_98562EBD_D687_4b68_A9F2_F4FF81382C56;Sideanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98562EBD_D687_4b68_A9F2_F4FF81382C56;2.17 EAID_A8423BD1_6072_4641_A098_0B34DF6A1307;Sideanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8423BD1_6072_4641_A098_0B34DF6A1307;2.17 EAID_78B113BB_8C20_4871_85B2_2DC6B60B2591;Sideanlegg;Sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78B113BB_8C20_4871_85B2_2DC6B60B2591;2.17 EAPK_3CF40CA0_CCF5_44ab_8448_FD212D75FAFA;Sideanleggsdel;De enkelte delene et sideanlegg består av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3CF40CA0_CCF5_44ab_8448_FD212D75FAFA;2.17 EAID_544EDE1B_5413_4c74_9C2A_2AC68253F350;Sideanleggsdel Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_544EDE1B_5413_4c74_9C2A_2AC68253F350;2.17 EAID_B1F24525_9FC5_49d4_BBD1_7BA472E4AEF5;Sideanleggsdel Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1F24525_9FC5_49d4_BBD1_7BA472E4AEF5;2.17 EAID_4552C092_BD47_4204_91AB_F776CE87BCA0;Sideanleggsdel Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4552C092_BD47_4204_91AB_F776CE87BCA0;2.17 EAID_1796BC64_3149_4248_BF4C_C04C48631083;Sideanleggsdel;De enkelte delene et sideanlegg består av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1796BC64_3149_4248_BF4C_C04C48631083;2.17 EAID_4B9583D4_5D6A_4aaa_B535_C4BF44530812;TrafikantgruppeSideanleggsdel;Angir hvilken trafikantgruppe vegen som sideanleggsdelen representerer skal benyttes av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideanleggsdel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B9583D4_5D6A_4aaa_B535_C4BF44530812;2.17 EAPK_CA0B0D66_36D7_4246_B360_C3A9ECDDD935;Sideareal tunnel;Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideareal tunnel;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CA0B0D66_36D7_4246_B360_C3A9ECDDD935;2.17 EAID_FF2DAD07_3F80_401c_8ED7_55CE70639676;Sideareal tunnel Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideareal tunnel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF2DAD07_3F80_401c_8ED7_55CE70639676;2.17 EAID_A18FD8FF_E40D_43de_9D68_9CF8D164D38B;Sideareal tunnel Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideareal tunnel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A18FD8FF_E40D_43de_9D68_9CF8D164D38B;2.17 EAID_A718CA86_2E67_4f11_BCA9_BC3CAEDB0241;Sideareal tunnel Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideareal tunnel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A718CA86_2E67_4f11_BCA9_BC3CAEDB0241;2.17 EAID_552732E3_3CE8_4d61_A0F1_5D9D3324BE7B;SidearealTunnel;Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sideareal tunnel;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_552732E3_3CE8_4d61_A0F1_5D9D3324BE7B;2.17 EAPK_8F0677B5_8E87_41b9_963D_99994C757C46;Signalanlegg;System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8F0677B5_8E87_41b9_963D_99994C757C46;2.17 EAID_16BD128E_5983_455a_9EFA_E34ECA27E521;Signalanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16BD128E_5983_455a_9EFA_E34ECA27E521;2.17 EAID_6870B247_9E38_4559_9C1A_749C938EE93C;Signalanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6870B247_9E38_4559_9C1A_749C938EE93C;2.17 EAID_0D94AB2F_ABD1_48c2_B861_D67E84DE0A6A;Signalanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D94AB2F_ABD1_48c2_B861_D67E84DE0A6A;2.17 EAID_0C335486_D260_43b7_8A79_2D9B66D7658B;StyringFraVTS;Angir om det er mulig å styre anlegg fra VTS;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C335486_D260_43b7_8A79_2D9B66D7658B;2.17 EAID_0E83E238_8B87_483d_B74F_08CD040B465C;EierSignalanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E83E238_8B87_483d_B74F_08CD040B465C;2.17 EAID_8B44C66F_0545_4523_A201_A137C69C76DE;OvervåkingFraVTS;Angir om signalanlegg kan overvåkes fra VTS;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B44C66F_0545_4523_A201_A137C69C76DE;2.17 EAID_A0F8DBB0_E688_438a_9336_C41B04CF90A7;Trafikkstyrt;Angir om signalanlegg er trafikkstyrt eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0F8DBB0_E688_438a_9336_C41B04CF90A7;2.17 EAID_A33A22D3_73BB_4730_BF4C_46D296AEFC3E;BruksområdeSignalanlegg;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A33A22D3_73BB_4730_BF4C_46D296AEFC3E;2.17 EAID_A525276A_C610_4c9a_946B_23EA4F328C52;Energitilførsel;Angir hvilken energitilførsel det er til signalanlegget;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A525276A_C610_4c9a_946B_23EA4F328C52;2.17 EAID_A993B7F4_0F27_4bb9_8574_E9F0970A9664;Signalanlegg;System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A993B7F4_0F27_4bb9_8574_E9F0970A9664;2.17 EAID_BF0F35B0_8D66_494a_960A_E19071AD104B;Lyshoder;Angir hvilken type lyshoder som er benyttet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF0F35B0_8D66_494a_960A_E19071AD104B;2.17 EAID_CA8877FB_EC9F_44d6_853F_9943F8E8E354;Områdestyring;Angir om signalanlegg er områdestyrt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA8877FB_EC9F_44d6_853F_9943F8E8E354;2.17 EAID_D3BF06F8_B5A9_4112_BD25_87E78E23595C;Samkjørt;Angir om signalanlegget er samkjørt med andre signalanlegg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3BF06F8_B5A9_4112_BD25_87E78E23595C;2.17 EAID_E22A7193_9AAD_4017_93F3_136B28F8F562;Tidsstyrt;Angir om Signalanlegg er tidsstyrt eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E22A7193_9AAD_4017_93F3_136B28F8F562;2.17 EAID_F94F6D18_77A0_4f88_A22E_3C98ED2D10D6;VedlikeholdsansvarligSignalanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F94F6D18_77A0_4f88_A22E_3C98ED2D10D6;2.17 EAPK_DCC0B672_DB7F_4323_987F_D3E3E8FF3002;Signalhode;Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DCC0B672_DB7F_4323_987F_D3E3E8FF3002;2.17 EAID_FD42AFE1_4AA9_45b5_8B6C_4A78DAA2A13B;Signalhode Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FD42AFE1_4AA9_45b5_8B6C_4A78DAA2A13B;2.17 EAID_13CA4830_E3D4_49c0_A089_4EB2604A6B3E;Signalhode Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13CA4830_E3D4_49c0_A089_4EB2604A6B3E;2.17 EAID_FB321C18_7195_45db_9D46_5E8B48420251;Signalhode Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB321C18_7195_45db_9D46_5E8B48420251;2.17 EAID_3C2015E3_9C13_448b_919C_DA0F1817CB24;Signalhode;Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C2015E3_9C13_448b_919C_DA0F1817CB24;2.17 EAID_47F15FA5_F263_4658_8DC6_0635915440D7;Størrelse;Angir størrelse av vegobjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_47F15FA5_F263_4658_8DC6_0635915440D7;2.17 EAID_9C46E713_BD15_4a7d_8610_4DA3087906F2;RetningSignalhode;Angir hvilken retning signalhodet peker relatert til metreringsretning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C46E713_BD15_4a7d_8610_4DA3087906F2;2.17 EAID_B3D3FC7F_0867_4513_8815_0A1722E3849A;TypeSignalhode;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3D3FC7F_0867_4513_8815_0A1722E3849A;2.17 EAID_F72EC6B5_56B9_4b98_9EEA_5C0DC25343CA;AntallLamper;Angir hvor mange lyspærer det er knyttet til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalhode;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F72EC6B5_56B9_4b98_9EEA_5C0DC25343CA;2.17 EAPK_C6F10863_0227_45d6_A07F_DF14C2195C06;Signalpunkt;Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C6F10863_0227_45d6_A07F_DF14C2195C06;2.17 EAID_EBBDCB76_F94B_433b_9F17_3899B358746F;Signalpunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBBDCB76_F94B_433b_9F17_3899B358746F;2.17 EAID_526515B7_6009_4ebf_B499_BB364D6A45B2;Signalpunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_526515B7_6009_4ebf_B499_BB364D6A45B2;2.17 EAID_64914CC0_0EFB_4543_9748_8FD22DAFBF8A;Signalpunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64914CC0_0EFB_4543_9748_8FD22DAFBF8A;2.17 EAID_0E44EBAE_B8C6_4f3b_9CE3_AC9399ABE966;Tilleggsutstyr;Angir hvilket tilleggsutstyr det finnes i forbindelse med vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E44EBAE_B8C6_4f3b_9CE3_AC9399ABE966;2.17 EAID_5680058F_3E69_457b_ACA4_4130ED53B949;FundamenteringSignalpunkt;Angir hvordan vegobjektet er fundamentert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5680058F_3E69_457b_ACA4_4130ED53B949;2.17 EAID_5FCC5C5D_3AC5_4ca6_B676_6AB2F329F12E;Signalpunkt;Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FCC5C5D_3AC5_4ca6_B676_6AB2F329F12E;2.17 EAID_C50F38ED_A94D_4b53_91A1_F550B9DC3C8E;OppsettingsutstyrSignalpunkt;Angir hvilken type oppsettingsutstyr vegobjektet er festet på;NVDB\NVDB Datakatalogen\Signalpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C50F38ED_A94D_4b53_91A1_F550B9DC3C8E;2.17 EAPK_4E2BE7D9_3678_4e6f_9B94_42E42C1050EA;Sikringsbolt;Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4E2BE7D9_3678_4e6f_9B94_42E42C1050EA;2.17 EAID_EDD81748_F1B8_458b_9735_B49E153C8476;Sikringsbolt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDD81748_F1B8_458b_9735_B49E153C8476;2.17 EAID_9C0457FC_7EF7_4e12_B7B9_7895CF1859DD;Sikringsbolt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C0457FC_7EF7_4e12_B7B9_7895CF1859DD;2.17 EAID_C8E942DE_3257_43d9_AF8F_967957F8500D;Sikringsbolt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C8E942DE_3257_43d9_AF8F_967957F8500D;2.17 EAID_0194A811_3F2C_433e_BE40_A48A8EDA2BD2;Sikringsbolt;Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0194A811_3F2C_433e_BE40_A48A8EDA2BD2;2.17 EAID_85E53415_341A_441a_9438_14EBCDED374F;PlasseringSikringsbolt;Angir plassering til vegobjektet i samleobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85E53415_341A_441a_9438_14EBCDED374F;2.17 EAID_B08971FB_AB6E_475a_AC6D_C8CD82CDA167;TypeSikringsbolt;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sikringsbolt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B08971FB_AB6E_475a_AC6D_C8CD82CDA167;2.17 EAPK_B64F48D2_3B4C_4be8_B0DB_6972F15B33B9;Siktklasse;Angir hvilken versjon av vegnormalene som ligger til grunn for utforming av gitt vegstrekning med tanke på sikt. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B64F48D2_3B4C_4be8_B0DB_6972F15B33B9;2.17 EAID_FB4D826E_7665_46d0_82F9_8ABFE39DC972;Siktklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB4D826E_7665_46d0_82F9_8ABFE39DC972;2.17 EAID_28C8368D_AFB1_42fa_A44A_3C633BDA4A59;Siktklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28C8368D_AFB1_42fa_A44A_3C633BDA4A59;2.17 EAID_2351CD54_3EA4_49c8_BD79_EB473491E075;Siktklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2351CD54_3EA4_49c8_BD79_EB473491E075;2.17 EAID_27834650_8CEA_4282_A65B_8093BD9DDBCA;Siktklasse;Angir hvilken versjon av vegnormalene som ligger til grunn for utforming av gitt vegstrekning med tanke på sikt. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27834650_8CEA_4282_A65B_8093BD9DDBCA;2.17 EAID_888217B4_3547_4fd1_B402_F9789544A145;SiktklasseSiktklasse;Angir hvilken siktklasse som gjelder på denne strekningen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_888217B4_3547_4fd1_B402_F9789544A145;2.17 EAPK_213FCFF7_F646_47bd_B48B_D58852F97949;Siktmåler;Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_213FCFF7_F646_47bd_B48B_D58852F97949;2.17 EAID_2ECB973E_6295_4076_9BD3_5B5BF9E1C20D;Siktmåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ECB973E_6295_4076_9BD3_5B5BF9E1C20D;2.17 EAID_11250635_780D_433d_8A21_50FD8DCE627A;Siktmåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11250635_780D_433d_8A21_50FD8DCE627A;2.17 EAID_53151918_1389_47b5_A249_4094E16BF794;Siktmåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53151918_1389_47b5_A249_4094E16BF794;2.17 EAID_429E6BEB_4C28_44ab_9613_04EE74D9724E;VedlikeholdsansvarligSiktmåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_429E6BEB_4C28_44ab_9613_04EE74D9724E;2.17 EAID_65F2B2E2_AB70_453b_AA09_023E6597F2B7;TypeIO;Angir om det er digital eller analog tilkopling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65F2B2E2_AB70_453b_AA09_023E6597F2B7;2.17 EAID_9AC02BBD_60A7_4c00_8C41_4EAEB626EBF0;Siktmåler;Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AC02BBD_60A7_4c00_8C41_4EAEB626EBF0;2.17 EAID_E11FD204_757E_4640_917B_AC6C75B4060E;EierSiktmåler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E11FD204_757E_4640_917B_AC6C75B4060E;2.17 EAPK_7671596D_C976_47d1_93BE_E08D9031FF50;Siktsone;Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7671596D_C976_47d1_93BE_E08D9031FF50;2.17 EAID_F16BF059_C97A_4b33_BF18_56C602C444AE;Siktsone Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F16BF059_C97A_4b33_BF18_56C602C444AE;2.17 EAID_246C83CB_C8BB_47ee_A56F_1BA73CA16185;Siktsone Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_246C83CB_C8BB_47ee_A56F_1BA73CA16185;2.17 EAID_5399DD0D_D8E0_4c32_A81A_B2B6B5E14E31;Siktsone Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5399DD0D_D8E0_4c32_A81A_B2B6B5E14E31;2.17 EAID_1F4B44B2_5AA5_4522_A147_AE60C1A71557;TypeSiktsone;Angir hvilken type siktsone det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F4B44B2_5AA5_4522_A147_AE60C1A71557;2.17 EAID_9A1F212F_B7E7_428b_B07D_BE945FCA1D82;VedlikeholdsansvarligSiktsone;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A1F212F_B7E7_428b_B07D_BE945FCA1D82;2.17 EAID_C1C9D161_060C_4094_8602_FD77FE8B3812;Tiltak_AnbefaltIntervall;Gir anbefaling for hvor ofte og når det bør foretas tiltak. Gjelder areal utenfor kantklipp;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1C9D161_060C_4094_8602_FD77FE8B3812;2.17 EAID_E85CBC66_186F_4c42_8D50_D92CB6EEF45D;Siktsone;Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Siktsone;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E85CBC66_186F_4c42_8D50_D92CB6EEF45D;2.17 EAPK_B1921135_DE16_4ff3_A575_66224F6EA00E;Skap, teknisk;Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B1921135_DE16_4ff3_A575_66224F6EA00E;2.17 EAID_51691AF9_3484_4274_990B_A1920D3AE92F;Skap, teknisk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51691AF9_3484_4274_990B_A1920D3AE92F;2.17 EAID_19062626_7A5F_4939_BC1A_4FECD00E3CBD;Skap, teknisk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19062626_7A5F_4939_BC1A_4FECD00E3CBD;2.17 EAID_F178CFCD_11C7_46c1_908C_0AE7AC904D36;Skap, teknisk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F178CFCD_11C7_46c1_908C_0AE7AC904D36;2.17 EAID_23C4EBEC_CC64_4e69_ABBA_F952907C6B7B;TypeSkap_Teknisk;Angir hvilken type skap det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23C4EBEC_CC64_4e69_ABBA_F952907C6B7B;2.17 EAID_305F123A_6A03_468d_9BD4_60138773E525;VedlikeholdsansvarligSkap_Teknisk;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_305F123A_6A03_468d_9BD4_60138773E525;2.17 EAID_DFFBC81B_BA17_438d_B348_0142EF1F6CE3;Skap_Teknisk;Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFFBC81B_BA17_438d_B348_0142EF1F6CE3;2.17 EAID_F05630F5_AEAC_4fe1_8F4D_78E60884281B;EierSkap_Teknisk;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skap, teknisk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F05630F5_AEAC_4fe1_8F4D_78E60884281B;2.17 EAPK_2543A5C5_9B51_4e7a_B260_AF9D121D9FAF;Skiltplate;Plate med skiltmotiv.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2543A5C5_9B51_4e7a_B260_AF9D121D9FAF;2.17 EAID_CBFDF472_0728_4986_B96B_A747C9E4028C;Skiltplate Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBFDF472_0728_4986_B96B_A747C9E4028C;2.17 EAID_A078515A_BC03_487b_B551_120FE223A9DC;Skiltplate Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A078515A_BC03_487b_B551_120FE223A9DC;2.17 EAID_1D003189_1441_4041_9B66_A6642A909542;Skiltplate Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D003189_1441_4041_9B66_A6642A909542;2.17 EAID_01ADFA76_E750_411f_83DE_280188679C6D;TosidigPlateMedUlikeMotiv;Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01ADFA76_E750_411f_83DE_280188679C6D;2.17 EAID_03C36AFC_D35D_4d02_8961_3783D74794D1;Refleksleverandør;Angir navn på leverandør av refleks;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03C36AFC_D35D_4d02_8961_3783D74794D1;2.17 EAID_1202E9B1_552B_4181_B067_FB1B6021C07F;TekstSymbolhøyde;Angir størrelse på tekst/symbol;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1202E9B1_552B_4181_B067_FB1B6021C07F;2.17 EAID_1878FD64_9A02_4f2b_997A_CA14CDF63819;Skiltnummer;Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050);NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1878FD64_9A02_4f2b_997A_CA14CDF63819;2.17 EAID_19B1D920_64C5_4dbe_A3B1_257505560184;Ansiktsside_RettetMot;Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19B1D920_64C5_4dbe_A3B1_257505560184;2.17 EAID_2F5FB80B_DB01_4922_B357_094D84FA0717;Leverandør;Angir navn på firma som har levert vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F5FB80B_DB01_4922_B357_094D84FA0717;2.17 EAID_30E29EFD_85E5_46ee_A8D6_467508762F15;Folieklasse;Angir folieklasse på skiltplate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30E29EFD_85E5_46ee_A8D6_467508762F15;2.17 EAID_3F37F64E_8CB3_43e3_926A_F12A5F5A9864;Himmelretning;Angir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3F37F64E_8CB3_43e3_926A_F12A5F5A9864;2.17 EAID_49C2861D_B9FF_4642_8F6E_D605971911ED;Farge;Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49C2861D_B9FF_4642_8F6E_D605971911ED;2.17 EAID_78DACE87_ABA8_4e13_B635_BE2F52065298;Skiltform;Angir hvilken form skiltplaten har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78DACE87_ABA8_4e13_B635_BE2F52065298;2.17 EAID_802EDF78_89DB_4eef_BE17_B423329F0B8A;StørrelseSkiltplate;Angir størrelse av vegobjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_802EDF78_89DB_4eef_BE17_B423329F0B8A;2.17 EAID_9B50B433_EC58_46d7_B4A1_E86F73EFD365;Klappskilt;Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B50B433_EC58_46d7_B4A1_E86F73EFD365;2.17 EAID_C0C298A6_1ADD_4ec8_8AC1_A8F45A05B27A;BelysningSkiltplate;Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C0C298A6_1ADD_4ec8_8AC1_A8F45A05B27A;2.17 EAID_EB6D6F3C_8E5E_4b25_95EB_AD840539370A;Skiltplate;Plate med skiltmotiv.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltplate;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB6D6F3C_8E5E_4b25_95EB_AD840539370A;2.17 EAPK_EE75CD35_D1E3_4f1d_B38D_FB5E8F186612;Skiltportal;Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EE75CD35_D1E3_4f1d_B38D_FB5E8F186612;2.17 EAID_4F0C96E0_B0C6_4d92_9EC8_7F4000677D9A;Skiltportal Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F0C96E0_B0C6_4d92_9EC8_7F4000677D9A;2.17 EAID_E2C7C745_603B_42ad_90D7_59081D2F65E4;Skiltportal Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2C7C745_603B_42ad_90D7_59081D2F65E4;2.17 EAID_8A875299_69E5_47b2_8ACA_D0D3EFD7AC52;Skiltportal Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A875299_69E5_47b2_8ACA_D0D3EFD7AC52;2.17 EAID_3D583697_7BA0_4852_AB11_5561E998EE00;EierSkiltportal;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D583697_7BA0_4852_AB11_5561E998EE00;2.17 EAID_8835AF07_805F_4c6a_8CBC_BB90426D005B;BruksområdeSkiltportal;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8835AF07_805F_4c6a_8CBC_BB90426D005B;2.17 EAID_8BF42583_B827_4ec1_9B23_D0E464E513F5;Skiltportal;Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BF42583_B827_4ec1_9B23_D0E464E513F5;2.17 EAID_92E38EC6_CDC0_49dc_AF1A_DB6266B15071;VedlikeholdsansvarligSkiltportal;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92E38EC6_CDC0_49dc_AF1A_DB6266B15071;2.17 EAID_A19475AE_1B4A_4044_A743_9A1791722521;OppsettingsutstyrSkiltportal;Angir hvilken type oppsettingsutstyr som er benyttet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A19475AE_1B4A_4044_A743_9A1791722521;2.17 EAID_F5FE1329_A339_4a88_8DA6_524132E6F1F2;TypeSkiltportal;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltportal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5FE1329_A339_4a88_8DA6_524132E6F1F2;2.17 EAPK_F0AC57BE_902A_4791_A52A_C8D64C37408C;Skiltpunkt;Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F0AC57BE_902A_4791_A52A_C8D64C37408C;2.17 EAID_FE6B19A6_2582_4c43_9252_8C0221BF382F;Skiltpunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE6B19A6_2582_4c43_9252_8C0221BF382F;2.17 EAID_7EE2A5A0_A581_45ee_9F67_2B3D9192B94F;Skiltpunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7EE2A5A0_A581_45ee_9F67_2B3D9192B94F;2.17 EAID_AC102FA6_D8E2_41b4_9DA9_997000C4511F;Skiltpunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC102FA6_D8E2_41b4_9DA9_997000C4511F;2.17 EAID_054C16BA_01E6_4e20_AB95_54CF6307AD73;Klima;Angir hvilken type klima det er der vegobjektet er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_054C16BA_01E6_4e20_AB95_54CF6307AD73;2.17 EAID_07E0FEAD_F543_43c7_AD13_FE2B3897C857;EierSkiltpunkt;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07E0FEAD_F543_43c7_AD13_FE2B3897C857;2.17 EAID_1FFAF041_D0B5_4af5_A6A2_D35F69DC9348;Kampanje_Pågående;"Angir type kampanje som pågår i periode angitt under ET 10894 ""Kampanjeperiode""";NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FFAF041_D0B5_4af5_A6A2_D35F69DC9348;2.17 EAID_4E3592E2_8B08_40aa_8D28_F122057E5FB6;Kampanje_Egnet;Angir type kampanje(r) som skiltpunktet er tilrettelagt for;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E3592E2_8B08_40aa_8D28_F122057E5FB6;2.17 EAID_4F1C0D6E_E8D6_4464_8130_BC117E2C123F;Produktnavn_Skiltmast;Gir produktnavn for ettergivende skiltmast. Verdier er hentet fra oversikt over godkjente produkttyper på vegvesen.no;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4F1C0D6E_E8D6_4464_8130_BC117E2C123F;2.17 EAID_56428714_7B6E_4cad_AF12_986A0E6A4C2F;Bøyle;Angir om skiltplaten(e) er festet inn i en metallbøyle (som igjen er festet på oppsettingsutstyret).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56428714_7B6E_4cad_AF12_986A0E6A4C2F;2.17 EAID_62A926C3_4DFC_4c21_85A2_CD5805147A23;OppsettingsutstyrSkiltpunkt;Angir hvilket oppsettingsutstyr skiltplatene er festet på;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62A926C3_4DFC_4c21_85A2_CD5805147A23;2.17 EAID_6D69BB5D_3486_461e_BE35_73A4882D5200;Skiltholder;Angir om skiltpunktet har skiltholder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D69BB5D_3486_461e_BE35_73A4882D5200;2.17 EAID_73A40EFC_4250_49b3_8E5B_960D15A3545E;Avskjæringsledd;Angir om det er avskjæringsledd på skiltpunktets oppsettingsutstyr. Med avskjæringsledd vil stolpe/mast knekke eller bøyes i dette leddet ved påkjørsel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73A40EFC_4250_49b3_8E5B_960D15A3545E;2.17 EAID_8E513009_2C83_437e_8492_EB147EFB71DD;Skiltpunkt;Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament mm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E513009_2C83_437e_8492_EB147EFB71DD;2.17 EAID_9634987D_B67B_4f2d_9D5B_DB0D6D73F3C2;Brakett;Angir om det er benyttet brakett for festing av skiltet. Brakett benyttes gjerne for skiltpunkt som er festet på vegg, bru, mm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9634987D_B67B_4f2d_9D5B_DB0D6D73F3C2;2.17 EAID_A1189552_5329_43c2_B193_1CCD62089DFE;FundamenteringSkiltpunkt;Angir hvordan vegobjektet er fundamentert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1189552_5329_43c2_B193_1CCD62089DFE;2.17 EAID_C69B589A_48F6_426e_A14E_F389EFEDE07D;Miljø;Angir om vegobjektet er lokalisert til et område med kjemisk forurensning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C69B589A_48F6_426e_A14E_F389EFEDE07D;2.17 EAID_E1D5E2BB_47FA_4c03_8563_FB19E32C3BD0;Bebyggelse;Angir hvilken type bebyggelse vegobjektet er omgitt av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1D5E2BB_47FA_4c03_8563_FB19E32C3BD0;2.17 EAID_FEF76953_E9CA_4e31_A4AB_92F14E978E5A;VedlikeholdsansvarligSkiltpunkt;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEF76953_E9CA_4e31_A4AB_92F14E978E5A;2.17 EAPK_1449DE3A_67E7_4a49_B5AB_5D81E2D06DDA;Skjerm;En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1449DE3A_67E7_4a49_B5AB_5D81E2D06DDA;2.17 EAID_F104C417_8DDF_4624_8249_893AD67EEBE8;Skjerm Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F104C417_8DDF_4624_8249_893AD67EEBE8;2.17 EAID_E6BAB2E0_369F_4d03_9CEC_B050CF1B409D;Skjerm Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6BAB2E0_369F_4d03_9CEC_B050CF1B409D;2.17 EAID_1784763C_86E1_4af8_A959_22983CA92610;Skjerm Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1784763C_86E1_4af8_A959_22983CA92610;2.17 EAID_09BD27DE_5A6C_4ac0_904E_5A15C555D996;EierSkjerm;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09BD27DE_5A6C_4ac0_904E_5A15C555D996;2.17 EAID_09EF6EAB_9294_40a5_91EC_97D52F9CBE6C;FundamenteringPlassering;Angir hva skjermen er fundamentert/plassert på.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09EF6EAB_9294_40a5_91EC_97D52F9CBE6C;2.17 EAID_19DA9F48_4A47_49e9_9BF3_2766185159AD;VedlikeholdsansvarligSkjerm;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19DA9F48_4A47_49e9_9BF3_2766185159AD;2.17 EAID_4CD76A40_CC2C_42f4_B4B3_895433E0AF88;TypeGjennomsiktigVegg;Angir hvilket materiale gjennomsiktig vegg er laget av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CD76A40_CC2C_42f4_B4B3_895433E0AF88;2.17 EAID_58DF8DC8_0CD7_42c6_8C8E_DE0B860E046C;Skjerm;En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58DF8DC8_0CD7_42c6_8C8E_DE0B860E046C;2.17 EAID_5ED49385_ABFB_4e92_87A8_DD449F64A72E;Lydabsorberende;Angir om vegobjektet er lydabsorberende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ED49385_ABFB_4e92_87A8_DD449F64A72E;2.17 EAID_6F71F5C8_0CBA_4831_9724_B488464E9B06;UtformingTopp;Angir hvordan topp av vegobjektet er utformet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F71F5C8_0CBA_4831_9724_B488464E9B06;2.17 EAID_9440A827_E8C0_4dcc_BC1C_014E81BF19F5;TypeFundament;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9440A827_E8C0_4dcc_BC1C_014E81BF19F5;2.17 EAID_D2F6E24A_CE9C_4eed_B166_869D70A5BAFA;BruksområdeSkjerm;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2F6E24A_CE9C_4eed_B166_869D70A5BAFA;2.17 EAID_D6BA9FBC_9B2D_4c71_B551_44577DF4C9BF;MaterialeSkjerm;Angir materialtype for skjerm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6BA9FBC_9B2D_4c71_B551_44577DF4C9BF;2.17 EAID_DBACCECC_4713_41e4_8532_6F2FC82FA739;MaterialeSøyler;Angir hvilken type søyler skjermen har.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBACCECC_4713_41e4_8532_6F2FC82FA739;2.17 EAID_DE6E32FF_126F_4729_81C1_89F9FA3B7D06;OverflatebehandlingSkjerm;Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE6E32FF_126F_4729_81C1_89F9FA3B7D06;2.17 EAPK_38CF774A_6644_4df5_BBA3_591475017327;Skjæring;Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_38CF774A_6644_4df5_BBA3_591475017327;2.17 EAID_EBA033D6_FD99_46ae_B13B_1C56AEC1F3D6;Skjæring Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBA033D6_FD99_46ae_B13B_1C56AEC1F3D6;2.17 EAID_2F06E779_429F_4436_A27C_63F9345F1E91;Skjæring Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F06E779_429F_4436_A27C_63F9345F1E91;2.17 EAID_0899EFE9_53C0_4121_9406_FACE24DA3FA1;Skjæring Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0899EFE9_53C0_4121_9406_FACE24DA3FA1;2.17 EAID_1372E1BD_0D22_4b06_B415_94066B723CA8;Pall;Angir om fjellskjæring er sprengt i paller;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1372E1BD_0D22_4b06_B415_94066B723CA8;2.17 EAID_156DA1E3_DA01_405e_9E25_F2515901000A;TypeSkjæring;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_156DA1E3_DA01_405e_9E25_F2515901000A;2.17 EAID_6AFF0E51_AFE7_40e2_9D1D_1D0D484FD92A;BrattOverFjellskjæring;Angir om det er bratt sideterreng over skjæring. Bratt vil si helning på minst 30 grader.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AFF0E51_AFE7_40e2_9D1D_1D0D484FD92A;2.17 EAID_6DFFA876_AFD8_40e7_B4A2_FC1FAE7040D6;Skjæring;Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DFFA876_AFD8_40e7_B4A2_FC1FAE7040D6;2.17 EAID_91EDB611_591A_4ef8_AD9C_64E393501210;NærmesteObjektTilFjellskjæring;Angir hva som er nærmeste objekt til fjellskjæring og som dermed vil kunne bli truffet av eventuelt nedfall fra skjæringen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91EDB611_591A_4ef8_AD9C_64E393501210;2.17 EAID_BCE32DF9_3570_40f2_AF91_DDEF585D036A;Helning_Fjellskjæring;Angir hvilken helning det er på fjellskjæring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCE32DF9_3570_40f2_AF91_DDEF585D036A;2.17 EAPK_09E63722_61E4_4351_9114_D24A6BF372AB;Skred;Masser som løsner;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_09E63722_61E4_4351_9114_D24A6BF372AB;2.17 EAID_21FC7FF6_1988_4440_B367_5BD677D90362;Skred Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21FC7FF6_1988_4440_B367_5BD677D90362;2.17 EAID_931585FD_885F_4bd5_B83C_116620A9DA4F;Skred Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_931585FD_885F_4bd5_B83C_116620A9DA4F;2.17 EAID_DE4F8FF7_C972_4ec8_BE99_1A21D8469418;Skred Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE4F8FF7_C972_4ec8_BE99_1A21D8469418;2.17 EAID_00F35DFF_667E_4a05_8E86_730044079AAA;VærforholdPåVegen;Angir hvilke værforhold det var på vegen da skredet gikk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00F35DFF_667E_4a05_8E86_730044079AAA;2.17 EAID_01146B0B_79C0_4cf3_96F5_F34237FAB7FA;SkadePåBru;Angir om skredet har medført skade på bru;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01146B0B_79C0_4cf3_96F5_F34237FAB7FA;2.17 EAID_17517816_2C5A_45d4_A7B8_885DD1061724;BlokkertVeglengde;Angir lengde av veg som var blokkert av skredet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17517816_2C5A_45d4_A7B8_885DD1061724;2.17 EAID_1B4AF5C7_83FE_4798_AAC3_A8BCB5FF8507;SkadePåDrenering;Angir om skredet har medført skade på drenering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B4AF5C7_83FE_4798_AAC3_A8BCB5FF8507;2.17 EAID_22CD70CB_5B3C_48e6_BAAC_CCC9DEF8D9A4;SkadePåRekkverk;Angir om skredet har medført skade på rekkverk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22CD70CB_5B3C_48e6_BAAC_CCC9DEF8D9A4;2.17 EAID_2CC26BC5_0425_45e0_A6B5_801714C6A155;VolumAvSkredmasserPåVeg;Angir volum av skredmasser på vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2CC26BC5_0425_45e0_A6B5_801714C6A155;2.17 EAID_38664862_3BFF_452e_A4C0_5E075A71A57F;TypeSkred;Angir hvilken type skred det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38664862_3BFF_452e_A4C0_5E075A71A57F;2.17 EAID_38EA9260_B247_424d_80CA_E1321AD83433;Stengning;Gir informasjon om eventuell stengning av vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38EA9260_B247_424d_80CA_E1321AD83433;2.17 EAID_485C352D_5F60_4273_9A0F_19A988E2D9A1;SkadePåPerson;Angir om skredet har medført skade på person;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_485C352D_5F60_4273_9A0F_19A988E2D9A1;2.17 EAID_5DED9A79_DAFD_4f99_A0F0_1EC32FA9AFDF;AntattHovedårsak;Angir hva som er antatt hovedårsak til skredet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5DED9A79_DAFD_4f99_A0F0_1EC32FA9AFDF;2.17 EAID_617F757E_AC0C_4ab3_8156_5B36DF6D7B78;Skred;Masser som løsner;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_617F757E_AC0C_4ab3_8156_5B36DF6D7B78;2.17 EAID_66CE6782_28C3_4408_A227_8E6F924E9E6E;SkadePåVegdekkeVegkropp;Angir om skredet har medført skade på vegdekke og/eller vegkropp;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66CE6782_28C3_4408_A227_8E6F924E9E6E;2.17 EAID_71D2484F_0622_4e66_9ECA_D706482BB6D2;BlokkertGangSykkelveg;Angir om gang/sykkelveg er blitt blokkert av skredet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_71D2484F_0622_4e66_9ECA_D706482BB6D2;2.17 EAID_87AF0847_7DC3_4e7a_8C22_B761A345C1DC;Bilder;Angir om det finnes bilder av skredet eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87AF0847_7DC3_4e7a_8C22_B761A345C1DC;2.17 EAID_9B7B3302_6809_4546_8C2A_44003F25E345;Vindretning;Angir hvilken vindretning det var på vegen da skredet gikk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B7B3302_6809_4546_8C2A_44003F25E345;2.17 EAID_AE0825E6_5FC7_4ae4_B5C4_69029C4A09C9;VesentligeSkader;Angir om skredet totalt sett har gitt vesentlige skader eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE0825E6_5FC7_4ae4_B5C4_69029C4A09C9;2.17 EAID_E16B02C2_17BE_4f09_8905_2660E7ABCD4F;HøydeforskjellVegUtløsningssted;Angir høydeforskjell mellom skredets utløsningssted og vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E16B02C2_17BE_4f09_8905_2660E7ABCD4F;2.17 EAID_ECDA017F_5A36_4a08_BD16_1BEEB4933370;SkadePåKjøretøy;Angir om skredet har medført skade på kjøretøy;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECDA017F_5A36_4a08_BD16_1BEEB4933370;2.17 EAID_FA675CD5_DD46_4dac_85DA_69B302FF2419;Løsneområde;Angir løsneområde for skredet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA675CD5_DD46_4dac_85DA_69B302FF2419;2.17 EAPK_A305DA2E_3F26_41ba_A48A_E8A0DC193BC5;Skred, varsling/overvåkning;Område som blir overvåket med hensyn på skred;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A305DA2E_3F26_41ba_A48A_E8A0DC193BC5;2.17 EAID_D392BD06_BAD6_4e89_9399_32890DBA34F9;Skred, varsling/overvåkning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D392BD06_BAD6_4e89_9399_32890DBA34F9;2.17 EAID_867A44CA_7F72_4961_B613_17760E97932A;Skred, varsling/overvåkning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_867A44CA_7F72_4961_B613_17760E97932A;2.17 EAID_815F4398_06EE_40ed_83B4_3BD0742D2299;Skred, varsling/overvåkning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_815F4398_06EE_40ed_83B4_3BD0742D2299;2.17 EAID_0873E3B8_A035_4724_91CE_B9A8C0D77A55;Overvåkningstype;Angir type overvåkning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0873E3B8_A035_4724_91CE_B9A8C0D77A55;2.17 EAID_3375C1BA_6E92_445a_A233_B611B4A295C4;AdkomstSkred_VarslingOvervåkning;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3375C1BA_6E92_445a_A233_B611B4A295C4;2.17 EAID_B82C5897_84BB_4483_A703_5A4551ADF372;VarslingPåVeg;Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikkanter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B82C5897_84BB_4483_A703_5A4551ADF372;2.17 EAID_BEA0BD48_F689_47fd_AF43_1D4A7195B21D;Skred_VarslingOvervåkning;Område som blir overvåket med hensyn på skred;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BEA0BD48_F689_47fd_AF43_1D4A7195B21D;2.17 EAID_E849918C_BDD9_4390_8AE8_452A7AA127F7;TypeNaturfare;Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skred, varsling/overvåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E849918C_BDD9_4390_8AE8_452A7AA127F7;2.17 EAPK_5F9CD2B7_D6D3_41d2_A855_4826D361C7BB;Skredmagasin/Fanggrøft;Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5F9CD2B7_D6D3_41d2_A855_4826D361C7BB;2.17 EAID_4562A041_95EC_4baa_A357_481F14CD5A91;Skredmagasin/Fanggrøft Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4562A041_95EC_4baa_A357_481F14CD5A91;2.17 EAID_C009CC61_A226_4595_8F29_A17A18D3E956;Skredmagasin/Fanggrøft Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C009CC61_A226_4595_8F29_A17A18D3E956;2.17 EAID_72C5D6C5_48BE_4a56_9172_EAB1163750BC;Skredmagasin/Fanggrøft Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72C5D6C5_48BE_4a56_9172_EAB1163750BC;2.17 EAID_202EA776_5469_47cc_A69F_8D464F98F695;VedlikeholdsansvarligSkredmagasinFanggrøft;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_202EA776_5469_47cc_A69F_8D464F98F695;2.17 EAID_99F307A5_99E2_4402_9EBD_DC81EE79601F;TypeSkredmagasinFanggrøft;Angir hvilken type magasin det er tale om.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99F307A5_99E2_4402_9EBD_DC81EE79601F;2.17 EAID_C486D353_EBCF_46ab_84F4_592F12410385;AdkomstSkredmagasinFanggrøft;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C486D353_EBCF_46ab_84F4_592F12410385;2.17 EAID_C96979FB_1D94_4984_9931_035B4AD60134;EierSkredmagasinFanggrøft;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C96979FB_1D94_4984_9931_035B4AD60134;2.17 EAID_DD07C037_EADE_4efc_B975_EB34ADFE0E10;SkredmagasinFanggrøft;Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredmagasin/Fanggrøft;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD07C037_EADE_4efc_B975_EB34ADFE0E10;2.17 EAPK_5ABBEE42_08EA_4d2b_B706_380F09523F3D;Skredoverbygg;Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5ABBEE42_08EA_4d2b_B706_380F09523F3D;2.17 EAID_13009DD1_D173_4885_9C21_D74612684F2C;Skredoverbygg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13009DD1_D173_4885_9C21_D74612684F2C;2.17 EAID_5B0E7FB0_025C_4b65_84A6_8D7914DB4163;Skredoverbygg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B0E7FB0_025C_4b65_84A6_8D7914DB4163;2.17 EAID_A77B145A_A25E_47b5_8236_44455CD4B0E6;Skredoverbygg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A77B145A_A25E_47b5_8236_44455CD4B0E6;2.17 EAID_1BFBFDDA_88E3_43f5_95AF_3F312E445024;EierSkredoverbygg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BFBFDDA_88E3_43f5_95AF_3F312E445024;2.17 EAID_81410D54_71D2_45a5_AFDF_55A5DD52B1BC;Skredoverbygg;Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81410D54_71D2_45a5_AFDF_55A5DD52B1BC;2.17 EAID_8C0048C7_2D63_45ef_9B4D_2ACB0A55D0DE;VedlikeholdsansvarligSkredoverbygg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C0048C7_2D63_45ef_9B4D_2ACB0A55D0DE;2.17 EAID_B0F4CCC4_A956_4439_A36A_2B5B77D7779B;TypeSkredoverbygg;Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredoverbygg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0F4CCC4_A956_4439_A36A_2B5B77D7779B;2.17 EAPK_C7BACE0A_1C4D_4165_8EDE_20615009C6D3;Skredpunkt;Strekning som er utsatt for skred og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres fysisk uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C7BACE0A_1C4D_4165_8EDE_20615009C6D3;2.17 EAID_F0BA524C_52CD_41ef_AB56_4D1309916049;Skredpunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0BA524C_52CD_41ef_AB56_4D1309916049;2.17 EAID_2BBBDEC5_2CA5_47ee_BCC2_22900C6F80B3;Skredpunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BBBDEC5_2CA5_47ee_BCC2_22900C6F80B3;2.17 EAID_AEBA3154_0E1C_4afd_B278_02FB022FC0D7;Skredpunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEBA3154_0E1C_4afd_B278_02FB022FC0D7;2.17 EAID_1309D169_A350_4ccc_95C3_278CCFD7A9E3;UtførtAnslag;Angir om kostnadsoverslag er utarbeidet etter Anslagsmetoden.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1309D169_A350_4ccc_95C3_278CCFD7A9E3;2.17 EAID_13AD27D4_03E8_4654_9246_919F71D8F168;Skredpunkt;Strekning som er utsatt for skred og hvor det er aktuelt å gjennomføre sikringstiltak. Det skal normalt opprettes et skredpunkt per skredløp, men der skredløpene vanskelig kan sikres fysisk uten å berøre neste skredløp kan man vurdere å slå sammen flere skredløp i samme skredpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13AD27D4_03E8_4654_9246_919F71D8F168;2.17 EAID_1FC5C361_CAD5_49ae_8ADD_CC090AB04EEE;AntallLøsneområder;Angir hvor mange ulike løsneområder som leder ned til det aktuelle skredpunktet. Brukes i naturfareplan.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1FC5C361_CAD5_49ae_8ADD_CC090AB04EEE;2.17 EAID_23275D19_F943_4972_A54A_1A7D0222663D;Naboskred;Angir i hvilken grad det er fare for naboskred på strekningen, dvs om ventende biler på grunn av skred kan treffes av nytt skred. Brukes i beregning av F6 Naboskredfaktor.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23275D19_F943_4972_A54A_1A7D0222663D;2.17 EAID_319730EA_6096_45b1_967A_FE8EBF6FDD57;Omkjøring;Beregnet omkjøringstid (inkl fergetid) hvis vegen er stengt ved skredpunktet. Brukes ved beregning av F3 Omkjøringsfaktor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_319730EA_6096_45b1_967A_FE8EBF6FDD57;2.17 EAID_E376F56D_DF58_4dc9_8C28_B6D96A04F7F0;Plannivå;Angir hvor langt man er kommet i planprosessen på aktuelt punkt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E376F56D_DF58_4dc9_8C28_B6D96A04F7F0;2.17 EAID_ECC4F428_5446_4842_91A0_6C2524BA9008;Skredfaktorkategori;Angir hvilken kategori skredpunktet tilhører. Beregnes fra skredfaktor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECC4F428_5446_4842_91A0_6C2524BA9008;2.17 EAPK_2001B501_ABCD_440f_A040_3B3EDF30B726;Skredsikring, bremsekjegler;Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2001B501_ABCD_440f_A040_3B3EDF30B726;2.17 EAID_75987C90_15F6_4de6_B23D_DFFC28117CCD;Skredsikring, bremsekjegler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75987C90_15F6_4de6_B23D_DFFC28117CCD;2.17 EAID_44A4B803_6040_494b_85D4_E994D0B46FBE;Skredsikring, bremsekjegler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44A4B803_6040_494b_85D4_E994D0B46FBE;2.17 EAID_5AF33847_A518_4832_B155_DCF98766F7CC;Skredsikring, bremsekjegler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AF33847_A518_4832_B155_DCF98766F7CC;2.17 EAID_3AB0A8F1_BA7E_4a38_8576_0DDB295684C8;VedlikeholdsansvarligSkredsikring_Bremsekjegler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AB0A8F1_BA7E_4a38_8576_0DDB295684C8;2.17 EAID_5852C1A6_2CFD_46bb_A48F_1A4FA195ACC3;EierSkredsikring_Bremsekjegler;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5852C1A6_2CFD_46bb_A48F_1A4FA195ACC3;2.17 EAID_600E16B1_CED2_4936_9F24_16ACC4831857;Kjegleform;Angir form på kjeglene vegobjektet består av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_600E16B1_CED2_4936_9F24_16ACC4831857;2.17 EAID_63D3304E_E475_476f_8FEF_EF38B5619348;Skredsikring_Bremsekjegler;Kjegler som settes opp i rader for å bremse snøskred og for å redusere utløpsdistansen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63D3304E_E475_476f_8FEF_EF38B5619348;2.17 EAID_A1A3F8B4_4204_40c6_8D58_917DCBF3D0DF;AdkomstSkredsikring_Bremsekjegler;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1A3F8B4_4204_40c6_8D58_917DCBF3D0DF;2.17 EAID_EAA76A50_4E1D_41a2_B1CE_1D5750A50B40;MaterialtypeStøtside;Angir synlig materialtype på støtside av kjeglene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, bremsekjegler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EAA76A50_4E1D_41a2_B1CE_1D5750A50B40;2.17 EAPK_5B8C713D_C605_45e1_BC64_B1DFA1C822F5;Skredsikring, forbygning;Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5B8C713D_C605_45e1_BC64_B1DFA1C822F5;2.17 EAID_11DEC8D7_6E5A_4675_B5A5_BB377000A3DF;Skredsikring, forbygning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11DEC8D7_6E5A_4675_B5A5_BB377000A3DF;2.17 EAID_08C7B2D9_AADC_4a21_B1A7_E44483BC2AC5;Skredsikring, forbygning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08C7B2D9_AADC_4a21_B1A7_E44483BC2AC5;2.17 EAID_59CD5173_4CFB_49a5_87C4_79D33B2ACF56;Skredsikring, forbygning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59CD5173_4CFB_49a5_87C4_79D33B2ACF56;2.17 EAID_05766DD1_3F7A_4752_82C1_3E064BC34E02;TypeSkredsikring_Forbygning;Angir type forbygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05766DD1_3F7A_4752_82C1_3E064BC34E02;2.17 EAID_38FEA4EF_5303_43ee_9416_96214223F445;AdkomstSkredsikring_Forbygning;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38FEA4EF_5303_43ee_9416_96214223F445;2.17 EAID_59E4B2D2_9E38_4199_B56B_183B19BBCD58;Skredsikring_Forbygning;Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59E4B2D2_9E38_4199_B56B_183B19BBCD58;2.17 EAID_9874C11D_9BC8_4d10_9040_AA21312B5F6A;VedlikeholdsansvarligSkredsikring_Forbygning;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9874C11D_9BC8_4d10_9040_AA21312B5F6A;2.17 EAID_BE3F4D20_C8EC_47ab_B935_D1641C4C2962;EierSkredsikring_Forbygning;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredsikring, forbygning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE3F4D20_C8EC_47ab_B935_D1641C4C2962;2.17 EAPK_8D790413_46F5_42ed_A47C_749D4766F214;Skredteknisk objekt;Enkeltkomponent i et skredvarslingsanlegg eller i et skredutløsningstiltak. Omfatter ikke skilting og signalanlegg på vegen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredteknisk objekt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8D790413_46F5_42ed_A47C_749D4766F214;2.17 EAID_0494E8A2_F17F_40c2_8BF4_0EE82E7294D0;TypeSkredtekniskObjekt;Beskriver hvilken type utstyr det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredteknisk objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0494E8A2_F17F_40c2_8BF4_0EE82E7294D0;2.17 EAID_31FC1325_089F_493c_A40D_6B0636CF7C14;AdkomstSkredtekniskObjekt;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredteknisk objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31FC1325_089F_493c_A40D_6B0636CF7C14;2.17 EAID_3D62AFB4_4D9D_4984_9260_6E572676BA44;FundamenteringSkredtekniskObjekt;Beskriver hvordan utstyret er fundamentert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredteknisk objekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D62AFB4_4D9D_4984_9260_6E572676BA44;2.17 EAID_96A58647_8E7A_4902_9DEA_86410DB2DC21;SkredtekniskObjekt;Enkeltkomponent i et skredvarslingsanlegg eller i et skredutløsningstiltak. Omfatter ikke skilting og signalanlegg på vegen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredteknisk objekt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96A58647_8E7A_4902_9DEA_86410DB2DC21;2.17 EAPK_D02879C1_9211_48ef_BA9F_AE40AEF5092F;Skredutløsningstiltak;Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D02879C1_9211_48ef_BA9F_AE40AEF5092F;2.17 EAID_6A2F8254_76DD_4075_A318_DB402FDA51EC;Skredutløsningstiltak Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A2F8254_76DD_4075_A318_DB402FDA51EC;2.17 EAID_03D5D3C0_BF67_4889_A63E_79B2028473A9;Skredutløsningstiltak Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03D5D3C0_BF67_4889_A63E_79B2028473A9;2.17 EAID_8CF37CBD_A689_41b0_933D_7FA3F6D5CA44;Skredutløsningstiltak Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CF37CBD_A689_41b0_933D_7FA3F6D5CA44;2.17 EAID_5AC38BF6_72FB_48dc_A9A3_8A6AC7F6374A;VedlikeholdsansvarligSkredutløsningstiltak;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AC38BF6_72FB_48dc_A9A3_8A6AC7F6374A;2.17 EAID_5F168091_FDB8_4de5_A56E_E81BC86E8C09;Skredutløsningstiltak;Installasjoner for kunstig utløsning som står i løsneområdene for skred;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F168091_FDB8_4de5_A56E_E81BC86E8C09;2.17 EAID_617D6440_F8EC_4153_9BA2_2849A7830B8F;EierSkredutløsningstiltak;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_617D6440_F8EC_4153_9BA2_2849A7830B8F;2.17 EAID_979BA0C1_9F97_4186_872C_0E1C5A8929E8;AdkomstSkredutløsningstiltak;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_979BA0C1_9F97_4186_872C_0E1C5A8929E8;2.17 EAID_FA089A34_3894_4b25_BF3C_A32A3FEF3B9A;TypeSkredutløsningstiltak;Angir type skredutløsning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutløsningstiltak;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA089A34_3894_4b25_BF3C_A32A3FEF3B9A;2.17 EAPK_9A3F93DC_9AAD_4099_8045_517A8F014CA6;Skredutsatt veg;Vegstrekning som periodevis er stengt av skred eller skredfare og som er avgrenset av bommer eller annet sperremateriell.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9A3F93DC_9AAD_4099_8045_517A8F014CA6;2.17 EAID_4775994F_0508_4f09_B583_BCD3BEEEFDDF;Skredutsatt veg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4775994F_0508_4f09_B583_BCD3BEEEFDDF;2.17 EAID_0932AA93_2477_40c2_893F_1D42C8C2085C;Skredutsatt veg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0932AA93_2477_40c2_893F_1D42C8C2085C;2.17 EAID_36008DDE_6F7D_4039_A65A_EBC0C5EEF27F;Skredutsatt veg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36008DDE_6F7D_4039_A65A_EBC0C5EEF27F;2.17 EAID_59E584EB_4F2E_4965_B1C5_71659AE50664;SkredutsattVeg;Vegstrekning som periodevis er stengt av skred eller skredfare og som er avgrenset av bommer eller annet sperremateriell.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59E584EB_4F2E_4965_B1C5_71659AE50664;2.17 EAID_8A0751FA_5D88_4852_A7E5_C74AEA370B98;Gjentakelsesintervall;Angir hvor ofte det statistisk sett oppstår skred eller skredfare slik at veg må stenges.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A0751FA_5D88_4852_A7E5_C74AEA370B98;2.17 EAID_CAA08911_59C5_459a_8BE0_E28240D14A20;Skredtype;Angir vanligste skredtype som gir skred på veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skredutsatt veg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAA08911_59C5_459a_8BE0_E28240D14A20;2.17 EAPK_654B4245_3E80_4170_BCC5_73A6D31691D7;Skråning;Skråflate som er dannet ut fra geologiske prosesser. Benyttes ikke i forbindelse med fylling og skjæring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_654B4245_3E80_4170_BCC5_73A6D31691D7;2.17 EAID_0E5A5113_3355_408f_AD03_8D5997D3E9BB;Skråning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E5A5113_3355_408f_AD03_8D5997D3E9BB;2.17 EAID_7829DF2E_0CCD_4abc_B7C6_3E4D052767C1;Skråning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7829DF2E_0CCD_4abc_B7C6_3E4D052767C1;2.17 EAID_C5883F52_6CF7_4cc3_8916_1B09AD5E6D18;Skråning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5883F52_6CF7_4cc3_8916_1B09AD5E6D18;2.17 EAID_29C63F5E_4DB1_4187_9DA2_0129E3F55FDB;Skråning;Skråflate som er dannet ut fra geologiske prosesser. Benyttes ikke i forbindelse med fylling og skjæring.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29C63F5E_4DB1_4187_9DA2_0129E3F55FDB;2.17 EAID_97AB39B6_41C3_4dbe_8ADA_C8279D07DEA7;TypeSkråning;Angir hvilken type skråning det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Skråning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97AB39B6_41C3_4dbe_8ADA_C8279D07DEA7;2.17 EAPK_CB3D5840_8369_410c_827E_CB24B566FB8F;Snuplass;Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3);NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CB3D5840_8369_410c_827E_CB24B566FB8F;2.17 EAID_88743190_6E74_42a1_B967_356FE61CADD5;Snuplass Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88743190_6E74_42a1_B967_356FE61CADD5;2.17 EAID_49021FA2_9FFB_4f3b_B2B2_B9AFEC7F7071;Snuplass Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49021FA2_9FFB_4f3b_B2B2_B9AFEC7F7071;2.17 EAID_7ABA864B_2095_494b_B73F_49C4C0CBA2D9;Snuplass Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ABA864B_2095_494b_B73F_49C4C0CBA2D9;2.17 EAID_1BC200F5_9D22_40ba_98BA_F76BBFAE9822;Kjøretøytype_DimensjonerendeSnuplass;Dimensjonerende kjøretøytype for snuplassen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BC200F5_9D22_40ba_98BA_F76BBFAE9822;2.17 EAID_37CA9509_EBD7_46a7_B452_CC203B31E713;Belyst;Angir om snuplass er belyst;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37CA9509_EBD7_46a7_B452_CC203B31E713;2.17 EAID_7585C6FA_68FF_46d8_B694_51F9E5F8852E;Dekketype;Angir hvilken type dekke det er på snuplassen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7585C6FA_68FF_46d8_B694_51F9E5F8852E;2.17 EAID_84473B1B_DD79_4211_9E59_47B5B8016CDD;UtformingSnuplass;Angir hvordan snuplass er utformet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84473B1B_DD79_4211_9E59_47B5B8016CDD;2.17 EAID_B666E4CA_690A_428c_9C3E_8D36767AE022;EierSnuplass;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B666E4CA_690A_428c_9C3E_8D36767AE022;2.17 EAID_CBD6132A_47B9_48b9_AADD_B0D4CA62CAB6;Snuplass;Plass som er beregnet for snuing av kjøretøy (3);NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBD6132A_47B9_48b9_AADD_B0D4CA62CAB6;2.17 EAID_CC3C23B4_7254_4aec_B9A0_C272EC189EAA;PlasseringSnuplass;Angir hvor snuplass er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC3C23B4_7254_4aec_B9A0_C272EC189EAA;2.17 EAID_D35288C6_0663_4844_8979_10EA95107BD8;Spesialformål;Angir spesiell bruk av snuplass.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D35288C6_0663_4844_8979_10EA95107BD8;2.17 EAID_E972D900_69C1_4efa_A867_7A125651BFAA;VedlikeholdsansvarligSnuplass;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snuplass;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E972D900_69C1_4efa_A867_7A125651BFAA;2.17 EAPK_7375CF99_4A00_4b39_83C9_C70DB0CA2461;Snø-/isrydding;Sted/område hvor det er behov for å snø-/isrydding utover det som tas med brøytekjøretøy;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7375CF99_4A00_4b39_83C9_C70DB0CA2461;2.17 EAID_CA14F1B3_21D7_4e52_95CA_34968E9384B1;Snø-/isrydding Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA14F1B3_21D7_4e52_95CA_34968E9384B1;2.17 EAID_5FC5CD74_1307_45fe_B7B9_F93C57D790DC;Snø-/isrydding Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FC5CD74_1307_45fe_B7B9_F93C57D790DC;2.17 EAID_DF73EAC1_A45A_473f_A3EB_49B5CBC6BD71;Snø-/isrydding Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF73EAC1_A45A_473f_A3EB_49B5CBC6BD71;2.17 EAID_3450F143_69EB_4def_A097_51E251E270C4;Bortkjøring;Angir om det er nødvendig å laste snø/is over på annet kjøretøy (lastebil/traktor) og kjøre det bort fra stedet eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3450F143_69EB_4def_A097_51E251E270C4;2.17 EAID_618185A2_CC3B_4543_88A7_D29F8CF16691;SnøIsrydding;Sted/område hvor det er behov for å snø-/isrydding utover det som tas med brøytekjøretøy;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_618185A2_CC3B_4543_88A7_D29F8CF16691;2.17 EAID_EE850491_3038_431a_B4FC_5EA9C3E111EF;TypeSnøIsrydding;Angir hvilken type snørydding det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snø-/isrydding;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE850491_3038_431a_B4FC_5EA9C3E111EF;2.17 EAPK_CFB49EFD_AE99_4dc8_85E2_0F80A099B8CC;Snøskjerm;Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CFB49EFD_AE99_4dc8_85E2_0F80A099B8CC;2.17 EAID_18F94580_D6CD_48d1_8D68_44F01DBFF612;Snøskjerm Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_18F94580_D6CD_48d1_8D68_44F01DBFF612;2.17 EAID_BC4D21BD_6CF9_4f15_B741_BE9013898667;Snøskjerm Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC4D21BD_6CF9_4f15_B741_BE9013898667;2.17 EAID_5291DE78_61D5_4886_8FDC_6B6A722CECD3;Snøskjerm Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5291DE78_61D5_4886_8FDC_6B6A722CECD3;2.17 EAID_0D175344_7A18_4c2f_BD85_7279A00D1168;Snøskjerm;Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D175344_7A18_4c2f_BD85_7279A00D1168;2.17 EAID_329C2C45_4098_40fb_B3F7_6E1C692F3E2D;Byggemateriale;Angir hvilket materiale objektet er bygget av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_329C2C45_4098_40fb_B3F7_6E1C692F3E2D;2.17 EAID_3521AEF8_77C4_4278_8DA3_C83283EA8F2B;EierSnøskjerm;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3521AEF8_77C4_4278_8DA3_C83283EA8F2B;2.17 EAID_58606AF5_33BA_4120_A68A_FAB083DDE27F;BruksområdeSnøskjerm;Angir bruksområde for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58606AF5_33BA_4120_A68A_FAB083DDE27F;2.17 EAID_69AE7107_6EF7_452f_860E_089E13CAD2EF;AdkomstSnøskjerm;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69AE7107_6EF7_452f_860E_089E13CAD2EF;2.17 EAID_96679E25_EC3D_4d81_9D52_2E7633495AD5;VedlikeholdsansvarligSnøskjerm;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Snøskjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96679E25_EC3D_4d81_9D52_2E7633495AD5;2.17 EAPK_308AD963_CF6A_4a46_8B61_4AEF4B53D05E;SOSI-bestilling;;NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_308AD963_CF6A_4a46_8B61_4AEF4B53D05E;2.17 EAID_B44F8BA2_6368_4d42_80A8_6EEEBBCA62FE;SOSI-bestilling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B44F8BA2_6368_4d42_80A8_6EEEBBCA62FE;2.17 EAID_CB8067BB_063D_43f1_A85D_91785A0C7694;SOSI-bestilling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CB8067BB_063D_43f1_A85D_91785A0C7694;2.17 EAID_CE8DAF4F_5A52_4e4b_AC29_EBD1D20601E7;SOSI-bestilling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE8DAF4F_5A52_4e4b_AC29_EBD1D20601E7;2.17 EAID_12020C21_AA64_4ca8_A6D2_949F73CB8C35;SOSI_Bestilling;;NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12020C21_AA64_4ca8_A6D2_949F73CB8C35;2.17 EAID_67F4288A_39C4_4731_B083_E80C2706B17D;SOSI_Versjon;Angir SOSI-versjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67F4288A_39C4_4731_B083_E80C2706B17D;2.17 EAID_B84A0E21_879C_4dd8_B22F_BF03BFCF5E1F;Enhet;Angir enhet;NVDB\NVDB Datakatalogen\SOSI-bestilling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B84A0E21_879C_4dd8_B22F_BF03BFCF5E1F;2.17 EAPK_D3DA6F26_E775_40bb_996C_79166D94A223;Spormåling (avleda pr 20 m);Resulterende spormåling for en 20-metersstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D3DA6F26_E775_40bb_996C_79166D94A223;2.17 EAID_65C51E63_72AA_4d5a_961F_2EFF639B4647;Spormåling (avleda pr 20 m) Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65C51E63_72AA_4d5a_961F_2EFF639B4647;2.17 EAID_C26D8D67_C481_4bd7_B51F_CFAC5FC80EEE;Spormåling (avleda pr 20 m) Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C26D8D67_C481_4bd7_B51F_CFAC5FC80EEE;2.17 EAID_04275EFE_AC71_48da_9930_6C3724664AC8;Spormåling (avleda pr 20 m) Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04275EFE_AC71_48da_9930_6C3724664AC8;2.17 EAID_6B3535AA_573F_4664_B0C8_4F0D3D8C5439;Spormåling_AvledaPr20M;Resulterende spormåling for en 20-metersstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B3535AA_573F_4664_B0C8_4F0D3D8C5439;2.17 EAID_B21FB435_D515_446e_BCD4_167115FC665B;MåleformålSpormåling_AvledaPr20M;Angir formal med spormåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B21FB435_D515_446e_BCD4_167115FC665B;2.17 EAID_C1DCEBDA_D9DC_4f37_80C2_7A89087B18E2;Spor_BjelkeSpormåling_AvledaPr20M;Angir hvilket spor dataene gjelder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1DCEBDA_D9DC_4f37_80C2_7A89087B18E2;2.17 EAID_EEC1C95C_844F_4bc3_8477_CDCCB6360D8A;BeregningsmetodeForSpordybde;Angir hvilken beregningsmetode som er benytta;NVDB\NVDB Datakatalogen\Spormåling (avleda pr 20 m);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EEC1C95C_844F_4bc3_8477_CDCCB6360D8A;2.17 EAPK_D43D7832_34D2_40b1_83B2_5BC803B652C4;Stagforankring;Stag e.l. som benyttes for å forankre støttevegger, etc. Stagene ligger skrått eller tilnærmet horisontalt ut fra konstruksjonen. En registrert forekomst vil normalt dekke et område med flere enkeltstag.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D43D7832_34D2_40b1_83B2_5BC803B652C4;2.17 EAID_21B44CEB_C714_43ff_8AA2_BD72C0295D75;VedlikeholdsansvarligStagforankring;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21B44CEB_C714_43ff_8AA2_BD72C0295D75;2.17 EAID_40F5CD03_41D9_45ae_A15C_B0C69C46826F;EierStagforankring;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40F5CD03_41D9_45ae_A15C_B0C69C46826F;2.17 EAID_83FBC6FF_21DB_4a41_83F2_F457EBE4EFEB;TypeStag;Angir type stag for stagforankring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83FBC6FF_21DB_4a41_83F2_F457EBE4EFEB;2.17 EAID_88F36668_E036_4670_B4F5_5D0697CCFE7B;Aktiv;Angir om forankring fortsatt har en funksjon eller om den kun var aktiv i aneleggsfase;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88F36668_E036_4670_B4F5_5D0697CCFE7B;2.17 EAID_B904D0D6_22BB_420f_8BBC_DBD78A9A403C;Stagforankring;Stag e.l. som benyttes for å forankre støttevegger, etc. Stagene ligger skrått eller tilnærmet horisontalt ut fra konstruksjonen. En registrert forekomst vil normalt dekke et område med flere enkeltstag.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B904D0D6_22BB_420f_8BBC_DBD78A9A403C;2.17 EAID_F893FF8E_D591_4c9e_B656_AED5E68353B3;BruksområdeStagforankring;Angir hva stagforankring forankrer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stagforankring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F893FF8E_D591_4c9e_B656_AED5E68353B3;2.17 EAPK_BBE37DA7_AB5F_4ebe_8DFF_1CDE718D4D3F;Standardklasse;Angir hvilken standardklasse vegen tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BBE37DA7_AB5F_4ebe_8DFF_1CDE718D4D3F;2.17 EAID_C4F5F53C_49F8_42cf_9B83_E63C6CA084F2;Standardklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4F5F53C_49F8_42cf_9B83_E63C6CA084F2;2.17 EAID_C03F4061_4EF8_4410_A58A_C54F4AA77B7B;Standardklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C03F4061_4EF8_4410_A58A_C54F4AA77B7B;2.17 EAID_B3CCE6BB_5ED4_43db_97F1_165CF0AE37A0;Standardklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3CCE6BB_5ED4_43db_97F1_165CF0AE37A0;2.17 EAID_2F1FBBE2_2FC6_4031_A75A_A2F9A2CF1B7D;Standardklasse;Angir hvilken standardklasse vegen tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F1FBBE2_2FC6_4031_A75A_A2F9A2CF1B7D;2.17 EAID_3E5F1AE9_AF4E_45c8_8651_85DE62E070D1;Bebyggelsestype;Angir hvilken type bebyggelse som er mest karakteristisk.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E5F1AE9_AF4E_45c8_8651_85DE62E070D1;2.17 EAID_CA24B7D4_1B6B_4652_8A3C_7C71B6A13AC2;StandardklasseStandardklasse;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Standardklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA24B7D4_1B6B_4652_8A3C_7C71B6A13AC2;2.17 EAPK_121543F2_2340_48ed_9EBC_5532EBD578B5;Statistikk, generell;Aggregert informasjon ifbm en vegobjekttype.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_121543F2_2340_48ed_9EBC_5532EBD578B5;2.17 EAID_CE06F7B6_D288_4a0e_8317_2E2693EFA6B6;Statistikk, generell Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE06F7B6_D288_4a0e_8317_2E2693EFA6B6;2.17 EAID_A1FD95B1_2A2C_4a95_9559_928FC2EF87B0;Statistikk, generell Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1FD95B1_2A2C_4a95_9559_928FC2EF87B0;2.17 EAID_14C562A9_96A8_4163_954B_24F40639C81B;Statistikk, generell Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14C562A9_96A8_4163_954B_24F40639C81B;2.17 EAID_09373B3B_B7CF_4a1c_B43B_52C9E74CCC08;Statistikk_Generell;Aggregert informasjon ifbm en vegobjekttype.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09373B3B_B7CF_4a1c_B43B_52C9E74CCC08;2.17 EAID_27197534_0597_432f_8696_41F97809CA3A;GeografiskOppløsning;Angir hva statistikken omfatter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, generell;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27197534_0597_432f_8696_41F97809CA3A;2.17 EAPK_EBAEE95A_D3CB_4b75_B1D5_858FAAD31E04;Statistikk, jevnhetsmåling;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2612;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_EBAEE95A_D3CB_4b75_B1D5_858FAAD31E04;2.17 EAID_D4B4F7C9_C51D_4865_A4AA_88EBD3D065EA;Statistikk, jevnhetsmåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4B4F7C9_C51D_4865_A4AA_88EBD3D065EA;2.17 EAID_9952B31D_697C_4c53_A877_212988FB1C41;Statistikk, jevnhetsmåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9952B31D_697C_4c53_A877_212988FB1C41;2.17 EAID_957D2B92_A31A_408c_9AAE_6F502B3D6D0C;Statistikk, jevnhetsmåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_957D2B92_A31A_408c_9AAE_6F502B3D6D0C;2.17 EAID_3E74DFB5_D580_4586_9FF9_A657B9D52538;GeografiskOppløsningStatistikk_Jevnhetsmåling;Angir hva statistikken omfatter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E74DFB5_D580_4586_9FF9_A657B9D52538;2.17 EAID_63F129C7_DC27_4ccc_B444_4F3BB69AA056;Statistikk_Jevnhetsmåling;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2612;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63F129C7_DC27_4ccc_B444_4F3BB69AA056;2.17 EAID_808193CF_3E73_4d34_AADD_27E9C10D226E;JevnhetsformålStatistikk_Jevnhetsmåling;Angir formal med spormåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_808193CF_3E73_4d34_AADD_27E9C10D226E;2.17 EAID_93CE7741_0310_4988_934D_F83EC072F596;Spor_LaserStatistikk_Jevnhetsmåling;Angir hvilket spor dataene gjelder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, jevnhetsmåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93CE7741_0310_4988_934D_F83EC072F596;2.17 EAPK_97153D12_478D_4782_914F_0ECB8AA1DEDA;Statistikk, spormåling;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2610;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_97153D12_478D_4782_914F_0ECB8AA1DEDA;2.17 EAID_DC0FD319_6974_46fc_8FC3_B99C44177513;Statistikk, spormåling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC0FD319_6974_46fc_8FC3_B99C44177513;2.17 EAID_A374EB06_D553_4dc0_BFA0_900A98B1C04C;Statistikk, spormåling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A374EB06_D553_4dc0_BFA0_900A98B1C04C;2.17 EAID_5166D567_DC97_4465_AAAB_C11EE13304AD;Statistikk, spormåling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5166D567_DC97_4465_AAAB_C11EE13304AD;2.17 EAID_15AF6CA8_AA8E_491c_AD96_67095091E201;GeografiskOppløsningStatistikk_Spormåling;Angir hva statistikken omfatter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15AF6CA8_AA8E_491c_AD96_67095091E201;2.17 EAID_B01A6822_945F_46f3_BA25_8A50DED12CCB;MåleformålStatistikk_Spormåling;Angir formal med spormåling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B01A6822_945F_46f3_BA25_8A50DED12CCB;2.17 EAID_C06B2DB3_2E6E_4abc_97CD_62AE78AC78EA;Statistikk_Spormåling;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2610;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C06B2DB3_2E6E_4abc_97CD_62AE78AC78EA;2.17 EAID_F33D482A_EC01_4429_BC9B_99AE80031DBD;Spor_BjelkeStatistikk_Spormåling;Angir hvilket spor dataene gjelder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, spormåling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F33D482A_EC01_4429_BC9B_99AE80031DBD;2.17 EAPK_D66B599A_C9AF_401b_A8D9_20547F3EB0E0;Statistikk, trafikkmengde;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2603;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, trafikkmengde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D66B599A_C9AF_401b_A8D9_20547F3EB0E0;2.17 EAID_196FDFFB_1851_49d2_B6EA_41950CD7F592;Statistikk, trafikkmengde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, trafikkmengde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_196FDFFB_1851_49d2_B6EA_41950CD7F592;2.17 EAID_010AF2C7_A2F3_449b_8D80_55833B4B327B;Statistikk, trafikkmengde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, trafikkmengde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_010AF2C7_A2F3_449b_8D80_55833B4B327B;2.17 EAID_E7AED106_FD10_4683_8A64_DAC8619E34A2;Statistikk, trafikkmengde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, trafikkmengde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7AED106_FD10_4683_8A64_DAC8619E34A2;2.17 EAID_542B2972_73B0_437d_AB85_9C2E1E0B66A6;Statistikk_Trafikkmengde;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2603;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, trafikkmengde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_542B2972_73B0_437d_AB85_9C2E1E0B66A6;2.17 EAID_ED10D9AA_6310_4178_A3F6_0BBAD1043EEF;GeografiskOppløsningStatistikk_Trafikkmengde;Angir hva statistikken omfatter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, trafikkmengde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED10D9AA_6310_4178_A3F6_0BBAD1043EEF;2.17 EAPK_A94A970B_27A4_4d00_8284_065F0B798E9F;Statistikk, vegbredde;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2625;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, vegbredde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A94A970B_27A4_4d00_8284_065F0B798E9F;2.17 EAID_2D166CBE_92B0_46cf_A811_9B6F63434C4E;Statistikk, vegbredde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, vegbredde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D166CBE_92B0_46cf_A811_9B6F63434C4E;2.17 EAID_1DFA92D1_6C77_4168_AE5A_AA48DC93CD44;Statistikk, vegbredde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, vegbredde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1DFA92D1_6C77_4168_AE5A_AA48DC93CD44;2.17 EAID_65C827A3_04A1_48af_A447_526593FC5BF5;Statistikk, vegbredde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, vegbredde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_65C827A3_04A1_48af_A447_526593FC5BF5;2.17 EAID_1BAEEB66_AB54_4fcb_99F1_736B920BA2F2;Statistikk_Vegbredde;Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2625;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, vegbredde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1BAEEB66_AB54_4fcb_99F1_736B920BA2F2;2.17 EAID_449879CA_E11A_4487_9F15_274BAFABB46C;GeografiskOppløsningStatistikk_Vegbredde;Angir hva statistikken omfatter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Statistikk, vegbredde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_449879CA_E11A_4487_9F15_274BAFABB46C;2.17 EAPK_0084A652_C2F8_48ec_9D1E_0C5D6E0A03B0;Stativ for turistinfo;Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0084A652_C2F8_48ec_9D1E_0C5D6E0A03B0;2.17 EAID_01896568_CB03_4753_AB04_32A80F645E0E;Stativ for turistinfo Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01896568_CB03_4753_AB04_32A80F645E0E;2.17 EAID_B681A8BD_4777_4e1c_863B_06AAD6F7427C;Stativ for turistinfo Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B681A8BD_4777_4e1c_863B_06AAD6F7427C;2.17 EAID_D85F5097_B67A_4c45_99C1_0FD4B753F966;Stativ for turistinfo Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D85F5097_B67A_4c45_99C1_0FD4B753F966;2.17 EAID_0C2AB492_4E2B_4d11_8C20_9C53E0DDEE22;FundamenteringStativForTuristinfo;Angir hvordan stativet er fundamentert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C2AB492_4E2B_4d11_8C20_9C53E0DDEE22;2.17 EAID_1323C735_3D65_49b2_A9D1_DF1701AF724B;PlexiglassUtenpåInfoplater;Angir om det er plexiglass utenpå infoplatene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1323C735_3D65_49b2_A9D1_DF1701AF724B;2.17 EAID_1F738102_FD91_4e53_AAFF_D154915376F9;OverflatebehandlingStativForTuristinfo;Angir hvilken type overflatebehandling det er på stativet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F738102_FD91_4e53_AAFF_D154915376F9;2.17 EAID_24292E33_AECB_4f45_A4D4_264D5D42E40C;VedlikeholdsansvarligStativForTuristinfo;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24292E33_AECB_4f45_A4D4_264D5D42E40C;2.17 EAID_28865B46_6B47_4408_ADCD_AC57271375A6;EierStativForTuristinfo;Angir hvem som er eier av stativet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_28865B46_6B47_4408_ADCD_AC57271375A6;2.17 EAID_C4D316A0_858C_40b9_B948_453DE9989C93;Tak;Angir om det er tak over stativet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4D316A0_858C_40b9_B948_453DE9989C93;2.17 EAID_DF185057_59A8_403c_8E7F_E4DDC42C0318;StativForTuristinfo;Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF185057_59A8_403c_8E7F_E4DDC42C0318;2.17 EAID_F2A5E2C9_15B1_447d_84E3_1E80AE59358E;FestetPå;Angir om stativet er festet på vegg etc;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2A5E2C9_15B1_447d_84E3_1E80AE59358E;2.17 EAID_F78F7F57_24C0_4d3f_8DDF_216167B079A3;BelystStativForTuristinfo;Angir om tavle er belyst eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F78F7F57_24C0_4d3f_8DDF_216167B079A3;2.17 EAID_FE15F81A_CB52_4bdc_82FB_2DC78E386054;MaterialtypeStativForTuristinfo;Angir primær materialtype stativet er oppført i;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stativ for turistinfo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE15F81A_CB52_4bdc_82FB_2DC78E386054;2.17 EAPK_0B89BFEB_1FA0_4f35_BBF4_689B0E3F48AA;Stedsinformasjon;Gir informasjon om sted langs vegnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0B89BFEB_1FA0_4f35_BBF4_689B0E3F48AA;2.17 EAID_5E238039_C422_4e41_95D0_55F292FD1853;Stedsinformasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E238039_C422_4e41_95D0_55F292FD1853;2.17 EAID_23385C05_E38A_4c2c_AAF2_21526776A25B;Stedsinformasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23385C05_E38A_4c2c_AAF2_21526776A25B;2.17 EAID_CEE41915_EE41_4c35_ADCC_1E079DEA5985;Stedsinformasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEE41915_EE41_4c35_ADCC_1E079DEA5985;2.17 EAID_51616775_7074_478e_A641_D49F70CA3D7B;Stedsinformasjon;Gir informasjon om sted langs vegnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51616775_7074_478e_A641_D49F70CA3D7B;2.17 EAID_BDD3BEFB_C0C2_41a9_B3BE_A907B0F499A4;Kommunesenter;Angir kommunesenter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsinformasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDD3BEFB_C0C2_41a9_B3BE_A907B0F499A4;2.17 EAPK_10B4BBD0_DB2E_4b48_A500_E5DFF7A05BE8;Stedsnavn;Angir stedsnavn.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_10B4BBD0_DB2E_4b48_A500_E5DFF7A05BE8;2.17 EAID_56EB741D_5599_4831_B4C1_0CDD1FBE63E2;Stedsnavn Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56EB741D_5599_4831_B4C1_0CDD1FBE63E2;2.17 EAID_8EB56E6E_BAE9_4c5d_829A_3E1C180B7A4A;Stedsnavn Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8EB56E6E_BAE9_4c5d_829A_3E1C180B7A4A;2.17 EAID_F93C1159_42F1_4178_9441_BB906D44D968;Stedsnavn Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F93C1159_42F1_4178_9441_BB906D44D968;2.17 EAID_5E4C674C_D65D_4f26_AB77_D80943A62399;Stedsnavn;Angir stedsnavn.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E4C674C_D65D_4f26_AB77_D80943A62399;2.17 EAID_785A2B09_3205_47f9_A266_7D5BB571AE01;NivåStedsnavn;Angir om det er et navn på overordna-, lokalt- eller detaljert nivå.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_785A2B09_3205_47f9_A266_7D5BB571AE01;2.17 EAID_E82B7F03_C6C8_45d4_A092_12054EC8AF64;Opprinnelse;Angir hvor stedsnavnet har sin opprinnelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stedsnavn;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E82B7F03_C6C8_45d4_A092_12054EC8AF64;2.17 EAPK_0BF10039_CFD8_49b6_8142_F90CD23F4920;Stengningslenke;Delstrekning av en veg mellom to eller flere kryss, hvor det finnes alternativ omkjøringsrute. Merknad: Det kan også angis stengningslenker for delstrekninger som ikke har omkjøringsruter. (Kilde HB R611);NVDB\NVDB Datakatalogen\Stengningslenke;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0BF10039_CFD8_49b6_8142_F90CD23F4920;2.17 EAID_452EEABF_443B_45fd_B574_6FD105B854FF;Stengningslenke Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stengningslenke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_452EEABF_443B_45fd_B574_6FD105B854FF;2.17 EAID_BED6B267_A16C_4209_B792_B08226A55F1E;Stengningslenke Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stengningslenke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BED6B267_A16C_4209_B792_B08226A55F1E;2.17 EAID_1EF40C85_0D82_4aa4_A278_455DCE8C7830;Stengningslenke Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stengningslenke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EF40C85_0D82_4aa4_A278_455DCE8C7830;2.17 EAID_EA2C9779_A86F_4afe_BC87_509D9E2C7FC7;Stengningslenke;Delstrekning av en veg mellom to eller flere kryss, hvor det finnes alternativ omkjøringsrute. Merknad: Det kan også angis stengningslenker for delstrekninger som ikke har omkjøringsruter. (Kilde HB R611);NVDB\NVDB Datakatalogen\Stengningslenke;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA2C9779_A86F_4afe_BC87_509D9E2C7FC7;2.17 EAPK_0CEC5A1E_FA03_48fc_9DE9_8186D3CD5267;Stikkrenne/Kulvert;Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0CEC5A1E_FA03_48fc_9DE9_8186D3CD5267;2.17 EAID_90EF3CF6_2940_490f_A70D_8B6E21CCC16F;Stikkrenne/Kulvert Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90EF3CF6_2940_490f_A70D_8B6E21CCC16F;2.17 EAID_4075568F_CC45_4cd3_87A0_B6888244D8B8;Stikkrenne/Kulvert Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4075568F_CC45_4cd3_87A0_B6888244D8B8;2.17 EAID_A9BDE578_779F_428f_82BB_7D44C08B2AF2;Stikkrenne/Kulvert Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9BDE578_779F_428f_82BB_7D44C08B2AF2;2.17 EAID_1B4F7FE8_2CEF_4ef7_A58A_7A415D2A9173;HarInnløpsristStikkrenneKulvert;Angir om det er innløpsrist i tilknytning til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B4F7FE8_2CEF_4ef7_A58A_7A415D2A9173;2.17 EAID_1B8240F8_E074_4482_9E16_165104276972;BelegningInnløp;Angir om det er spesiell belegning i området rundt innløpet av stikkrenna.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B8240F8_E074_4482_9E16_165104276972;2.17 EAID_1B8689AD_B7B4_4e8f_87ED_D67389704A99;VarmekablerStikkrenneKulvert;Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B8689AD_B7B4_4e8f_87ED_D67389704A99;2.17 EAID_298E3A66_7939_43ca_956D_68507BF27B8C;StikkrenneKulvert;Rør for vanngjennomløp på tvers av vegen (evnt. på tvers av tilgrensende avkjørsel) med maks lysåpning 2,5 meter. Stikkrenne/kulvert har åpent innløp og/eller utløp. Stikkrenne/kulvert kan ha inn- og utløpskonstruksjoner som kummer og støtteskjold. Merknad: Inntil videre registrere stikkrenner med bruksområde biologisk mangfold eller landbruk som vanlig stikkrenne. Dette blir endret på i senere versjon av Datakatalogen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_298E3A66_7939_43ca_956D_68507BF27B8C;2.17 EAID_35502191_B00F_425f_8FD7_7CECB234B484;SpesielleProblem;Angir eventuelle spesielle problem knyttet til stikkrennen. Dette er problem som stadig gjentar seg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_35502191_B00F_425f_8FD7_7CECB234B484;2.17 EAID_4063C63D_92B6_4d43_847D_349264D9BF9A;TypeUtløp;Angir hvilken type utløp det er i ei stikkrenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4063C63D_92B6_4d43_847D_349264D9BF9A;2.17 EAID_44439F88_039D_4247_86AE_7077551B4024;VedlikeholdsansvarligStikkrenneKulvert;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44439F88_039D_4247_86AE_7077551B4024;2.17 EAID_453F6066_B477_4be4_A619_FC628BF656BF;RetningStikkrenneKulvert;Angir hvilken retning i forhold til metrering vegobjektet har. Angir klokkeretning som vannet renner i, 12 angir at vannet renner parallelt med vegen i metreringsretningen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_453F6066_B477_4be4_A619_FC628BF656BF;2.17 EAID_61AAFCA0_FA0F_4551_B3DC_5CA0B49328EB;EierStikkrenneKulvert;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61AAFCA0_FA0F_4551_B3DC_5CA0B49328EB;2.17 EAID_74DA9FA7_6525_44dc_9124_977102D3B296;Vinkel;Angir om vinkel mellom stikkrenna og veg som stikkrenna krysser er rett eller skrå.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_74DA9FA7_6525_44dc_9124_977102D3B296;2.17 EAID_7B98A832_8DC8_4fb8_A4CA_79A023A99D33;Prefabrikkert;Angir om gjennomløp er plassprodusert eller prefabrikkert. Bare aktuelt for stikkrenne/kulvert av betong;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B98A832_8DC8_4fb8_A4CA_79A023A99D33;2.17 EAID_84C3516C_7616_4dc6_8A2A_CBC4A16B905D;BruksområdeStikkrenneKulvert;Angir hva stikkrenne kulvert primært brukes til.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84C3516C_7616_4dc6_8A2A_CBC4A16B905D;2.17 EAID_8DA73544_5292_4876_A0A7_FEDD9822142B;TilknyttetLukkaDren;Angir om stikkrenne er tilknytta lukka drenering. Vannet ledes inn i et lukket dreneringssystem.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8DA73544_5292_4876_A0A7_FEDD9822142B;2.17 EAID_9C85EEB0_3F3D_4524_A259_6DCFA52152B2;MaterialtypeStikkrenneKulvert;Angir materialtype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9C85EEB0_3F3D_4524_A259_6DCFA52152B2;2.17 EAID_AAD0CC8C_0FAE_44f4_AF1E_BCE36EE65A90;TypeInnløp;Angir hvilken type innløp det er i ei stikkrenne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAD0CC8C_0FAE_44f4_AF1E_BCE36EE65A90;2.17 EAID_B0240A9E_962C_4dae_838E_EDDC1F3158B8;FundamenteringStikkrenneKulvert;Angir hvordan stikkrenne/kulvert er fundamentert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B0240A9E_962C_4dae_838E_EDDC1F3158B8;2.17 EAID_BB817A10_55D2_451d_A367_A112FEACDFD1;BelegningUtløp;Angir om det er spesiell belegning i området rundt utløpet av stikkrenna.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB817A10_55D2_451d_A367_A112FEACDFD1;2.17 EAID_DDD3109F_CB0A_44bc_AFEA_B988BED69A9B;SpesielleHensynFiskevandring;"Angir om det skal tas spesielle hensyn i forhold til fiskevandring. For mer info se datterobejkt av type ""Fysisk inngrep i vannforekomst""";NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DDD3109F_CB0A_44bc_AFEA_B988BED69A9B;2.17 EAID_DFA2C1AF_72E2_4880_B485_E0FFA9CAA7DB;RehabiliteringStikkrenneKulvert;Angir hvilken type rehabilitering som er gjort;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DFA2C1AF_72E2_4880_B485_E0FFA9CAA7DB;2.17 EAID_EFA7C0EA_24A6_407f_B641_42917A746CCB;GjennomløpForElvBekk;Angir om elv/bekk renner gjennom stikkrenne/kulvert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EFA7C0EA_24A6_407f_B641_42917A746CCB;2.17 EAID_F936FB7C_F6F1_477a_A8AC_4208AC1ED168;Tverrsnittsform;Angir hvilken type tverrsnitt gjennomløpskonstruksjon har.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Stikkrenne/Kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F936FB7C_F6F1_477a_A8AC_4208AC1ED168;2.17 EAPK_000FD97C_CD9B_40b9_B61D_AC74538760D9;Strekning;Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_000FD97C_CD9B_40b9_B61D_AC74538760D9;2.17 EAID_FDA5C853_E693_4e07_9A00_18935E2558AB;Strekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDA5C853_E693_4e07_9A00_18935E2558AB;2.17 EAID_2E3466EA_1061_4dd0_A3FA_38BAD4035855;Strekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E3466EA_1061_4dd0_A3FA_38BAD4035855;2.17 EAID_F9ADEA25_0155_420d_B079_8D63A1A09D88;Strekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9ADEA25_0155_420d_B079_8D63A1A09D88;2.17 EAID_06E25AD4_AEC9_444c_BE8A_1E3F1D4482D7;Vegstrekning;Deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06E25AD4_AEC9_444c_BE8A_1E3F1D4482D7;2.17 EAID_2F6A2B24_D30B_45cb_81F2_100AC3643F89;Arm;Angir om delstrekningen skal betraktes som en arm til et hovedløp;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F6A2B24_D30B_45cb_81F2_100AC3643F89;2.17 EAID_7A9F422A_50BF_4419_8E61_CFC057838D63;TrafikantgruppeVegstrekning;Angir hvilken trafikantgruppe vegen som delstrekningen representerer skal benyttes av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A9F422A_50BF_4419_8E61_CFC057838D63;2.17 EAID_E8979203_D512_4788_9E7E_D3E57CE003CF;AdskilteLøpNummer;Angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8979203_D512_4788_9E7E_D3E57CE003CF;2.17 EAPK_076D87C3_C96E_4071_8BD3_D4CB3406B4A4;Streknings-ATK;Strekning mellom to ATK-punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) av gjennomsnittsfarten på passerende kjøretøy.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_076D87C3_C96E_4071_8BD3_D4CB3406B4A4;2.17 EAID_7E9B50DE_8177_437d_8BEE_343AC1DE8B84;Streknings-ATK Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E9B50DE_8177_437d_8BEE_343AC1DE8B84;2.17 EAID_F2075744_1CF2_4a5c_8318_0A07FA91458D;Streknings-ATK Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2075744_1CF2_4a5c_8318_0A07FA91458D;2.17 EAID_64D9C1B8_EEFA_49b4_BB86_28DB1845BF86;Streknings-ATK Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D9C1B8_EEFA_49b4_BB86_28DB1845BF86;2.17 EAID_6E97FF5E_9AA1_446c_8A6C_E2FF32FC76C8;Streknings_ATK;Strekning mellom to ATK-punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll (ATK) av gjennomsnittsfarten på passerende kjøretøy.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E97FF5E_9AA1_446c_8A6C_E2FF32FC76C8;2.17 EAID_FEBFC9DD_1F6F_44ce_950F_322222A1B6EC;Kontrollretning;Angir i hvilken kjøreretning det blir gjort trafikkontroll.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Streknings-ATK;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEBFC9DD_1F6F_44ce_950F_322222A1B6EC;2.17 EAPK_51D29D14_3283_4c41_8256_E10468F47420;Strørode;Strekning som inngår i gitt rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_51D29D14_3283_4c41_8256_E10468F47420;2.17 EAID_07D6CE75_A433_49a9_95D3_70F5E0A0DD92;Strørode Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07D6CE75_A433_49a9_95D3_70F5E0A0DD92;2.17 EAID_DB3D3B42_E180_466c_8D8D_063924B5FBE9;Strørode Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB3D3B42_E180_466c_8D8D_063924B5FBE9;2.17 EAID_CCC61260_3B4E_4e5d_AC88_262ECC0C9E4A;Strørode Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCC61260_3B4E_4e5d_AC88_262ECC0C9E4A;2.17 EAID_1D7CA42B_4075_45f4_87E0_2D921BB04636;PrioritetStrørode;Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D7CA42B_4075_45f4_87E0_2D921BB04636;2.17 EAID_CFFBBFC8_511F_4ae1_B11B_696E659A2451;Strørode;Strekning som inngår i gitt rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strørode;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CFFBBFC8_511F_4ae1_B11B_696E659A2451;2.17 EAPK_4F27EDDE_459C_4c51_9C5F_69C94D82722C;Strøsandkasse;Innretning laget for lagring av strøsand;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4F27EDDE_459C_4c51_9C5F_69C94D82722C;2.17 EAID_EC48C3D9_84B0_4750_85F3_C2BD9B17309A;Strøsandkasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC48C3D9_84B0_4750_85F3_C2BD9B17309A;2.17 EAID_91894DC1_61EC_44ef_925C_0B47D03DDFFF;Strøsandkasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91894DC1_61EC_44ef_925C_0B47D03DDFFF;2.17 EAID_75F84F7B_2CBF_4499_8D61_C0457AD3FD0B;Strøsandkasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75F84F7B_2CBF_4499_8D61_C0457AD3FD0B;2.17 EAID_3DCCF96D_49C7_4253_9B26_BAEEC5780FD0;VedlikeholdsansvarligStrøsandkasse;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3DCCF96D_49C7_4253_9B26_BAEEC5780FD0;2.17 EAID_C228FDF5_AD73_4963_BAAD_6DC7BBA3B17E;Strøsandkasse;Innretning laget for lagring av strøsand;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C228FDF5_AD73_4963_BAAD_6DC7BBA3B17E;2.17 EAID_FC3FDDF5_3879_4708_822F_1AB730B3E2D7;EierStrøsandkasse;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Strøsandkasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC3FDDF5_3879_4708_822F_1AB730B3E2D7;2.17 EAPK_DD601465_EEA9_4ec2_915D_55E1C176AFE6;Styreapparat;Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DD601465_EEA9_4ec2_915D_55E1C176AFE6;2.17 EAID_21F0C628_FFB9_4187_A391_B302B7BF3EBB;Styreapparat Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21F0C628_FFB9_4187_A391_B302B7BF3EBB;2.17 EAID_B87AE6BA_736C_4fab_943C_95BEC8BBC64D;Styreapparat Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B87AE6BA_736C_4fab_943C_95BEC8BBC64D;2.17 EAID_C61B1B28_9FF7_44dc_9B93_8315B95C610F;Styreapparat Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C61B1B28_9FF7_44dc_9B93_8315B95C610F;2.17 EAID_0A242990_E4CE_4f49_990A_D0CC9FA61307;Energikilde;Angir hvilken type energikilde som benyttes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A242990_E4CE_4f49_990A_D0CC9FA61307;2.17 EAID_1EC8A415_95C7_48c9_83BA_66B21CD8B311;BruksområdeStyreapparat;Angir hovedbruksområde for styreapparat;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EC8A415_95C7_48c9_83BA_66B21CD8B311;2.17 EAID_24D199C8_6128_4c7c_8199_5ACF7F051C54;Kommunikasjon;Angir hvilken type kommunikasjon det er i tilknytning til stasjonen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24D199C8_6128_4c7c_8199_5ACF7F051C54;2.17 EAID_50033428_B135_4813_A770_295D76F7EFA7;VedlikeholdsansvarligStyreapparat;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50033428_B135_4813_A770_295D76F7EFA7;2.17 EAID_5C4B5D7B_CF44_43aa_A896_AD952FFCD7BF;Abonnementstype;Angir hvilken type abonnement det er på telefonforbindelsen (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5C4B5D7B_CF44_43aa_A896_AD952FFCD7BF;2.17 EAID_743C392F_9C74_4fe0_8709_56D87722CE43;TypeStyreapparat;Angir type styreapparat.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_743C392F_9C74_4fe0_8709_56D87722CE43;2.17 EAID_97908CD5_D04F_4e69_88EB_85E69CA972BD;EierStyreapparat;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97908CD5_D04F_4e69_88EB_85E69CA972BD;2.17 EAID_9794E085_0995_4baa_9BAD_1E36F8770E46;Styreapparat;Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9794E085_0995_4baa_9BAD_1E36F8770E46;2.17 EAID_DE410BD7_D44F_4b4c_A89D_CDA20FE6BED7;TypeIOStyreapparat;Angir om det er digital eller analog tilkopling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Styreapparat;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE410BD7_D44F_4b4c_A89D_CDA20FE6BED7;2.17 EAPK_B0CD66DD_B7E6_4824_BCFC_F5CAD3E3B05E;Støtpute;En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B0CD66DD_B7E6_4824_BCFC_F5CAD3E3B05E;2.17 EAID_B8FB2C66_0569_4cc9_BCDC_74AC89D090BD;Støtpute Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8FB2C66_0569_4cc9_BCDC_74AC89D090BD;2.17 EAID_8883B26E_304D_4e82_BB2C_8CCDB424231F;Støtpute Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8883B26E_304D_4e82_BB2C_8CCDB424231F;2.17 EAID_A7F7DE62_0E9A_42a9_83C7_08437B275285;Støtpute Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F7DE62_0E9A_42a9_83C7_08437B275285;2.17 EAID_050C850F_C777_4231_BBBC_EBEA54AD1137;EierStøtpute;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_050C850F_C777_4231_BBBC_EBEA54AD1137;2.17 EAID_06AC5A23_335A_47ff_9186_ADBC70061C92;Utbøyningsklasse;Angir utbøyningsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06AC5A23_335A_47ff_9186_ADBC70061C92;2.17 EAID_32B0FA68_D71B_4e73_8527_24EC62F3D7C9;Støtpute;En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32B0FA68_D71B_4e73_8527_24EC62F3D7C9;2.17 EAID_49E350BE_5835_4cc5_BD8E_D8A9C305F321;Avledningsevne;Støtputer deles inn i to typer etter deres evne til å fange opp og stanse eller avlede kjøretøyet ved en sidepåkjørsel. Kilde: Rekkverksnormal HB N101 (231);NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49E350BE_5835_4cc5_BD8E_D8A9C305F321;2.17 EAID_5D40D6D5_A6B5_4775_9097_116D87563BA5;Bevegelsesklasse;Angir bevegelsesklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D40D6D5_A6B5_4775_9097_116D87563BA5;2.17 EAID_5F80F1AB_9C32_459c_9A6F_00F19B270F3B;VedlikeholdsansvarligStøtpute;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F80F1AB_9C32_459c_9A6F_00F19B270F3B;2.17 EAID_83B2CE04_4605_4c64_9182_9F38275C547A;ProduktnavnTypegodkjenningStøtpute;Refererer til produktnavn og typegodkjenning (samsvarsgodkjenning) for støtputer godkjent av Statens vegvesen. Se http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83B2CE04_4605_4c64_9182_9F38275C547A;2.17 EAID_BD8043DE_3991_41f6_9527_55E969567EF2;Skaderisiko;Angir skaderisiko;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD8043DE_3991_41f6_9527_55E969567EF2;2.17 EAID_E8D87B18_B0D2_4797_8CF5_058E5D14D820;Sikkerhetsklasse;Angir hvilken sikkerhetsklasse støtpute er dimensjonert for. Jfr Rekkverksnormal HB N101 (231) kap 6.3;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støtpute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8D87B18_B0D2_4797_8CF5_058E5D14D820;2.17 EAPK_4835CC29_0652_41f4_B461_6D3C21F0CB05;Støttekonstruksjon;Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4835CC29_0652_41f4_B461_6D3C21F0CB05;2.17 EAID_4CCF7E28_8784_447f_9236_4639C0931A12;Støttemur Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4CCF7E28_8784_447f_9236_4639C0931A12;2.17 EAID_38AFDA95_8EEB_42fc_AFE3_59988E871997;Støttemur Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_38AFDA95_8EEB_42fc_AFE3_59988E871997;2.17 EAID_269D01AB_0AC3_4861_990C_51C94454E512;Støttemur Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_269D01AB_0AC3_4861_990C_51C94454E512;2.17 EAID_0C33CA80_1CF2_4d5b_8A27_9E9DCA4DA073;Støttekonstruksjon;Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C33CA80_1CF2_4d5b_8A27_9E9DCA4DA073;2.17 EAID_2BE14717_7E83_4a83_AF7A_3FAD44B1CFB4;TypeStøttekonstruksjon;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BE14717_7E83_4a83_AF7A_3FAD44B1CFB4;2.17 EAID_4AAE7604_9ADE_4f3a_9A8F_54F4DCBDD929;AktivForankring;Angir hvor vidt støttekonstruksjonen har en aktiv støttefunksjon etter at anlegget er ferdig.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4AAE7604_9ADE_4f3a_9A8F_54F4DCBDD929;2.17 EAID_701DBBBE_92E6_4111_A3E5_BF0AD225C8EE;EierStøttekonstruksjon;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_701DBBBE_92E6_4111_A3E5_BF0AD225C8EE;2.17 EAID_7CEE3476_AFC3_4118_9ADA_B0F1C62E4BB8;FundamenteringStøttekonstruksjon;Angir fundamenteringsmetode for støttekonstruksjonen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7CEE3476_AFC3_4118_9ADA_B0F1C62E4BB8;2.17 EAID_968284E9_78A0_49b8_BE84_F5FC3B43D86F;VedlikeholdsansvarligStøttekonstruksjon;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_968284E9_78A0_49b8_BE84_F5FC3B43D86F;2.17 EAID_B88CD20C_AB78_4a4c_8C12_993A235E5B3D;BruksområdeStøttekonstruksjon;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B88CD20C_AB78_4a4c_8C12_993A235E5B3D;2.17 EAID_E71D7846_0C7D_4bdc_98FC_C8E1CC12C5AE;Forblending;Type forblending ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Støttekonstruksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E71D7846_0C7D_4bdc_98FC_C8E1CC12C5AE;2.17 EAPK_8C6E053D_2105_4f7d_B5BE_CB90EC253E66;Svingerestriksjon;Angir svingerestriksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Svingerestriksjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8C6E053D_2105_4f7d_B5BE_CB90EC253E66;2.17 EAID_3006840B_9668_42e1_8F01_579D3F564301;Svingerestriksjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Svingerestriksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3006840B_9668_42e1_8F01_579D3F564301;2.17 EAID_AAE21DA1_31C1_415e_8E4E_E9C2453ABC67;Svingerestriksjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Svingerestriksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAE21DA1_31C1_415e_8E4E_E9C2453ABC67;2.17 EAID_9CC6D7CF_668E_4749_BBB2_205D04A4F39F;Svingerestriksjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Svingerestriksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CC6D7CF_668E_4749_BBB2_205D04A4F39F;2.17 EAID_6AC17848_3327_4bdb_B488_782E0A5D3C00;Svingerestriksjon;Angir svingerestriksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Svingerestriksjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AC17848_3327_4bdb_B488_782E0A5D3C00;2.17 EAPK_9C5FCDD1_4AFC_47ba_A8DB_A7EC97176966;Sykkelparkering;Angir område tilrettelagt for sykkelparkering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9C5FCDD1_4AFC_47ba_A8DB_A7EC97176966;2.17 EAID_AABA22FE_0267_4d3c_BEBA_C8799E1F3A70;Sykkelparkering Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AABA22FE_0267_4d3c_BEBA_C8799E1F3A70;2.17 EAID_0033DE93_B9D7_4ed0_9D21_51FAB5615A63;Sykkelparkering Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0033DE93_B9D7_4ed0_9D21_51FAB5615A63;2.17 EAID_B4C49C86_D880_49d1_9691_A2CFE876A80D;Sykkelparkering Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4C49C86_D880_49d1_9691_A2CFE876A80D;2.17 EAID_275E84F1_7372_41a8_B4F9_FA141CF592D8;Sykkelstativ;Angir om det er sykkelstativ på sykkelparkeringen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_275E84F1_7372_41a8_B4F9_FA141CF592D8;2.17 EAID_7F8876DD_9CCD_4a48_A751_C8FC0B84748F;Sykkelparkering;Angir område tilrettelagt for sykkelparkering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F8876DD_9CCD_4a48_A751_C8FC0B84748F;2.17 EAID_CEF8D5EA_9CA2_47e6_8701_9EABB941DC8D;Takoverbygg;Angir om det er takoverbygg over hele eller deler av sykkelparkeringen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelparkering;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CEF8D5EA_9CA2_47e6_8701_9EABB941DC8D;2.17 EAPK_DA61B4AB_F4B6_4871_82EF_E2A19168D937;Sykkelrute, hovednett by/tettsted;"Hovedruter for sykling i byer og tettsteder. Rutene er normalt ""vedtatt"" i kommunedelplan eller kommunale temaplaner. Rutene er ofte utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og aktuell kommune.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett by/tettsted;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DA61B4AB_F4B6_4871_82EF_E2A19168D937;2.17 EAID_CAABA724_8295_4871_A086_5CE6C7A3AE67;Sykkelrute, hovednett by/tettsted Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett by/tettsted;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CAABA724_8295_4871_A086_5CE6C7A3AE67;2.17 EAID_77291733_8B2B_4a65_BBDB_914079C72402;Sykkelrute, hovednett by/tettsted Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett by/tettsted;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77291733_8B2B_4a65_BBDB_914079C72402;2.17 EAID_70A627E5_6432_492e_891C_E6CD83B995AF;Sykkelrute, hovednett by/tettsted Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett by/tettsted;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70A627E5_6432_492e_891C_E6CD83B995AF;2.17 EAID_63E204FD_F037_447c_9CFD_BB56725FB179;Sykkelrute_HovednettByTettsted;"Hovedruter for sykling i byer og tettsteder. Rutene er normalt ""vedtatt"" i kommunedelplan eller kommunale temaplaner. Rutene er ofte utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen og aktuell kommune.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett by/tettsted;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63E204FD_F037_447c_9CFD_BB56725FB179;2.17 EAID_8E4AE9AD_6367_40e1_938A_B9AF2B51B877;SkiltetSykkelrute_HovednettByTettsted;Angir om sykkelrute er skiltet eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, hovednett by/tettsted;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E4AE9AD_6367_40e1_938A_B9AF2B51B877;2.17 EAPK_AEAA8440_AEE1_4194_A28E_D251A24815F6;Sykkelrute, tur/fritid;Fastlagt rute for sykling, primært for tur/fritidssykling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AEAA8440_AEE1_4194_A28E_D251A24815F6;2.17 EAID_78D27264_6E4F_4e78_8744_4FF8CFA0869C;Sykkelrute, tur/fritid Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78D27264_6E4F_4e78_8744_4FF8CFA0869C;2.17 EAID_16D1B63C_FF5B_44ba_9806_50EC91157303;Sykkelrute, tur/fritid Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16D1B63C_FF5B_44ba_9806_50EC91157303;2.17 EAID_2D7F51D9_8708_425c_B666_04EAAD244C1C;Sykkelrute, tur/fritid Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D7F51D9_8708_425c_B666_04EAAD244C1C;2.17 EAID_2ABF8DAC_4FE6_4550_8134_106AEB7CB51E;Kategori;Angir hvilken hovedkategori sykkelruta tilhører.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABF8DAC_4FE6_4550_8134_106AEB7CB51E;2.17 EAID_3E4C16C8_ABE6_4dd0_B4FA_B4A29E5C2892;Sykkelrute_TurFritid;Fastlagt rute for sykling, primært for tur/fritidssykling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E4C16C8_ABE6_4dd0_B4FA_B4A29E5C2892;2.17 EAID_68FD982C_D784_43bd_91AD_5BB7CD3D65BB;NasjonalSykkelrute;Angir nummer/navn på nasjonal sykkelrute;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68FD982C_D784_43bd_91AD_5BB7CD3D65BB;2.17 EAID_9EAB91A8_80C5_499d_B775_51921C01763B;EuroVeloSykkelrute;Angir nummer/navn på EuroVelosykkelrute;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9EAB91A8_80C5_499d_B775_51921C01763B;2.17 EAID_F1285AB2_A761_4a1c_8072_C358B222B77D;SkiltetSykkelrute_TurFritid;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkelrute, tur/fritid;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F1285AB2_A761_4a1c_8072_C358B222B77D;2.17 EAPK_733510A0_A517_4784_BF67_1520CDE74C6B;Sykkeltilbud, riksvegrute;Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_733510A0_A517_4784_BF67_1520CDE74C6B;2.17 EAID_49AB141B_AFDA_4482_83AC_092EB338A353;Sykkeltilbud, riksvegrute Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49AB141B_AFDA_4482_83AC_092EB338A353;2.17 EAID_6BDE3DC3_8DAD_42bc_9DB2_0A4773D998AF;Sykkeltilbud, riksvegrute Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6BDE3DC3_8DAD_42bc_9DB2_0A4773D998AF;2.17 EAID_9196489D_B67F_4ed4_9EF5_088986258913;Sykkeltilbud, riksvegrute Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9196489D_B67F_4ed4_9EF5_088986258913;2.17 EAID_BA012B0E_7F76_435e_9B46_3BF0893D0AF0;Sykkeltilbud_Riksvegrute;Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA012B0E_7F76_435e_9B46_3BF0893D0AF0;2.17 EAID_DB8062B0_576F_4aeb_B281_A670B9FF4AE4;VurderingAvTilbud;Vurdering av kvalitet på tilbud. Vurdering foretas av regionale sykkelkoordinatorer. Vegnormaler legges til grunn i vurderingen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB8062B0_576F_4aeb_B281_A670B9FF4AE4;2.17 EAID_E3295692_CCA2_4ba4_87D9_CF8354F28B72;RiksvegruteSykkeltilbud_Riksvegrute;Angir hvilken riksvegrute aktuelt sykkeltilbud gjelder for;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E3295692_CCA2_4ba4_87D9_CF8354F28B72;2.17 EAID_FC7856B9_8017_44b6_B948_1E633F2BEAC3;Sykkeltilbud;Angir hvilket tilbud det er til syklende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Sykkeltilbud, riksvegrute;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC7856B9_8017_44b6_B948_1E633F2BEAC3;2.17 EAPK_21B20878_992A_414f_9DED_DD3A4B00080D;Systemobjekt;Objekttype for å ivareta systeminformasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Systemobjekt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_21B20878_992A_414f_9DED_DD3A4B00080D;2.17 EAID_3E19A414_DED7_470c_8EBA_4A176F591355;Systemobjekt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Systemobjekt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E19A414_DED7_470c_8EBA_4A176F591355;2.17 EAID_57F6CFA0_B268_4e34_9896_EC0EA9DBAE03;Systemobjekt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Systemobjekt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57F6CFA0_B268_4e34_9896_EC0EA9DBAE03;2.17 EAID_813D9210_1752_4c37_B55B_56DAAFD92235;Systemobjekt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Systemobjekt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_813D9210_1752_4c37_B55B_56DAAFD92235;2.17 EAID_6103C4E4_E57A_4f79_AAF5_C12EF9741911;Systemobjekt;Objekttype for å ivareta systeminformasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Systemobjekt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6103C4E4_E57A_4f79_AAF5_C12EF9741911;2.17 EAPK_99EF974D_9C60_432b_81D6_2E6589CB5119;Taktile indikatorer;Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_99EF974D_9C60_432b_81D6_2E6589CB5119;2.17 EAID_A006B072_D071_4197_8D39_3F1096D49572;Taktile indikatorer Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A006B072_D071_4197_8D39_3F1096D49572;2.17 EAID_894C5DAE_1A45_4c00_B3B0_B24F2662148B;Taktile indikatorer Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_894C5DAE_1A45_4c00_B3B0_B24F2662148B;2.17 EAID_34D5B1D7_BF28_4a03_8F93_534B459E4AF7;Taktile indikatorer Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34D5B1D7_BF28_4a03_8F93_534B459E4AF7;2.17 EAID_14005567_0588_4edb_82AC_985D99736A31;TaktileIndikatorer;Taktile indikatorer er standardiserte elementer som er lagt ned i gategrunn for å bidra til vegfinning for blinde og svaksynte. Kan bestå av retnings-, varsels- eller oppmerksomhetsindikator. For mer utfyllende informasjon, se HB V129 (278).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14005567_0588_4edb_82AC_985D99736A31;2.17 EAID_2BAF253D_2C1E_4fa2_9537_413432532047;MaterialeTaktileIndikatorer;Angir hvilken materialtype Taktil indikator er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2BAF253D_2C1E_4fa2_9537_413432532047;2.17 EAID_509FE365_CDEC_4cf6_8D1B_A0758A07F034;BruksområdeTaktileIndikatorer;Angir hovedbruksområde for ledelinje;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taktile indikatorer;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_509FE365_CDEC_4cf6_8D1B_A0758A07F034;2.17 EAPK_5CB6BAEA_3BD5_4136_9A6E_79E6BB3058E2;Taljer/Løfteutstyr;Utstyr for tunge løft benyttes i tunneler, f.eks i forbindelse med løft av pumper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5CB6BAEA_3BD5_4136_9A6E_79E6BB3058E2;2.17 EAID_193CA639_1437_4fe5_8898_A11B6BC3CC77;Taljer/Løfteutstyr Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_193CA639_1437_4fe5_8898_A11B6BC3CC77;2.17 EAID_689E0A5C_2B82_473f_B74B_67FD57BD1DE3;Taljer/Løfteutstyr Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_689E0A5C_2B82_473f_B74B_67FD57BD1DE3;2.17 EAID_A754C5F3_FCE3_445d_8F1F_D7CA0F0B4332;Taljer/Løfteutstyr Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A754C5F3_FCE3_445d_8F1F_D7CA0F0B4332;2.17 EAID_76662E37_E659_4d58_A0A2_455885A3E577;EierTaljerLøfteutstyr;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76662E37_E659_4d58_A0A2_455885A3E577;2.17 EAID_BFDAEA0E_85E6_48e7_AA4F_52652557C9A7;TaljerLøfteutstyr;Utstyr for tunge løft benyttes i tunneler, f.eks i forbindelse med løft av pumper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFDAEA0E_85E6_48e7_AA4F_52652557C9A7;2.17 EAID_E693782B_077A_4b5d_A3BC_55975EFA2213;VedlikeholdsansvarligTaljerLøfteutstyr;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E693782B_077A_4b5d_A3BC_55975EFA2213;2.17 EAID_F9D66362_2A22_43be_89B6_18D2A35CECD0;BruksområdeTaljerLøfteutstyr;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Taljer/Løfteutstyr;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F9D66362_2A22_43be_89B6_18D2A35CECD0;2.17 EAPK_CA9EECDB_3852_4b1b_9AA5_5D3CA66DBD99;Tank;Lukket beholder for magasinering av væske eller gass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tank;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CA9EECDB_3852_4b1b_9AA5_5D3CA66DBD99;2.17 EAID_1035B80F_3CE9_45a5_81CD_1DB471F18B11;EierTank;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tank;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1035B80F_3CE9_45a5_81CD_1DB471F18B11;2.17 EAID_27555566_A4B9_4422_8DBB_C3EF0094CC23;BruksområdeTank;Angir bruksområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tank;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_27555566_A4B9_4422_8DBB_C3EF0094CC23;2.17 EAID_31E722DB_8983_4114_BD7B_4391921C1B86;MaterialeTank;Angir hvilket materiale tanken er laget av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tank;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31E722DB_8983_4114_BD7B_4391921C1B86;2.17 EAID_8110DEB5_A371_45ef_9A77_D3F0EA244B27;Tank;Lukket beholder for magasinering av væske eller gass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tank;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8110DEB5_A371_45ef_9A77_D3F0EA244B27;2.17 EAPK_4603AB0B_9B01_4367_B670_1BDF797C8838;Teledybdemåler;Instrumentering for å måle teledybde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4603AB0B_9B01_4367_B670_1BDF797C8838;2.17 EAID_5968DAC1_D8F3_453e_9650_9203CB6079CC;Teledybdemåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5968DAC1_D8F3_453e_9650_9203CB6079CC;2.17 EAID_90166F94_71CC_4ac9_8A84_62ACA532F5AF;Teledybdemåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90166F94_71CC_4ac9_8A84_62ACA532F5AF;2.17 EAID_CBFBA725_94B9_4f76_ACE2_4828700C5443;Teledybdemåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBFBA725_94B9_4f76_ACE2_4828700C5443;2.17 EAID_837D477D_A472_4486_98BA_D16E919D2088;VedlikeholdsansvarligTeledybdemåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_837D477D_A472_4486_98BA_D16E919D2088;2.17 EAID_CDB08F49_3BB8_41d1_A458_B66EE3AB48B0;EierTeledybdemåler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CDB08F49_3BB8_41d1_A458_B66EE3AB48B0;2.17 EAID_DD2FCBFB_F79D_47a2_ADE2_78D6726E5E3C;Teledybdemåler;Instrumentering for å måle teledybde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Teledybdemåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD2FCBFB_F79D_47a2_ADE2_78D6726E5E3C;2.17 EAPK_82346A5C_30B8_4cc4_9BAA_1ACB9D0FAFC6;Telefonsentral;System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_82346A5C_30B8_4cc4_9BAA_1ACB9D0FAFC6;2.17 EAID_EB96273D_E365_4a44_AE8B_A5478FA078C2;Telefonsentral Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB96273D_E365_4a44_AE8B_A5478FA078C2;2.17 EAID_B04C0C2A_A8CA_4d63_9467_6B1A378B6A06;Telefonsentral Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B04C0C2A_A8CA_4d63_9467_6B1A378B6A06;2.17 EAID_A86328BE_CB89_445b_91AC_2CB6922068C2;Telefonsentral Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A86328BE_CB89_445b_91AC_2CB6922068C2;2.17 EAID_8E60C7DC_C7E6_47e2_AC83_802F8B49FCC4;EierTelefonsentral;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E60C7DC_C7E6_47e2_AC83_802F8B49FCC4;2.17 EAID_AC1AA72D_086B_4bd5_927F_170D9E68439B;VedlikeholdsansvarligTelefonsentral;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC1AA72D_086B_4bd5_927F_170D9E68439B;2.17 EAID_CE40DC46_DA48_4959_B7E8_048F25A55DA5;Telefonsentral;System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Telefonsentral;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE40DC46_DA48_4959_B7E8_048F25A55DA5;2.17 EAPK_01CAF580_655B_4b12_9E00_A23B203BDF75;Telehiv;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_01CAF580_655B_4b12_9E00_A23B203BDF75;2.17 EAID_978076F0_0E24_4804_8B39_9F9A2408E889;Telehiv Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_978076F0_0E24_4804_8B39_9F9A2408E889;2.17 EAID_388C9F80_EE96_43ea_9B55_398F47497550;Telehiv Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_388C9F80_EE96_43ea_9B55_398F47497550;2.17 EAID_C7AA0CED_2F61_4871_866C_7666286D45CC;Telehiv Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7AA0CED_2F61_4871_866C_7666286D45CC;2.17 EAID_2A81D180_0A88_42a1_9FE6_EAB1D57336B0;Telehiv;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A81D180_0A88_42a1_9FE6_EAB1D57336B0;2.17 EAID_648F9A3E_2622_46ce_93C9_4768A921ECA7;Årsak;Angir årsak til telehiv;NVDB\NVDB Datakatalogen\Telehiv;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_648F9A3E_2622_46ce_93C9_4768A921ECA7;2.17 EAPK_9504DB31_27E2_4bcd_9C95_4C0FC6A2A1FC;Temperaturmåler;Utstyr for å måle temperatur (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9504DB31_27E2_4bcd_9C95_4C0FC6A2A1FC;2.17 EAID_A0F82B0A_E02C_4fa4_9BF6_90862AB3F97A;Temperaturmåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0F82B0A_E02C_4fa4_9BF6_90862AB3F97A;2.17 EAID_10ECBD66_15EC_4350_A19B_A57ADD7955BB;Temperaturmåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10ECBD66_15EC_4350_A19B_A57ADD7955BB;2.17 EAID_DE7694AD_5A58_4b63_972D_9DA47278FE5B;Temperaturmåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DE7694AD_5A58_4b63_972D_9DA47278FE5B;2.17 EAID_62FC8EDF_7DE0_4c82_BBA4_13B95A52D5F5;EierTemperaturmåler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62FC8EDF_7DE0_4c82_BBA4_13B95A52D5F5;2.17 EAID_6FF0C9A3_401A_47d5_8A8E_59BBFE908256;Temperaturmåler;Utstyr for å måle temperatur (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FF0C9A3_401A_47d5_8A8E_59BBFE908256;2.17 EAID_8FFE479B_DCB9_48b4_BE99_D187FA64D591;BruksområdeTemperaturmåler;Angir bruksområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FFE479B_DCB9_48b4_BE99_D187FA64D591;2.17 EAID_CBC94A6E_B060_47a3_9270_725A06CF6795;VedlikeholdsansvarligTemperaturmåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Temperaturmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CBC94A6E_B060_47a3_9270_725A06CF6795;2.17 EAPK_F2D4F573_1777_4683_8EB0_2E39A1810A20;Tennpunkt;Utstyr for tenning av belysning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F2D4F573_1777_4683_8EB0_2E39A1810A20;2.17 EAID_7E498E6B_97A5_4800_BA38_674C536FA396;Tennpunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7E498E6B_97A5_4800_BA38_674C536FA396;2.17 EAID_C351494B_C2E8_47b5_928A_2FB5677462FE;Tennpunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C351494B_C2E8_47b5_928A_2FB5677462FE;2.17 EAID_2EA7E438_CC25_48c0_801F_D5BE8CD8E044;Tennpunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EA7E438_CC25_48c0_801F_D5BE8CD8E044;2.17 EAID_09EB17EB_8DE3_4f67_AD40_7E794A0B8B1D;Tennpunkt;Utstyr for tenning av belysning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09EB17EB_8DE3_4f67_AD40_7E794A0B8B1D;2.17 EAID_7B8EF64B_6291_4152_95A8_4377FE5ACFFB;SpenningTennpunkt;Angir spenning enheten opererer med;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tennpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B8EF64B_6291_4152_95A8_4377FE5ACFFB;2.17 EAPK_093C3E87_52B4_4858_ACEB_20A7292A78B9;TEN-T veg;Veg som inngår i det trans-europeiske vegnettet (Trans European Network - Transport). I regi av EU. Definert og er vedtatt i vedtak nr 1692/96/EF. Referert i HB R511 (269) - Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Brukes også til CEDR rapportering;NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_093C3E87_52B4_4858_ACEB_20A7292A78B9;2.17 EAID_79A3D28D_62C5_44b4_A91F_B9673697D120;TEN-T veg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79A3D28D_62C5_44b4_A91F_B9673697D120;2.17 EAID_5937146F_4EB1_4900_9B7B_8330C6340D23;TEN-T veg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5937146F_4EB1_4900_9B7B_8330C6340D23;2.17 EAID_D54A15A1_075D_486f_9D81_6C6791B226F0;TEN-T veg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D54A15A1_075D_486f_9D81_6C6791B226F0;2.17 EAID_0DE00CB1_E1CB_424e_A762_66B9FF154324;DR_ITS_Nivå;Angir hvilket nivå vegstrekningen ligger på i forhold til ITS-systemer/ITS-styring. De ulike nivåene er definert av CEDR ;NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DE00CB1_E1CB_424e_A762_66B9FF154324;2.17 EAID_5BC8DA45_FC9F_407a_B5F3_99171ACCE1AD;TEN_TVeg;Veg som inngår i det trans-europeiske vegnettet (Trans European Network - Transport). I regi av EU. Definert og er vedtatt i vedtak nr 1692/96/EF. Referert i HB R511 (269) - Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Brukes også til CEDR rapportering;NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BC8DA45_FC9F_407a_B5F3_99171ACCE1AD;2.17 EAID_7B83E0E8_435E_469d_8C82_DB0CDCB57305;CEDRVegtype;Angir hvilken vegtype det er tale om. Definisjoner av vegtyper i henhold til CEDR;NVDB\NVDB Datakatalogen\TEN-T veg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B83E0E8_435E_469d_8C82_DB0CDCB57305;2.17 EAPK_D5DBDB7C_F969_4cb1_A0AF_1D3BAC41981A;Testobjekttype;Denne objekttypen benyttes ifbm testing av NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D5DBDB7C_F969_4cb1_A0AF_1D3BAC41981A;2.17 EAID_D985A8B4_3EA1_4bfe_A39B_ECC2E91A2D1A;Testobjekttype Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D985A8B4_3EA1_4bfe_A39B_ECC2E91A2D1A;2.17 EAID_12178239_6E4C_4cf3_AEA8_4578F429EA40;Testobjekttype Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12178239_6E4C_4cf3_AEA8_4578F429EA40;2.17 EAID_78B4A5D9_5C93_4ae5_A254_321A75E96127;Testobjekttype Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78B4A5D9_5C93_4ae5_A254_321A75E96127;2.17 EAID_0BCE978C_335A_441d_836D_9F4795C4B835;Testobjekttype;Denne objekttypen benyttes ifbm testing av NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BCE978C_335A_441d_836D_9F4795C4B835;2.17 EAID_BB30A73D_0D0D_4703_8952_CCA8E546DD6C;Fargeliste_TV_tekst;Test av liste med farger hvor det er predefinerte verdier for farge;NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB30A73D_0D0D_4703_8952_CCA8E546DD6C;2.17 EAID_DF85F4A0_C0D6_4ff6_A797_1CAD1C569E20;Fargelistenr_TV_tall;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Testobjekttype;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF85F4A0_C0D6_4ff6_A797_1CAD1C569E20;2.17 EAPK_00429C4C_1043_4f08_9E7D_C94AD59D1E6E;Tilstand/skade FU, punkt;Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, punkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_00429C4C_1043_4f08_9E7D_C94AD59D1E6E;2.17 EAID_C72830A9_07D2_400b_83F2_C19E96B40BC4;Tilstand/skade FU, punkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C72830A9_07D2_400b_83F2_C19E96B40BC4;2.17 EAID_3673B6FD_795F_4678_B971_4AE7430FBB56;Tilstand/skade FU, punkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3673B6FD_795F_4678_B971_4AE7430FBB56;2.17 EAID_34297EF8_1143_4ce3_B312_D41B47EC2C4B;Tilstand/skade FU, punkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34297EF8_1143_4ce3_B312_D41B47EC2C4B;2.17 EAID_42C1D91A_03DB_4f48_9369_1F1AB58C16C0;Etterslep;Angir om det er etterslep i forhold til Håndbok R610 (111).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, punkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_42C1D91A_03DB_4f48_9369_1F1AB58C16C0;2.17 EAID_8AA5FF03_10E2_408f_86A5_767C733C9873;TilstandSkadeFU_Punkt;Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt punkt-objekt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, punkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AA5FF03_10E2_408f_86A5_767C733C9873;2.17 EAPK_9C068BFD_C286_444a_9815_E32EE2C4F68F;Tilstand/skade FU, strekning;Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, strekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9C068BFD_C286_444a_9815_E32EE2C4F68F;2.17 EAID_6461EB85_93C8_45cf_9C56_80ED54B740E3;Tilstand/skade FU, strekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6461EB85_93C8_45cf_9C56_80ED54B740E3;2.17 EAID_7117F8E9_9296_4189_9F0F_2EC9001987C0;Tilstand/skade FU, strekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7117F8E9_9296_4189_9F0F_2EC9001987C0;2.17 EAID_9F62B8E7_EF9A_4c86_A092_A2E929A8F117;Tilstand/skade FU, strekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F62B8E7_EF9A_4c86_A092_A2E929A8F117;2.17 EAID_ACAF5F0B_A499_4c69_A915_96EF8052489F;TilstandSkadeFU_Strekning;Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, strekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACAF5F0B_A499_4c69_A915_96EF8052489F;2.17 EAID_BD893EC2_8D17_435f_B0BF_DEFF0D324C3E;EtterslepTilstandSkadeFU_Strekning;Angir om det er etterslep i forhold til Håndbok R610 (111).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade FU, strekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD893EC2_8D17_435f_B0BF_DEFF0D324C3E;2.17 EAPK_9A0C6737_5DD9_4682_898C_4644504678F5;Tilstand/skade, belysning;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på belysning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9A0C6737_5DD9_4682_898C_4644504678F5;2.17 EAID_9F901B76_62C6_4f75_8AE2_9F2F4A7286EC;Tilstand/skade, belysning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F901B76_62C6_4f75_8AE2_9F2F4A7286EC;2.17 EAID_67326751_9397_47d1_9854_6A4CF6403FB0;Tilstand/skade, belysning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67326751_9397_47d1_9854_6A4CF6403FB0;2.17 EAID_ED2F5349_0E52_4f0d_8BE8_BAA41F0AD225;Tilstand/skade, belysning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED2F5349_0E52_4f0d_8BE8_BAA41F0AD225;2.17 EAID_029067B8_44AF_41bf_9272_A0CEAFFC9F30;TiltakNår;Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_029067B8_44AF_41bf_9272_A0CEAFFC9F30;2.17 EAID_105A73FA_7552_469b_9B99_6B74E52E5FB5;Skadetype;Angir hvilken type skade det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_105A73FA_7552_469b_9B99_6B74E52E5FB5;2.17 EAID_58361AE4_758D_422a_BF73_1D55F96C5E00;TilstandSkade_Belysning;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på belysning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_58361AE4_758D_422a_BF73_1D55F96C5E00;2.17 EAID_EA531B10_2F45_4416_9760_014489E362AF;Tilstand;Angir tilstand til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, belysning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA531B10_2F45_4416_9760_014489E362AF;2.17 EAPK_59415C6D_CB6E_46fd_BC48_0FAEEC637A6C;Tilstand/skade, dekke;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på vegdekke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_59415C6D_CB6E_46fd_BC48_0FAEEC637A6C;2.17 EAID_33AF6429_E384_4cc7_B145_15BDF0973B82;Tilstand/skade, dekke Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33AF6429_E384_4cc7_B145_15BDF0973B82;2.17 EAID_EB1CC180_EE37_48b0_A9B5_40FB0B1EEE18;Tilstand/skade, dekke Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB1CC180_EE37_48b0_A9B5_40FB0B1EEE18;2.17 EAID_7589A7DF_E8E0_458d_95D2_7A9BE4E1E16E;Tilstand/skade, dekke Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7589A7DF_E8E0_458d_95D2_7A9BE4E1E16E;2.17 EAID_068FA8C8_94D5_4d69_A57A_6F42A25B7189;Utbredelse;Angir hvor utbredt en skade/tilstand er;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_068FA8C8_94D5_4d69_A57A_6F42A25B7189;2.17 EAID_8B22A737_B164_4fe7_9961_B59A67033A12;ÅrsakTilSkadeMangel;Angir årsak til en skade eller mangel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B22A737_B164_4fe7_9961_B59A67033A12;2.17 EAID_A43F1751_7184_4cb7_8993_360E2171203F;SkadetypeTilstandSkade_Dekke;Angir hvilken type skade det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A43F1751_7184_4cb7_8993_360E2171203F;2.17 EAID_D180B9A3_6674_42be_93EF_F660B31FE7DE;TilstandSkade_Dekke;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på vegdekke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D180B9A3_6674_42be_93EF_F660B31FE7DE;2.17 EAID_FFF3A623_7E6D_4941_9700_78CBB733DD73;Alvorlighetsgrad;Angir hvor alvorlig en skade/tilstand er;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, dekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFF3A623_7E6D_4941_9700_78CBB733DD73;2.17 EAPK_70F0982C_07D2_44c8_B77C_61C3C8B859EB;Tilstand/skade, fjellskjæring;Angir tilstand og skade knyttet til en fjellskjæring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_70F0982C_07D2_44c8_B77C_61C3C8B859EB;2.17 EAID_86ED8051_0FFD_414f_8929_AF9218C42AFE;Tilstand/skade, fjellskjæring Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_86ED8051_0FFD_414f_8929_AF9218C42AFE;2.17 EAID_860BB680_0C51_4b82_AD9C_71E5281DE9DA;Tilstand/skade, fjellskjæring Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_860BB680_0C51_4b82_AD9C_71E5281DE9DA;2.17 EAID_20A1C3EC_9F56_4f99_A6A0_384562671D9F;Tilstand/skade, fjellskjæring Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20A1C3EC_9F56_4f99_A6A0_384562671D9F;2.17 EAID_019B1A31_4193_4ad8_BAAE_87AAE1530148;FareForNedfall;Angir om det er fare for fremtidig nedfall fra fjellskjæring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_019B1A31_4193_4ad8_BAAE_87AAE1530148;2.17 EAID_4011438C_1891_4f5b_9557_80EC31FDAF3C;TilstandSkade_Fjellskjæring;Angir tilstand og skade knyttet til en fjellskjæring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4011438C_1891_4f5b_9557_80EC31FDAF3C;2.17 EAID_52C95256_F2A7_4f74_B8B9_329C8AFBAC87;TiltakNårTilstandSkade_Fjellskjæring;Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52C95256_F2A7_4f74_B8B9_329C8AFBAC87;2.17 EAID_78290926_B200_4e63_B0B9_DC3AFC119356;ObservertNedfall;Angir om det er observert nedfall fra skjæring, og indikasjon på omfang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78290926_B200_4e63_B0B9_DC3AFC119356;2.17 EAID_C451C05A_0B87_47f9_BE34_6481026D6EAA;TilstandTilstandSkade_Fjellskjæring;Angir tilstand på gitt tidspunkt. EU-kategorier;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C451C05A_0B87_47f9_BE34_6481026D6EAA;2.17 EAID_D2228070_4E90_4380_97A2_184CE6AB652A;VannISkjæring;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, fjellskjæring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2228070_4E90_4380_97A2_184CE6AB652A;2.17 EAPK_5DDFE7CA_DD25_4e15_8DDF_33EB3C8F5361;Tilstand/skade, grøft;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på åpen grøft.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5DDFE7CA_DD25_4e15_8DDF_33EB3C8F5361;2.17 EAID_B70CDA5B_C3AA_4dc8_8652_BB8516AD47BB;Tilstand/skade, grøft Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B70CDA5B_C3AA_4dc8_8652_BB8516AD47BB;2.17 EAID_3D3544AE_6F5C_484e_9339_B84C736586C3;Tilstand/skade, grøft Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D3544AE_6F5C_484e_9339_B84C736586C3;2.17 EAID_6B5D81A3_5970_4c80_8F50_CF4FF25583E4;Tilstand/skade, grøft Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B5D81A3_5970_4c80_8F50_CF4FF25583E4;2.17 EAID_1EF81084_DAAA_47a0_8EBF_66104C2FB1B9;TilstandSkade_Grøft;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på åpen grøft.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EF81084_DAAA_47a0_8EBF_66104C2FB1B9;2.17 EAID_53170100_D1C7_4047_A47C_49EC5BFCED37;TilstandTilstandSkade_Grøft;Angir tilstand til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_53170100_D1C7_4047_A47C_49EC5BFCED37;2.17 EAID_9BAAA642_8907_4299_9211_3D8AB25E3D8A;Tiltak;Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BAAA642_8907_4299_9211_3D8AB25E3D8A;2.17 EAID_E5B41676_14B5_4b8f_A04F_7E1259CC63F4;SkadetypeTilstandSkade_Grøft;Angir hvilken type skade det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, grøft;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5B41676_14B5_4b8f_A04F_7E1259CC63F4;2.17 EAPK_3A20D26A_A95F_4f94_87DF_809064D27F7A;Tilstand/skade, punkt;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3A20D26A_A95F_4f94_87DF_809064D27F7A;2.17 EAID_1E65825A_3B89_4c7e_8E2D_434B76712FB8;Tilstand/skade, punkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E65825A_3B89_4c7e_8E2D_434B76712FB8;2.17 EAID_A24F0987_E826_43de_9D45_2052890879A1;Tilstand/skade, punkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A24F0987_E826_43de_9D45_2052890879A1;2.17 EAID_46019945_1E6C_4e8e_80CE_FD5EFF40488A;Tilstand/skade, punkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46019945_1E6C_4e8e_80CE_FD5EFF40488A;2.17 EAID_6B9BF5C1_870B_4fe7_9752_C181F66068BB;TilstandTilstandSkade_Punkt;Angir tilstand til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B9BF5C1_870B_4fe7_9752_C181F66068BB;2.17 EAID_809EEE10_4EF1_47aa_B845_0030E2DFB8BF;TilstandSkade_Punkt;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt punktobjekt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_809EEE10_4EF1_47aa_B845_0030E2DFB8BF;2.17 EAID_9A82DD90_8A31_4f8a_9386_B0A0C2B3F810;TiltakNårTilstandSkade_Punkt;Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A82DD90_8A31_4f8a_9386_B0A0C2B3F810;2.17 EAID_D6DCE3A3_0C5F_435e_992F_8EFB07C150D2;TiltakTilstandSkade_Punkt;Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, punkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6DCE3A3_0C5F_435e_992F_8EFB07C150D2;2.17 EAPK_CF4D36BD_E7D3_463f_87C4_AD22F323E152;Tilstand/skade, rekkverk;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på rekkverk.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CF4D36BD_E7D3_463f_87C4_AD22F323E152;2.17 EAID_5171747F_FF34_4d83_B64D_29E43CF4AA0C;Tilstand/skade, rekkverk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5171747F_FF34_4d83_B64D_29E43CF4AA0C;2.17 EAID_BE00F67E_A9B1_4add_AC38_6FB872D5DEDE;Tilstand/skade, rekkverk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE00F67E_A9B1_4add_AC38_6FB872D5DEDE;2.17 EAID_869C8DDA_7388_4c9c_BEF9_255D18669C14;Tilstand/skade, rekkverk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_869C8DDA_7388_4c9c_BEF9_255D18669C14;2.17 EAID_14A6710D_5EB3_4dca_A9D1_EA73D6DBB886;SkadetypeTilstandSkade_Rekkverk;Angir hvilken type skade det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_14A6710D_5EB3_4dca_A9D1_EA73D6DBB886;2.17 EAID_3A342347_9458_42f9_A9BB_01227FC0EFEE;TiltakNårTilstandSkade_Rekkverk;Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3A342347_9458_42f9_A9BB_01227FC0EFEE;2.17 EAID_8A05BB3C_1A3A_4d8c_923A_F7D972581156;TilstandTilstandSkade_Rekkverk;Angir tilstand til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A05BB3C_1A3A_4d8c_923A_F7D972581156;2.17 EAID_A07D7F0C_9CC1_44c7_89D2_3AD6E8D99886;TiltakTilstandSkade_Rekkverk;Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A07D7F0C_9CC1_44c7_89D2_3AD6E8D99886;2.17 EAID_A81A5645_C6A9_46fb_9D48_4B6E8655C004;TilstandSkade_Rekkverk;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på rekkverk.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, rekkverk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A81A5645_C6A9_46fb_9D48_4B6E8655C004;2.17 EAPK_1A1027E6_A157_4fb1_BE83_E630380C9744;Tilstand/skade, skiltplate;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltplate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1A1027E6_A157_4fb1_BE83_E630380C9744;2.17 EAID_76BAB022_636D_4ef4_9BA6_F654B4503296;Tilstand/skade, skiltplate Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76BAB022_636D_4ef4_9BA6_F654B4503296;2.17 EAID_61EDAA37_4F42_4571_8465_88A32046D022;Tilstand/skade, skiltplate Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61EDAA37_4F42_4571_8465_88A32046D022;2.17 EAID_A96F2455_AC8F_4c96_B13F_41062DEA8604;Tilstand/skade, skiltplate Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A96F2455_AC8F_4c96_B13F_41062DEA8604;2.17 EAID_1C09BF36_6512_46cf_A4A5_7132F30ACD01;TilstandSkade_Skiltplate;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltplate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C09BF36_6512_46cf_A4A5_7132F30ACD01;2.17 EAID_75CB6A25_0602_4e91_A046_093616A9BC93;TiltakTilstandSkade_Skiltplate;Angir aktuelt tiltak for skiltskade;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75CB6A25_0602_4e91_A046_093616A9BC93;2.17 EAID_CA233DEE_0219_4368_9527_721519496CCC;SkadetypeTilstandSkade_Skiltplate;Angir hvilken type skade det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA233DEE_0219_4368_9527_721519496CCC;2.17 EAID_D7ADF153_A035_4e4f_B7AF_8EC8EB6012E3;TilstandTilstandSkade_Skiltplate;Angir tilstand til skiltplate;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltplate;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7ADF153_A035_4e4f_B7AF_8EC8EB6012E3;2.17 EAPK_FA5E64A2_1A97_4c23_8712_BA55BA351EBA;Tilstand/skade, skiltpunkt;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_FA5E64A2_1A97_4c23_8712_BA55BA351EBA;2.17 EAID_E371F67B_163D_4332_B594_64404393734A;Tilstand/skade, skiltpunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E371F67B_163D_4332_B594_64404393734A;2.17 EAID_80FD909A_8AF3_47d2_A5F2_FC915F775011;Tilstand/skade, skiltpunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80FD909A_8AF3_47d2_A5F2_FC915F775011;2.17 EAID_21D0E911_E0AD_4d4d_87E3_714F8BA1EE34;Tilstand/skade, skiltpunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21D0E911_E0AD_4d4d_87E3_714F8BA1EE34;2.17 EAID_529982B7_BA9B_4cff_9695_5B30ABDC103B;TilstandSkade_Skiltpunkt;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på skiltpunkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_529982B7_BA9B_4cff_9695_5B30ABDC103B;2.17 EAID_59AAEA22_0378_429f_9BB4_60B0B16B7E93;TiltakTilstandSkade_Skiltpunkt;Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_59AAEA22_0378_429f_9BB4_60B0B16B7E93;2.17 EAID_705D8D1F_AA74_47dc_AC99_5D51306040DA;SkadetypeTilstandSkade_Skiltpunkt;Angir hvilken type skade det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_705D8D1F_AA74_47dc_AC99_5D51306040DA;2.17 EAID_A9C29DCF_492F_4f7d_9B3A_102E80469D2A;TilstandTilstandSkade_Skiltpunkt;Angir tilstand til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skiltpunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9C29DCF_492F_4f7d_9B3A_102E80469D2A;2.17 EAPK_C2688597_D801_4ff0_8340_E2CAAA301F6F;Tilstand/skade, skulder/kant;Angir tilstand/skade knyttet til vegens skulder/vegkant. Dette er særlig med tanke på tilgroing oppsamling av løsmasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C2688597_D801_4ff0_8340_E2CAAA301F6F;2.17 EAID_9FDAEFFB_BD49_4e5c_A5D4_9CAE1C9FD3B6;Tilstand/skade, skulder/kant Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9FDAEFFB_BD49_4e5c_A5D4_9CAE1C9FD3B6;2.17 EAID_8E7630FB_D39A_4390_9448_74DF261E6C48;Tilstand/skade, skulder/kant Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E7630FB_D39A_4390_9448_74DF261E6C48;2.17 EAID_E0210B71_817D_47b7_8A41_3E10B5FBE0F3;Tilstand/skade, skulder/kant Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E0210B71_817D_47b7_8A41_3E10B5FBE0F3;2.17 EAID_211CDD07_C176_498f_9F29_9064D0AEF604;TilstandTilstandSkade_SkulderKant;Angir tilstand til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_211CDD07_C176_498f_9F29_9064D0AEF604;2.17 EAID_398ED781_93F1_41d7_904E_CED965694253;SkadetypeTilstandSkade_SkulderKant;Angir hvilken type skade det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_398ED781_93F1_41d7_904E_CED965694253;2.17 EAID_4236635A_A01F_4265_B786_221DE2830621;TiltakTilstandSkade_SkulderKant;Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4236635A_A01F_4265_B786_221DE2830621;2.17 EAID_C20C8176_1D3A_4288_9EBB_CEC2A5E92458;TilstandSkade_SkulderKant;Angir tilstand/skade knyttet til vegens skulder/vegkant. Dette er særlig med tanke på tilgroing oppsamling av løsmasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, skulder/kant;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C20C8176_1D3A_4288_9EBB_CEC2A5E92458;2.17 EAPK_8EEAC301_9780_48f0_AB46_49ACADAE7042;Tilstand/skade, strekning;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8EEAC301_9780_48f0_AB46_49ACADAE7042;2.17 EAID_7975CB90_3F6B_4f7f_A0DE_CF11CD376079;Tilstand/skade, strekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7975CB90_3F6B_4f7f_A0DE_CF11CD376079;2.17 EAID_9DFD1EEB_2C76_44f0_9883_2C253EC30B05;Tilstand/skade, strekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DFD1EEB_2C76_44f0_9883_2C253EC30B05;2.17 EAID_9596ED2F_BD31_44f6_88C5_ECEC3283EB2B;Tilstand/skade, strekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9596ED2F_BD31_44f6_88C5_ECEC3283EB2B;2.17 EAID_03746FFB_D1B1_48bc_BD16_E41E04254804;TiltakTilstandSkade_Strekning;Angir hvilket tiltak som bør foretas på vegobjektet som skade er koplet mot;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03746FFB_D1B1_48bc_BD16_E41E04254804;2.17 EAID_5574DA03_29AE_43af_99A0_8336340FC892;TiltakNårTilstandSkade_Strekning;Angir tidsperiode fra skade er registrert til tiltaket bør være utført.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5574DA03_29AE_43af_99A0_8336340FC892;2.17 EAID_A737B61B_CE00_48b6_A0A9_A1C30E8DB0F1;TilstandSkade_Strekning;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A737B61B_CE00_48b6_A0A9_A1C30E8DB0F1;2.17 EAID_ACA9DF98_81F9_4b3c_8F75_4366F98C8CC7;TilstandTilstandSkade_Strekning;Angir tilstand til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, strekning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACA9DF98_81F9_4b3c_8F75_4366F98C8CC7;2.17 EAPK_E2799931_DBEF_450b_BE93_513DDE2B2AA0;Tilstand/skade, trær (test);Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på trær.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E2799931_DBEF_450b_BE93_513DDE2B2AA0;2.17 EAID_4C37C899_7D3F_47ab_919D_21D495401391;Tilstand/skade, trær (test) Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C37C899_7D3F_47ab_919D_21D495401391;2.17 EAID_643B1288_C4E7_49b4_88DD_444C4022CE3C;Tilstand/skade, trær (test) Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_643B1288_C4E7_49b4_88DD_444C4022CE3C;2.17 EAID_72C86ECA_57B5_4cd1_9C0B_80658EE4E0FE;Tilstand/skade, trær (test) Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_72C86ECA_57B5_4cd1_9C0B_80658EE4E0FE;2.17 EAID_04CD8DAE_C710_4eb2_9003_91E66502CF24;TilstandSkade_Trær_Test;Gir informasjon om tilstand og eventuell skade på trær.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04CD8DAE_C710_4eb2_9003_91E66502CF24;2.17 EAID_097C827C_BC59_4cf0_ACA4_D8A478820C32;Trafikksikkerhetsrisiko;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_097C827C_BC59_4cf0_ACA4_D8A478820C32;2.17 EAID_12C76888_6B69_4427_8CF0_0254917CF36F;Stamme_PrimærSkade;Angir hvilken type skade på stamme som er mest utbredt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12C76888_6B69_4427_8CF0_0254917CF36F;2.17 EAID_46D2C269_F843_4a5e_BD34_1E5299D656E1;Skadevurdering;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_46D2C269_F843_4a5e_BD34_1E5299D656E1;2.17 EAID_6523B6CD_A39E_4752_A5DB_95AC0AB3770E;ForandringITreetsOmgivelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6523B6CD_A39E_4752_A5DB_95AC0AB3770E;2.17 EAID_90800DE8_AA64_4d36_9D34_03C8C415F7E1;Rotsystem_PrimærSkade;Angir hvilken type skade på rotsystem som er mest utbredt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90800DE8_AA64_4d36_9D34_03C8C415F7E1;2.17 EAID_A105027E_DDFB_4b3e_BFCE_61471EC1E588;NesteKontroll;Angir når det er behov for ny kontroll;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A105027E_DDFB_4b3e_BFCE_61471EC1E588;2.17 EAID_A20FAA5D_732B_41d8_BB7E_E62639014971;Vitalitet;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A20FAA5D_732B_41d8_BB7E_E62639014971;2.17 EAID_BC1AAF7B_CC52_4b78_82A6_A6BC3EE20B80;Tiltak_Primært;Angir viktigste tiltak;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BC1AAF7B_CC52_4b78_82A6_A6BC3EE20B80;2.17 EAID_FC199F4C_1A21_4cd2_A81C_8D3C5E9E059B;Krone_PrimærSkade;Angir hvilken type skade på krone som er mest utbredt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstand/skade, trær (test);Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC199F4C_1A21_4cd2_A81C_8D3C5E9E059B;2.17 EAPK_CD267B29_42EE_419d_A1E9_95CCEA87C387;Tilstandsgrad, kum;Angir tilstandsgrader for kum;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CD267B29_42EE_419d_A1E9_95CCEA87C387;2.17 EAID_2EB84B73_14CB_43ef_8570_C5828139554D;Tilstandsgrad, kum Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EB84B73_14CB_43ef_8570_C5828139554D;2.17 EAID_5E7EBB88_E7D7_4357_B19D_3860468C4C88;Tilstandsgrad, kum Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E7EBB88_E7D7_4357_B19D_3860468C4C88;2.17 EAID_EC9D734A_F22D_4a2d_99D1_5BD07BA75DAB;Tilstandsgrad, kum Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EC9D734A_F22D_4a2d_99D1_5BD07BA75DAB;2.17 EAID_43902245_53CD_4738_9E47_A2ED67F996E3;TGSkadeSluk_Rist_LokkIFastDekke;Tilstandsgrad, Skade sluk, rist, lokk i fast dekke. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43902245_53CD_4738_9E47_A2ED67F996E3;2.17 EAID_48AB9108_FA4A_4a54_8818_923D0E7280C1;TGSkadeKum;Tilstandsgrad, Skade kum. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48AB9108_FA4A_4a54_8818_923D0E7280C1;2.17 EAID_4BB1542E_BA0F_4a1f_BE6C_1F4BA09F7A2C;Vannføring;Vannføring. 1=Liten (kontinuerlig), 2=Stor (kontinuerlig), 3=Årsvariasjon, 4=Stående vann, 5=Tørrlagt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BB1542E_BA0F_4a1f_BE6C_1F4BA09F7A2C;2.17 EAID_557F670A_80E6_4f63_A308_42C75FDB6E07;TGKapasitetSlukRist;Tisltandsgrad, Kapasitet sluk/rist. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_557F670A_80E6_4f63_A308_42C75FDB6E07;2.17 EAID_5688F01C_B8BA_4b3d_B6EF_5AC081E4E9F3;TGSkadeRist_LokkUtenforFastDekke;Tilstandsgrad, Skade rist, lokk utenfor fast dekke. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5688F01C_B8BA_4b3d_B6EF_5AC081E4E9F3;2.17 EAID_573F53F6_77B0_4c06_95C9_18F9E27A5E71;TypeRegistrering;Type registrering. 1 = hovedinspeksjon, 2 = årlig ajourhold ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_573F53F6_77B0_4c06_95C9_18F9E27A5E71;2.17 EAID_610B6D21_2150_4f81_B3CF_6F94E763ECCF;Driftstilstand;Driftstilstand. 1 = er ikke tømt, 2 = er tømt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_610B6D21_2150_4f81_B3CF_6F94E763ECCF;2.17 EAID_728FF6E9_8EA9_4e32_A8AE_31597944DB64;TGByggefeil_MonteringTetthetFrostsikring;Tilstandsgrad, Byggefeil, montering/tetthet/frostsikring. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_728FF6E9_8EA9_4e32_A8AE_31597944DB64;2.17 EAID_7ABC25C0_D73E_4907_9A8B_5C8669218147;Tilstandsgrad_Kum;Angir tilstandsgrader for kum;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7ABC25C0_D73E_4907_9A8B_5C8669218147;2.17 EAID_9E39D03B_51BE_49e0_AAA3_FAB1B84731EC;TGSamletVurderingTeoretisk_Automatikk;Tilstandsgrad, Samlet vurdering teoretisk, automatikk. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9E39D03B_51BE_49e0_AAA3_FAB1B84731EC;2.17 EAID_D1A81079_A340_4eb9_ADAE_E734004BC683;TGKapasitetSandfangkum_Slamrom;Tilstandsgrad, Kapasitet sandfangkum (slamrom). 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1A81079_A340_4eb9_ADAE_E734004BC683;2.17 EAID_DC075F15_854C_4ed6_A1DC_81D5612FE7BC;TGSamletVurderingPraktisk_Manuell;Tilstandsgrad, Samlet vurdering praktisk, manuell. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, kum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC075F15_854C_4ed6_A1DC_81D5612FE7BC;2.17 EAPK_04412DF4_06B5_4701_92ED_B728C9147C92;Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Angir tilstandsgrader for åpen dyp sidegrøft.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_04412DF4_06B5_4701_92ED_B728C9147C92;2.17 EAID_2A41965B_E348_479b_8AB7_E163018B379F;Tilstandsgrad, sidegrøft dyp Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2A41965B_E348_479b_8AB7_E163018B379F;2.17 EAID_62EBB060_3962_4a57_B5E5_81ED5A41F41A;Tilstandsgrad, sidegrøft dyp Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62EBB060_3962_4a57_B5E5_81ED5A41F41A;2.17 EAID_7947D416_82A0_409c_B799_70CAD6C8480D;Tilstandsgrad, sidegrøft dyp Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7947D416_82A0_409c_B799_70CAD6C8480D;2.17 EAID_1A9D430F_9797_4ff6_81C9_9D06BB2DDDE0;TGSamletVurderingTeoretisk_AutomatikkTilstandsgrad_SidegrøftDyp;Tilstandsgrad, Samlet vurdering teoretisk, automatikk. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A9D430F_9797_4ff6_81C9_9D06BB2DDDE0;2.17 EAID_40176C1C_796C_46c0_9702_0B63596B831F;TGSkråningshelning_Ytre;Tilstandsgrad, Skråningshelning, ytre. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40176C1C_796C_46c0_9702_0B63596B831F;2.17 EAID_4BA492B3_F0F4_4724_BB88_1A55855803F4;TGSkråningshelning_Indre;Tilstandsgrad, Skråningshelning, indre. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4BA492B3_F0F4_4724_BB88_1A55855803F4;2.17 EAID_5F48B17D_280B_4fe3_9443_414AB3CB41B4;VannføringTilstandsgrad_SidegrøftDyp;Vannføring. 1=liten (kontinuerlig), 2=stor(kontinuerlig),3=Årsvariasjon,4=Stående vann, 5=tørrlagt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5F48B17D_280B_4fe3_9443_414AB3CB41B4;2.17 EAID_67F60CA1_B816_4362_B800_5D0FF64A15ED;DriftstilstandTilstandsgrad_SidegrøftDyp;Driftstilstand. 1 = er ikke rensket, 2 = er rensket;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67F60CA1_B816_4362_B800_5D0FF64A15ED;2.17 EAID_7B4FA251_D11D_4c4f_BB4E_37814E778AB8;TGTersklerLengdefall;Tilstandsgrad, terskler/lengdefall. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B4FA251_D11D_4c4f_BB4E_37814E778AB8;2.17 EAID_906F2166_3240_453c_8369_BCC3C3C60191;Tilstandsgrad_SidegrøftDyp;Angir tilstandsgrader for åpen dyp sidegrøft.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_906F2166_3240_453c_8369_BCC3C3C60191;2.17 EAID_9F36BC7E_CB31_482a_B65C_6A4363F0D90A;TGGrøftebredde_Bunn;Tilstandsgrad, Grøftebredde, bunn. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F36BC7E_CB31_482a_B65C_6A4363F0D90A;2.17 EAID_BCCD874E_1853_4aae_A32E_6E9A924A5609;TGGrøftedybde;Tilstandsgrad, Grøftedybde. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCCD874E_1853_4aae_A32E_6E9A924A5609;2.17 EAID_C6325485_1FC9_4cd7_BEFD_561242B6B7DC;TGSkadeErosjonsbeskyttelse;Tilstandsgrad, Skade erosjonsbeskyttelse. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6325485_1FC9_4cd7_BEFD_561242B6B7DC;2.17 EAID_C7260DB9_D304_4d40_A22F_0CF9317429DE;TGKapasitet;Tilstandsgrad, Kapasitet. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7260DB9_D304_4d40_A22F_0CF9317429DE;2.17 EAID_CF9C618E_8F15_48f5_B8C1_200913B15A75;TGSamletVurderingPraktisk_ManuellTilstandsgrad_SidegrøftDyp;Tilstandsgrad, Samlet vurdering praktisk, manuell. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF9C618E_8F15_48f5_B8C1_200913B15A75;2.17 EAID_F8CBA1F9_60C4_4752_907B_13B48E23729E;TypeRegistreringTilstandsgrad_SidegrøftDyp;Type registrering. 1 = hovedinspeksjon, 2 = årlig ajourhold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, sidegrøft dyp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8CBA1F9_60C4_4752_907B_13B48E23729E;2.17 EAPK_3A03C490_D653_43b3_86C3_A999B810F836;Tilstandsgrad, skjerm;Angir tilstandsgrader for skjerm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3A03C490_D653_43b3_86C3_A999B810F836;2.17 EAID_302D5BB3_931A_44c3_A899_CF1B163E3805;Tilstandsgrad, skjerm (test) Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_302D5BB3_931A_44c3_A899_CF1B163E3805;2.17 EAID_327DFAE8_65E1_4cdf_BA49_472F5FE2669E;Tilstandsgrad, skjerm (test) Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_327DFAE8_65E1_4cdf_BA49_472F5FE2669E;2.17 EAID_6396E050_4B39_47d1_A7AD_16B35B289FC3;Tilstandsgrad, skjerm (test) Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6396E050_4B39_47d1_A7AD_16B35B289FC3;2.17 EAID_05118614_6368_48aa_A647_1C21CF4BAC67;TGSamletVurdering;Tilstandsgrad for skjerm som helhet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_05118614_6368_48aa_A647_1C21CF4BAC67;2.17 EAID_0E7C73CB_601A_4d1d_9834_48CA0A489451;TGKonstruksjon_Skjevstilling;Tilstandsgrad Konstruksjon, Skjevstilling. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E7C73CB_601A_4d1d_9834_48CA0A489451;2.17 EAID_0FC5F6E1_EE09_45cf_BDF0_DA8FFB96ABDB;TGSamletVurdering_Støy;Tilstandsgrad for støy som helhet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0FC5F6E1_EE09_45cf_BDF0_DA8FFB96ABDB;2.17 EAID_3434C4EA_E649_4c94_A60F_DD425CF27FBF;TGOverflate_Vedlikehold;Tilstandsgrad Overflate, Vedlikehold. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3434C4EA_E649_4c94_A60F_DD425CF27FBF;2.17 EAID_69AB0D08_0E56_464a_9D4B_D245EE0F5612;Tilstandsgrad_Skjerm;Angir tilstandsgrader for skjerm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_69AB0D08_0E56_464a_9D4B_D245EE0F5612;2.17 EAID_7DF935C5_3DB1_413d_B57B_B658AE360716;TGOverflate_TaggingHærverkEtc;Tilstandsgrad Overflate, Tagging/hærverk etc. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DF935C5_3DB1_413d_B57B_B658AE360716;2.17 EAID_8858F2FC_2454_4691_9109_F5DBD06F4C52;TGStøy_GlipperISkjerm;Tilstandsgrad Støy, glipper i skjerm. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8858F2FC_2454_4691_9109_F5DBD06F4C52;2.17 EAID_948F5601_AC98_435c_8C47_7A92EBE0D28A;TGKonstruksjon_Utvasking;Tilstandsgrad Konstruksjon, utvasking. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_948F5601_AC98_435c_8C47_7A92EBE0D28A;2.17 EAID_AA656DF1_24C6_4b43_8F20_652563A7AAF8;TGStøy_AbsorberendeElementer;Tilstandsgrad Støy, absorberende elementer. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA656DF1_24C6_4b43_8F20_652563A7AAF8;2.17 EAID_D430CF6E_2383_47a8_B6FE_2BD49CC989E4;TGStøy_GlipperMotTerreng;Tilstandsgrad Støy, glipper mot terreng. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D430CF6E_2383_47a8_B6FE_2BD49CC989E4;2.17 EAID_D584B951_1510_43a9_BEFB_227970CD7428;TGKonstruksjon_Fundamenter;Tilstandsgrad Konstruksjon, Fundamenter. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D584B951_1510_43a9_BEFB_227970CD7428;2.17 EAID_E19194F0_9B14_40b3_9DCE_9D77DB00E15B;TGKonstruksjon_KnutepunkterSøyler;Tilstandsgrad Konstruksjon, Knutepunkter/søyler. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E19194F0_9B14_40b3_9DCE_9D77DB00E15B;2.17 EAID_EF75AA0B_E806_4ec8_ACE0_FF299F4CA3CB;TGOverflate_RåteMoseSopp;Tilstandsgrad Overflate, Råte/mose/sopp. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=Tgmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF75AA0B_E806_4ec8_ACE0_FF299F4CA3CB;2.17 EAID_F48973E9_0332_4bd5_A86E_43E91B8A06DE;TGSamletVurdering_Konstruksjon;Tilstandsgrad for konstruksjon som helhet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, skjerm;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F48973E9_0332_4bd5_A86E_43E91B8A06DE;2.17 EAPK_3141C2E3_F102_464e_B780_104A72755C87;Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Angir tilstandsgrader for stikkrenne/kulvert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3141C2E3_F102_464e_B780_104A72755C87;2.17 EAID_9F2DDB07_7F83_4e8a_BCC8_F4DE68B0E8D2;Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F2DDB07_7F83_4e8a_BCC8_F4DE68B0E8D2;2.17 EAID_FC8EBC0F_44B3_490a_BBEA_7B292CD756CA;Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC8EBC0F_44B3_490a_BBEA_7B292CD756CA;2.17 EAID_89081071_3736_4df0_83AC_7CCE95CA671F;Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89081071_3736_4df0_83AC_7CCE95CA671F;2.17 EAID_106020A6_0C5A_4eae_AE53_2828A8510840;TGByggefeil_HøydeVinkel;Tilstandsgrad, Byggefeil, høyde/vinkel. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_106020A6_0C5A_4eae_AE53_2828A8510840;2.17 EAID_1F09C83D_0E0A_4d41_95A1_14E80890D8F9;TGSkadePåInnOgUtløpskonstruksjon;Tilstandsgrad, Skade på inn- og utløpskonstruksjon. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F09C83D_0E0A_4d41_95A1_14E80890D8F9;2.17 EAID_215C376C_39B1_4fd2_A9E6_4B0416DE1380;TGByggefeil_Beliggenhet;Tilstandsgrad, TG Byggefeil, Beliggenhet. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_215C376C_39B1_4fd2_A9E6_4B0416DE1380;2.17 EAID_24977878_4F6E_4a78_9F3C_BEE93F73D680;TGSetning_Deformasjon_MangelfulltLengdefall;Tilstandsgrad, Setning, deformasjon, mangelfullt lengdefall. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24977878_4F6E_4a78_9F3C_BEE93F73D680;2.17 EAID_371E7723_9C19_47f3_B385_5DBA6A5AE68E;DriftstilstandTilstandsgrad_StikkrenneKulvert;Driftstilstand. 1 = er spylt, 2 = er ikke spylt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_371E7723_9C19_47f3_B385_5DBA6A5AE68E;2.17 EAID_574485D6_36B5_4562_A2D1_3BE69DAA7706;Tilstandsgrad_StikkrenneKulvert;Angir tilstandsgrader for stikkrenne/kulvert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_574485D6_36B5_4562_A2D1_3BE69DAA7706;2.17 EAID_5CA34744_6874_48df_B8DD_612078631A42;TGSamletVurdering_TeoretiskAutomatikk;Tilstandsgrad, Samlet vurdering, teoretisk automatikk. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5CA34744_6874_48df_B8DD_612078631A42;2.17 EAID_6F1BE523_1772_4231_8D74_CF14701B6A8A;TGSamletVurdering_PraktiskManuell;Tilstandsgrad, Samlet vurdering, praktisk manuell. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F1BE523_1772_4231_8D74_CF14701B6A8A;2.17 EAID_8FA11309_0873_4dd4_9CE2_87BF78BE527D;TGSkade;Tilstandsgrad, TG Skade inkl korrosjon. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FA11309_0873_4dd4_9CE2_87BF78BE527D;2.17 EAID_BD212BE3_4BB7_4bb7_9ABE_AE1819B1FCD7;TypeRegistreringTilstandsgrad_StikkrenneKulvert;Type registrering. 1 = hovedinspeksjon, 2 = årlig ajourhold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD212BE3_4BB7_4bb7_9ABE_AE1819B1FCD7;2.17 EAID_C21EBB6B_5C98_4bea_971A_B33A8E82C7DE;TGSkadePåErosjonssikringVedInnOgUtløp;Tilstandsgrad. Skade på erosjonssikring ved inn- og utløp. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C21EBB6B_5C98_4bea_971A_B33A8E82C7DE;2.17 EAID_DC38C93D_E927_4fcd_896A_406747128ED3;VannføringTilstandsgrad_StikkrenneKulvert;Vannføring. 1=Liten (kontinuerlig), 2=Stor (kontinuerlig), 3=Årsvariasjon, 4=Stående vann, 5=tørrlagt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DC38C93D_E927_4fcd_896A_406747128ED3;2.17 EAID_FE162D97_F540_48f8_B9FB_657E220207D3;TGKapasitetTilstandsgrad_StikkrenneKulvert;Tilstandsgrad, Kapasitet. 0=TG0, 1=TG1, 2=TG3, 3=TG3, 8=TGIU, 9=TGmang;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tilstandsgrad, stikkrenne/kulvert;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE162D97_F540_48f8_B9FB_657E220207D3;2.17 EAPK_BBA100C3_62B7_4a5b_A376_C37042F56FC1;Toalettanlegg;Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BBA100C3_62B7_4a5b_A376_C37042F56FC1;2.17 EAID_4916F01C_7255_4458_B685_2B9E3060D74C;Toalettanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4916F01C_7255_4458_B685_2B9E3060D74C;2.17 EAID_6D4280B9_620E_42e2_B485_45A474BFE1DD;Toalettanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6D4280B9_620E_42e2_B485_45A474BFE1DD;2.17 EAID_51E3D34C_B644_45ff_B74D_1EBC75C9D314;Toalettanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51E3D34C_B644_45ff_B74D_1EBC75C9D314;2.17 EAID_1030AD95_961F_4b22_8187_6DBCC36B078E;PrivatAvtale;Angir om det finnes avtale med privat eier om bruk av toalett.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1030AD95_961F_4b22_8187_6DBCC36B078E;2.17 EAID_126FA603_C31F_4053_BA33_4B3550D6CE40;EierToalettanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_126FA603_C31F_4053_BA33_4B3550D6CE40;2.17 EAID_266384A8_8A88_41b9_9C7B_434733F0FB15;AvløpTil;Angir hvor avløpet føres. (Ikke aktuelt for tørrklosset);NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_266384A8_8A88_41b9_9C7B_434733F0FB15;2.17 EAID_61FE193E_F71B_44ed_B9C1_E156FE5D44A4;UniverseltUtformet;Angir om det finnes universelt utformet toalett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61FE193E_F71B_44ed_B9C1_E156FE5D44A4;2.17 EAID_7D13A936_C8E2_4452_9999_CFCEF2BD2AFC;Toalettanlegg;Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D13A936_C8E2_4452_9999_CFCEF2BD2AFC;2.17 EAID_ACB3EFCF_F6CC_4a80_8D97_378C56C2E75F;VedlikeholdsansvarligToalettanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ACB3EFCF_F6CC_4a80_8D97_378C56C2E75F;2.17 EAID_E4DD6985_D4F4_4255_9A0B_F9280CE2D204;TypeToalettanlegg;Angir hvilken type toalett det er i toalettanlegget;NVDB\NVDB Datakatalogen\Toalettanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E4DD6985_D4F4_4255_9A0B_F9280CE2D204;2.17 EAPK_0E1EA1F8_7D12_4433_B175_17043B0C1E32;Trafikanttilbud;Angir sted/område hvor det er en eller flere tilbud til trafikantene. Dette kan f.eks være bensinstasjon, verksted, tømmeanlegg for bobil osv.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikanttilbud;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0E1EA1F8_7D12_4433_B175_17043B0C1E32;2.17 EAID_5D69EBAB_0C2F_436e_B0DB_591ECBC821A1;Trafikanttilbud Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikanttilbud;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D69EBAB_0C2F_436e_B0DB_591ECBC821A1;2.17 EAID_B7C0887B_FD19_419d_AD88_C472B189836B;Trafikanttilbud Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikanttilbud;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7C0887B_FD19_419d_AD88_C472B189836B;2.17 EAID_6C2F240E_906B_4009_8C90_5AEBF58156E7;Trafikanttilbud Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikanttilbud;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C2F240E_906B_4009_8C90_5AEBF58156E7;2.17 EAID_177C8FCD_9312_44c7_ADF9_B49BBBA3BC78;Trafikanttilbud;Angir sted/område hvor det er en eller flere tilbud til trafikantene. Dette kan f.eks være bensinstasjon, verksted, tømmeanlegg for bobil osv.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikanttilbud;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_177C8FCD_9312_44c7_ADF9_B49BBBA3BC78;2.17 EAPK_7EDB3A36_4F1F_4c3d_96E0_C474819F58C0;Trafikkberedskapsklasse;Strekning med ensartet trafikkberedskapsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7EDB3A36_4F1F_4c3d_96E0_C474819F58C0;2.17 EAID_0C5F67D8_FCFE_43ac_AC9E_495368198EFC;Trafikkberedskapsklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0C5F67D8_FCFE_43ac_AC9E_495368198EFC;2.17 EAID_A0540FC0_C843_41e8_A44E_912C7A4E03CD;Trafikkberedskapsklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0540FC0_C843_41e8_A44E_912C7A4E03CD;2.17 EAID_D5491387_5C8E_4b23_8DB0_C5CA4032CDDC;Trafikkberedskapsklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D5491387_5C8E_4b23_8DB0_C5CA4032CDDC;2.17 EAID_64ECE06A_61E9_4158_BECA_AB86B819356D;Trafikkberedskapsklasse;Strekning med ensartet trafikkberedskapsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64ECE06A_61E9_4158_BECA_AB86B819356D;2.17 EAID_A2F9C550_CD81_4405_B8BF_C34C663FA37C;TrafikkberedskapsklasseTrafikkberedskapsklasse;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkberedskapsklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2F9C550_CD81_4405_B8BF_C34C663FA37C;2.17 EAPK_997EE237_6DDB_4fc5_BAF7_E028B739B077;Trafikkdata i tellepunkt;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_997EE237_6DDB_4fc5_BAF7_E028B739B077;2.17 EAID_E327F94F_8D8F_4c15_B68D_F6C6817D64E2;Trafikkdata i tellepunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E327F94F_8D8F_4c15_B68D_F6C6817D64E2;2.17 EAID_091066E2_5EC7_4d9a_A4EF_20C39966A134;Trafikkdata i tellepunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_091066E2_5EC7_4d9a_A4EF_20C39966A134;2.17 EAID_92263918_8CB2_41e4_A574_F6AC62BE495D;Trafikkdata i tellepunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92263918_8CB2_41e4_A574_F6AC62BE495D;2.17 EAID_5E64F156_F282_41be_96FB_E81FD63BE7F6;TrafikkdataITellepunkt;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E64F156_F282_41be_96FB_E81FD63BE7F6;2.17 EAID_91ACB262_12F5_4d99_8A8F_C1567CFD8636;Lengdeklasse;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdata i tellepunkt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91ACB262_12F5_4d99_8A8F_C1567CFD8636;2.17 EAPK_699204DB_40F4_4afc_86A0_C0D6FB915669;Trafikkdeler;Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_699204DB_40F4_4afc_86A0_C0D6FB915669;2.17 EAID_AFC7913F_89C9_4380_AAFB_7B02CA3D6ACA;Trafikkdeler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AFC7913F_89C9_4380_AAFB_7B02CA3D6ACA;2.17 EAID_266740AC_1974_4509_956B_E2CAED84067B;Trafikkdeler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_266740AC_1974_4509_956B_E2CAED84067B;2.17 EAID_08A68C0B_D0CD_4ce5_B3F6_E994692D61B4;Trafikkdeler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_08A68C0B_D0CD_4ce5_B3F6_E994692D61B4;2.17 EAID_17F607B1_AFA5_4ffb_B0E7_27E647808FD5;VedlikeholdsansvarligTrafikkdeler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17F607B1_AFA5_4ffb_B0E7_27E647808FD5;2.17 EAID_7A7E8F06_9532_4ab4_96C7_3AC2BD234C42;Trafikkdeler;Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7A7E8F06_9532_4ab4_96C7_3AC2BD234C42;2.17 EAID_BF33B456_1FD3_4dc2_BB13_439CD7B81E31;MøtefriVeg;Angir om trafikkdeler er utformet slik at det kan regnes møtefri veg på strekningen. Med møtefri veg menes at det er rekkverk eller tilsvarende som hindrer kjøretøy å komme over i motgående kjørefelt. Veg med trafikkdeler (midtdeler) over 7 meter regnes s;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF33B456_1FD3_4dc2_BB13_439CD7B81E31;2.17 EAID_F3FCDB91_84E8_4b97_82C9_68DED8478354;BruksområdeTrafikkdeler;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3FCDB91_84E8_4b97_82C9_68DED8478354;2.17 EAID_FE269907_C607_47d8_9CBF_8E9E5C5F2443;BelegningTrafikkdeler;Angir hvilken type belegning det er på trafikkdeler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkdeler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FE269907_C607_47d8_9CBF_8E9E5C5F2443;2.17 EAPK_E9377FEC_80A3_4613_AB5A_55C225C3D94B;Trafikkindeks;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E9377FEC_80A3_4613_AB5A_55C225C3D94B;2.17 EAID_5B69FB85_A646_4314_8E59_96D22EFF2FF5;Trafikkindeks Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5B69FB85_A646_4314_8E59_96D22EFF2FF5;2.17 EAID_5A092A42_7489_423c_AC9A_412D78649132;Trafikkindeks Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A092A42_7489_423c_AC9A_412D78649132;2.17 EAID_2AAFB2B1_AA1C_457a_9546_5F3AC7C048CD;Trafikkindeks Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AAFB2B1_AA1C_457a_9546_5F3AC7C048CD;2.17 EAID_1F264D08_4EB5_4feb_9BF9_D6FFEDD56AE4;Tidsoppløsning;Angir tidsoppløsning for indeksen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F264D08_4EB5_4feb_9BF9_D6FFEDD56AE4;2.17 EAID_99D7D35B_CEEB_4029_9710_B068CE4CEE42;Trafikkindeks;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99D7D35B_CEEB_4029_9710_B068CE4CEE42;2.17 EAID_E5181D7D_EC7D_40cd_8B33_34DE8F9A01EA;Kjøretøytype;Angir kjøretøytype for indeksen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5181D7D_EC7D_40cd_8B33_34DE8F9A01EA;2.17 EAID_F3B54AEF_D9A0_4903_9087_BB5EC4F8E915;GeografiskOmråde;Angir hvilket område indeksen gjelder for;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkindeks;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3B54AEF_D9A0_4903_9087_BB5EC4F8E915;2.17 EAPK_9EB72779_FE4F_45db_ACED_A6951F297BD3;Trafikklomme;Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9EB72779_FE4F_45db_ACED_A6951F297BD3;2.17 EAID_22841215_D94B_4c3f_A075_2211D193BA44;Trafikklomme Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22841215_D94B_4c3f_A075_2211D193BA44;2.17 EAID_4086DBE8_B7AC_48c5_81E5_78F857889399;Trafikklomme Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4086DBE8_B7AC_48c5_81E5_78F857889399;2.17 EAID_44E38CAE_294E_4e4a_B39F_5C2B650319A2;Trafikklomme Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44E38CAE_294E_4e4a_B39F_5C2B650319A2;2.17 EAID_1654CA85_9D75_45ec_8C14_E9B71DE29D42;Trafikklomme;Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1654CA85_9D75_45ec_8C14_E9B71DE29D42;2.17 EAID_2903317E_E1C1_4400_AC9B_6EEFC317FABA;UtformingTrafikklomme;Angir hvordan vegobjektet er utforma;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2903317E_E1C1_4400_AC9B_6EEFC317FABA;2.17 EAID_36E59FC3_C941_4d8d_AF79_A7C9DEEF8417;SpesieltParkeringsformål;Angir at trafikklomme benyttes til spesielt parkerngsformål;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_36E59FC3_C941_4d8d_AF79_A7C9DEEF8417;2.17 EAID_49F9F1AA_0609_4ba2_9067_772D65781445;BelysningTrafikklomme;Angir om trafikklommen er belyst;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49F9F1AA_0609_4ba2_9067_772D65781445;2.17 EAID_7B9038B2_C3A6_4710_B360_8E1AFE01A2E8;VedlikeholdsansvarligTrafikklomme;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B9038B2_C3A6_4710_B360_8E1AFE01A2E8;2.17 EAID_96698753_387F_4757_B5D0_844CEEB07B18;DekketypeTrafikklomme;Angir hvilken type dekke det er på trafikklomma;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96698753_387F_4757_B5D0_844CEEB07B18;2.17 EAID_D6ECF62A_9ED7_4006_8328_9434E8F56061;Vinteråpen;Angir om trafikklomma blir holdt åpen gjennom vinteren.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6ECF62A_9ED7_4006_8328_9434E8F56061;2.17 EAID_D9B48063_1FA9_4441_9455_9B31C6A79F95;BruksområdeTrafikklomme;Angir primært bruksområde for trafikklomma.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikklomme;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9B48063_1FA9_4441_9455_9B31C6A79F95;2.17 EAPK_20E0B317_F543_4704_A37C_049574CBFCF5;Trafikkmengde;Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_20E0B317_F543_4704_A37C_049574CBFCF5;2.17 EAID_C70D7B96_10AB_491b_A108_11B02739C62C;Trafikkmengde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C70D7B96_10AB_491b_A108_11B02739C62C;2.17 EAID_4EABCC88_09A0_4013_ADB6_E668E2F6FDCC;Trafikkmengde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4EABCC88_09A0_4013_ADB6_E668E2F6FDCC;2.17 EAID_3E523713_B505_4306_99EF_EF4BE0D7D7BD;Trafikkmengde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E523713_B505_4306_99EF_EF4BE0D7D7BD;2.17 EAID_3E8B5668_C5F0_42d8_B1E9_C8D7919B7700;OppdatertFra;Angir hvorfra ÅDT-verdien er kommet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E8B5668_C5F0_42d8_B1E9_C8D7919B7700;2.17 EAID_7683512C_0ECE_4139_96B5_F033783F7FF5;GrunnlagForÅDT;Angir hva som er grunnlag for ÅDT-verdien;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7683512C_0ECE_4139_96B5_F033783F7FF5;2.17 EAID_887C3E61_EDBC_48c4_972A_73437BABDC47;Trafikkmengde;Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_887C3E61_EDBC_48c4_972A_73437BABDC47;2.17 EAPK_7B44378B_40C5_4398_B943_853613AA3078;Trafikkmengde, kjørefelt;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7B44378B_40C5_4398_B943_853613AA3078;2.17 EAID_1B1A4E0B_EA42_4c5c_9E55_470E2D9FE7B1;Trafikkmengde, kjørefelt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B1A4E0B_EA42_4c5c_9E55_470E2D9FE7B1;2.17 EAID_44FDD6D6_E943_4349_86F2_1BC78B3311A5;Trafikkmengde, kjørefelt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44FDD6D6_E943_4349_86F2_1BC78B3311A5;2.17 EAID_64FC81C6_392C_4246_B6D8_755ED3C2E8AE;Trafikkmengde, kjørefelt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64FC81C6_392C_4246_B6D8_755ED3C2E8AE;2.17 EAID_1280740D_93DB_493d_9B89_B6858FE494B2;Trafikkmengde_Kjørefelt;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1280740D_93DB_493d_9B89_B6858FE494B2;2.17 EAID_21A796C8_3CE8_48d3_BD71_593032D997B3;OppdatertFraTrafikkmengde_Kjørefelt;Angir hvorfra ÅDT-verdien er kommet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkmengde, kjørefelt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21A796C8_3CE8_48d3_BD71_593032D997B3;2.17 EAPK_653A102A_2EE2_4f01_86CD_13918F46C030;Trafikkregistreringsstasjon;Angir punkt for registrering av trafikkdata;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_653A102A_2EE2_4f01_86CD_13918F46C030;2.17 EAID_E186C115_A7FC_4c20_B3B0_978B69751F50;Trafikkregistreringsstasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E186C115_A7FC_4c20_B3B0_978B69751F50;2.17 EAID_E571F1FD_7CE7_4819_91B1_72E3A9F7078E;Trafikkregistreringsstasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E571F1FD_7CE7_4819_91B1_72E3A9F7078E;2.17 EAID_3EB9F42B_1FA3_4839_8667_FE093E1CBE0F;Trafikkregistreringsstasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EB9F42B_1FA3_4839_8667_FE093E1CBE0F;2.17 EAID_22529F7D_4E3D_4745_99FD_22125E815B93;Kilde;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_22529F7D_4E3D_4745_99FD_22125E815B93;2.17 EAID_A2908E19_B6DB_4de1_8EBA_F09DBCCB0F9C;TrafikantgruppeTrafikkregistreringsstasjon;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2908E19_B6DB_4de1_8EBA_F09DBCCB0F9C;2.17 EAID_AB1F8E51_72F7_4b0a_AEF3_D91C90F067B8;StatusTrafikkregistreringsstasjon;Angir hvilken status registreringspunktet har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB1F8E51_72F7_4b0a_AEF3_D91C90F067B8;2.17 EAID_B293E201_0798_47be_8CEF_8C3DA392BADD;Registreringsnivå;Angir hvilket nivå tellepunktet er på. Nivå 1 angir kontinuerlig datainnsamling, nivå 2 angir 4-5 uker pr år. Nivå 3 angir 1 uke pr år;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B293E201_0798_47be_8CEF_8C3DA392BADD;2.17 EAID_BCD0B296_1029_4a95_99B1_FDE621DA4181;Trafikkregistreringsstasjon;Angir punkt for registrering av trafikkdata;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkregistreringsstasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCD0B296_1029_4a95_99B1_FDE621DA4181;2.17 EAPK_852B8D88_122B_4557_A6C8_63645CD1AAE9;Trafikkreguleringer;Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_852B8D88_122B_4557_A6C8_63645CD1AAE9;2.17 EAID_EA7AF922_EFC3_4aa7_A667_613E6E431C0D;Trafikkreguleringer Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA7AF922_EFC3_4aa7_A667_613E6E431C0D;2.17 EAID_3CE80F0A_C12A_4b32_BC2D_62BA91213AD1;Trafikkreguleringer Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CE80F0A_C12A_4b32_BC2D_62BA91213AD1;2.17 EAID_EB697ED8_7A96_49df_B947_1ACA1202CF37;Trafikkreguleringer Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EB697ED8_7A96_49df_B947_1ACA1202CF37;2.17 EAID_75F265DE_AAB1_4e38_AAEA_611A40E1C43A;TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer;Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75F265DE_AAB1_4e38_AAEA_611A40E1C43A;2.17 EAID_98B7F882_2413_40a0_ADFA_E5BF4D294117;Trafikkreguleringer;Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkreguleringer;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98B7F882_2413_40a0_ADFA_E5BF4D294117;2.17 EAPK_3AFD31C6_F60F_4f23_A00F_258181A2B2DC;Trafikkspeil;Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3AFD31C6_F60F_4f23_A00F_258181A2B2DC;2.17 EAID_E617C5CF_1437_4833_A434_E06855D16A2A;Trafikkspeil Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E617C5CF_1437_4833_A434_E06855D16A2A;2.17 EAID_5EFE8438_9565_41e9_A350_2C5949549DE2;Trafikkspeil Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EFE8438_9565_41e9_A350_2C5949549DE2;2.17 EAID_9315BBB2_3DC6_443c_8CB4_51EE5D11B46D;Trafikkspeil Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9315BBB2_3DC6_443c_8CB4_51EE5D11B46D;2.17 EAID_00F090D7_F1A5_4e2a_9B3F_94D1F6D2643B;EierTrafikkspeil;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_00F090D7_F1A5_4e2a_9B3F_94D1F6D2643B;2.17 EAID_1810169D_8C71_42e1_B789_143FD918082C;Trafikkspeil;Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1810169D_8C71_42e1_B789_143FD918082C;2.17 EAID_599BCF45_E32F_41eb_B5D3_3044465620B2;Materialtype_Speil;Angir hvilken materialtype trafikkspeilet er laget av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_599BCF45_E32F_41eb_B5D3_3044465620B2;2.17 EAID_7F62D1D5_4EB8_4685_86F1_8A9345281298;OppsettingsutstyrTrafikkspeil;Angir hva trafikkspeilet er festet på.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F62D1D5_4EB8_4685_86F1_8A9345281298;2.17 EAID_9AB59A6E_D1DD_4ef1_9089_BF4FEC1B7511;VedlikeholdsansvarligTrafikkspeil;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AB59A6E_D1DD_4ef1_9089_BF4FEC1B7511;2.17 EAID_9AEF8A79_C949_4fdb_AD42_66C5C42EF5FB;UtformingTrafikkspeil;Angir hvordan trafikkspeilet er utformet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkspeil;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AEF8A79_C949_4fdb_AD42_66C5C42EF5FB;2.17 EAPK_0ECCD5A9_A96D_4ec2_A0EF_59D63163495C;Trafikkstasjon;Trafikkstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkstasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0ECCD5A9_A96D_4ec2_A0EF_59D63163495C;2.17 EAID_9D48E9D1_E315_4ea7_B92A_0544542CBE7C;Trafikkstasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D48E9D1_E315_4ea7_B92A_0544542CBE7C;2.17 EAID_B1A92F14_9647_4935_9B46_460E02735522;Trafikkstasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1A92F14_9647_4935_9B46_460E02735522;2.17 EAID_E1828D45_18FE_4321_B833_6E79B6780511;Trafikkstasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1828D45_18FE_4321_B833_6E79B6780511;2.17 EAID_6CB7AC4D_F848_4e46_8808_A8C96B14BA28;Trafikkstasjon;Trafikkstasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkstasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6CB7AC4D_F848_4e46_8808_A8C96B14BA28;2.17 EAPK_6DD374CC_9FCD_4486_A68C_1FEE5846A77A;Trafikkulykke;Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6DD374CC_9FCD_4486_A68C_1FEE5846A77A;2.17 EAID_DBAC9D45_49CF_49d5_AB58_F917A1ECCB18;Trafikkulykke Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBAC9D45_49CF_49d5_AB58_F917A1ECCB18;2.17 EAID_A74137EB_4645_4e97_ADE6_486BE8D62D48;Trafikkulykke Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A74137EB_4645_4e97_ADE6_486BE8D62D48;2.17 EAID_D0886723_619C_4e29_816C_CB31F100C4BD;Trafikkulykke Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0886723_619C_4e29_816C_CB31F100C4BD;2.17 EAID_326D6DBC_3199_47e4_B257_BC6695A5BB0B;BebyggelseTrafikkulykke;Bebyggelse på ulykkesstedet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_326D6DBC_3199_47e4_B257_BC6695A5BB0B;2.17 EAID_34E43F08_87BB_4ab7_9202_9B1CDFAA66E2;HistoriskVegkategori;Vegkategori på ulykkestidspunktet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34E43F08_87BB_4ab7_9202_9B1CDFAA66E2;2.17 EAID_3500AC5A_2366_4dad_9125_AF5FB9255AA0;Vegtype;Vegtype.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3500AC5A_2366_4dad_9125_AF5FB9255AA0;2.17 EAID_37B2779D_4192_4349_8E03_77844257C1CD;Felttype;Felttype.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37B2779D_4192_4349_8E03_77844257C1CD;2.17 EAID_5ADE67C8_5593_42e5_8DF4_F586DFCC4473;StedfestingensNøyaktighet;Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ADE67C8_5593_42e5_8DF4_F586DFCC4473;2.17 EAID_62F27B78_A845_43e3_B640_15833069C8E5;DekketypeTrafikkulykke;Dekketype.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62F27B78_A845_43e3_B640_15833069C8E5;2.17 EAID_757E2472_5F4C_4e18_965C_A41FCFD07A0A;FartsgrenseTrafikkulykke;Angir fartsgrense på ulykkesstedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_757E2472_5F4C_4e18_965C_A41FCFD07A0A;2.17 EAID_85189589_19FD_4bcf_B9BF_676164A04D5B;Stedsforhold;Stedsforhold på ulykkessted;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85189589_19FD_4bcf_B9BF_676164A04D5B;2.17 EAID_91D39E62_1552_412f_AD89_5593EF7365D8;Uhellskode;Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_91D39E62_1552_412f_AD89_5593EF7365D8;2.17 EAID_949F1626_F83F_4ce2_9C81_DB9F87CFB0F3;RegistreringStatus;Merke for om alle data om ulykken er registrert eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_949F1626_F83F_4ce2_9C81_DB9F87CFB0F3;2.17 EAID_A405F0E6_4D2A_4b81_A8D1_F212AC2F27B5;Lysforhold;Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A405F0E6_4D2A_4b81_A8D1_F212AC2F27B5;2.17 EAID_ABF0215C_9EFA_45ed_9F26_CA8D690E9F6D;AlvorligsteSkadegrad;Alvorligste skadegrad i ulykken;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ABF0215C_9EFA_45ed_9F26_CA8D690E9F6D;2.17 EAID_B50C0B58_E625_4310_957F_BFE1FA26BFE8;ForsterketVegoppmerking;Angir i hvilken grad vegen der trafikkulykka skjedde hadde forsterket vegoppmerking;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B50C0B58_E625_4310_957F_BFE1FA26BFE8;2.17 EAID_C132AA66_F14D_4736_A114_8EE4BFE21FDA;UkedagTrafikkulykke;UKEDAG FRA 1 TIL 7 SOM ANGIR DAGEN ULYKKEN INTREFFER PÅ.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C132AA66_F14D_4736_A114_8EE4BFE21FDA;2.17 EAID_C13F33B3_D6A5_4135_A984_749401223597;KildeForUlykken;Kilde for ulykken.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C13F33B3_D6A5_4135_A984_749401223597;2.17 EAID_C15BD495_66B5_47ba_A82A_51B219B27C44;Værforhold;Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C15BD495_66B5_47ba_A82A_51B219B27C44;2.17 EAID_CD534C50_A6B3_4b97_A13A_FCB4E12BBEC8;Midtdeler;Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD534C50_A6B3_4b97_A13A_FCB4E12BBEC8;2.17 EAID_DF62721E_A041_49b1_A00A_EA04ACF02396;AlternativUhellskode;Angir hvilken type uhell trafikkulykken alternativt kan karakteriseres som. Denne skal bare angis i tilfeller hvor den endelige uhellssituasjonen skiller seg fra den utløsende, eller at en annen uhellskode kan beskrive vesentlige deler av hendelsesforløpe;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF62721E_A041_49b1_A00A_EA04ACF02396;2.17 EAID_E2EC0B25_9A38_4d8b_AEC3_5A2916B23390;Trafikkulykke;Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskader;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2EC0B25_9A38_4d8b_AEC3_5A2916B23390;2.17 EAID_E5615093_67A7_46a4_A25D_A65D5C2C9426;UhellKategori;Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5615093_67A7_46a4_A25D_A65D5C2C9426;2.17 EAID_EF7FF085_BF2D_4288_891D_BF95AD471274;HistoriskVegstatus;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF7FF085_BF2D_4288_891D_BF95AD471274;2.17 EAID_FC7FD6FA_7917_4a5f_A002_256AD0B7C022;Føreforhold;FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FC7FD6FA_7917_4a5f_A002_256AD0B7C022;2.17 EAID_FDC41B92_32CE_40fa_A656_C60E71E27E25;OkSSB;Om STRAKS-ulykka er sjekket Ok mot SSB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkulykke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FDC41B92_32CE_40fa_A656_C60E71E27E25;2.17 EAPK_6EE47E60_D76B_4193_A05D_311E4E74B5B2;Trafikkøy;Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_6EE47E60_D76B_4193_A05D_311E4E74B5B2;2.17 EAID_B829F2BC_6B7F_4357_B0D7_443E5A2EF369;Trafikkøy Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B829F2BC_6B7F_4357_B0D7_443E5A2EF369;2.17 EAID_8E983671_A907_4b5f_928F_5C975384A2CD;Trafikkøy Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8E983671_A907_4b5f_928F_5C975384A2CD;2.17 EAID_9B9E5CF1_CE72_4865_BB74_6A6A93B6153A;Trafikkøy Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B9E5CF1_CE72_4865_BB74_6A6A93B6153A;2.17 EAID_1AC173AA_F0FE_41c6_8A26_4554BFE30C5F;VedlikeholdsansvarligTrafikkøy;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1AC173AA_F0FE_41c6_8A26_4554BFE30C5F;2.17 EAID_1EF46EC4_3134_4b13_AC53_3B9FF8541A45;UtformingTrafikkøy;Utforming av vegobjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EF46EC4_3134_4b13_AC53_3B9FF8541A45;2.17 EAID_50291F15_C38D_4861_AEE1_8145A4620FCA;Trafikkøy;Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50291F15_C38D_4861_AEE1_8145A4620FCA;2.17 EAID_9B1152D5_783D_4022_A49D_1938D49EEA80;EierTrafikkøy;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B1152D5_783D_4022_A49D_1938D49EEA80;2.17 EAID_BF0C3839_0AC6_4cbb_9767_F1AC94CC5818;BelegningTrafikkøy;Angir hva vegobjektet er belagt med;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF0C3839_0AC6_4cbb_9767_F1AC94CC5818;2.17 EAID_CA844086_5651_4d7e_A3C9_5F0890715C3F;TypeTrafikkøy;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA844086_5651_4d7e_A3C9_5F0890715C3F;2.17 EAID_DB333292_C154_4490_BF44_CE3B7BE402DF;Belegning_OverkjørbartAreal;Angir hvilken type belegning det er på overkjørbart areal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafikkøy;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DB333292_C154_4490_BF44_CE3B7BE402DF;2.17 EAPK_F31EF8D4_3AD7_42b8_9B17_130CD507B588;Trafo;Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F31EF8D4_3AD7_42b8_9B17_130CD507B588;2.17 EAID_F64AAB9D_6E90_422e_9A35_CB043F64C2DE;Trafo Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F64AAB9D_6E90_422e_9A35_CB043F64C2DE;2.17 EAID_414948FF_3028_40e4_B28B_83A753982B73;Trafo Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_414948FF_3028_40e4_B28B_83A753982B73;2.17 EAID_8048F92C_FF04_4b37_B901_CF635B962F32;Trafo Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8048F92C_FF04_4b37_B901_CF635B962F32;2.17 EAID_4A25154C_C0EE_459f_B14E_847BFF916376;EierTrafo;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A25154C_C0EE_459f_B14E_847BFF916376;2.17 EAID_6796DFD7_C5FE_4fc6_9384_9A5D73A25B84;VedlikeholdsansvarligTrafo;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6796DFD7_C5FE_4fc6_9384_9A5D73A25B84;2.17 EAID_97849E07_3115_412c_BA70_3EC79298AA6C;Trafo;Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trafo;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_97849E07_3115_412c_BA70_3EC79298AA6C;2.17 EAPK_D8BD9F51_DEA5_4985_AD75_0C3AA1D60F31;Transportlenke;Representerer et objekt ved utskrift til EL-veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Transportlenke;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D8BD9F51_DEA5_4985_AD75_0C3AA1D60F31;2.17 EAID_C690B56F_3EF9_493a_8864_30FD6D2D4909;Transportlenke Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Transportlenke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C690B56F_3EF9_493a_8864_30FD6D2D4909;2.17 EAID_5454DA43_5C32_4f38_A135_108EBF73E6A7;Transportlenke Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Transportlenke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5454DA43_5C32_4f38_A135_108EBF73E6A7;2.17 EAID_98B7E5A0_0365_4d17_8233_E43BEFD30C45;Transportlenke Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Transportlenke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_98B7E5A0_0365_4d17_8233_E43BEFD30C45;2.17 EAID_1E97642E_9E51_4504_A6EA_7EA015A2C02F;Transportlenke;Representerer et objekt ved utskrift til EL-veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Transportlenke;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1E97642E_9E51_4504_A6EA_7EA015A2C02F;2.17 EAPK_98DB690F_1EC5_4231_AF8D_03CEC791DAB0;Trapp;Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_98DB690F_1EC5_4231_AF8D_03CEC791DAB0;2.17 EAID_4B3D7578_9DF2_4f47_8B78_CE03D63329E0;Trapp Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3D7578_9DF2_4f47_8B78_CE03D63329E0;2.17 EAID_545C8E17_1FB0_4240_951B_40FF145AE9ED;Trapp Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_545C8E17_1FB0_4240_951B_40FF145AE9ED;2.17 EAID_48626E93_DAAA_46b5_89F0_81D815DCD22B;Trapp Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48626E93_DAAA_46b5_89F0_81D815DCD22B;2.17 EAID_144A2C6F_DE88_4f97_AC3E_7C59DDD12EC4;EierTrapp;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_144A2C6F_DE88_4f97_AC3E_7C59DDD12EC4;2.17 EAID_395AC5F8_A53D_4478_A4BA_6486267B3202;VarmekablerTrapp;Angir om det finnes varmekabler i trappa;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_395AC5F8_A53D_4478_A4BA_6486267B3202;2.17 EAID_4E20DCBC_C429_4209_BE11_72201AB2DA78;Barnevognspor;Angir om det finnes barnevognspor i trappa;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E20DCBC_C429_4209_BE11_72201AB2DA78;2.17 EAID_5611EE5A_7BED_48bf_BFE0_8CE28BEBAE39;RekkverkHåndlist;Angir om rekkverk/håndlist finnes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5611EE5A_7BED_48bf_BFE0_8CE28BEBAE39;2.17 EAID_7B357106_1337_41c7_B347_D02CA77C7779;Trapp;Frittstående trapp i tilknytning til gangveg/gangareal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B357106_1337_41c7_B347_D02CA77C7779;2.17 EAID_DF5A3521_68DE_41e3_8465_80C3E0FF5D44;VedlikeholdsansvarligTrapp;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF5A3521_68DE_41e3_8465_80C3E0FF5D44;2.17 EAID_ED3CBADF_BE55_45af_BAEC_66A5E46501B6;MaterialtypeTrapp;Angir type materiale;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trapp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED3CBADF_BE55_45af_BAEC_66A5E46501B6;2.17 EAPK_DA2C5963_81CE_47bc_86F6_3002B57302D4;Trekkekum;Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DA2C5963_81CE_47bc_86F6_3002B57302D4;2.17 EAID_673061A3_FA62_47d1_8CEB_4D4E7C6D5B1F;Trekkekum Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_673061A3_FA62_47d1_8CEB_4D4E7C6D5B1F;2.17 EAID_2878BFBB_F638_4d03_A0C2_77908DC59CFD;Trekkekum Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2878BFBB_F638_4d03_A0C2_77908DC59CFD;2.17 EAID_F3A0A97F_B333_4e57_8E94_FE53A0261F99;Trekkekum Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3A0A97F_B333_4e57_8E94_FE53A0261F99;2.17 EAID_0928C883_062F_4db4_912D_847ED9DEB155;Brannsikker;Angir om kum er brannsikker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0928C883_062F_4db4_912D_847ED9DEB155;2.17 EAID_39D36D7E_8C95_4f8a_9EDB_BE03BDB6FCB7;EierTrekkekum;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39D36D7E_8C95_4f8a_9EDB_BE03BDB6FCB7;2.17 EAID_48933EAA_8B22_4ea5_A00C_7DCFBF13AF11;Trekkekum;Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48933EAA_8B22_4ea5_A00C_7DCFBF13AF11;2.17 EAID_67562C06_523E_4a0e_9320_6D7047911235;Kumform;Angir kummens form;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_67562C06_523E_4a0e_9320_6D7047911235;2.17 EAID_9732CA80_3191_439a_B42B_4A1C5973670B;VedlikeholdsansvarligTrekkekum;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9732CA80_3191_439a_B42B_4A1C5973670B;2.17 EAID_D88ADE02_FDC8_41ca_8C59_FA9D04830E32;Materiale_Lokk;Angir materialtype for kummens lokk;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D88ADE02_FDC8_41ca_8C59_FA9D04830E32;2.17 EAID_DAA9A3D2_06A0_4ed0_A005_2AA45D392408;Materiale_Kum;Angir type materiale i selve kummen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA9A3D2_06A0_4ed0_A005_2AA45D392408;2.17 EAID_FCE80D6C_453A_44c0_83F5_9348C57A1A39;PlasseringTrekkekum;Angir hvor/hvordan trekkekummen er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkekum;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FCE80D6C_453A_44c0_83F5_9348C57A1A39;2.17 EAPK_88E86452_C57D_4b5d_B8C6_367343D14003;Trekkerør/kanal;Rør eller kanal for trekking av kabel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_88E86452_C57D_4b5d_B8C6_367343D14003;2.17 EAID_13EFB13F_91EF_46a0_AA61_62230A8531E0;Trekkerør/kanal Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_13EFB13F_91EF_46a0_AA61_62230A8531E0;2.17 EAID_D7D1468D_049A_4d73_B206_4CF079963373;Trekkerør/kanal Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D7D1468D_049A_4d73_B206_4CF079963373;2.17 EAID_CD372FB6_6718_4b03_991C_B70A3F56AA0A;Trekkerør/kanal Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD372FB6_6718_4b03_991C_B70A3F56AA0A;2.17 EAID_33F47497_F714_4566_8DF9_D087AAD6BA25;PlasseringTrekkerørKanal;Angir hvor/hvordan trekkerøret er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33F47497_F714_4566_8DF9_D087AAD6BA25;2.17 EAID_3BEC4D2E_A8EF_4364_B249_9DEF5955B558;FargeTrekkerørKanal;Angir hovedfarge på vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BEC4D2E_A8EF_4364_B249_9DEF5955B558;2.17 EAID_44A3377C_2244_4a25_9F23_6ECC7944F311;MaterialeTrekkerørKanal;Angir type materiale i rør/kanal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44A3377C_2244_4a25_9F23_6ECC7944F311;2.17 EAID_676B8074_AC30_48f0_AB6A_BA2857547126;TrekkerørKanal;Rør eller kanal for trekking av kabel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_676B8074_AC30_48f0_AB6A_BA2857547126;2.17 EAID_80F8F972_AA78_41f8_ACF2_B4A52A9D32C1;LedigPlass;Angir om rør/kanal er ledig (tomt);NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80F8F972_AA78_41f8_ACF2_B4A52A9D32C1;2.17 EAID_D20293FA_6EB1_458f_B354_7B6E17278A59;VedlikeholdsansvarligTrekkerørKanal;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D20293FA_6EB1_458f_B354_7B6E17278A59;2.17 EAID_EAB68CF0_22C0_41eb_8D46_B3E75750D4F9;UtleidTilTrekkerørKanal;Angir hvem trekkerør/kanal er utleid til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EAB68CF0_22C0_41eb_8D46_B3E75750D4F9;2.17 EAID_EE09EA09_0218_47dd_B5AC_9CF594D927B7;TypeTrekkerørKanal;Angir type trekkerør/kanal;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EE09EA09_0218_47dd_B5AC_9CF594D927B7;2.17 EAID_F5218313_E83C_4afc_A8A1_4BCD691D874B;EierTrekkerørKanal;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trekkerør/kanal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5218313_E83C_4afc_A8A1_4BCD691D874B;2.17 EAPK_DBB89A6C_C83B_41fc_8660_8E5F473903AD;Trær;Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DBB89A6C_C83B_41fc_8660_8E5F473903AD;2.17 EAID_D4AECC16_9C10_44a7_8674_378606548885;Trær Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D4AECC16_9C10_44a7_8674_378606548885;2.17 EAID_C44F3084_E052_4c51_AA5C_C145007A7AD4;Trær Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C44F3084_E052_4c51_AA5C_C145007A7AD4;2.17 EAID_6FD2BB37_DC89_4ac3_B1E4_63454BF0458A;Trær Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FD2BB37_DC89_4ac3_B1E4_63454BF0458A;2.17 EAID_04951F06_0D1C_40a1_BECD_64E829BC4A2E;EierTrær;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04951F06_0D1C_40a1_BECD_64E829BC4A2E;2.17 EAID_2ADE077A_F900_4531_9EFF_F6329261F014;SpesielleRestriksjoner;Angir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ADE077A_F900_4531_9EFF_F6329261F014;2.17 EAID_3272B215_59CC_469c_91F2_DD8B5C12F00D;Oppbinding;Angir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3272B215_59CC_469c_91F2_DD8B5C12F00D;2.17 EAID_355E5D02_BCD8_498d_AE27_47AD31E5C1CB;Utviklingsfase;Angir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_355E5D02_BCD8_498d_AE27_47AD31E5C1CB;2.17 EAID_45A1D51C_905D_4f82_8A72_FC5EAF5324EC;KroneOgStammestruktur;Vurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. D;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45A1D51C_905D_4f82_8A72_FC5EAF5324EC;2.17 EAID_5AC3339C_7FE3_4293_AD2C_C99D0428FE15;Tregruberist;Angir om det er tregruberist, dvs beskyttelse på bakkenivå over røtter inn mot stamme.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5AC3339C_7FE3_4293_AD2C_C99D0428FE15;2.17 EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;Trær;Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;2.17 EAID_9A1AAC60_DE00_4847_AE84_93556FE8C4FC;VedlikeholdsansvarligTrær;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A1AAC60_DE00_4847_AE84_93556FE8C4FC;2.17 EAID_9BDC4507_068F_4c16_92B9_320284571AE2;NaturlikeVerdifulleTrær;"Angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under ""Tilleggsinformasjon"". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtred";NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BDC4507_068F_4c16_92B9_320284571AE2;2.17 EAID_B9E525B9_12F9_4869_94CE_B3F1B64D71DF;LøvfellendeVintergrønneTrær;Angir om trær tilhører kategori løvfellende eller vintergrønne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9E525B9_12F9_4869_94CE_B3F1B64D71DF;2.17 EAID_D88626A0_A423_48fd_BD44_0369094FB8E0;KravOmYtterligereOppfølging;Gjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D88626A0_A423_48fd_BD44_0369094FB8E0;2.17 EAID_D8EC2780_86FC_4a37_A319_93C1C9A1C042;TypeForm;Angir at treet/trærne er formet etter beskjæring og hvilken type form det er gitt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D8EC2780_86FC_4a37_A319_93C1C9A1C042;2.17 EAID_EBC64E7B_F461_4741_BBED_FFB83CA19E4E;TypeGruppering;Angir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBC64E7B_F461_4741_BBED_FFB83CA19E4E;2.17 EAID_ECD27219_376E_448b_9A09_876F83DC34C2;Trebeskytter;Angir om det er satt opp trebeskytter for å beskytte treet/stammen mot påkjørsel, klatring, hærverk etc..;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECD27219_376E_448b_9A09_876F83DC34C2;2.17 EAPK_2B72875C_A3C3_48f1_A488_8CCF9C541B0A;TS-inspeksjon;Oversikt og status for TS-inspeksjoner;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2B72875C_A3C3_48f1_A488_8CCF9C541B0A;2.17 EAID_4E035C20_5CC2_445a_90D1_B1DBA6D8C91C;TS-inspeksjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E035C20_5CC2_445a_90D1_B1DBA6D8C91C;2.17 EAID_0E19E86A_7570_467d_A69C_2234131F252E;TS-inspeksjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E19E86A_7570_467d_A69C_2234131F252E;2.17 EAID_9AE3992F_7E99_4106_94D5_0C7E7B0E379E;TS-inspeksjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AE3992F_7E99_4106_94D5_0C7E7B0E379E;2.17 EAID_16206686_D1DC_45d0_A524_306DE0758F8F;StørreInvestering;Angir om tiltak er større investering eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_16206686_D1DC_45d0_A524_306DE0758F8F;2.17 EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;TS_Inspeksjon;Oversikt og status for TS-inspeksjoner;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F91FCEE_EFB0_4a66_A8D8_859CDD41F154;2.17 EAID_81241D44_8C04_47f8_A00E_AC085ED65285;StatusTS_Inspeksjon;Angir status for gjennomføring av tiltak.;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81241D44_8C04_47f8_A00E_AC085ED65285;2.17 EAID_F640DC6C_46AA_426c_A090_3EFAF2CED2B1;Inspeksjonstype;Angir type TS-inspeksjon.;NVDB\NVDB Datakatalogen\TS-inspeksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F640DC6C_46AA_426c_A090_3EFAF2CED2B1;2.17 EAPK_65C8D8E9_1CC4_428d_A019_4DE47985FB0A;Tunnel;Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_65C8D8E9_1CC4_428d_A019_4DE47985FB0A;2.17 EAID_7C0C9A4B_A519_475d_B1E1_846671D09F98;Tunnel Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7C0C9A4B_A519_475d_B1E1_846671D09F98;2.17 EAID_BF83F3BA_8BE8_4e88_9AD2_1EF32D313D7D;Tunnel Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF83F3BA_8BE8_4e88_9AD2_1EF32D313D7D;2.17 EAID_060247B0_4249_4052_A59D_3C0DC9B20D00;Tunnel Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_060247B0_4249_4052_A59D_3C0DC9B20D00;2.17 EAID_01515691_7661_42dd_B0CF_DD5948351069;Restriksjonsklasse;Angir restriksjonsklasse for transport av farlig gods gjennom tunnelen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01515691_7661_42dd_B0CF_DD5948351069;2.17 EAID_149EAD25_2D8B_4317_A2B3_DFEF7D6D031E;Undersjøisk;Angir om tunnel er undersjøisk eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_149EAD25_2D8B_4317_A2B3_DFEF7D6D031E;2.17 EAID_275E3808_7591_4494_83F0_B572453016DF;Tunnel;Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_275E3808_7591_4494_83F0_B572453016DF;2.17 EAID_7F9854DD_5C1B_4bd0_BFB6_25940C881117;AlarmTilVTSVedFjerningAvBrannslokker;Angir hvorvidt det utløses alarm direkte til Vegtrafikksentralen ved fjerning av brannslokker i tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F9854DD_5C1B_4bd0_BFB6_25940C881117;2.17 EAID_87556BD0_8A79_4238_91B3_1C9A3CB2C2FC;KablerSikret_Ved_Nedgraving;Angir om kabler er sikret v. nedgraving eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_87556BD0_8A79_4238_91B3_1C9A3CB2C2FC;2.17 EAID_AD641990_4811_4be3_A80D_79B6571F4919;KablerSeksjonert;Angir om kabler er seksjonert eller ikke. Når kabler er seksjonert skaper evt. brudd/skade bare problem på den aktuelle seksjon i tunnelen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AD641990_4811_4be3_A80D_79B6571F4919;2.17 EAID_AF3C0631_5DA0_4f97_BFAD_5D0E62C8C7C0;AntallParallelleHovedløp;Angir hvor mange parallelle hovedløp tunnelen har. Med hovedløp menes tunnelløp som inngår i hovedvegen (ikke ramper, armer etc.). Det kan være unntak fra dette i tilfeller der det ikke er noen tunnelløp som har referanse til hovedparsell som inngår i ho;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF3C0631_5DA0_4f97_BFAD_5D0E62C8C7C0;2.17 EAID_B9CF6B51_D1E7_41d9_9D36_3E2E0BB2327C;Tunnelklasse_Prosjektert;Angir hvilken tunnelklasse tunnelen ble prosjektert etter. Ikke relevant for tunneler kortere enn 500 meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9CF6B51_D1E7_41d9_9D36_3E2E0BB2327C;2.17 EAID_BBD7E377_DA93_4501_A24F_2D124C415096;ServiceNødtelefonerTilVTS;Angir om service-/nødtelefonene i tunnelen går direkte til Vegtrafikksentralen (VTS);NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBD7E377_DA93_4501_A24F_2D124C415096;2.17 EAID_EBB66DA2_B2E3_4403_AAF8_734296ECF776;Sykkelforbud;Angir om det er forbudt å sykle i tunnelen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EBB66DA2_B2E3_4403_AAF8_734296ECF776;2.17 EAID_F500B063_43DF_4067_80C8_9FB28A630403;Stigning_Kvalitet;"beskriver hvordan ""stigning, maks"" er framkommet";NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnel;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F500B063_43DF_4067_80C8_9FB28A630403;2.17 EAPK_C5B1A724_52F2_4044_893A_76C0961DC542;Tunnelløp;Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C5B1A724_52F2_4044_893A_76C0961DC542;2.17 EAID_360DA4B8_2DCA_4655_A2A7_8E4D67BAAF4A;Tunnelløp Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_360DA4B8_2DCA_4655_A2A7_8E4D67BAAF4A;2.17 EAID_B9598F10_E65C_4e42_9E33_65561E30171A;Tunnelløp Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B9598F10_E65C_4e42_9E33_65561E30171A;2.17 EAID_FFFE937D_4DC7_49ba_8007_F18E475CD0F1;Tunnelløp Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFFE937D_4DC7_49ba_8007_F18E475CD0F1;2.17 EAID_44D57CF9_CE79_4bba_BCB5_74C6BDCC40BC;KategoriTunnelløp;Angir hvilken kategori tunnelløpet tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_44D57CF9_CE79_4bba_BCB5_74C6BDCC40BC;2.17 EAID_84435777_BE9D_456d_A58E_7EE6DEDE4CDD;Tunnelløp;Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84435777_BE9D_456d_A58E_7EE6DEDE4CDD;2.17 EAID_8F5CA86C_9218_4ecf_B659_8A89274818E2;TypeTunnelløp;Angir hvilken type tunnelløp det er tale om.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8F5CA86C_9218_4ecf_B659_8A89274818E2;2.17 EAID_9D716897_92AE_4966_88FC_25B24164D075;MalteTunnelvegger;Angir hvorvidt tunnellvegger er malte eller ikke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D716897_92AE_4966_88FC_25B24164D075;2.17 EAID_C03D527A_DA71_4dde_AFF4_EB233244025F;Tunnelprofil;Angir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C03D527A_DA71_4dde_AFF4_EB233244025F;2.17 EAID_F8B508CF_676C_4043_AC42_6DBBBDCDE29A;EkstraBelysningInngangssone;Angir om det er ekstra belysning i tunnelens inngangssoner i forhold til midt inne i tunnelen..;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8B508CF_676C_4043_AC42_6DBBBDCDE29A;2.17 EAPK_99EECB69_E479_44fb_B2A1_C54FF251560D;Tunnelløp uten trafikk;Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_99EECB69_E479_44fb_B2A1_C54FF251560D;2.17 EAID_19DD72E3_3D71_4ddb_B49E_2C8D27B596B4;Tunnelløp uten trafikk Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19DD72E3_3D71_4ddb_B49E_2C8D27B596B4;2.17 EAID_9F110E41_5993_4897_8C0E_105A1482F979;Tunnelløp uten trafikk Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F110E41_5993_4897_8C0E_105A1482F979;2.17 EAID_7D077F5C_2A3A_4472_A710_913ABF00D5BE;Tunnelløp uten trafikk Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D077F5C_2A3A_4472_A710_913ABF00D5BE;2.17 EAID_2F23F4B2_36EB_4d40_B146_CF38E516EDD1;TunnelprofilTunnelløpUtenTrafikk;Angir hvilket standard tunnelprofil tunnelløpet er bygd etter. Merknad: Dersom tunnelløpet har varierende standard, skal det oppgis det profilet som beskriver det minste tverrsnittet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F23F4B2_36EB_4d40_B146_CF38E516EDD1;2.17 EAID_3AD38AB9_3EA3_4587_BFBA_0252B01B8081;Rømningsveg;Angir om tunnelløp kan benyttes som rømningsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AD38AB9_3EA3_4587_BFBA_0252B01B8081;2.17 EAID_5181C05C_0B9C_46e5_8E13_BA026E29CA8E;Kjørbar;Angir om det er mulig å kjøre med bil i tunnelløpet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5181C05C_0B9C_46e5_8E13_BA026E29CA8E;2.17 EAID_62AE877F_8317_4ca3_9512_15FDAA20300F;TypeTunnelløpUtenTrafikk;Angir hvilken type tunnelløp det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62AE877F_8317_4ca3_9512_15FDAA20300F;2.17 EAID_A009B714_FF18_4445_89E5_BA267AE7B953;TunnelløpUtenTrafikk;Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelløp uten trafikk;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A009B714_FF18_4445_89E5_BA267AE7B953;2.17 EAPK_CB049626_9F90_4ae8_8088_63E32F3E69CC;Tunnelovervåkning;Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CB049626_9F90_4ae8_8088_63E32F3E69CC;2.17 EAID_E303693B_B4F7_4f53_A46F_7AA3232E93A8;Tunnelovervåkning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E303693B_B4F7_4f53_A46F_7AA3232E93A8;2.17 EAID_5E26D388_A5B1_4d1e_80EA_5CB7B2B2DC41;Tunnelovervåkning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5E26D388_A5B1_4d1e_80EA_5CB7B2B2DC41;2.17 EAID_AB5053D0_47E0_45cf_BCA4_62B7CCEFCDE6;Tunnelovervåkning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB5053D0_47E0_45cf_BCA4_62B7CCEFCDE6;2.17 EAID_30B44CFE_9597_4855_98ED_1DE13C73619D;Fjernovervåkning;Angir om det er fjernovervåkning i tilknytning til tunnel. Jfr. Kode 210 i reg 27;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_30B44CFE_9597_4855_98ED_1DE13C73619D;2.17 EAID_3866AB55_0FE6_4370_B716_9C60868C775A;Trafikkmengderegistrering;Angir om det er utstyr for automatisk registrering av trafikkmengde i tunnelen. Jfr kode 252 i register 27;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3866AB55_0FE6_4370_B716_9C60868C775A;2.17 EAID_43398322_6E87_4657_ACE2_064BB001687A;Overvåkningspersonell;Angir om det er overvåkningspersonell tilknyttet tunnel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43398322_6E87_4657_ACE2_064BB001687A;2.17 EAID_45417144_B352_4ae4_8996_44BAD00592CA;Kjøretøylengderegistrering;Angir om det er utstyr for automatisk registrering av kjøretøylengde i tunnelen. Jfr kode 251 i register 27;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45417144_B352_4ae4_8996_44BAD00592CA;2.17 EAID_6C904357_958B_484a_8CA6_1F6D4105B801;Akselvektregistrering;Angir om det er mulighet for automatisk vektregistrering i tunnelløp. Jfr. kode 255 i register 27;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6C904357_958B_484a_8CA6_1F6D4105B801;2.17 EAID_7F865CEB_F784_419b_A3E8_47D81165CDE8;SentraltGrafiskSystem;Angir om det er sentralt grafisk system i forbindelse med tunnelovervåkning. Jfr kode 215 i register 27;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F865CEB_F784_419b_A3E8_47D81165CDE8;2.17 EAID_999A0846_38B0_423e_A56B_061D8AAD5BF6;Tunnelovervåkning;Utstyr og informasjon ang. tunnelovervåkning. Tilpasset register 27 i VDB.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_999A0846_38B0_423e_A56B_061D8AAD5BF6;2.17 EAID_A37FB68F_2CD2_41fc_877E_E7023676F2C9;Hastighetsregistrering;Angir om det er utstyr for automatisk registrering av hastighet i tunnelen. Jfr kode 251 i register 27;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A37FB68F_2CD2_41fc_877E_E7023676F2C9;2.17 EAID_D3EBA215_ABEF_4402_A021_950063415312;Akselavstandsregistrering;Angir om det er utstyr for automatisk registrering av akselavstand i tunnelen. Jfr kode 254 i register 27.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelovervåkning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3EBA215_ABEF_4402_A021_950063415312;2.17 EAPK_D57F0DC2_D973_4878_AC36_86F1D204F00D;Tunnelport;Port som kan avstenge et tunnelløp;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D57F0DC2_D973_4878_AC36_86F1D204F00D;2.17 EAID_6FE6A89B_6B73_4b1f_96DC_9C764548C175;Tunnelport Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FE6A89B_6B73_4b1f_96DC_9C764548C175;2.17 EAID_2DE23F16_E076_462b_A0EC_41E717B155A1;Tunnelport Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DE23F16_E076_462b_A0EC_41E717B155A1;2.17 EAID_45B0D455_E462_467e_8046_A902F62B9657;Tunnelport Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45B0D455_E462_467e_8046_A902F62B9657;2.17 EAID_01741C33_9907_4605_B0A5_37CC30EC22F6;EierTunnelport;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01741C33_9907_4605_B0A5_37CC30EC22F6;2.17 EAID_064E60DA_66DC_4ab1_9D0D_1AD3462FE609;Tunnelport;Port som kan avstenge et tunnelløp;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_064E60DA_66DC_4ab1_9D0D_1AD3462FE609;2.17 EAID_10033D4B_0B2A_47c2_AFDB_72D0A7C7515E;BruksområdeTunnelport;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10033D4B_0B2A_47c2_AFDB_72D0A7C7515E;2.17 EAID_10E42127_5465_4860_BFF5_089373876162;TypeTunnelport;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10E42127_5465_4860_BFF5_089373876162;2.17 EAID_5205B094_5235_46af_ABE1_77BD735540CA;BrannsikkerTunnelport;Angir om porten er godkjent brannport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5205B094_5235_46af_ABE1_77BD735540CA;2.17 EAID_C5FDAB40_1402_4b42_B77E_5B57DA3A955A;MaterialeTunnelport;Angir materiale;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5FDAB40_1402_4b42_B77E_5B57DA3A955A;2.17 EAID_D2E5913F_0631_49e5_9265_6549A3F70500;VedlikeholdsansvarligTunnelport;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2E5913F_0631_49e5_9265_6549A3F70500;2.17 EAID_E6AA798A_182B_4d37_9D15_3D2B5F8AC060;NormalStillingTunnelport;Angir hva som er normal stilling for dør;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelport;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E6AA798A_182B_4d37_9D15_3D2B5F8AC060;2.17 EAPK_151D9EFF_7372_424b_84D2_425749D900DF;Tunnelportal;Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129));NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_151D9EFF_7372_424b_84D2_425749D900DF;2.17 EAID_EF6F4A00_EB96_438f_9266_2A4DC04D967C;Tunnelportal Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF6F4A00_EB96_438f_9266_2A4DC04D967C;2.17 EAID_EA595F3A_99E5_41ce_A76B_9093879E60BA;Tunnelportal Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA595F3A_99E5_41ce_A76B_9093879E60BA;2.17 EAID_E717DA0D_FB0F_430e_AFBA_1716C5FAFA87;Tunnelportal Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E717DA0D_FB0F_430e_AFBA_1716C5FAFA87;2.17 EAID_29F092E3_19A9_4637_BA6A_396F919CE373;Tunnelportal;Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129));NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29F092E3_19A9_4637_BA6A_396F919CE373;2.17 EAID_A38FB3FE_1736_4816_BB6F_4E9246534C15;TypeTverrsnitt;Angir hvilken type tverrsnitt tunnelportalen har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelportal;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A38FB3FE_1736_4816_BB6F_4E9246534C15;2.17 EAPK_CF0C5C86_4A12_48b1_9A96_D1F07E2A9F95;Tunnelsjakt;Synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i berg med stor utstrekning i lengdeaksen (Prosesskode-1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_CF0C5C86_4A12_48b1_9A96_D1F07E2A9F95;2.17 EAID_DBAFF5A7_F096_4bb9_B1C8_E4B1DEADDA1C;Tunnelsjakt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DBAFF5A7_F096_4bb9_B1C8_E4B1DEADDA1C;2.17 EAID_F53A7DDE_1027_4689_BE19_5F3FBF153F7C;Tunnelsjakt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F53A7DDE_1027_4689_BE19_5F3FBF153F7C;2.17 EAID_AB8C2C4F_9735_4ac0_8D8A_F0367EC68CBE;Tunnelsjakt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB8C2C4F_9735_4ac0_8D8A_F0367EC68CBE;2.17 EAID_76189F28_8DA3_441a_938E_82E69C9A38B4;EierTunnelsjakt;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76189F28_8DA3_441a_938E_82E69C9A38B4;2.17 EAID_76675671_8C76_46dc_92F1_F626E410BE11;Tunnelsjakt;Synk eller stigort, vertikalt eller sterkt skrånende rom i berg med stor utstrekning i lengdeaksen (Prosesskode-1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Tunnelsjakt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76675671_8C76_46dc_92F1_F626E410BE11;2.17 EAPK_69F7202B_FC81_4f78_8204_A66C4B6F8AA9;Turistveg;"Strekning der vegen har status ""Turistveg"" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_69F7202B_FC81_4f78_8204_A66C4B6F8AA9;2.17 EAID_884DF911_E902_443d_A437_8E83473D8C8A;Turistveg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_884DF911_E902_443d_A437_8E83473D8C8A;2.17 EAID_F911A7A0_8E4A_4f9f_9761_F769E2604EF8;Turistveg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F911A7A0_8E4A_4f9f_9761_F769E2604EF8;2.17 EAID_DF9631D1_C599_41a0_B80B_ADA7A0296053;Turistveg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DF9631D1_C599_41a0_B80B_ADA7A0296053;2.17 EAID_82796FAA_C81C_4d8d_B1BD_D1AC3FA39FD3;Turistveg;"Strekning der vegen har status ""Turistveg"" eller det er planlagt at den skal få denne statusen.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82796FAA_C81C_4d8d_B1BD_D1AC3FA39FD3;2.17 EAID_C06DEC22_BB8B_4d56_9D99_C5EA4192EAB5;StatusTuristveg;Angir hvilken status turistvegen har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Turistveg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C06DEC22_BB8B_4d56_9D99_C5EA4192EAB5;2.17 EAPK_7DB373DE_18BF_4cb6_A1AB_1E8C9403B722;Tverrprofil;Snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7DB373DE_18BF_4cb6_A1AB_1E8C9403B722;2.17 EAID_2E6717D3_D64F_4b73_A5CB_C0FC6620AEFD;Tverrprofil Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2E6717D3_D64F_4b73_A5CB_C0FC6620AEFD;2.17 EAID_54E7AAF7_C4DE_4e01_84D9_6241F3161AA2;Tverrprofil Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54E7AAF7_C4DE_4e01_84D9_6241F3161AA2;2.17 EAID_4C65C243_1F33_4910_A5EE_DC39060234E9;Tverrprofil Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C65C243_1F33_4910_A5EE_DC39060234E9;2.17 EAID_0E90CAF9_51E0_4979_8048_CF5DEB413FAD;Tverrprofil;Snitt av veg vinkelrett på vegens midtlinje;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E90CAF9_51E0_4979_8048_CF5DEB413FAD;2.17 EAID_4C0D959E_3045_46c8_93F8_F7AD83809115;Dataopprinnelse;Angir hvilke kilde dataene kommer fra;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C0D959E_3045_46c8_93F8_F7AD83809115;2.17 EAID_CC63DD13_B082_4480_BB27_8A95A31DBD7E;Målemetode_Bredde;Angir metode for måling av bredde. Kodeverk fra TVERR benyttes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Tverrprofil;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CC63DD13_B082_4480_BB27_8A95A31DBD7E;2.17 EAPK_77F38427_8DEE_41fa_B3E4_A86168BC5F3A;Ulykkesinvolvert enhet;Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_77F38427_8DEE_41fa_B3E4_A86168BC5F3A;2.17 EAID_1F0C7D11_6CAD_4590_8146_77C1EEC63814;Ulykkesinvolvert enhet Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F0C7D11_6CAD_4590_8146_77C1EEC63814;2.17 EAID_8D40DF4D_728A_41cd_83EF_4C3DC4412929;Ulykkesinvolvert enhet Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8D40DF4D_728A_41cd_83EF_4C3DC4412929;2.17 EAID_485DA60B_9C13_42f8_ADB4_53B798DDF45D;Ulykkesinvolvert enhet Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_485DA60B_9C13_42f8_ADB4_53B798DDF45D;2.17 EAID_1D371B4A_AF30_4793_8DF4_FA80C1D300E5;UlykkesinvolvertEnhet;Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1D371B4A_AF30_4793_8DF4_FA80C1D300E5;2.17 EAID_45B95418_696F_4b15_A365_30C69648E1F8;Kjøreretning;Angir hvilken retning kjøretøyet beveget seg i forhold til metreringsretning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45B95418_696F_4b15_A365_30C69648E1F8;2.17 EAID_534509A7_53D3_4af9_A1DB_A7D7143C1C73;KjøretøytypeUlykkesinvolvertEnhet;Alle kjøretøy er gitt sin egen kode fra 01 til 99.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_534509A7_53D3_4af9_A1DB_A7D7143C1C73;2.17 EAID_7975E32D_6FCB_445a_807A_EF860CC37510;Dekktype;Type dekk på enhet i STRAKS;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7975E32D_6FCB_445a_807A_EF860CC37510;2.17 EAID_8AD66A22_4124_4e5e_B60F_5A874014987A;RetningUlykkesinvolvertEnhet;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AD66A22_4124_4e5e_B60F_5A874014987A;2.17 EAID_8B9CE3CD_EFC9_4d61_8402_4C364A5738FB;Bevegelse;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B9CE3CD_EFC9_4d61_8402_4C364A5738FB;2.17 EAID_908C3445_1C20_4384_8807_3D6C4AA0C486;Enhetsbokstav;Hver enhet i en ulykke kodes med en enhetsbokstav fra A til Z (fortløpende).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_908C3445_1C20_4384_8807_3D6C4AA0C486;2.17 EAID_94BCF649_0EF9_4954_AC6D_E93FD2E37156;Registreringsland;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_94BCF649_0EF9_4954_AC6D_E93FD2E37156;2.17 EAID_AA5D6D28_FA16_4aa4_A35A_DE530843BAE0;HinderType;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA5D6D28_FA16_4aa4_A35A_DE530843BAE0;2.17 EAID_D44931EA_9646_4baa_A5F8_5DEC1AD0647C;ReguleringForEnhetIVegkryss;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D44931EA_9646_4baa_A5F8_5DEC1AD0647C;2.17 EAID_E8D10548_3146_4eb8_A70D_B5255EBD5BCC;Ferdselsformål;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8D10548_3146_4eb8_A70D_B5255EBD5BCC;2.17 EAID_E93C89D4_3C7A_4218_AF7B_5020ABCABFD9;FørsteBerøringspunkt;Det punkt på kjøretøyet hvor det anslagsvis ble truffet først;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert enhet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E93C89D4_3C7A_4218_AF7B_5020ABCABFD9;2.17 EAPK_AAC802D9_DDF1_4cc9_98D7_337C63599EDE;Ulykkesinvolvert person;Personer involvert i trafikkulykke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AAC802D9_DDF1_4cc9_98D7_337C63599EDE;2.17 EAID_A7212FDB_D66A_4820_98A2_8C2E6F7A2A49;Ulykkesinvolvert person Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7212FDB_D66A_4820_98A2_8C2E6F7A2A49;2.17 EAID_AE1328F1_7DFF_48c8_BF3F_C32B58A395C2;Ulykkesinvolvert person Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE1328F1_7DFF_48c8_BF3F_C32B58A395C2;2.17 EAID_99A86D42_EF8A_401e_842D_07A5C22B8BEE;Ulykkesinvolvert person Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_99A86D42_EF8A_401e_842D_07A5C22B8BEE;2.17 EAID_0DE477B6_5907_4be9_B48C_8F401EA2C6BD;UlykkesinvolvertPerson;Personer involvert i trafikkulykke.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DE477B6_5907_4be9_B48C_8F401EA2C6BD;2.17 EAID_1A7084A5_080E_4377_98BD_9273A5C5088E;Skjema2_SSB;Angir om personopplysninger fra ulykkesregistreringsskjema 2 er mottatt fra SSB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A7084A5_080E_4377_98BD_9273A5C5088E;2.17 EAID_2682C188_82E0_427e_B206_EEF26D013AC5;Skadeforløp;Skadeforløp for person;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2682C188_82E0_427e_B206_EEF26D013AC5;2.17 EAID_43E16D7E_1F37_4241_B4E9_0FB3B89C1739;Alderskategori;Angir hvilken aldersgruppe ulykkesinvolvert person tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43E16D7E_1F37_4241_B4E9_0FB3B89C1739;2.17 EAID_4701A4E4_30A3_4ae0_BA0A_CCD9C16D0033;PersonsPlasseringIKjøretøy;Persons plassering i kjøretøy;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4701A4E4_30A3_4ae0_BA0A_CCD9C16D0033;2.17 EAID_61DDE578_0CCD_46eb_9B27_076330D67370;Skadegrad;Skadegrad for person innblandet i trafikkulykke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61DDE578_0CCD_46eb_9B27_076330D67370;2.17 EAID_E89B6F75_C134_47eb_8EA0_A7F99367FA51;KjønnIUlykke;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E89B6F75_C134_47eb_8EA0_A7F99367FA51;2.17 EAID_F3EA143A_CA29_4856_95F4_F967B3619DB4;SkadegradFraSSB;Skadegrad for person innblandet i trafikkulykke. Rapportert fra SSB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3EA143A_CA29_4856_95F4_F967B3619DB4;2.17 EAID_F5A54A80_4180_4d0c_9FCC_3237113B4AEF;Beskyttelsesutstyr;Den beskyttelse personen har benyttet seg av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesinvolvert person;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F5A54A80_4180_4d0c_9FCC_3237113B4AEF;2.17 EAPK_0F8372BD_94B4_4575_A115_703D843226DF;Ulykkespunkt;Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkespunkt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0F8372BD_94B4_4575_A115_703D843226DF;2.17 EAID_E762A677_32D9_4acb_B214_D3CDA17D5CA6;Ulykkespunkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkespunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E762A677_32D9_4acb_B214_D3CDA17D5CA6;2.17 EAID_033BF268_24CE_4bf4_AC19_5104B115925A;Ulykkespunkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkespunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_033BF268_24CE_4bf4_AC19_5104B115925A;2.17 EAID_79B64908_A9F8_4313_8DE9_883F9F53DC18;Ulykkespunkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkespunkt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_79B64908_A9F8_4313_8DE9_883F9F53DC18;2.17 EAID_FEE2276D_47F1_452b_A181_8B74DD6C003D;Ulykkespunkt;Et punkt på vegen som er særlig ulykkesutsatt. En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkespunkt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FEE2276D_47F1_452b_A181_8B74DD6C003D;2.17 EAPK_E65553CA_D8F3_478b_A261_5EF1FC89FA66;Ulykkesstrekning;En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E65553CA_D8F3_478b_A261_5EF1FC89FA66;2.17 EAID_B7955307_6915_4a00_9C44_0D95BA20522E;Ulykkesstrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B7955307_6915_4a00_9C44_0D95BA20522E;2.17 EAID_1EDA137C_D540_461e_B1CB_E672ADFFB40A;Ulykkesstrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1EDA137C_D540_461e_B1CB_E672ADFFB40A;2.17 EAID_CCB10519_FC10_416c_9D78_97D9D8E02FB1;Ulykkesstrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CCB10519_FC10_416c_9D78_97D9D8E02FB1;2.17 EAID_19B44F47_91AB_4695_B052_ED3336E11A8C;Ulykkesstrekning;En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med personskade innenfor et tidsrom på 5 år.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_19B44F47_91AB_4695_B052_ED3336E11A8C;2.17 EAPK_8F9AA22B_65E4_424d_9ED1_78D9E64E5D47;Ulykkesstrekning, egendefinert;En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning med egendefinert lengde som har som har et egendefinert antall ulykker med personskade innenfor et egendefinert tidsrom.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning, egendefinert;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8F9AA22B_65E4_424d_9ED1_78D9E64E5D47;2.17 EAID_BF9452B9_1E0A_4d27_AD69_37197381AC8B;Ulykkesstrekning, egendefinert Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning, egendefinert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF9452B9_1E0A_4d27_AD69_37197381AC8B;2.17 EAID_32BF1532_6A64_445e_99AB_D2CBEFF0B433;Ulykkesstrekning, egendefinert Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning, egendefinert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32BF1532_6A64_445e_99AB_D2CBEFF0B433;2.17 EAID_70FF6CEF_6836_48ff_90FF_C119A40508A0;Ulykkesstrekning, egendefinert Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning, egendefinert;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70FF6CEF_6836_48ff_90FF_C119A40508A0;2.17 EAID_660946EE_25E5_45d7_A3F3_B048BA10FA6A;Ulykkesstrekning_Egendefinert;En strekning på vegen som er særlig ulykkesbelastet. En strekning med egendefinert lengde som har som har et egendefinert antall ulykker med personskade innenfor et egendefinert tidsrom.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ulykkesstrekning, egendefinert;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_660946EE_25E5_45d7_A3F3_B048BA10FA6A;2.17 EAPK_E51C3336_1CAB_42b4_9F94_08D4E280EB67;Undergang;Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E51C3336_1CAB_42b4_9F94_08D4E280EB67;2.17 EAID_3AFDAA1C_2EE2_4134_9EE0_B0330B7F722E;Undergang Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3AFDAA1C_2EE2_4134_9EE0_B0330B7F722E;2.17 EAID_26995C1C_E898_48eb_AC47_8BB84098A801;Undergang Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26995C1C_E898_48eb_AC47_8BB84098A801;2.17 EAID_6F10DF60_7E3D_44e6_ADF0_BB6F63FDE855;Undergang Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F10DF60_7E3D_44e6_ADF0_BB6F63FDE855;2.17 EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;Undergang;Passasje for trafikk av ulik art (kjørende, gående, dyr) under bru eller mindre bygning. Se også Tunnelløp og Høydegrensning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2C69164D_56E7_405f_9B42_089E5DA89CD0;2.17 EAID_70337056_2EF2_4218_BCCD_D46C28073061;GårUnder;Angir hva som er begrensning i høyde. Hva vegen går under;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_70337056_2EF2_4218_BCCD_D46C28073061;2.17 EAID_7D05F78D_D1ED_407c_9F9B_1E186E323797;VedlikeholdsansvarligUndergang;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7D05F78D_D1ED_407c_9F9B_1E186E323797;2.17 EAID_AEBF4E12_6252_43ed_913D_7930BBBD24B8;BelysningUndergang;Angir om det er belysning i undergangen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergang;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AEBF4E12_6252_43ed_913D_7930BBBD24B8;2.17 EAPK_345175A8_4871_4a8d_B90E_4A92C7AEBF5E;Undergrunn;Angir hvilken undergrunn vegen hviler på;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_345175A8_4871_4a8d_B90E_4A92C7AEBF5E;2.17 EAID_D0D26050_EDF5_45fa_A0F1_511A6409F53E;Undergrunn Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0D26050_EDF5_45fa_A0F1_511A6409F53E;2.17 EAID_89701B63_E202_48c2_B510_62F6248344CD;Undergrunn Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_89701B63_E202_48c2_B510_62F6248344CD;2.17 EAID_1643CC10_857B_43e4_8E48_E793A5513B32;Undergrunn Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1643CC10_857B_43e4_8E48_E793A5513B32;2.17 EAID_187B61FA_E545_43b7_B70F_CF789663DBE4;Undergrunn;Angir hvilken undergrunn vegen hviler på;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_187B61FA_E545_43b7_B70F_CF789663DBE4;2.17 EAID_D029097D_10F1_42dd_9FBF_4D2279E614F2;TypeUndergrunn;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Undergrunn;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D029097D_10F1_42dd_9FBF_4D2279E614F2;2.17 EAPK_F4FC5F27_8214_4050_908C_C7CD3475C0DD;UPS;Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F4FC5F27_8214_4050_908C_C7CD3475C0DD;2.17 EAID_991EA414_0593_4787_920E_761361BCEC22;UPS Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_991EA414_0593_4787_920E_761361BCEC22;2.17 EAID_DCDE095A_7032_4049_BCA3_ABBCBFCDF1EF;UPS Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCDE095A_7032_4049_BCA3_ABBCBFCDF1EF;2.17 EAID_2FE44E78_7C82_4e0f_BF5C_77917FE5567A;UPS Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FE44E78_7C82_4e0f_BF5C_77917FE5567A;2.17 EAID_24B09887_F9BB_42ce_8A3E_95148FFB5E38;SpenningUPS;Angir spenningen som leveres ut fra enheten;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_24B09887_F9BB_42ce_8A3E_95148FFB5E38;2.17 EAID_45298F3C_87FF_4f6e_B48A_D1DE59795504;UPS;Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45298F3C_87FF_4f6e_B48A_D1DE59795504;2.17 EAID_AB2F44F3_0907_416b_88BD_1911649CA4C5;VedlikeholdsansvarligUPS;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AB2F44F3_0907_416b_88BD_1911649CA4C5;2.17 EAID_BD36634E_E5EC_433a_8145_AD49F73B27C3;EierUPS;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BD36634E_E5EC_433a_8145_AD49F73B27C3;2.17 EAID_D35F0ABB_9412_4914_A13D_A76B6756B61F;BruksområdeUPS;Angir hva vegobjektet brukes til;NVDB\NVDB Datakatalogen\UPS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D35F0ABB_9412_4914_A13D_A76B6756B61F;2.17 EAPK_725FA38E_5D12_46d4_AE9B_C79E04DC28B1;Utemøbler;Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_725FA38E_5D12_46d4_AE9B_C79E04DC28B1;2.17 EAID_0DCD9FE2_B173_45e3_9997_9BE8BCF8DAFF;Utemøbler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0DCD9FE2_B173_45e3_9997_9BE8BCF8DAFF;2.17 EAID_6088EE8B_ADC5_439a_9312_C2D86575D1CA;Utemøbler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6088EE8B_ADC5_439a_9312_C2D86575D1CA;2.17 EAID_B5290C47_99FA_43ef_A861_2BF4DE0E882F;Utemøbler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5290C47_99FA_43ef_A861_2BF4DE0E882F;2.17 EAID_2F03D021_A59D_41d8_B770_44A71D106261;VedlikeholdsansvarligUtemøbler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2F03D021_A59D_41d8_B770_44A71D106261;2.17 EAID_4FEA7DB6_3CF7_466d_B3FA_C07E42938341;Utemøbler;Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4FEA7DB6_3CF7_466d_B3FA_C07E42938341;2.17 EAID_66E4CCCD_311E_4556_9F37_69561B73E433;EierUtemøbler;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66E4CCCD_311E_4556_9F37_69561B73E433;2.17 EAID_84E34119_04E4_4a9a_BBFC_5E70E3CD9F46;VinterlagringUtemøbler;Angir om utemøbler blir vinterlagret;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84E34119_04E4_4a9a_BBFC_5E70E3CD9F46;2.17 EAID_B3E89A41_0AF1_4b42_9A23_7007E38B2688;OverflatebehandlingUtemøbler;Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3E89A41_0AF1_4b42_9A23_7007E38B2688;2.17 EAID_BF6F724B_0746_4514_9283_463C55F752A9;FastmontertUtemøbler;Angir om utemøblet er fastmontert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF6F724B_0746_4514_9283_463C55F752A9;2.17 EAID_C4A9FD41_1AD2_496d_9ADD_EF52D62BF07B;MaterialtypeUtemøbler;Angir primær materialtype for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4A9FD41_1AD2_496d_9ADD_EF52D62BF07B;2.17 EAID_FB4F26A6_0D86_4931_947D_046979DCEA35;TypeUtemøbler;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Utemøbler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB4F26A6_0D86_4931_947D_046979DCEA35;2.17 EAPK_F9E23FA7_C1D3_47a6_B285_D58F0894AB1B;Vann- og frostsikring;Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F9E23FA7_C1D3_47a6_B285_D58F0894AB1B;2.17 EAID_54952AC4_02BF_4f7a_AF7A_112EC236A463;Vann- og frostsikring Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_54952AC4_02BF_4f7a_AF7A_112EC236A463;2.17 EAID_A5F38B2B_7EF4_4cb7_AC7F_DCBD942121DD;Vann- og frostsikring Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A5F38B2B_7EF4_4cb7_AC7F_DCBD942121DD;2.17 EAID_F324D13F_6CF3_4516_8C5C_F2721D092580;Vann- og frostsikring Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F324D13F_6CF3_4516_8C5C_F2721D092580;2.17 EAID_0B549AEE_6D8D_4872_B6D8_02B9665C2A2E;Sprøytebetong_Tykkelse;Angir gjennomsnittlig tykkelse av sprøytebetong;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B549AEE_6D8D_4872_B6D8_02B9665C2A2E;2.17 EAID_15CD8A42_F445_4a63_9B2D_86BD3FCF5D2C;Sprøytebetong_HarMikrofiber;Angir om det er mikrofiber i sprøytebetong (brannsikring);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15CD8A42_F445_4a63_9B2D_86BD3FCF5D2C;2.17 EAID_39EFE98F_0C5E_4205_87E5_3DEFE780CA25;VannOgFrostsikring;Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39EFE98F_0C5E_4205_87E5_3DEFE780CA25;2.17 EAID_76A89B43_8389_4f0d_AF14_504E6ED19D3A;Hvelvisolasjon;Angir om hvelv er isolert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_76A89B43_8389_4f0d_AF14_504E6ED19D3A;2.17 EAID_A2239B29_A8A3_4587_8608_834353159387;Sprøytebetong_HarLettilslag;Angir om det er det er lettilslag i sprøytebetong (f.eks cafco);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A2239B29_A8A3_4587_8608_834353159387;2.17 EAID_BCFA70AC_3D9F_47e1_BCEA_6187E76E4408;Brannfarlig;Angir om tunnelhvelv er brannfarlig eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BCFA70AC_3D9F_47e1_BCEA_6187E76E4408;2.17 EAID_F22C30B6_8B03_4110_878A_777571E2F65D;TypeVannOgFrostsikring;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vann- og frostsikring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F22C30B6_8B03_4110_878A_777571E2F65D;2.17 EAPK_01574CA2_E0C7_4793_AF1E_BE9561CBB702;Vannhåndteringsanlegg;System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_01574CA2_E0C7_4793_AF1E_BE9561CBB702;2.17 EAID_5427724A_B4E2_4ed9_B305_1A80CCB4DD9A;Vannhåndteringsanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5427724A_B4E2_4ed9_B305_1A80CCB4DD9A;2.17 EAID_A01EFCB2_F0F3_4af2_8A5F_561C798157BE;Vannhåndteringsanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A01EFCB2_F0F3_4af2_8A5F_561C798157BE;2.17 EAID_3EE835EF_629F_448f_A5CF_08A28FB8EB9A;Vannhåndteringsanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EE835EF_629F_448f_A5CF_08A28FB8EB9A;2.17 EAID_0047F36A_69E9_432f_BCB9_94E7B2F563B3;Materialbruk_Rør;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0047F36A_69E9_432f_BCB9_94E7B2F563B3;2.17 EAID_10C79980_BF64_4206_A553_B9DD4AC71BDB;Overvann;Angir om anlegget håndterer overvann fra tunnel/veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10C79980_BF64_4206_A553_B9DD4AC71BDB;2.17 EAID_2D1A81C3_0E4B_4683_85D4_E7F5770BE885;VaskevannTunnel;Angir om anlegget tar i mot vaskevann fra tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D1A81C3_0E4B_4683_85D4_E7F5770BE885;2.17 EAID_5BEE6D34_8AE5_41aa_8F9C_AA7494B4A59E;VedlikeholdsansvarligVannhåndteringsanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BEE6D34_8AE5_41aa_8F9C_AA7494B4A59E;2.17 EAID_60D7F0C6_C81A_4119_84D9_93BB08B6E318;Tankbillekkasje;Angir hvorvidt anlegget er dimensjonert for å håndtere lekkasje fra tankbil;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60D7F0C6_C81A_4119_84D9_93BB08B6E318;2.17 EAID_6B71454E_03EE_448e_9E4D_AA60D7B3E531;TilgangForSlamfjerning;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B71454E_03EE_448e_9E4D_AA60D7B3E531;2.17 EAID_709C7496_9EAC_4dc9_BD3D_9A521F3AD5C9;Rensing;Angir om anlegget er tiltenkt å ha rensefunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_709C7496_9EAC_4dc9_BD3D_9A521F3AD5C9;2.17 EAID_AE204053_10FE_41c8_A335_3FA9067D410B;EierVannhåndteringsanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AE204053_10FE_41c8_A335_3FA9067D410B;2.17 EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;Vannhåndteringsanlegg;System som samler opp drensvann og overvann før utslipp i resipient.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B2958E96_E8D5_406f_AF8D_C759BF806C6C;2.17 EAID_E7200282_7546_45c0_9B4E_9BE9333F6527;Sikring;Angir hvordan anlegget er sikret;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E7200282_7546_45c0_9B4E_9BE9333F6527;2.17 EAID_EDC4DE77_045F_43dd_AC5A_1843321956A2;Bassenginndeling;Angir hvordan bassengene er plassert i forhold til hverandre;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDC4DE77_045F_43dd_AC5A_1843321956A2;2.17 EAID_F109FEEF_7B0F_432d_ABE9_32B31AFE040F;Drensvann;Angir om anlegget håndterer drensvan fra tunnel/veg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannhåndteringsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F109FEEF_7B0F_432d_ABE9_32B31AFE040F;2.17 EAPK_E9C0F40E_8E44_4c0e_B767_D96D2807AB8C;Vannstandsmåler;Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_E9C0F40E_8E44_4c0e_B767_D96D2807AB8C;2.17 EAID_661E8DD1_37D7_4374_AE55_1827885B5931;Vannstandsmåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_661E8DD1_37D7_4374_AE55_1827885B5931;2.17 EAID_3E5F8C7E_9B36_456d_A3F4_6CA143473EA2;Vannstandsmåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3E5F8C7E_9B36_456d_A3F4_6CA143473EA2;2.17 EAID_9090AA27_8AED_4bcc_9D78_B19929BED9B3;Vannstandsmåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9090AA27_8AED_4bcc_9D78_B19929BED9B3;2.17 EAID_0973AAC3_2AF7_40de_AA27_4DFE3A2F73A4;VedlikeholdsansvarligVannstandsmåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0973AAC3_2AF7_40de_AA27_4DFE3A2F73A4;2.17 EAID_25614551_44E5_4840_9976_2CE780319F0F;TypeVannstandsmåler;Angir hvilken type sensor som brukes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_25614551_44E5_4840_9976_2CE780319F0F;2.17 EAID_714277AD_67AE_4fdf_83FD_D39FF6D2471C;EierVannstandsmåler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_714277AD_67AE_4fdf_83FD_D39FF6D2471C;2.17 EAID_A1DE916C_ED98_4c42_990E_549EBB0995F8;Vannstandsmåler;Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1DE916C_ED98_4c42_990E_549EBB0995F8;2.17 EAID_BDA0AB56_F568_49bb_9E08_0175D94646CB;BruksområdeVannstandsmåler;Angir primært bruksområde for vegobjekttype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vannstandsmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BDA0AB56_F568_49bb_9E08_0175D94646CB;2.17 EAPK_14449FA3_7D16_49ba_87DE_DFF6FC991534;Variabelt skilt;Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_14449FA3_7D16_49ba_87DE_DFF6FC991534;2.17 EAID_4B66FB9C_8F8C_46e1_B5BE_32F838949CA2;Variabelt skilt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B66FB9C_8F8C_46e1_B5BE_32F838949CA2;2.17 EAID_C2385990_259F_49b4_AE75_F80BFC8DAC86;Variabelt skilt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C2385990_259F_49b4_AE75_F80BFC8DAC86;2.17 EAID_201C3508_15CF_43a7_82C9_8F070D4878AC;Variabelt skilt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_201C3508_15CF_43a7_82C9_8F070D4878AC;2.17 EAID_116B2F34_9DC7_4e2b_A65A_B0043577AE4F;Variasjon;Angir hva som varierer på et variabelt skilt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_116B2F34_9DC7_4e2b_A65A_B0043577AE4F;2.17 EAID_34AA44E4_DA81_4837_A9DC_CF209FF1CE41;Ansiktsside_RettetMotVariabeltSkilt;Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34AA44E4_DA81_4837_A9DC_CF209FF1CE41;2.17 EAID_43EC1BE8_769C_4bb7_9C85_AE85FFABC89D;FjernstyringVariabeltSkilt;Angir om vegobjektet kan fjernstyres;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_43EC1BE8_769C_4bb7_9C85_AE85FFABC89D;2.17 EAID_446AD6E3_CA6F_4172_9863_353400F135AA;Skiltnummer_OrdinærVisning;Angir skiltnumer på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_446AD6E3_CA6F_4172_9863_353400F135AA;2.17 EAID_5BC3AD1B_EDF2_4e8c_85C1_E5537866BDA9;SkiftingAvBudskap;Angir hvordan symbol/budskap skiftes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5BC3AD1B_EDF2_4e8c_85C1_E5537866BDA9;2.17 EAID_6259B69B_C2F5_4c2f_8585_9161FDEFF73A;BelystVariabeltSkilt;Angir om skiltet er belyst eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6259B69B_C2F5_4c2f_8585_9161FDEFF73A;2.17 EAID_80E7A245_A451_4069_A448_F90C954FCAAC;TypeVariabeltSkilt;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_80E7A245_A451_4069_A448_F90C954FCAAC;2.17 EAID_B82CC2EE_BF50_4820_AE4C_88DCD5B6BB0E;VariabeltSkilt;Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Variabelt skilt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B82CC2EE_BF50_4820_AE4C_88DCD5B6BB0E;2.17 EAPK_8328AD80_58EE_4f07_97CE_09C99A577AE1;Veganlegg;Omfatter alle vegområder/traseer og tilhørende system som skal utføres i et vegprosjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8328AD80_58EE_4f07_97CE_09C99A577AE1;2.17 EAID_60FE8E93_4EC3_4d92_AA1E_9343454ED6F8;Veganlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_60FE8E93_4EC3_4d92_AA1E_9343454ED6F8;2.17 EAID_8BF02A04_ADB1_49e5_B9DB_35B1559A9EE4;Veganlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8BF02A04_ADB1_49e5_B9DB_35B1559A9EE4;2.17 EAID_5FDF08EC_309A_49ee_BBE9_8C52F2E727D7;Veganlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FDF08EC_309A_49ee_BBE9_8C52F2E727D7;2.17 EAID_04000484_AEB2_437b_AAA7_2B1195AEE5E5;TypeProsjekt;Angir hvilken type prosjekt dette er;NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_04000484_AEB2_437b_AAA7_2B1195AEE5E5;2.17 EAID_D235D5F2_90A5_4ef8_BA21_340D5A40EFD1;Veganlegg;Omfatter alle vegområder/traseer og tilhørende system som skal utføres i et vegprosjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Veganlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D235D5F2_90A5_4ef8_BA21_340D5A40EFD1;2.17 EAPK_54F4C034_F7D3_40e0_88F2_1FAAB9325FC9;Vegavdeling;Område i henhold til Statens vegvesens inndeling i fylkes/lokalavdelinger (uoff).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_54F4C034_F7D3_40e0_88F2_1FAAB9325FC9;2.17 EAID_224B306F_8642_44c6_95CB_BC733D2C35C8;Vegavdeling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_224B306F_8642_44c6_95CB_BC733D2C35C8;2.17 EAID_AAFC318C_B521_4640_8523_C3A7F685E78C;Vegavdeling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AAFC318C_B521_4640_8523_C3A7F685E78C;2.17 EAID_D02B1D49_5DB8_4bf5_B7B4_CA66CEB3C806;Vegavdeling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D02B1D49_5DB8_4bf5_B7B4_CA66CEB3C806;2.17 EAID_7DC7727B_D4D5_445b_B050_DDA1C86F80D7;KoordinatsystemVegavdeling;Angir hvilket koordinatsystem som primært benyttes for gitt område;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7DC7727B_D4D5_445b_B050_DDA1C86F80D7;2.17 EAID_FFD5B0F5_C644_44f2_A997_19CDFEB9F9DA;Vegavdeling;Område i henhold til Statens vegvesens inndeling i fylkes/lokalavdelinger (uoff).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegavdeling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFD5B0F5_C644_44f2_A997_19CDFEB9F9DA;2.17 EAPK_96191537_D087_465e_A40A_791B55CECB42;Vegbom;Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_96191537_D087_465e_A40A_791B55CECB42;2.17 EAID_39281066_E27B_44e1_A258_1AD825B74084;Vegbom Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39281066_E27B_44e1_A258_1AD825B74084;2.17 EAID_C6538BE3_EA0B_455e_BC54_2B74D8218692;Vegbom Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6538BE3_EA0B_455e_BC54_2B74D8218692;2.17 EAID_278C70ED_30A0_4193_988F_00196A834C01;Vegbom Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_278C70ED_30A0_4193_988F_00196A834C01;2.17 EAID_1247A6D5_2F28_44b3_87D2_9F1FC0A9E5AB;MarkeringsskiltPåmontert;Angir om det er montert markeringsskilt på vegbom/stengsel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1247A6D5_2F28_44b3_87D2_9F1FC0A9E5AB;2.17 EAID_12C4BBA5_92EE_4edd_AD07_8E99F1985C79;FjernstyringVegbom;Angir om vegobjektet kan fjernstyres;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12C4BBA5_92EE_4edd_AD07_8E99F1985C79;2.17 EAID_3BE6A7C7_0A51_486b_B780_359F2A7A63E9;BruksområdeVegbom;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BE6A7C7_0A51_486b_B780_359F2A7A63E9;2.17 EAID_4231ADE1_0756_42fe_85B9_532B3FEFC6CE;TypeÅpningLukking;Angir hvordan åpning/lukking foregår;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4231ADE1_0756_42fe_85B9_532B3FEFC6CE;2.17 EAID_66A5DEF5_CD6A_4f88_AB52_41AFE57F5BF3;FjernesIVintersesong;Angir hvorvidt vegbom/stengsel fjernes i vintersesong, eller settes ut av drift i vintersesong.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_66A5DEF5_CD6A_4f88_AB52_41AFE57F5BF3;2.17 EAID_6AEF1EBA_6741_4530_B34F_6B2D7C2B81B5;TypeVegbom;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6AEF1EBA_6741_4530_B34F_6B2D7C2B81B5;2.17 EAID_B38EA0EA_9E25_4dc4_8DAB_19EBD8FE624A;Vegbom;Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B38EA0EA_9E25_4dc4_8DAB_19EBD8FE624A;2.17 EAID_BF5DA4B7_2819_4a2c_B8B3_3D3501009E47;EierVegbom;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF5DA4B7_2819_4a2c_B8B3_3D3501009E47;2.17 EAID_C7632691_7F87_42c6_A097_C94E88838433;MaterialtypeVegbom;Angir materialtype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7632691_7F87_42c6_A097_C94E88838433;2.17 EAID_D19CAAD6_185A_4474_B44B_6B435E867C7B;VedlikeholdsansvarligVegbom;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D19CAAD6_185A_4474_B44B_6B435E867C7B;2.17 EAID_F8C500F3_5CC0_4330_BA22_1F92558CB4D3;VarselblinkPåmontert;Angir om det er montert varselblink på vegbom/stengsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbom;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8C500F3_5CC0_4330_BA22_1F92558CB4D3;2.17 EAPK_782517C0_ACFE_4ff4_A255_077C7FDBCAB4;Vegbredde;Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_782517C0_ACFE_4ff4_A255_077C7FDBCAB4;2.17 EAID_BE8F97C2_F1A1_41a1_85CE_E3B5DECC752D;Vegbredde Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE8F97C2_F1A1_41a1_85CE_E3B5DECC752D;2.17 EAID_5A72B8BF_C404_49e8_BE25_E4ACAF3ED60A;Vegbredde Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5A72B8BF_C404_49e8_BE25_E4ACAF3ED60A;2.17 EAID_D77B3AC0_EB36_4b56_B8B5_0AD0D097B862;Vegbredde Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D77B3AC0_EB36_4b56_B8B5_0AD0D097B862;2.17 EAID_2DC42EEF_D49B_4036_9504_20B813ED79C8;MålemetodeVegbredde;Angir hvilken målemetode som er benyttet for å framskaffe bredde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DC42EEF_D49B_4036_9504_20B813ED79C8;2.17 EAID_BA2E5CA9_52AC_42f5_92A0_CA328B9B25E5;Vegbredde;Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA2E5CA9_52AC_42f5_92A0_CA328B9B25E5;2.17 EAID_CD7B32D0_90E0_46a7_8704_62BE005DFBF9;DataopprinnelseVegbredde;Angir hvilke kilde dataene kommer fra;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD7B32D0_90E0_46a7_8704_62BE005DFBF9;2.17 EAPK_0AA1AEE1_CF1D_452d_805F_6DEF5CCC1E2B;Vegbredde, beregnet;Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks FKB, dekkestilstandsdata etc . Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bla analyser knyttet til NTP.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0AA1AEE1_CF1D_452d_805F_6DEF5CCC1E2B;2.17 EAID_0D56ED0D_49CD_41ea_96D9_6A7828B56A2F;Vegbredde, beregnet Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D56ED0D_49CD_41ea_96D9_6A7828B56A2F;2.17 EAID_CD4A25C4_6E54_44e9_A680_09DA2E5E6A89;Vegbredde, beregnet Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CD4A25C4_6E54_44e9_A680_09DA2E5E6A89;2.17 EAID_E264E8FD_AB89_482b_80B6_993CFEAC0224;Vegbredde, beregnet Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E264E8FD_AB89_482b_80B6_993CFEAC0224;2.17 EAID_10FB90DE_0D05_423d_8D62_C220940B8A12;Grunnlag;Angir hvilke kilde dataene kommer fra;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_10FB90DE_0D05_423d_8D62_C220940B8A12;2.17 EAID_C1925F59_7386_4aed_8AA9_E8B565140850;Vegbredde_Beregnet;Vegbredde beregnet på basis av grunnlagsdata, f.eks FKB, dekkestilstandsdata etc . Merknad: Disse dataene er i første omgang tiltenkt bruksområder hvor det ikke stilles veldig nøyaktige krav til breddenøyaktighet, bla analyser knyttet til NTP.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegbredde, beregnet;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C1925F59_7386_4aed_8AA9_E8B565140850;2.17 EAPK_41FBD011_49BC_4f57_BB43_E0722777A4F9;Vegdekke;Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_41FBD011_49BC_4f57_BB43_E0722777A4F9;2.17 EAID_B991EB83_61CC_4121_A42E_369CE105E61D;Vegdekke Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B991EB83_61CC_4121_A42E_369CE105E61D;2.17 EAID_F246972E_E0F8_4d17_BDC3_5CCCC4B249CB;Vegdekke Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F246972E_E0F8_4d17_BDC3_5CCCC4B249CB;2.17 EAID_EDE96E46_D9E1_4abb_8127_994605D6314D;Vegdekke Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDE96E46_D9E1_4abb_8127_994605D6314D;2.17 EAID_01DEE0B7_8FFA_4232_B2F6_DBBB04FDA7B4;Gummitilsetning;Angir evt. gummitilsetning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_01DEE0B7_8FFA_4232_B2F6_DBBB04FDA7B4;2.17 EAID_02950E08_2C9E_4926_98F3_E1FDDA550346;Repaver;«halvsålings»-metode med stedlig gjenbruk av eksisterende asfalt som det legges et tynt slitelag på (50 kg/m2). Ingen klebing da det legges varmt mot varmt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_02950E08_2C9E_4926_98F3_E1FDDA550346;2.17 EAID_0A17D325_DC91_4394_80C5_E049E089CF98;BudsjettVegdekke;Angir hvilket budsjett dekkelegging går over;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A17D325_DC91_4394_80C5_E049E089CF98;2.17 EAID_12991C66_F08F_440e_8A03_80DC6DAB4CF0;Anriking;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12991C66_F08F_440e_8A03_80DC6DAB4CF0;2.17 EAID_185A5F2F_7420_474b_9258_2B7C19B7DAF8;SpesiellPlassering;Angir om dekke har spesiell plassering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_185A5F2F_7420_474b_9258_2B7C19B7DAF8;2.17 EAID_1C6D0052_BA47_46e4_9857_36A18410E07E;Fibertilsetning;Angir evt fibertilsetning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6D0052_BA47_46e4_9857_36A18410E07E;2.17 EAID_2679A28A_7855_4f86_8CE2_3C007802231A;Forsegling;Angir om det er utført forsegling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2679A28A_7855_4f86_8CE2_3C007802231A;2.17 EAID_31221D1D_17B1_4f51_9AC7_1D108782E2B2;Betongfasthet;Angir betongfasthet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31221D1D_17B1_4f51_9AC7_1D108782E2B2;2.17 EAID_359F488D_FBCB_4068_9138_D7FC97A5D4BB;Vegdekke;Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_359F488D_FBCB_4068_9138_D7FC97A5D4BB;2.17 EAID_3BD9955C_ACD6_47ff_B3B0_0DC633799B6A;Dekkevariant;Angir detaljer om dekketypen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BD9955C_ACD6_47ff_B3B0_0DC633799B6A;2.17 EAID_416E3FBF_C91F_4b67_82C5_4DC6EDD6EFEB;ØvreNominelleSteinstørrelseVegdekke;Angir øvre nominelle steinstørrelse for asfaltmateriale.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_416E3FBF_C91F_4b67_82C5_4DC6EDD6EFEB;2.17 EAID_75A12CC1_4508_4004_9047_B7C4A26B7CC1;Lavtemperaturasfalt;Angir om utlagt dekke er produsert som lavtemperaturasfalt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75A12CC1_4508_4004_9047_B7C4A26B7CC1;2.17 EAID_78CB5B94_D248_4b0f_9B3D_27F03414F0AB;Avstrøing;Angir om det er utført avstrøing;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_78CB5B94_D248_4b0f_9B3D_27F03414F0AB;2.17 EAID_7F87A369_B365_458e_A13B_7DA588BB0830;LagtypeVegdekke;Angir om vegdekke opprinnelig er lagt som bindlag eller slitelag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7F87A369_B365_458e_A13B_7DA588BB0830;2.17 EAID_8973CB40_7A51_4da5_883E_D4509839CFE6;VedlikeholdsansvarligVegdekke;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8973CB40_7A51_4da5_883E_D4509839CFE6;2.17 EAID_9DA118F4_F878_4193_B856_3DC8348FB231;Forkiling;Angir om det er utført forkiling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9DA118F4_F878_4193_B856_3DC8348FB231;2.17 EAID_9F1E9F06_0109_49e7_BC19_FCCACB75FC2D;Massetype;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9F1E9F06_0109_49e7_BC19_FCCACB75FC2D;2.17 EAID_C5EC5633_F771_475b_B613_B9063FE09C18;SpesialSteinmateriale;Angir bruk av evt. spesial steinmateriale;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C5EC5633_F771_475b_B613_B9063FE09C18;2.17 EAID_D960EA93_429A_44c8_BD13_C9A198B34ED8;Spesialasfalt;Angir bruk av eventuell spesialasfalt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D960EA93_429A_44c8_BD13_C9A198B34ED8;2.17 EAID_DD5E4462_FF8B_422c_BFCD_54FFBB722561;ModifisertBindemiddelVegdekke;Angir om det er brukt modifisert bindemiddel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD5E4462_FF8B_422c_BFCD_54FFBB722561;2.17 EAID_F54479A5_835B_473f_BDF3_907F64E00527;Polypropylen;Angir om det er benyttet polypropylen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F54479A5_835B_473f_BDF3_907F64E00527;2.17 EAID_FB1680FE_5CEC_44bc_8D07_816E7AEC6B41;Forvarming;Angir om det er utført forvarming;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB1680FE_5CEC_44bc_8D07_816E7AEC6B41;2.17 EAPK_D1C8E506_1D89_4828_9E26_7382EF1E8820;Vegdekke, flatelapping;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D1C8E506_1D89_4828_9E26_7382EF1E8820;2.17 EAID_881FF935_AFD3_4ab4_9091_32C4BB1732D0;Vegdekke, flatelapping Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_881FF935_AFD3_4ab4_9091_32C4BB1732D0;2.17 EAID_FA6A214E_8444_45e9_85E8_B48AED8DBFEF;Vegdekke, flatelapping Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA6A214E_8444_45e9_85E8_B48AED8DBFEF;2.17 EAID_CE48829F_F4BA_46b0_96D4_EBCF2024B360;Vegdekke, flatelapping Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE48829F_F4BA_46b0_96D4_EBCF2024B360;2.17 EAID_1A12F045_96AF_4712_B067_5332822BBC67;DekkevariantVegdekke_Flatelapping;Angir detaljer om dekkelappingsmaterialet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A12F045_96AF_4712_B067_5332822BBC67;2.17 EAID_85262555_87B3_43e0_9B9D_1963739167D5;ØvreNominelleSteinstørrelseVegdekke_Flatelapping;Angir øvre nominelle steinstørrelse for asfaltmateriale.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85262555_87B3_43e0_9B9D_1963739167D5;2.17 EAID_92B5E881_6FA7_4125_928A_4083D9704510;Vegdekke_Flatelapping;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92B5E881_6FA7_4125_928A_4083D9704510;2.17 EAID_940404F5_B5A4_43ed_BC93_38EC8C0F2A31;MassetypeVegdekke_Flatelapping;Angir hvilken massetype som benyttes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, flatelapping;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940404F5_B5A4_43ed_BC93_38EC8C0F2A31;2.17 EAPK_7B3EC9CE_1CF7_4a16_8209_E01CF5ADCC4E;Vegdekke, fresing;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type fresing av vegdekke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7B3EC9CE_1CF7_4a16_8209_E01CF5ADCC4E;2.17 EAID_83128B6B_B527_4722_866A_624A561A926A;Vegdekke, fresing Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_83128B6B_B527_4722_866A_624A561A926A;2.17 EAID_4C3EE0A1_6CE0_4f5e_90FC_62DD7AE149DB;Vegdekke, fresing Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4C3EE0A1_6CE0_4f5e_90FC_62DD7AE149DB;2.17 EAID_3ED240BC_C1AE_46cd_BEC5_E99A4DEDE2C0;Vegdekke, fresing Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3ED240BC_C1AE_46cd_BEC5_E99A4DEDE2C0;2.17 EAID_09756575_4A2B_428b_B954_3F0AAAA0E525;Vegdekke_Fresing;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type fresing av vegdekke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_09756575_4A2B_428b_B954_3F0AAAA0E525;2.17 EAID_1A618B25_8773_4994_A9A5_9C7775CC8CB3;TypeVegdekke_Fresing;Angir hvilken type fresing det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A618B25_8773_4994_A9A5_9C7775CC8CB3;2.17 EAID_A8E2F5DA_B98D_4ba1_9A75_3FDED880ED36;BudsjettVegdekke_Fresing;Angir hvilket budsjett utlegging går over;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, fresing;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8E2F5DA_B98D_4ba1_9A75_3FDED880ED36;2.17 EAPK_0E69A3E6_B15B_4024_B738_101FB7A3C452;Vegdekke, sporfylling;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0E69A3E6_B15B_4024_B738_101FB7A3C452;2.17 EAID_9D631C43_7A80_4c55_9070_F2FD58BBB988;Vegdekke, sporfylling Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D631C43_7A80_4c55_9070_F2FD58BBB988;2.17 EAID_E8CB0216_232D_4773_9BD7_FA1D5505747B;Vegdekke, sporfylling Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E8CB0216_232D_4773_9BD7_FA1D5505747B;2.17 EAID_D1336BC3_86BF_429c_B35C_5EB53AEBD26C;Vegdekke, sporfylling Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D1336BC3_86BF_429c_B35C_5EB53AEBD26C;2.17 EAID_8C236008_8B8A_4a63_BF21_09E3C6D2AFD1;Vegdekke_Sporfylling;Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C236008_8B8A_4a63_BF21_09E3C6D2AFD1;2.17 EAID_F0F37DAC_CB92_4d71_B723_E4B3B507D021;MassetypeVegdekke_Sporfylling;Angir hvilken massetype som benyttes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F0F37DAC_CB92_4d71_B723_E4B3B507D021;2.17 EAID_F56F35D6_FCC3_4120_9E96_D4618511E1B5;DekkevariantVegdekke_Sporfylling;Angir detaljer om sporfyllingsmaterialet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F56F35D6_FCC3_4120_9E96_D4618511E1B5;2.17 EAID_FA6B1990_6A6E_429d_9391_3828FBD67232;ØvreNominelleSteinstørrelseVegdekke_Sporfylling;Angir øvre nominelle steinstørrelse for asfaltmateriale.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekke, sporfylling;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FA6B1990_6A6E_429d_9391_3828FBD67232;2.17 EAPK_19568756_CD3F_4c49_932C_46AF539BAF94;Vegdekkeklasse;Angir hvilken vegdekkeklasse gitt vegstrekning tilhører. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_19568756_CD3F_4c49_932C_46AF539BAF94;2.17 EAID_F07CE287_CE7A_4064_8969_4B9671D4B1BF;Vegdekkeklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F07CE287_CE7A_4064_8969_4B9671D4B1BF;2.17 EAID_8C432A1C_8BE0_46ce_9226_466AB35FFAC2;Vegdekkeklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C432A1C_8BE0_46ce_9226_466AB35FFAC2;2.17 EAID_7B64357F_F5C9_4a2c_8F6B_021F0F577400;Vegdekkeklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B64357F_F5C9_4a2c_8F6B_021F0F577400;2.17 EAID_40F5532B_3103_4b32_B6F9_A41B19C3DF0E;Vegdekkeklasse;Angir hvilken vegdekkeklasse gitt vegstrekning tilhører. Benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40F5532B_3103_4b32_B6F9_A41B19C3DF0E;2.17 EAID_F3198711_7164_4731_8BBC_21BB0200518F;VegdekkeklasseVegdekkeklasse;Angir hvilken vegdekkeklasse som gjelder på denne strekningen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegdekkeklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F3198711_7164_4731_8BBC_21BB0200518F;2.17 EAPK_A10C2211_5CAB_4487_A3E7_06BA99280550;Vegfunksjon;Angir vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A10C2211_5CAB_4487_A3E7_06BA99280550;2.17 EAID_A9ED3B3E_98FA_4e39_AA76_8409F96FE77D;Vegfunksjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9ED3B3E_98FA_4e39_AA76_8409F96FE77D;2.17 EAID_52A815C4_0DF3_4271_834D_4CCAAB6CB7C9;Vegfunksjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_52A815C4_0DF3_4271_834D_4CCAAB6CB7C9;2.17 EAID_93D492B0_6D30_4563_B73D_E0691D3566F3;Vegfunksjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93D492B0_6D30_4563_B73D_E0691D3566F3;2.17 EAID_61160C87_6822_4383_9714_BDCA71334AFA;VegfunksjonVegfunksjon;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_61160C87_6822_4383_9714_BDCA71334AFA;2.17 EAID_821A4261_4C33_4210_AE01_300834E7C334;Vegfunksjon;Angir vegfunksjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegfunksjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_821A4261_4C33_4210_AE01_300834E7C334;2.17 EAPK_002A78D1_6C1F_4b40_8994_6874AA3255D1;Vegkommentar;Kommentar rettet mot et konkret sted på vegen .;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkommentar;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_002A78D1_6C1F_4b40_8994_6874AA3255D1;2.17 EAID_40A1A260_6A0E_4d16_B5B7_E2AA542F8155;Vegkommentar Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkommentar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_40A1A260_6A0E_4d16_B5B7_E2AA542F8155;2.17 EAID_88F6323D_A557_4bfd_B463_AE0FC6E95DED;Vegkommentar Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkommentar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_88F6323D_A557_4bfd_B463_AE0FC6E95DED;2.17 EAID_63E8CA49_0408_45dd_9D7F_EDB91D1F8D40;Vegkommentar Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkommentar;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63E8CA49_0408_45dd_9D7F_EDB91D1F8D40;2.17 EAID_11C33D77_6C68_420d_8AB3_60D7E1360980;Vegkommentar;Kommentar rettet mot et konkret sted på vegen .;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkommentar;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_11C33D77_6C68_420d_8AB3_60D7E1360980;2.17 EAPK_ADF8344A_9FB4_41a3_BA36_B8B34095D5FE;Vegkryss;Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_ADF8344A_9FB4_41a3_BA36_B8B34095D5FE;2.17 EAID_E2FCD58A_32D0_42d7_93C2_F25F7A03CD6D;Vegkryss Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2FCD58A_32D0_42d7_93C2_F25F7A03CD6D;2.17 EAID_B6499C44_24F0_4d41_96A6_4011FA293852;Vegkryss Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B6499C44_24F0_4d41_96A6_4011FA293852;2.17 EAID_9AECBF06_8468_4e5f_9642_A3785756DD1C;Vegkryss Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9AECBF06_8468_4e5f_9642_A3785756DD1C;2.17 EAID_0649C9D1_6F4F_41a9_AFBD_0CBE2A59D0D7;KanaliseringPrimærveg;Angir hvilken type kanalisering det er i kryssets primærveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0649C9D1_6F4F_41a9_AFBD_0CBE2A59D0D7;2.17 EAID_0B2AB8CB_8A1C_4428_8E5C_1DCEEBFD0C17;AntallArmerIRundkjøring;Angir hvor mange armer det er i en rundkjøring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0B2AB8CB_8A1C_4428_8E5C_1DCEEBFD0C17;2.17 EAID_255CF8F6_4A14_49a3_A7D6_58C0B069C421;TypeVegkryss;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_255CF8F6_4A14_49a3_A7D6_58C0B069C421;2.17 EAID_4092BBFD_A613_406c_B057_6ADD228B18C9;Cube_Tilknytning;Angir om vegkrysset benyttes i Cube-systemet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4092BBFD_A613_406c_B057_6ADD228B18C9;2.17 EAID_56348884_0847_40b6_9B2C_770FDBE69144;KanaliseringSekundærveger;Angir hvilken type kanalisering det er i sekundærvegene i et kryss. Hvis ulik kanalisering i ulike sekundærveger angi: ulik kanalisering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_56348884_0847_40b6_9B2C_770FDBE69144;2.17 EAID_EF75426B_8976_4954_87D2_811D4318ED1B;Vegkryss;Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegkryss;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF75426B_8976_4954_87D2_811D4318ED1B;2.17 EAPK_23E51C09_B1B9_4269_8114_F8613F2B8D1A;Vegliste, vedlegg;Vedlegg til vegliste. For intern bruk i forbindelse med utarbeiding av veglister.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegliste, vedlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_23E51C09_B1B9_4269_8114_F8613F2B8D1A;2.17 EAID_6EEFE6ED_C6DA_4042_87CB_C9214FFD345F;Vegliste, vedlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegliste, vedlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EEFE6ED_C6DA_4042_87CB_C9214FFD345F;2.17 EAID_32956468_47E9_447d_A2C7_7D20138C93A5;Vegliste, vedlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegliste, vedlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32956468_47E9_447d_A2C7_7D20138C93A5;2.17 EAID_4624EE9A_39D4_451e_9C54_64F67B09D7D1;Vegliste, vedlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegliste, vedlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4624EE9A_39D4_451e_9C54_64F67B09D7D1;2.17 EAID_F07837FC_3D46_488f_B7DC_38564C481552;Listetype;Angir hvilken listetype vedlegget hører til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegliste, vedlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F07837FC_3D46_488f_B7DC_38564C481552;2.17 EAID_FAA931BF_B48D_431e_97E9_EA9389A638B1;Vegliste_Vedlegg;Vedlegg til vegliste. For intern bruk i forbindelse med utarbeiding av veglister.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegliste, vedlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FAA931BF_B48D_431e_97E9_EA9389A638B1;2.17 EAPK_8F04D532_54D8_4fd4_87BD_734C37531316;Vegmerkingsparsell (test);Strekning til bruk i utarbeidelse av hovedplaner for vegoppmerking;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmerkingsparsell (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8F04D532_54D8_4fd4_87BD_734C37531316;2.17 EAID_FB6BC180_AF67_4140_948C_9AFB3FDC90D1;Vegmerkingsparsell_Test;Strekning til bruk i utarbeidelse av hovedplaner for vegoppmerking;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmerkingsparsell (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FB6BC180_AF67_4140_948C_9AFB3FDC90D1;2.17 EAPK_0D8FB73B_11B4_48d2_BC92_23CA72671B3F;Vegminne;objekt eller strekning av veg som er verneverdig eller fredet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0D8FB73B_11B4_48d2_BC92_23CA72671B3F;2.17 EAID_6363D654_842C_4120_B2D1_FAB8B40778EB;Vegminne Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6363D654_842C_4120_B2D1_FAB8B40778EB;2.17 EAID_AF8C30A4_4595_4e05_8608_1C697B3B26CC;Vegminne Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF8C30A4_4595_4e05_8608_1C697B3B26CC;2.17 EAID_BB3EC410_BFCE_45d6_B958_134EFE03C414;Vegminne Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BB3EC410_BFCE_45d6_B958_134EFE03C414;2.17 EAID_45D0F9F1_DE3F_4297_BEBF_A77A9FD0E9B8;Enkeltminneart;Angir hvilken enkeltminneart vegminne tilhører. Begrepet er definert i Askeladden;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45D0F9F1_DE3F_4297_BEBF_A77A9FD0E9B8;2.17 EAID_6FBF6E1E_411C_47aa_9B95_332C419F7821;EierVegminne;Angir hvem som er eier av kulturminne;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6FBF6E1E_411C_47aa_9B95_332C419F7821;2.17 EAID_9BDD7617_E459_49f7_B6EC_810E876132B4;Vegminne;objekt eller strekning av veg som er verneverdig eller fredet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegminne;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BDD7617_E459_49f7_B6EC_810E876132B4;2.17 EAPK_1823A541_3E64_41f3_8F92_19381E72DB33;Vegmyndighet kan bli endret;Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmyndighet kan bli endret;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1823A541_3E64_41f3_8F92_19381E72DB33;2.17 EAID_D2DEA81C_8C3F_478b_98C1_9576A5913A81;VegmyndighetKanBliEndret;Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegmyndighet kan bli endret;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2DEA81C_8C3F_478b_98C1_9576A5913A81;2.17 EAPK_2D0CBDC0_F666_400c_9809_32D64379CDCE;Vegnettsrestriksjon (test);For uttesting av ny måte å registrere vegnettsrestriksjon på. Skal kun benyttes etter avtale med spesialistgruppe for vegnettegnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnettsrestriksjon (test);Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_2D0CBDC0_F666_400c_9809_32D64379CDCE;2.17 EAID_147022E1_394C_442a_BF3F_FA6330C79686;Vegnettsrestriksjon (test) Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnettsrestriksjon (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_147022E1_394C_442a_BF3F_FA6330C79686;2.17 EAID_4DED9507_9E0E_4656_BC21_08FFDAE9BD4C;Vegnettsrestriksjon (test) Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnettsrestriksjon (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DED9507_9E0E_4656_BC21_08FFDAE9BD4C;2.17 EAID_4E835097_16C5_4a8e_B7DB_3E38435994C6;Vegnettsrestriksjon (test) Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnettsrestriksjon (test);Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E835097_16C5_4a8e_B7DB_3E38435994C6;2.17 EAID_07D6B3CB_5C60_4013_8888_042505EEA04C;Vegnettsrestriksjon_Test;For uttesting av ny måte å registrere vegnettsrestriksjon på. Skal kun benyttes etter avtale med spesialistgruppe for vegnettegnett;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnettsrestriksjon (test);Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07D6B3CB_5C60_4013_8888_042505EEA04C;2.17 EAPK_D1008A64_1747_44d4_8AC6_02372B3BC527;Vegnormalstrekning;En vegstrekning med krav til ulike parametre som gir definerte enhetlige vegnormalstrekninger. Tidligere register 40-Vegnormal i VDB. Tilstandsanalyse ( TAV );NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnormalstrekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D1008A64_1747_44d4_8AC6_02372B3BC527;2.17 EAID_5360CEE9_3076_43e0_B0A9_B5C5B138A400;Vegnormalstrekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnormalstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5360CEE9_3076_43e0_B0A9_B5C5B138A400;2.17 EAID_C6994BF2_19CD_41d7_BA54_CC4F772D08CB;Vegnormalstrekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnormalstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6994BF2_19CD_41d7_BA54_CC4F772D08CB;2.17 EAID_21DC9BC8_59B9_4856_BA8A_E24FC041152C;Vegnormalstrekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnormalstrekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_21DC9BC8_59B9_4856_BA8A_E24FC041152C;2.17 EAID_335C6B1E_7DF4_42e6_9C09_19319E11ED7A;Vegnormalstrekning;En vegstrekning med krav til ulike parametre som gir definerte enhetlige vegnormalstrekninger. Tidligere register 40-Vegnormal i VDB. Tilstandsanalyse ( TAV );NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegnormalstrekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_335C6B1E_7DF4_42e6_9C09_19319E11ED7A;2.17 EAPK_131F1325_D052_4fdc_9B56_E6F74417952A;Vegoppmerking, forsterket;Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_131F1325_D052_4fdc_9B56_E6F74417952A;2.17 EAID_3D4E72DC_CA53_4239_9BC1_7121AD1C82FF;Vegoppmerking, forsterket Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3D4E72DC_CA53_4239_9BC1_7121AD1C82FF;2.17 EAID_5ECF3B48_F10B_4400_84ED_1AC625DF1628;Vegoppmerking, forsterket Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5ECF3B48_F10B_4400_84ED_1AC625DF1628;2.17 EAID_9A4E8C7B_C20B_489d_8357_EC160B450416;Vegoppmerking, forsterket Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9A4E8C7B_C20B_489d_8357_EC160B450416;2.17 EAID_8A6D308B_A006_4464_B98D_1A4DCE90224B;Vegoppmerking_Forsterket;Vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8A6D308B_A006_4464_B98D_1A4DCE90224B;2.17 EAID_BA6477D0_16DA_486f_B377_84D5D2D4A9AD;TypeVegoppmerking_Forsterket;Angir hvilken type forsterket vegoppmerking det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA6477D0_16DA_486f_B377_84D5D2D4A9AD;2.17 EAID_EA22C65A_5FDF_4bda_AB72_F81BC0889052;Fresemetode;Angir fresemetode som er benyttet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, forsterket;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EA22C65A_5FDF_4bda_AB72_F81BC0889052;2.17 EAPK_03A501B6_4A1A_43bf_8FC4_86B83E181A8B;Vegoppmerking, langsgående;Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_03A501B6_4A1A_43bf_8FC4_86B83E181A8B;2.17 EAID_0AC756C4_75A3_4383_A3F9_40EC0C5406E7;Vegoppmerking, langsgående Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0AC756C4_75A3_4383_A3F9_40EC0C5406E7;2.17 EAID_17679889_63D2_4404_BE18_904458B00619;Vegoppmerking, langsgående Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_17679889_63D2_4404_BE18_904458B00619;2.17 EAID_E036647E_B3F4_4f5b_B27C_2596BF710887;Vegoppmerking, langsgående Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E036647E_B3F4_4f5b_B27C_2596BF710887;2.17 EAID_0D0E71DA_ED65_42fc_8BE7_13856BE23309;Profilering;Angir om vegoppmerkingen er profilert eller ikke, og i tilfelle hvilken type profilering;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D0E71DA_ED65_42fc_8BE7_13856BE23309;2.17 EAID_29B8B900_46B9_4f87_9292_A3AD2794629F;Nedfresing;Angir hvorvidt det er frest ned et plant spor/forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_29B8B900_46B9_4f87_9292_A3AD2794629F;2.17 EAID_37AFBC05_97BE_410a_B473_01E9C7728AC4;BruksområdeVegoppmerking_Langsgående;Angir bruksområde for vegobjekttypen. Dette er en tilleggsopplysning til typen. Det er ikke aktuelt å gi til alle typer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_37AFBC05_97BE_410a_B473_01E9C7728AC4;2.17 EAID_3B7EBDE7_0392_4e39_8C65_19982BF9EC56;Vegoppmerking_Langsgående;Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B7EBDE7_0392_4e39_8C65_19982BF9EC56;2.17 EAID_4DE3810E_73D1_4b0f_9C4A_F869A27FAF58;TypeVegoppmerking_Langsgående;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4DE3810E_73D1_4b0f_9C4A_F869A27FAF58;2.17 EAID_5FBE5578_413A_4b7f_BF9C_B3E2434A14A1;FargeVegoppmerking_Langsgående;Angir hovedfarge til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5FBE5578_413A_4b7f_BF9C_B3E2434A14A1;2.17 EAID_A8A5D770_7605_4ef6_8E6D_89968083BDEA;Bredde_Enkeltlinje;Angir normal bredde av enkeltlinje. For sperreområde gjelder bredde omslutningslinje.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8A5D770_7605_4ef6_8E6D_89968083BDEA;2.17 EAID_A972C970_B010_4bbb_8136_BFF3299CA7B1;Linjemønster;Angir mønster (stipling) for oppmerkingspunkt. Angis som lengde av en punktdel + lengde av mellomrom. Disse verdiene er avhengige av hastighetsområde.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A972C970_B010_4bbb_8136_BFF3299CA7B1;2.17 EAID_BE5E6AF1_5BAF_4c77_BA9B_4686ABCE2F5D;Vegbanereflektor;Angir om oppmerkingslinja har vegbanereflektor eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE5E6AF1_5BAF_4c77_BA9B_4686ABCE2F5D;2.17 EAID_D3EEC755_5C4C_4890_9603_BFC6F7221074;MaterialtypeVegoppmerking_Langsgående;Angir primær materialtype for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, langsgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3EEC755_5C4C_4890_9603_BFC6F7221074;2.17 EAPK_33DC369A_A643_4951_87B0_7CA06C06CFD3;Vegoppmerking, tverrgående;Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_33DC369A_A643_4951_87B0_7CA06C06CFD3;2.17 EAID_0855FBA7_C7F3_4676_A236_CD9A52B08FBC;Vegoppmerking, tverrgående Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0855FBA7_C7F3_4676_A236_CD9A52B08FBC;2.17 EAID_4B8BBD80_31C4_4101_BEC1_77B63E238BDB;Vegoppmerking, tverrgående Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B8BBD80_31C4_4101_BEC1_77B63E238BDB;2.17 EAID_FECAE572_4F4F_4eb7_B15A_8204383277A5;Vegoppmerking, tverrgående Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FECAE572_4F4F_4eb7_B15A_8204383277A5;2.17 EAID_77D6AF7C_A27F_4a96_B16A_9914F7FFBF52;NedfresingVegoppmerking_Tverrgående;Angir hvorvidt det er frest ned en plan forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77D6AF7C_A27F_4a96_B16A_9914F7FFBF52;2.17 EAID_A9852180_8840_4449_A35A_2B2179EEAA73;TypeVegoppmerking_Tverrgående;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A9852180_8840_4449_A35A_2B2179EEAA73;2.17 EAID_BF50F089_0BE4_40bf_94F9_3704E3C31BD3;Vegoppmerking_Tverrgående;Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BF50F089_0BE4_40bf_94F9_3704E3C31BD3;2.17 EAID_DEB21A97_6099_4349_9018_5569AD8FF6DA;DimensjonerendeForholdForSymbolhøyder;Angir hva som ligger til grunn for størrelse for symbolene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegoppmerking, tverrgående;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DEB21A97_6099_4349_9018_5569AD8FF6DA;2.17 EAPK_3CCDD09F_1766_4b63_ACAE_227F1FFD7766;Vegreferanse;Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_3CCDD09F_1766_4b63_ACAE_227F1FFD7766;2.17 EAID_0BA37E2A_ED3D_40e7_9CFB_A971692674B1;Vegreferanse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0BA37E2A_ED3D_40e7_9CFB_A971692674B1;2.17 EAID_1554BAFF_E422_491f_86A7_8108D835B056;Vegreferanse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1554BAFF_E422_491f_86A7_8108D835B056;2.17 EAID_974F40D9_76A4_4ff4_B37F_2FD8A9153ED6;Vegreferanse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_974F40D9_76A4_4ff4_B37F_2FD8A9153ED6;2.17 EAID_2AFF8F29_09DF_4425_AA90_4D8971040208;Vegkategori;Angir vegkategori;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2AFF8F29_09DF_4425_AA90_4D8971040208;2.17 EAID_3B37D8D9_A480_4eeb_A339_845841911F4B;Brkode1;Angir bruddkode 1;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3B37D8D9_A480_4eeb_A339_845841911F4B;2.17 EAID_681A5452_1152_4801_BB14_0A92B591FD46;VegstatusOver;Angir overordnet vegstatus;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_681A5452_1152_4801_BB14_0A92B591FD46;2.17 EAID_68C3694F_33D6_4f34_833E_C7A4AD7B9EF5;Konnekteringslenke;En lenke i vegnettet som eksisterer kun for å knytte sammen andre lenker. For eksempel vil dette være kobling mellom to veger der kryssområdet fysisk hører til den ene vegen, forlengelsen av et svingefelt som beskriver en kjørebevegelse midt i et kryss, e;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_68C3694F_33D6_4f34_833E_C7A4AD7B9EF5;2.17 EAID_92A5540B_4210_407b_88C4_A77F0663F3DD;Vegreferanse;Veg, hp, meter-fra/til Etc (Lovlig del av vegnettet);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92A5540B_4210_407b_88C4_A77F0663F3DD;2.17 EAID_96279921_AD9F_4dfa_8104_A42FCEB1E53B;Fellesvegkode;Angir fellesvegkode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96279921_AD9F_4dfa_8104_A42FCEB1E53B;2.17 EAID_A971F1CA_1B53_4e7c_9677_BF280A5E1C7F;Envegsregulering;Angir om det er envegsregulert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A971F1CA_1B53_4e7c_9677_BF280A5E1C7F;2.17 EAID_CA113A85_E85D_4718_BC58_71794262E735;Vegstatus;Angir vegstatus;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CA113A85_E85D_4718_BC58_71794262E735;2.17 EAID_D0972152_9066_4ec2_BFDB_3B574060B25E;Brkode2;Angir bruddkode 2;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D0972152_9066_4ec2_BFDB_3B574060B25E;2.17 EAID_FACE7F6B_F2D1_4b23_BB40_DBF80233ED14;VegtypeVegreferanse;Angir vegtype;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegreferanse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FACE7F6B_F2D1_4b23_BB40_DBF80233ED14;2.17 EAPK_1553391D_8ED1_4eb3_AA04_E48FF6A28CB2;VegROS;Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_1553391D_8ED1_4eb3_AA04_E48FF6A28CB2;2.17 EAID_ED31D61E_C609_4dfe_B4A7_B72F4B93F95A;VegROS punkt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ED31D61E_C609_4dfe_B4A7_B72F4B93F95A;2.17 EAID_A0759ADA_DEA2_4374_9634_16C79801448E;VegROS punkt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0759ADA_DEA2_4374_9634_16C79801448E;2.17 EAID_773D26CC_1790_4f21_B6A1_B3D771691E06;VegROS punkt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_773D26CC_1790_4f21_B6A1_B3D771691E06;2.17 EAID_126CE9D6_E03B_496c_A58E_4D67E9769354;15_FagligGrunnlag;Angir det faglige grunnlaget for vurderingen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_126CE9D6_E03B_496c_A58E_4D67E9769354;2.17 EAID_5752F415_4C35_434f_972D_FBA48916EAD6;02_Bruddårsak;Angir hva som er årsak til bruddhendelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5752F415_4C35_434f_972D_FBA48916EAD6;2.17 EAID_63A0BE5A_AFE5_4e5f_83FA_C04F27433A50;31_FaktorvektOmfang;Angir faktor for omfanget av framkommelighetsbruddet;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63A0BE5A_AFE5_4e5f_83FA_C04F27433A50;2.17 EAID_6A635161_DA02_4582_A399_DFA3A0819B60;38_FaktorvektBeredskap;Angir en faktor for beredskapen og håndteringsevnen for angitt bruddhendelse;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A635161_DA02_4582_A399_DFA3A0819B60;2.17 EAID_7AB51B69_8107_4d2b_88F5_9BA2018D1187;VegROS;Punkt/strekning i vegnettet hvor det er økt risiko og sårbarhet for langvarige fremkommelighetsbrudd. Merknad: Skal ha minst 10 meters utstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7AB51B69_8107_4d2b_88F5_9BA2018D1187;2.17 EAID_8AB0A75C_BD59_490b_832E_11D779B2AEF5;34_FaktorvektTBK;Angir faktor for trafikkberedskapsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8AB0A75C_BD59_490b_832E_11D779B2AEF5;2.17 EAID_959C3444_94C8_48b5_B267_1C88261C71C9;12_Verdi;Samleparameter for enkeltparametrene ÅDT, Andel tunge, TBK og Viktighet;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_959C3444_94C8_48b5_B267_1C88261C71C9;2.17 EAID_B1461AD4_EF14_4610_AAA5_21A7C4B00D71;10_Risiko;Angir grad av fare for og alvorlighet av et framkommelighetsbrudd på dette stedet/denne strekningen;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B1461AD4_EF14_4610_AAA5_21A7C4B00D71;2.17 EAID_BBA1FDA9_E148_4731_8E8D_15799BEEEF57;14_Usikkerhet;Angir grad av usikkerhet i vurderingene som ligger til grunn for fastsettelse av risiko;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBA1FDA9_E148_4731_8E8D_15799BEEEF57;2.17 EAID_BE4CEAE6_D976_4ace_9B53_7F2C98653FF1;37_FaktorvektOmkjøring;Angir faktor for egnethet av omkjøringsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4CEAE6_D976_4ace_9B53_7F2C98653FF1;2.17 EAID_C05C5E82_92CE_474f_8437_5AFEFA6EC444;01_Bruddhendelse;Angir type bruddhendelse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C05C5E82_92CE_474f_8437_5AFEFA6EC444;2.17 EAID_C6E48C3C_0322_4314_901A_35ACB3D5F91D;33_FaktorvektViktighet;Angir lokal, regional eller nasjonal betydning;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C6E48C3C_0322_4314_901A_35ACB3D5F91D;2.17 EAID_DAC67416_7014_4068_B931_915E8DBC2C70;35_FaktorvektÅDT;Angir faktor for årsdøgntrafikk. Grenseverdier varierer regionvis;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAC67416_7014_4068_B931_915E8DBC2C70;2.17 EAID_DD825EED_7CB9_451a_93B2_9E8B9C599415;13_Sårbarhet;Samleparameter for enkeltparametrene Omkjøring og Beredskap;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD825EED_7CB9_451a_93B2_9E8B9C599415;2.17 EAID_DEDC94E2_CC0D_4dae_8482_5ACA6156795E;11_Trussel;Samleparameter for enkeltparametrene Sannsynlighet, Omfang og Varighet;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DEDC94E2_CC0D_4dae_8482_5ACA6156795E;2.17 EAID_EF46362E_55E0_470d_A9F4_53E8A655A254;30_FaktorvektSannsynlighet;Angir faktor for sannsynnslighet av framkommelighetsbruddet;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EF46362E_55E0_470d_A9F4_53E8A655A254;2.17 EAID_F441FEDC_50CA_4265_8F11_BD9325AE31EC;32_FaktorvektVarighet;Angir faktor for varighet av framkommeligehtsbruddet;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F441FEDC_50CA_4265_8F11_BD9325AE31EC;2.17 EAID_FF80062B_E9FF_4f7b_AFE4_BFC8E1E74FDB;36_FaktorvektAndelTunge;Angir faktor for andel tunge kjøretøy;NVDB\NVDB Datakatalogen\VegROS;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF80062B_E9FF_4f7b_AFE4_BFC8E1E74FDB;2.17 EAPK_88D1CCFA_BBA9_4429_B9DC_F95540A1EF1B;Vegskulder/Vegkant;Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen (1). I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegskulder/Vegkant;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_88D1CCFA_BBA9_4429_B9DC_F95540A1EF1B;2.17 EAID_D3F1B639_3418_47b6_B634_24B55B075568;Vegskulder/Vegkant Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegskulder/Vegkant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D3F1B639_3418_47b6_B634_24B55B075568;2.17 EAID_245087EF_4D91_4f7b_9AF8_319B5C0D265E;Vegskulder/Vegkant Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegskulder/Vegkant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_245087EF_4D91_4f7b_9AF8_319B5C0D265E;2.17 EAID_2266A5EA_C89F_4d93_809D_D2CAEE26A0CF;Vegskulder/Vegkant Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegskulder/Vegkant;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2266A5EA_C89F_4d93_809D_D2CAEE26A0CF;2.17 EAID_B4EF1B3C_1B27_4729_891B_45061EF3DC17;TypeVegskulderVegkant;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegskulder/Vegkant;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B4EF1B3C_1B27_4729_891B_45061EF3DC17;2.17 EAID_CE6DE312_E263_4ca6_B3BB_FDFD2490EE9F;VegskulderVegkant;Vegskulder er kjørbart felt som ligger inntil kjørebanen (1). I tillegg inkluderer det rom for rekkverk etc;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegskulder/Vegkant;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CE6DE312_E263_4ca6_B3BB_FDFD2490EE9F;2.17 EAPK_D5270203_F2FC_4be7_BEE5_865CB581237D;Vegsperring;Angir at veg er fysisk sperret.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D5270203_F2FC_4be7_BEE5_865CB581237D;2.17 EAID_C7E7956E_9EAD_4abf_B35F_30ADF8F64126;Vegsperring Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C7E7956E_9EAD_4abf_B35F_30ADF8F64126;2.17 EAID_31284B0A_D092_47a9_9FDC_A4D42079FEEC;Vegsperring Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_31284B0A_D092_47a9_9FDC_A4D42079FEEC;2.17 EAID_623ADBBC_2D13_43a9_971D_F5D2ED5F3400;Vegsperring Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_623ADBBC_2D13_43a9_971D_F5D2ED5F3400;2.17 EAID_34769053_CC23_417c_B74D_293EF38FA4E7;Funksjon;Angir hvilken funksjon sperringen har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34769053_CC23_417c_B74D_293EF38FA4E7;2.17 EAID_618FDA9A_0953_4746_9D6A_83F441802262;TypeVegsperring;Angir hvilken type sperring det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_618FDA9A_0953_4746_9D6A_83F441802262;2.17 EAID_A4EECC86_5C80_4535_A19F_91241E43358F;EierVegsperring;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A4EECC86_5C80_4535_A19F_91241E43358F;2.17 EAID_D2728C73_BE42_4b73_9DB9_B136F068D66F;Vegsperring;Angir at veg er fysisk sperret.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsperring;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D2728C73_BE42_4b73_9DB9_B136F068D66F;2.17 EAPK_DEA32201_43F0_4268_83A0_D35038A5445D;Vegstandard;Angir standard på vegstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_DEA32201_43F0_4268_83A0_D35038A5445D;2.17 EAID_577B5A4E_1982_4573_9124_5871EA39A4E3;Vegstandard Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_577B5A4E_1982_4573_9124_5871EA39A4E3;2.17 EAID_96F00165_1767_4975_826C_317CBA6497C2;Vegstandard Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96F00165_1767_4975_826C_317CBA6497C2;2.17 EAID_73DCDA83_97C9_48aa_A6C6_22E2D4EECB6A;Vegstandard Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_73DCDA83_97C9_48aa_A6C6_22E2D4EECB6A;2.17 EAID_1A324B47_13DC_4dc3_B9C4_C658E7AF27C7;Standard_GåendeSyklende;Relatert til tilbud ( ruter ) for gående/syklende i og utenom tettsted.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1A324B47_13DC_4dc3_B9C4_C658E7AF27C7;2.17 EAID_1CFB866C_154F_4c87_9E87_A56404C8A460;Standard_FriHøyde;Relatert til fast fri høgde for 50 meters strekning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1CFB866C_154F_4c87_9E87_A56404C8A460;2.17 EAID_26828EA3_F188_47a7_8A49_05640B8CE77E;Standard_Høyfjell;Relatert til data om kolonnekjøring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_26828EA3_F188_47a7_8A49_05640B8CE77E;2.17 EAID_33302D8F_2FEA_4aaa_BDB0_FC3A62D1372E;StandardklasseVegstandard;Vegnormalenes inndeling i klasser på vegnettet, inkl. gsv.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_33302D8F_2FEA_4aaa_BDB0_FC3A62D1372E;2.17 EAID_411829DE_9D0E_43d0_B5E9_B4ECA2A2F06A;Standard_Rasfare;Relatert til rasutsatte strekninger, dokumentert i internrapport nr 2186;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_411829DE_9D0E_43d0_B5E9_B4ECA2A2F06A;2.17 EAID_51F69FD1_6521_4550_8F72_2ACE13F06E8E;Standard_StamvegGjennomTettbebyggelse;Relatert til definisjoner gitt i håndbok for stamveger 2002;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51F69FD1_6521_4550_8F72_2ACE13F06E8E;2.17 EAID_5D2D50B2_AD0F_42bb_AA88_D5C05A7F957A;Standard_Samlet_Beregnet;Angir samlet standard;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5D2D50B2_AD0F_42bb_AA88_D5C05A7F957A;2.17 EAID_5EB883A4_EAAB_48dc_8711_9622172865DB;Standard_PM10;Svevestøv, relatert til døgnmiddelkonsentrasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5EB883A4_EAAB_48dc_8711_9622172865DB;2.17 EAID_62B00C8E_DD5D_4135_B5A8_5F74F81FE7A1;Standard_Samlet_Korrigert;Angir korrigert samlet standard;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_62B00C8E_DD5D_4135_B5A8_5F74F81FE7A1;2.17 EAID_75822BF3_7B6F_4d2a_8F22_1B9171EDC6EB;Standard_Stigning;Relatert til maksimal stigning over en gitt lengde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_75822BF3_7B6F_4d2a_8F22_1B9171EDC6EB;2.17 EAID_84ED84B4_792F_44d5_AED8_1A8AF851038F;Standard_Problemsoner;: Relatert til problemsoner definert ved vurdering av landskapsbilde, naturmiljø og kulturmiljø, kalt landskap, helhetsvurdering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_84ED84B4_792F_44d5_AED8_1A8AF851038F;2.17 EAID_9B6EBC31_A40D_47a2_A72E_4D94E017C9F4;Standard_Skadegradstetthet;Relatert til sikkerhetsklasser etter forventet skadegradstetthet ( SGT );NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9B6EBC31_A40D_47a2_A72E_4D94E017C9F4;2.17 EAID_B5A869D9_FAAD_45e5_9B64_132D7B019331;Standard_Støy_Totalt;Samlet støy relatert til 500 meters strekninger ( Omfatter 5 deltema om støy );NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B5A869D9_FAAD_45e5_9B64_132D7B019331;2.17 EAID_BA176F1E_2E63_4184_9E2B_446E38CDF6C4;Standard_FaktiskBæreevne;Bæreevne relatert til levetidsfaktor hentet ut fra PMS. Forhold mellom funksjonell dekkelevetid og normert dekkelevetid ( Håndbok N200 (018) Vegbygging );NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BA176F1E_2E63_4184_9E2B_446E38CDF6C4;2.17 EAID_BFA061DD_D7DE_4bf3_BF2F_B1C6C82D5868;Standard_Vegbredde;Relatert til vegnormalenes definisjoner;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BFA061DD_D7DE_4bf3_BF2F_B1C6C82D5868;2.17 EAID_C3223EDE_9DB0_402d_805E_CAAF79AEAF2D;Vegstandard;Angir standard på vegstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3223EDE_9DB0_402d_805E_CAAF79AEAF2D;2.17 EAID_C46B420B_3FBE_460d_ABF2_00726BA71AFA;Standard_NO2;Nitrogendioksyd, relatert til timemiddelkonsentrasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C46B420B_3FBE_460d_ABF2_00726BA71AFA;2.17 EAID_DD78608D_E1C5_484d_902C_DB3CF53BEA5C;Standard_Horisontalkurvatur;Relatert til strekningssammenligning i henhold til Håndbok om stamvegsutredning. Kurvatur framskaffes vha KurvGen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DD78608D_E1C5_484d_902C_DB3CF53BEA5C;2.17 EAID_E34FCD6A_12A6_4ca5_9C36_FF06BAFC145B;Standard_Sikkerhetsutstyr_Tunnel;Relatert til sikkerhetsutstyr i HB N500 (021);NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstandard;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E34FCD6A_12A6_4ca5_9C36_FF06BAFC145B;2.17 EAPK_BBFCFE37_CECE_4c0e_8115_4602DC28E6A0;Vegstengning;Informasjon om periodevis stengning av veg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_BBFCFE37_CECE_4c0e_8115_4602DC28E6A0;2.17 EAID_41243345_7F19_435c_B5FF_A5FB9CA989BB;Vegstengning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_41243345_7F19_435c_B5FF_A5FB9CA989BB;2.17 EAID_C4C6D52F_D133_4f28_B7A3_A0781CEA24BA;Vegstengning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C4C6D52F_D133_4f28_B7A3_A0781CEA24BA;2.17 EAID_45A525C4_8955_4bbc_9595_873B19750056;Vegstengning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_45A525C4_8955_4bbc_9595_873B19750056;2.17 EAID_2D307ED4_FD7F_4566_B421_3A766322CFCD;HovedårsakTilStengning;Gir informasjon om hva som er hovedårsak til stengning av vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2D307ED4_FD7F_4566_B421_3A766322CFCD;2.17 EAID_3BFBAE4E_9F04_48e3_B446_AB5D1B2B7E7F;StengningVegstengning;Gir informasjon om stengning av vegen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3BFBAE4E_9F04_48e3_B446_AB5D1B2B7E7F;2.17 EAID_3CAFBC2C_1E44_430c_A9B5_D7276CECDF15;SkredtypeVegstengning;"Angir hvilken type skred det er fare for. Bare aktuell dersom hovedårsak til vegstengning er ""Skred"" eller ""Skredfare"".";NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3CAFBC2C_1E44_430c_A9B5_D7276CECDF15;2.17 EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;Vegstengning;Informasjon om periodevis stengning av veg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6B0C00D2_0BFF_4bfe_B717_79EF3F6D6CC3;2.17 EAID_8B34D577_3244_4095_9A9B_2AE8D3A93C07;VærforholdPåVegenVegstengning;Angir hvilke værforhold det var på vegen i forkant av da vegstengning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8B34D577_3244_4095_9A9B_2AE8D3A93C07;2.17 EAID_C391AA40_5355_401b_9A72_CCECA2A35701;VindretningVegstengning;Angir hvilken vindretning det var på vegen i forkant av vegstengningen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C391AA40_5355_401b_9A72_CCECA2A35701;2.17 EAID_E1110765_4B69_4182_AC5B_A80966E68F0E;StengtRetning;"Angir hvilken trafikkretning vegen er stengt for. Det er særlig for veger med midtdeler det er aktuelt å stenge for en trafikkretning. Envegskjørte veger angis som ""helt stengt"".";NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegstengning;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1110765_4B69_4182_AC5B_A80966E68F0E;2.17 EAPK_911FA3B6_C394_499f_BE54_A16A5634D9DC;Vegsystem;Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsystem;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_911FA3B6_C394_499f_BE54_A16A5634D9DC;2.17 EAID_3FA13BB6_8394_4eb6_95F2_B3D5369D7428;Fase;Angir vegens fase i livet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsystem;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FA13BB6_8394_4eb6_95F2_B3D5369D7428;2.17 EAID_96A0D837_A742_4e01_9F06_493969247B4E;Vegsystem;Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsystem;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96A0D837_A742_4e01_9F06_493969247B4E;2.17 EAID_E553BBED_1668_473d_86AF_1C6C107E41BD;VegkategoriVegsystem;Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vegsystem;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E553BBED_1668_473d_86AF_1C6C107E41BD;2.17 EAPK_5B349D99_8D65_4480_AD7D_69D1157653EC;Vekt;Instrument for å foreta vektkontroll av tyngre kjøretøy.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_5B349D99_8D65_4480_AD7D_69D1157653EC;2.17 EAID_3EC4FF95_F48C_402c_994E_2F5794F6CB36;Vekt Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3EC4FF95_F48C_402c_994E_2F5794F6CB36;2.17 EAID_A8B025CA_5AD5_4e3b_B895_48C7315D521C;Vekt Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8B025CA_5AD5_4e3b_B895_48C7315D521C;2.17 EAID_96E66039_0EF0_4680_B076_D127945D7BC2;Vekt Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_96E66039_0EF0_4680_B076_D127945D7BC2;2.17 EAID_0D8110D3_AC2C_4e62_A199_327B5C250A28;EierVekt;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0D8110D3_AC2C_4e62_A199_327B5C250A28;2.17 EAID_1F0DEC59_0149_479a_AB57_BBBF68F8F5A0;VedlikeholdsansvarligVekt;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F0DEC59_0149_479a_AB57_BBBF68F8F5A0;2.17 EAID_34789105_4B8C_4e79_AA8D_8306A977C4CC;Vekt;Instrument for å foreta vektkontroll av tyngre kjøretøy.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_34789105_4B8C_4e79_AA8D_8306A977C4CC;2.17 EAID_CF53E83C_469D_44d6_879C_A773BB2E5689;TypeVekt;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_CF53E83C_469D_44d6_879C_A773BB2E5689;2.17 EAID_D6C15482_42DE_46b3_8B81_2D840A08A3E4;VeiingVekt;Angir hvilken type veiing vekten baserer seg på;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vekt;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D6C15482_42DE_46b3_8B81_2D840A08A3E4;2.17 EAPK_8E1E4082_7A5B_4a92_86D2_08828BD01BEF;Ventilasjonsanlegg;Anlegg for å ventilere f.eks tunneler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_8E1E4082_7A5B_4a92_86D2_08828BD01BEF;2.17 EAID_82EF769C_0E5A_40d9_B870_F60E58060D9B;Ventilasjonsanlegg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_82EF769C_0E5A_40d9_B870_F60E58060D9B;2.17 EAID_2FE7F96E_B95C_4e50_A3F7_2955B5D8F83A;Ventilasjonsanlegg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FE7F96E_B95C_4e50_A3F7_2955B5D8F83A;2.17 EAID_55B70311_E5B9_4b2f_893C_01871C509826;Ventilasjonsanlegg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_55B70311_E5B9_4b2f_893C_01871C509826;2.17 EAID_426B1271_4B91_45e6_BF94_30FD6C58E95E;BruksområdeVentilasjonsanlegg;Angir hvor ventilasjonsanlegget brukes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_426B1271_4B91_45e6_BF94_30FD6C58E95E;2.17 EAID_57BB976B_0F47_4f47_A13D_E4AD9ADBD658;EierVentilasjonsanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_57BB976B_0F47_4f47_A13D_E4AD9ADBD658;2.17 EAID_92D26A32_F9C1_4cc3_B3A9_CF7398A04FD5;Ventilasjonsanlegg;Anlegg for å ventilere f.eks tunneler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92D26A32_F9C1_4cc3_B3A9_CF7398A04FD5;2.17 EAID_9CE7BC68_795F_47d7_A25D_EC60FA746D6D;StyringFraVTSVentilasjonsanlegg;Angir om det er mulig å styre anlegg fra VTS;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9CE7BC68_795F_47d7_A25D_EC60FA746D6D;2.17 EAID_AF30A794_BC78_4edb_AE47_18C17CE4884A;StyringFraBetjeningssentral;Angir om det er mulig å styre anlegg fra betjeningssentral;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AF30A794_BC78_4edb_AE47_18C17CE4884A;2.17 EAID_F4CB34C0_5ED4_4175_8529_B9AE2FC80FEF;LokalStyring;Angir om det er mulighet for lokal styring;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4CB34C0_5ED4_4175_8529_B9AE2FC80FEF;2.17 EAID_F74500FF_055E_4642_A210_299F31989A70;VedlikeholdsansvarligVentilasjonsanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Ventilasjonsanlegg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F74500FF_055E_4642_A210_299F31989A70;2.17 EAPK_0541200D_5451_4eb2_888A_8D1B5D7AD34B;Vertikaldren;Område hvor det er installert vertikaldren for å påskynde setninger. Benyttes vanligvis under fyllinger, og bør kombineres med forbelastning med overhøyde.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vertikaldren;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_0541200D_5451_4eb2_888A_8D1B5D7AD34B;2.17 EAID_188DF0BF_837E_4e4e_9B75_3610B5A9865A;VedlikeholdsansvarligVertikaldren;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vertikaldren;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_188DF0BF_837E_4e4e_9B75_3610B5A9865A;2.17 EAID_388B0A10_B641_4c8c_A01A_FD5984AA7E03;Vertikaldren;Område hvor det er installert vertikaldren for å påskynde setninger. Benyttes vanligvis under fyllinger, og bør kombineres med forbelastning med overhøyde.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vertikaldren;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_388B0A10_B641_4c8c_A01A_FD5984AA7E03;2.17 EAID_93B1A32C_C42E_46d8_AA69_D91D22E52E88;TypeVertikaldren;Angir hva slags type vertikaldren som er installert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vertikaldren;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_93B1A32C_C42E_46d8_AA69_D91D22E52E88;2.17 EAID_ECC37345_9CB0_4ab7_A877_6D3AFBED3F3F;EierVertikaldren;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vertikaldren;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_ECC37345_9CB0_4ab7_A877_6D3AFBED3F3F;2.17 EAPK_AF4F2A77_64DC_40c5_B62A_6C6424095DC4;Vifte/Ventilator;Vifte for å ventilere tunneler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_AF4F2A77_64DC_40c5_B62A_6C6424095DC4;2.17 EAID_A3C1FA51_449B_40f7_A1D4_5FBCE62BC110;Vifte/Ventilator Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A3C1FA51_449B_40f7_A1D4_5FBCE62BC110;2.17 EAID_6ED5BB11_37C1_4d6b_A274_C4A9748C46F4;Vifte/Ventilator Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6ED5BB11_37C1_4d6b_A274_C4A9748C46F4;2.17 EAID_001BA5FF_D29C_45eb_99BF_A7224F07FBB9;Vifte/Ventilator Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_001BA5FF_D29C_45eb_99BF_A7224F07FBB9;2.17 EAID_15229D1D_257F_48f1_9AE5_D23027E999EE;EierVifteVentilator;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_15229D1D_257F_48f1_9AE5_D23027E999EE;2.17 EAID_767562D9_5290_4137_9147_99D5EA134B04;VifteVentilator;Vifte for å ventilere tunneler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_767562D9_5290_4137_9147_99D5EA134B04;2.17 EAID_D93529DD_6DE5_45cd_B2E2_9B4C94133941;VedlikeholdsansvarligVifteVentilator;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D93529DD_6DE5_45cd_B2E2_9B4C94133941;2.17 EAID_EDE8021E_DED6_4efe_8554_7C50BA6E1E59;Korrosjonsbeskyttelse;Angir hvilken type korrosjonsbeskyttelse som er benyttet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_EDE8021E_DED6_4efe_8554_7C50BA6E1E59;2.17 EAID_FBCF9A28_C48F_4a97_A023_F3BB717834A3;TypeVifteVentilator;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vifte/Ventilator;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FBCF9A28_C48F_4a97_A023_F3BB717834A3;2.17 EAPK_F8E319F5_8F5F_402c_8BAC_4645D98B1D0D;Viltfare;Strekninger som er skiltet med viltfare;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_F8E319F5_8F5F_402c_8BAC_4645D98B1D0D;2.17 EAID_6EC818B6_2124_47a1_BF53_1B25DE98D19A;Viltfare Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6EC818B6_2124_47a1_BF53_1B25DE98D19A;2.17 EAID_FF40E831_0CE5_482c_8BA2_B8AEEC41EDDC;Viltfare Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF40E831_0CE5_482c_8BA2_B8AEEC41EDDC;2.17 EAID_2223D070_51D8_460b_8418_4E483C07131A;Viltfare Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2223D070_51D8_460b_8418_4E483C07131A;2.17 EAID_205DA44C_F141_40be_86E5_C0E067B176F5;EierViltfare;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_205DA44C_F141_40be_86E5_C0E067B176F5;2.17 EAID_3C53E903_3112_45f2_A4B1_00BB9FE02AD6;VedlikeholdsansvarligViltfare;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3C53E903_3112_45f2_A4B1_00BB9FE02AD6;2.17 EAID_A1BA9A2D_5CC5_4c0c_82FA_60A1E49EF334;Art;Angir hvilken dyreart som er antatt mest forekommende på strekningen(vises på evt skilting);NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A1BA9A2D_5CC5_4c0c_82FA_60A1E49EF334;2.17 EAID_E5E25E7C_779F_494d_AA47_41CAD73CE21A;Viltfare;Strekninger som er skiltet med viltfare;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltfare;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5E25E7C_779F_494d_AA47_41CAD73CE21A;2.17 EAPK_9D32501F_9327_4607_84BB_69C528471417;Viltskremmere/varslere;Strekninger som har permanente eller midlertidige tiltak for å skremme vilt unna vegbanen samt tiltak som varsler bilfører om vilt i nærheten av vegen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9D32501F_9327_4607_84BB_69C528471417;2.17 EAID_C26C5756_4F29_4d8e_B0D1_F4E7282D6B51;Viltskremmere/varslere Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C26C5756_4F29_4d8e_B0D1_F4E7282D6B51;2.17 EAID_77549F64_35C5_4e67_99AD_B8F0759D3CFC;Viltskremmere/varslere Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_77549F64_35C5_4e67_99AD_B8F0759D3CFC;2.17 EAID_48A7895C_711A_4e08_A4B6_A790C3EA0FD8;Viltskremmere/varslere Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_48A7895C_711A_4e08_A4B6_A790C3EA0FD8;2.17 EAID_07530E29_8BBC_459a_91DA_88CECCA647C1;ViltskremmereVarslere;Strekninger som har permanente eller midlertidige tiltak for å skremme vilt unna vegbanen samt tiltak som varsler bilfører om vilt i nærheten av vegen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_07530E29_8BBC_459a_91DA_88CECCA647C1;2.17 EAID_2DB23A14_DFE2_4549_8B32_6B84C5C816B3;EierViltskremmereVarslere;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2DB23A14_DFE2_4549_8B32_6B84C5C816B3;2.17 EAID_3527C49A_17E5_48e5_80D5_995074B7C644;TypeViltskremmereVarslere;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3527C49A_17E5_48e5_80D5_995074B7C644;2.17 EAID_6E7B207B_47D3_4354_9C40_4DAC8D569FC4;Varighet;Angir om det er et midlertidig eller permanent tiltak;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6E7B207B_47D3_4354_9C40_4DAC8D569FC4;2.17 EAID_9ACE39E0_DAE2_4336_AF35_2A5E9356598F;VedlikeholdsansvarligViltskremmereVarslere;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Viltskremmere/varslere;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9ACE39E0_DAE2_4336_AF35_2A5E9356598F;2.17 EAPK_9CAFFD0E_0DF7_442b_91B8_EBA20A7E30E8;Vindmåler;Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_9CAFFD0E_0DF7_442b_91B8_EBA20A7E30E8;2.17 EAID_8175FC45_2B18_4c37_BCD2_CE7165692F94;Vindmåler Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8175FC45_2B18_4c37_BCD2_CE7165692F94;2.17 EAID_A8DFDAD3_6FCE_44ce_BFD1_EEC6E4EE35F5;Vindmåler Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A8DFDAD3_6FCE_44ce_BFD1_EEC6E4EE35F5;2.17 EAID_D9A6BE45_1FE5_4348_A09E_534251267E6F;Vindmåler Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9A6BE45_1FE5_4348_A09E_534251267E6F;2.17 EAID_12D9EFD4_47EC_4608_8011_A0FAEBCD5A4E;Vindmåler;Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_12D9EFD4_47EC_4608_8011_A0FAEBCD5A4E;2.17 EAID_4A48A4E4_FD77_418d_8BED_CA15CD432ABD;EierVindmåler;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4A48A4E4_FD77_418d_8BED_CA15CD432ABD;2.17 EAID_F2E9C412_A4DC_4131_809C_CC65A17840FC;VedlikeholdsansvarligVindmåler;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vindmåler;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F2E9C412_A4DC_4131_809C_CC65A17840FC;2.17 EAPK_4A7CF5E6_BB7A_429c_BED3_2B5B2CB65488;Vinterdriftsklasse;Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111));NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_4A7CF5E6_BB7A_429c_BED3_2B5B2CB65488;2.17 EAID_F207DE39_971A_499e_B7E0_CBD3C87CDA82;Vinterdriftsklasse Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F207DE39_971A_499e_B7E0_CBD3C87CDA82;2.17 EAID_9BA0A6ED_038A_4098_967F_5D92CEE847E1;Vinterdriftsklasse Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9BA0A6ED_038A_4098_967F_5D92CEE847E1;2.17 EAID_2FCBECDB_43AF_4b89_AEB6_B363CC2E081F;Vinterdriftsklasse Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2FCBECDB_43AF_4b89_AEB6_B363CC2E081F;2.17 EAID_7B348762_2A04_4cd9_9CCE_1DF03732F8B6;Vinterdriftsklasse;Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111));NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7B348762_2A04_4cd9_9CCE_1DF03732F8B6;2.17 EAID_BBF5C18F_0C8E_4a60_A288_29C513AF7C0B;Driftsklasse;Angir hvilken driftsklasse som gjelder på denne strekningen. De ulike driftsklassene er beskrevet i HB R610 (111).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsklasse;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BBF5C18F_0C8E_4a60_A288_29C513AF7C0B;2.17 EAPK_007B09FA_3051_473a_8C12_997C43207852;Vinterdriftsstrategi;Angir hvilken strategi det skal være i forhold til vinterdrift på strekningen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_007B09FA_3051_473a_8C12_997C43207852;2.17 EAID_6DEDFE60_DD1B_4e61_B6E3_D695A5FE76AF;Vinterdriftsstrategi Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6DEDFE60_DD1B_4e61_B6E3_D695A5FE76AF;2.17 EAID_1B17885B_3D1A_4901_9069_C9D6E02F367C;Vinterdriftsstrategi Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1B17885B_3D1A_4901_9069_C9D6E02F367C;2.17 EAID_1F8D321D_9760_4f00_86A8_0AF3CD3DE177;Vinterdriftsstrategi Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1F8D321D_9760_4f00_86A8_0AF3CD3DE177;2.17 EAID_4EDFF144_C9E7_4b95_89AE_9973BD6D66C9;TypeStrategi;Angir hvilken type vinterstrategi det er tale om.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4EDFF144_C9E7_4b95_89AE_9973BD6D66C9;2.17 EAID_63EF559F_5E21_46f3_BEE3_4672AC0C4F37;Vinterdriftsstrategi;Angir hvilken strategi det skal være i forhold til vinterdrift på strekningen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vinterdriftsstrategi;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_63EF559F_5E21_46f3_BEE3_4672AC0C4F37;2.17 EAPK_C4EE93B0_D319_42f4_8938_DD0272A138C9;Vlenkeid;Unik ident på veglenker innenfor en kommune, uavhengig av vegkategori eller vegstatus;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vlenkeid;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C4EE93B0_D319_42f4_8938_DD0272A138C9;2.17 EAID_8C34B45C_B132_4a9f_98FC_E42DCE82CABF;Vlenkeid Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vlenkeid;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8C34B45C_B132_4a9f_98FC_E42DCE82CABF;2.17 EAID_F8E82E1D_6847_43ec_A3A1_FC89C7B43FE1;Vlenkeid Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vlenkeid;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F8E82E1D_6847_43ec_A3A1_FC89C7B43FE1;2.17 EAID_E1FB808A_C8F6_4c88_BE97_409BB89AE932;Vlenkeid Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vlenkeid;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E1FB808A_C8F6_4c88_BE97_409BB89AE932;2.17 EAID_20DBF0C3_83F3_419f_9DF6_E0A700B9CDEC;Vlenkeid;Unik ident på veglenker innenfor en kommune, uavhengig av vegkategori eller vegstatus;NVDB\NVDB Datakatalogen\Vlenkeid;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_20DBF0C3_83F3_419f_9DF6_E0A700B9CDEC;2.17 EAPK_7F25841E_1322_4655_B388_7E9C1CA1191A;Voll;Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_7F25841E_1322_4655_B388_7E9C1CA1191A;2.17 EAID_D359E897_DE88_42ed_A2F1_F5874D0F9EFD;Voll Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D359E897_DE88_42ed_A2F1_F5874D0F9EFD;2.17 EAID_2EE21481_9FE0_493b_844E_446C90A3CAFA;Voll Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2EE21481_9FE0_493b_844E_446C90A3CAFA;2.17 EAID_C3DC2869_EE77_45bc_B612_E9CC43619CA0;Voll Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C3DC2869_EE77_45bc_B612_E9CC43619CA0;2.17 EAID_03462ED0_3C53_40c2_925F_4F65387DF940;Voll;Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_03462ED0_3C53_40c2_925F_4F65387DF940;2.17 EAID_49FE2346_9B66_46ee_979A_36EA9C0301B8;BruksområdeVoll;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_49FE2346_9B66_46ee_979A_36EA9C0301B8;2.17 EAID_6F4AC0CB_5645_42b5_89BA_A06608D18CAC;EierVoll;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F4AC0CB_5645_42b5_89BA_A06608D18CAC;2.17 EAID_8008FDEB_F38D_4649_8E55_AC1C9B28A120;MaterialtypeVoll;Angir primær materialtype for vegobjektet. For skredsikringsvoller skal det angis materiale på støtside.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8008FDEB_F38D_4649_8E55_AC1C9B28A120;2.17 EAID_A0288D53_0C98_4a3e_9E7C_112FDFCF4C7B;VedlikeholdsansvarligVoll;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A0288D53_0C98_4a3e_9E7C_112FDFCF4C7B;2.17 EAID_FFA47EA7_445C_4205_AEF5_BB920BEE1121;AdkomstVoll;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Voll;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFA47EA7_445C_4205_AEF5_BB920BEE1121;2.17 EAPK_167986B3_482C_4861_B6DF_A52CC3E8B9B8;Værrelatert strekning;Gir informasjon om hvilken værstasjon (tilhørende DNMI) gitt strekning er knyttet til. Tidligere register 33 Målestasjon i VDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værrelatert strekning;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_167986B3_482C_4861_B6DF_A52CC3E8B9B8;2.17 EAID_311BC9B8_81A3_4746_B4FF_D52F1B195068;Værrelatert strekning Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værrelatert strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_311BC9B8_81A3_4746_B4FF_D52F1B195068;2.17 EAID_A34797F1_EC81_4743_8702_9A8FF2A5C97A;Værrelatert strekning Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værrelatert strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A34797F1_EC81_4743_8702_9A8FF2A5C97A;2.17 EAID_D9015AF1_2A5D_4178_BC3C_CB972F62805B;Værrelatert strekning Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værrelatert strekning;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D9015AF1_2A5D_4178_BC3C_CB972F62805B;2.17 EAID_7833834F_6252_48a0_9EED_CCD19C230F8D;VærrelatertStrekning;Gir informasjon om hvilken værstasjon (tilhørende DNMI) gitt strekning er knyttet til. Tidligere register 33 Målestasjon i VDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værrelatert strekning;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_7833834F_6252_48a0_9EED_CCD19C230F8D;2.17 EAPK_A49B6C86_0D7E_4b43_96FB_65912EB8F657;Værstasjon;Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A49B6C86_0D7E_4b43_96FB_65912EB8F657;2.17 EAID_A401077A_D215_4cd4_92FB_0BA2FEB68CB8;Værstasjon Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A401077A_D215_4cd4_92FB_0BA2FEB68CB8;2.17 EAID_AA6215C6_3259_4a93_9CE6_9CE5DECB852D;Værstasjon Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AA6215C6_3259_4a93_9CE6_9CE5DECB852D;2.17 EAID_FFC1B73D_9300_428d_8D63_C88EF6441192;Værstasjon Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FFC1B73D_9300_428d_8D63_C88EF6441192;2.17 EAID_1270DFC7_55CA_4b51_999F_215AAA6102E0;EierVærstasjon;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1270DFC7_55CA_4b51_999F_215AAA6102E0;2.17 EAID_64053982_FEBD_4fd0_9111_6C58DB773209;Værstasjon;Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64053982_FEBD_4fd0_9111_6C58DB773209;2.17 EAID_B8063ED8_1215_467e_9646_9686B8718A66;StatusVærstasjon;Angir hvilken status værstasjon har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værstasjon;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B8063ED8_1215_467e_9646_9686B8718A66;2.17 EAPK_D784B5C7_2BB4_4194_8D7C_1516029C1565;Værutsatt veg;"Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under ""Tilleggsinformasjon""";NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;pakke;http://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_D784B5C7_2BB4_4194_8D7C_1516029C1565;2.17 EAID_51F82878_122D_4476_9070_E222CB8CF9BD;Værutsatt veg Tillatte verdier;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_51F82878_122D_4476_9070_E222CB8CF9BD;2.17 EAID_A593C2A6_825D_46ae_B004_1EF8C9DA7121;Værutsatt veg Assosiasjoner;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A593C2A6_825D_46ae_B004_1EF8C9DA7121;2.17 EAID_6F4136B2_F4F8_4ecb_ACC0_0D292E7D6B94;Værutsatt veg Betingelser;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;diagram;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6F4136B2_F4F8_4ecb_ACC0_0D292E7D6B94;2.17 EAID_3FB323D8_E89A_482b_AB5F_DBFE290A6B9D;GjentakelsesintervallVærutsattVeg;Angir hvor ofte dette problemet statistisk sett oppstår. Det defineres som at problemet har inntruffet ikke bare om vegen blir stengt, men også om det er behov for økt beredskap og enkelte restriksjoner som f.eks nedsatt hastighet, sperring av ett kjørefe;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_3FB323D8_E89A_482b_AB5F_DBFE290A6B9D;2.17 EAID_4B3334CB_9F65_4c56_A535_6856FAA2131F;Høyfjellsstrekning;Angir om denne vegstrekningen kan kategoriseres som høgfjellsstrekning eller ikke. Med høgfjellsstrekning menes: Veger ekstra utsatt for snø og vind. De behøver ikke ligge høyt over havet, men er over tregrensen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4B3334CB_9F65_4c56_A535_6856FAA2131F;2.17 EAID_4D36B874_29B7_4d56_A627_EE58DC1F724C;VærutsattVeg;"Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Merknad: Strekninger kan ikke ha dobbeltregistreringer (overlapp), ved flere likestilte naturfarer beskrives dette under ""Tilleggsinformasjon""";NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;objekttype;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4D36B874_29B7_4d56_A627_EE58DC1F724C;2.17 EAID_8CC00DD9_4CD6_468a_A9BB_7F801408908D;StedligBeredskap;Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8CC00DD9_4CD6_468a_A9BB_7F801408908D;2.17 EAID_D87C5242_ABD4_400e_8747_F02A1BFF7406;HovedproblemVærutsattVeg;Angir hva som er hovedproblem for værutsatt veg.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Værutsatt veg;Ukjent;Annen;kodeliste;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_D87C5242_ABD4_400e_8747_F02A1BFF7406;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;type;Angir type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;høyde;Angir vegobjektets høyde Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;driftsmerking;Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;SCADA_Merking;Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;produktnavn;Angir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;produsentnavn;Angir navn på produsent av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;arkivreferanse;Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;vedlikeholdsansvarlig_Navn;Angir navn på vedlikeholdsansvarlig.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne\Antenne;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_099BCBCD_23D6_49f0_ABC0_FE4FC9524A49;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;materialtype;Angir hvilket materiale armeringsnettet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;plassering;Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;areal;Angir areal av område med armeringsnett Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;bredde_Gjennomsnitt;Angir gjennomsnittsbredde av armeringsnett Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;produktbetegnelse;Angi produktnavn/typebetegnelse som er benyttet på armeringsnettet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;utleggingsdato;Angir dato for utlegging.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;budsjett;Angir hvilket budsjett utlegging går over;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;arkivreferanse;Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett\Armeringsnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6A54FC00_A3B7_48c7_BE93_917E43A5EC83;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;plantelivVerdi;Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;typeVegkant;Angir hvilken type vegkant objektet gjelder;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;bakgrunn_Kort;Vurdering/beskrivelse av forekomsten. Kun viktig informasjon som ikke finnes i andre felt. Beskriv dominerende arter, typiske arter, ev sjeldne eller rødlista arter. Ev status som naturtypelokalitet (og i tilfelle verdi A, B eller C) nevnes, hvis ikke kommenteres ikke NT-lokalitet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;lokalitet;Stedsbeskrivelse som angir hvor forekomsten finnes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;spesiellBeskrivelseMerknad;Gir beskrivelse for skjøtsel, tidsrom for kantklipp, andre hensyn og ev. annen type skjøtsel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;sone;Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;areal;Angir samlet areal Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;egenSkjøtselsplan;Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;restriksjonGrøftKantrensk;Angir om det skal taes spesielle hensyn ved skjøtsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;sprøyteforbud;Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;restriksjonKantklipp;"Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet ""Spesiell beskrivelse/ merknad""";NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Artsrik vegkant\ArtsrikVegkant;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_494C9212_570E_4cc8_ABB4_D4CDC9C1EB15;2.17 EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;navn;Gir navn på strekningen. F.eks fra - til i kjøreretning;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;2.17 EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;typeTrafikkontroll;Angir hvilken type trafikkontroll det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;2.17 EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;merknad;Gir merknad;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;2.17 EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;2.17 EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK, influensstrekning\ATK_Influensstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6AD69B_D0A1_4d3a_AF66_25842E2FDAE4;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;navn;Navn på ATK-punkt. Hentes fra ATK-registerert;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;idNummer;Id-nummer fra ATK-registeret;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;kontollretning;Angir hvilken kjøreretning som blir kontrollert.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;fartsmåler_Type;Angir hvilken type fartsmåler det er i tilknytning til ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;kamera_Type;Angir hvilken type kamera det er montert i tlknytning til ATK-punkt;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;fartsmåler_Installeringsår;Angir hvilket år fartsmåler ble installert og satt i drift.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;kamera_Installeringsår;Angir hvilket år kameraet ble installert og satt i drift.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\ATK-punkt\ATK_Punkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0A5E1620_FE6B_4d43_95BB_335090DD2308;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;primæraktivitet;Angir hva som er primær aktivitet langs avkjørselsveg;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;avstandPersonaktivitet;Angir korteste avstand fra en avkjørsel til personaktivitet Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;stigning;Angir stigning på vegobjekt Enhet: Forholdstall;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;bredde;Angir fast bredde av vegobjektet, dvs bredde av vegen før utvidelsene ifbm selve krysset. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;dreneringsforhold;Angir hvordan dreneringsforhold er ved avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;saksnummer;Angir saksnummer til sak i vegeiers arkivsystem som omhandler avkjørselen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;vedtak;Angir hva som er siste vedtak for denne avkjørselen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;vedtaksdato;Dato da det sist ble gjort vedtak i tilknytning til avkjørsel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;kontrollertOgGodkjentdato;Dato da ferdig avkjørsel ble kontrollert og godkjent;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;etableringsår;Angir hvilket år avkjørsel ble godkjent;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel\Avkjørsel;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DAA1378C_B1EB_41ca_87BC_8839EEA6F27D;2.17 EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;klasse;Angir holdningsklasse;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse\Avkjørsel_Holdningsklasse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;2.17 EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse\Avkjørsel_Holdningsklasse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;2.17 EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse\Avkjørsel_Holdningsklasse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;2.17 EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avkjørsel, holdningsklasse\Avkjørsel_Holdningsklasse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_39168CAC_9717_4faf_A23F_47792319A35E;2.17 EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;materialtype;Angir hvilken materialtype som er benyttet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;2.17 EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;steinstørrelse;Angir hvilken steinstørrelse som er benyttet (fra-til);NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;2.17 EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;2.17 EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;2.17 EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;2.17 EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avrettingslag\Avrettingslag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE69CDB8_6460_4fb7_B4E6_37A6310478EC;2.17 EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;avstandVegkant_Start;Angir avstand fra vegkant i start av målestrekning. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;2.17 EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;avstandVegkant_Slutt;Angir avstand fra vegkant i slutt av målestrekning. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;2.17 EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;avstandReferanselinje_Start;Angir avstand fra referanselinje i start av målestrekning. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;2.17 EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;avstandReferanselinje_Slutt;Angir avstand fra referanselinje i slutt av målestrekning. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;2.17 EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;kvalitet;Angir kvalitet på måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;2.17 EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;2.17 EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Avstandsmåling\Avstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_AC254C41_D856_46bb_94AC_9718D3C7D3EA;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;hovedForbasseng;Angir bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;bunn;Angir hvilken type bunn det er i bassenget;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;areal;Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;innløpsløsning;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;utløpsløsning;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;volum;Angir volum av vann/væske ved fullt basseng Enhet: Kubikkmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;vanndybde_Normal;Angir dybde ved normal vannstand Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;dybdeTilOverløp;Angir dybde til overløp Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;filtermasser;Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;slukkevann;Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med evt. brann. Mest relevant i tunnel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;oljeutskilling;Basseng har system for utskilling av olje.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;driftsmerking;Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;SCADA_Merking;Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;arkivreferanse;Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Basseng/Magasin\BassengMagasin;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_64D531BA_B407_4e8d_9889_7C03BF4A3B43;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;antall;Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Merknad: Normalt skal det etableres et objekt per belysningspunkt. Enhet: Stykker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;plassering;Angir plassering for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;avstandFraVegkant;Angir hvilken avstand det er fra vegkant til vegobjektet Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;strømtilførsel_Kategori;Angir hvilken type strømtilkopling det er til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;strømtilførsel_TypeKabel;Detaljert spesifikasjon av kabel for strømtilførsel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;overbelastningsvern;Angir om det er overbelastningsvern i punktet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;fellesføringMedAnnenEtat;Angir om det er felles luftlinjeframføring på felles stolperekke med f.eks energiverk, teleselskap, bredbåndsselskap etc;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;fellesføringLeietaker;Navn på leietaker(e) ved fellesføring der SVV har vedlikeholdsansvar;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. F.eks. navn på firma som har levert vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;eier_Navn;Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;FKB_ID;Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningspunkt\Belysningspunkt;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_81851199_96EC_46f4_92B8_AE067F7129CF;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;navnPåStrekning;Gir navn på strekning som Belysningsstrekning dekker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;tenningssystem;Angir hvilken teknologi som benyttes for tenning og slukking;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;dimming;Angir om belysningsstrekning kan dimmes;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;fjernstyring;Angir om det er mulig å fjernstyre belysningsstrekning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;avstand_Innbyrdes;Angir normal innbyrdes avstand mellom belysningspunkt som ligger etter hverandre i rekke. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;luminansnivå;Gjennomsnittlig luminansnivå ved åpning av anlegget Enhet: Candela/kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;eier_Navn;Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Belysningsstrekning\Belysningsstrekning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B424B1AF_AB8E_4de4_AB5B_F94A1A4DFC7F;2.17 EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg\Beredskapsveg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;2.17 EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Beredskapsveg\Beredskapsveg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6518FF2B_4B7C_4ce4_899C_6F6D213792C5;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergrom\Bergrom;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4332087_39D8_4481_A8C0_628B61DBE719;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;areal; Angir areal av sikringsfeltet. Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;antallBolterAnker;Angir hvor mange bolter og/eller anker som er brukt i sikringsområde Enhet: Stykker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;lengde;Angir total lengde av sikringsfelt Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;typeSprøytbetong;Angir hvilken type sprøytbetong som er benyttet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;høydeOverVeg;Angir største høyde til overkant av bergsikring. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;tykkelseSprøytbetong;Angir tykkelse av sprøytbetong Enhet: Centimeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;plassering;Angir sikringsfeltets plassering.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;wiredimensjon;Angir dimensjon for sikringswire Enhet: Millimeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;adkomst;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bergsikring\Bergsikring;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_4E345735_69E8_4bb5_A551_D4D268B56A4D;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;lengde;Angir lengde av vegobjektet, er normalt avledet fra geometri/stedfesting Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;tykkelse;Angir standard tykkelse av vegobjektet Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;armering;Angir om det er armering, og i tilfelle hvilken type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;membran;Angir hvilken type membran/drenering det er bak utstøping;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;posisjon;Angir posisjon til vegobjektet i samleobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Betongutstøping\Betongutstøping;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_8FC13F40_4FE7_4ea6_B896_12C2D03256C0;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;areal;Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;norskNavn;Angir norsk navn på beplantninger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;botaniskNavn;Angir botanisk navn på beplantninger;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;sortHerkomst;Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;plantetidspunkt;Angir hvilket år området med blomsterbeplantninger ble satt i drift;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;sluttdatoForGarantitid;Angir sluttdato for garantitid;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. ytterligere beskrivelse dersom det finnes flere arter i arealet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Benyttes primært for langstrakte forekomster;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Blomsterbeplantning\Blomsterbeplantning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_85A18D45_2180_4a29_8A1A_3EFCC707D424;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;bomstasjonstype;Angir hvilken type bomstasjon det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;navnBompengeanlegg_FraCS;Angir navn på bompengeanlegg. Overføres automatisk fra CS-Norge;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;navnBomstasjon;Gir navn på bomstasjon.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;vedtattTilÅr;Årstall som det er vedtatt at bomstasjonen skal stå fram til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;linkTilBomstasjon;Url til detaljer om bomstasjon i CS-Norge;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;innkrevningsretning;Angir hvilken retning det er betalingsinnkrevning i forhold til vegens metreringsretning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;bompengeanlegg_Id;Angir ID på bompengeanlegget. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;bomstasjon_Id;Angir ID på bomstasjonen. Er grunnlag for å få overført takstinformasjon fra CS-Norge;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;takstLitenBil;Angir ordinær takst for å passere med liten bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag. Enhet: Kroner;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;takstStorBil;Angir ordinær takst for å passere bomstasjon med stor bil. Det skal angis første takst etter midnatt som er har en kostnad over kr 0 på ukedag mandag. . Enhet: Kroner;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidstakstLitenBil;Angir takst for å passere med liten bil i rushtid Enhet: Kroner;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;tidsdifferensiertTakst;Angir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidstakstStorBil;Angir takst for å passere bomstasjon med stor bil i rushtid Enhet: Kroner;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidMorgen_Fra;Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på morgenen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidMorgen_Til;Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på morgenen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidEttermiddag_Fra;Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift starter på ettermiddagen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;rushtidEttermiddag_Til;Angir tidspunkt eventuell rushtidsavgift slutter på ettermiddagen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;timesregel;Angir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;timesregel_Varighet;Angir hvor lang tid (minutter) det maksimalt kan gå mellom to bomstasjopnspasseringer for at rabatt skal innrømmes basert på timesregel. Enhet: Minutt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;timesregel_Passeringsgruppe;Unik ID som er felles for de bomstasjonene som har samme timesregel.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;gratisGjennomkjøringVedHC_Brikke;Angir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;etableringsår;Angir hvilket år bomstasjonen ble satt i drift;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bomstasjon\Bomstasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_415683E4_0EBA_46a5_BC86_E286E2EACA78;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;type;Angir type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;driftsmerking;Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;SCADA_Merking;Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;produktnavn;Angir produktnavn/typebetegnelse, kan også ta med typenummer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;produsentnavn;Angir navn på produsent av vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Branndetektor\Branndetektor;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF81AC65_D300_4e3f_93EF_42D07CB9818C;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;type;Angir type;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;lengde;Angir lengde av sprinkleranlegg Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokkingsanlegg\Brannslokkingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_FF383B75_729D_4b06_B2DE_412BDE83F2B7;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;kapasitet;Angir kapasitet Enhet: Kilogram;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;plasseringITekniskRom;Angir om objektet er plassert i teknisk rom;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannslokningsapparat\Brannslokningsapparat;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_06D867F5_79E2_4e2d_87EA_AC88DA6C4FA5;2.17 EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;2.17 EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;2.17 EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;2.17 EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;2.17 EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;2.17 EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;2.17 EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brannvarslingsanlegg\Brannvarslingsanlegg;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E2BDD715_5580_451e_BDD2_6CA983F19398;2.17 EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;bredde_Start;Angir bredde i start av målestrekning. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling\Breddemåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;2.17 EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;bredde_Slutt;Angir bredde i slutt av målestrekning. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling\Breddemåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;2.17 EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;kvalitet;Angir kvalitet på måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling\Breddemåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;2.17 EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;måltÅr;Angir årstall målingen er utført;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling\Breddemåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;2.17 EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling\Breddemåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;2.17 EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddemåling\Breddemåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1581112D_7E67_4efc_8954_9CF1900EE63B;2.17 EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;bredde;Angir bredde av breddeutvidelse. Det skal angis ekstra bredde av vegen i forhold til vegens standard bredde før/etter krysset Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;2.17 EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;2.17 EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;2.17 EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;2.17 EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Breddeutvidelse, kryss\Breddeutvidelse_Kryss;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_5913B3FD_67B3_497e_8927_B131A2528DE2;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;navn;Angir navn på bru.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;nummer;Angir brunummer;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;byggverkstype;Angir hvilken type byggverk det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;materialtype;Angir primær materialtype for brukonstruksjonen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;lengde;Angir brulengde Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;lengsteSpenn;Angir lengste spenn for vegobjekt Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;opprinneligF_Nr;Angir opprinnelig fylkesnummer benyttet i Brutus. Dette nummeret vil sammen med «Nummer» (2175) gi unik identitet til et byggverk.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;status;Angir hvilken status ei bru har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;sv12_100_Plassering;Angir hvor på brua spesialtransport må kjøre;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;sv12_100_Avstand;Angir minimum avstand mellom etterfølgende spesialtransporter Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;veggruppe;Angir veggruppe for spesialtransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;sv12_100_Merknad;Gir merknad knyttet til spesialtransport;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;brukategori;Angir hvilken kategori brukonstruksjonen tilhører;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;byggeår;Angir byggeår for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bru\Bru;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_A7F09220_10AB_4def_A3D7_E7D63515A6BE;2.17 EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir hentet direkte inn i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett\Bruksklasse_12_100_Vegnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;2.17 EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;veglisteGjelderAlltid;Veglister er forskrift og gjelder alltid foran kartvisning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett\Bruksklasse_12_100_Vegnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;2.17 EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett\Bruksklasse_12_100_Vegnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;2.17 EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett\Bruksklasse_12_100_Vegnett;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_946CBB6C_0902_45af_BD93_D91666374180;2.17 EAID_90BF9738_FBB6_489d_9454_BA3C7954AC27;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir hentet direkte inn i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell\Bruksklasse_12_100_Vegnett_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90BF9738_FBB6_489d_9454_BA3C7954AC27;2.17 EAID_90BF9738_FBB6_489d_9454_BA3C7954AC27;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell\Bruksklasse_12_100_Vegnett_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90BF9738_FBB6_489d_9454_BA3C7954AC27;2.17 EAID_90BF9738_FBB6_489d_9454_BA3C7954AC27;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/100-vegnett, uoffisiell\Bruksklasse_12_100_Vegnett_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_90BF9738_FBB6_489d_9454_BA3C7954AC27;2.17 EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir hentet direkte inn i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.\Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;2.17 EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;veglisteGjelderAlltid;Veglister er forskrift og gjelder alltid foran kartvisning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.\Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;2.17 EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.\Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;2.17 EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m.\Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1709CD80_6A07_4993_B9C2_3BCFBCDC01F5;2.17 EAID_B3010641_88E3_45bb_A23B_4F5796F04C14;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir hentet direkte inn i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell\Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3010641_88E3_45bb_A23B_4F5796F04C14;2.17 EAID_B3010641_88E3_45bb_A23B_4F5796F04C14;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell\Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3010641_88E3_45bb_A23B_4F5796F04C14;2.17 EAID_B3010641_88E3_45bb_A23B_4F5796F04C14;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, 12/65 mobilkran m.m., uoffisiell\Bruksklasse_12_65Mobilkran_Mm_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B3010641_88E3_45bb_A23B_4F5796F04C14;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;maksTillattTotalvekt;Angir maksimal totalvekt for modulvogntog Enhet: Tonn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;maksTillattVogntoglengde;Angir maksimal lengde for modulvogntog Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;vinterstengtFor60Tonn;For veger merket V i kolonne for vinterstenging er tillatt totalvekt begrenset til 50 tonn for modulvogntog fra 1. november til første mandag etter 2.påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder tilsvarende fra 16. oktober til 30. april;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;gjelderIkkeLinksemitrailer;Veger som er merket med L i kolonne for type modulvogntog er ikke tillatt for modulvogntog som nevnt i bokstav b nr. 3;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;merknad;Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;veglisteGjelderAlltid;Veglister er forskrift og gjelder alltid foran kartvisning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog\Bruksklasse_Modulvogntog;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_1C6874FF_D52E_4bb3_B4FD_5DE0409F67D2;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell\Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;maksTillattTotalvekt;Angir maksimal totalvekt for modulvogntog Enhet: Tonn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell\Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;maksTillattVogntoglengde;Angir maksimal lengde for modulvogntog Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell\Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;vinterstengtFor60Tonn;For veger merket V i kolonne for vinterstenging er tillatt totalvekt begrenset til 50 tonn for modulvogntog fra 1. november til første mandag etter 2.påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder tilsvarende fra 16. oktober til 30. april;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell\Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;gjelderIkkeLinksemitrailer;Veger som er merket med L i kolonne for type modulvogntog er ikke tillatt for modulvogntog som nevnt i bokstav b nr. 3;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell\Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;merknad;Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell\Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell\Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, modulvogntog, uoffisiell\Bruksklasse_Modulvogntog_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_DCB9E73D_2771_4bce_B1A8_2A7212D6A07C;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;bruksklasseHelår;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;bruksklasseVinter;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;maksVogntoglengde;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;maksTotalvektKjøretøySkiltet;Angir maksimal totalvekt for kjøretøy. Gjelder f.eks for bruer o.l. som har begrensninger i forhold til bruksklassen. Skal bare gis hvis avvik fra standard bruksklasser. Enhet: Tonn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;maksTotalvektVogntogSkiltet;Angir maksimal totalvekt for vogntog. Gjelder f.eks for bruer o.l. som har begrensninger i forhold til tunge kjøretøy. Enhet: Tonn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;merknad;Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;veglisteGjelderAlltid;Veglister er forskrift og gjelder alltid foran kartvisning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport\Bruksklasse_Normaltransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_32A94DF9_8F82_41ee_B305_466DC9856EAC;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;bruksklasseHelår;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;bruksklasseVinter;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;maksVogntoglengde;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;maksTotalvektKjøretøySkiltet;Angir maksimal totalvekt for kjøretøy. Gjelder f.eks for bruer o.l. som har begrensninger i forhold til bruksklassen. Skal bare gis hvis avvik fra standard bruksklasser. Enhet: Tonn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;maksTotalvektVogntogSkiltet;Angir maksimal totalvekt for vogntog. Gjelder f.eks for bruer o.l. som har begrensninger i forhold til tunge kjøretøy. Enhet: Tonn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;merknad;Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, normaltransport, uoffisiell\Bruksklasse_Normaltransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B96EE51D_DE95_40dc_BA26_B1F4016E37DA;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;bruksklasseHelår;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;bruksklasseVinter;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;maksVogntoglengde;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;veggruppe;Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;merknad;Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;veglisteGjelderAlltid;Veglister er forskrift og gjelder alltid foran kartvisning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport\Bruksklasse_Spesialtransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_23E524D9_E9DF_460a_96E9_915DE74F7071;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;bruksklasseHelår;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell\Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;bruksklasseVinter;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell\Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;maksVogntoglengde;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell\Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;veggruppe;Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell\Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell\Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;merknad;Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell\Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell\Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, spesialtransport, uoffisiell\Bruksklasse_Spesialtransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_2ABC9908_E3E5_4672_8630_72329DA97651;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;bruksklasseHelår;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;bruksklasseVinter;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;maksVogntoglengde;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;maksTotalvektTømmertransport;Angir maksimal totalvekt for tømmertransport Enhet: Tonn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;merknad;Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;veglisteGjelderAlltid;Veglister er forskrift og gjelder alltid foran kartvisning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport\Bruksklasse_Tømmertransport;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9827208C_3903_41c2_BFC8_E1E294F48099;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;bruksklasseHelår;Angir helårs bruksklasse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell\Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;bruksklasseVinter;Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell\Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;maksVogntoglengde;Angir maksimal lengde for vogntog;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell\Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;strekningsbeskrivelse;Beskrivelse av aktuell vegstrekning. Denne teksten blir henta direkte inn i veglistene.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell\Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;maksTotalvektTømmertransport;Angir maksimal totalvekt for tømmertransport Enhet: Tonn;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell\Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;merknad;Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell\Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell\Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bruksklasse, tømmertransport, uoffisiell\Bruksklasse_Tømmertransport_Uoffisiell;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_BE4A1495_752E_4a2e_B4A1_70E104413172;2.17 EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;nummer;Angir nummer på rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode\Brøyterode;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;2.17 EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;navn;Angir navn på rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode\Brøyterode;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;2.17 EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;prioritet;Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode\Brøyterode;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;2.17 EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode\Brøyterode;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;2.17 EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser tilleggsareal som som skal brøytes, dvs sideareal, plasser, fotau, etc .;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode\Brøyterode;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;2.17 EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode\Brøyterode;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;2.17 EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøyterode\Brøyterode;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_940144C4_0ACC_4baf_836E_192AB468CADF;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;antall;Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Vi angir her hvor mange objekt dette objektet representerer. Enhet: Stykker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;avstand_Innbyrdes;Angir normal innbyrdes avstand mellom vegobjekt som ligger etter hverandre i rekke Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;høydeOverVegkant;Angir gjennomsnittlig høyde over nærmeste vegkant for hele vegobjektet. Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;optiskLedning;Angir om brøytestikk benyttes for optisk ledning.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;refleks;Angir om det er refleks i tilknytning til vegobjektet og evt hvilken type. Angir om brøytestikk har refleks eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;permanent;Angir om vegobjektet er permanent eller midlertidig/sesongbetinga. Angir om brøytestikk er fast montert hele året, eller om de tas ned i sommersesongen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Brøytestikk\Brøytestikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50EB9962_E0C7_4a12_8AA4_41C2C13CBAD7;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;areal;Angir samlet areal Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;antall;Angir hvor mange forekomster som er representert Enhet: Stykker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;løvfellendeVintergrønne;Angir om buskene er løvfellende eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;høyde_GjSnitt;Angir gjennomsnittlig egenhøyde for hele vegobjektet Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;norskNavn;Angir norsk navn på busker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;botaniskNavn;Angir botanisk navn på busker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;sortHerkomst;Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;plantetidspunkt;Angir hvilket år området med busker ble etablert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;sluttdatoForGarantitid;Angir sluttdato for garantitid;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon som kan være av betydning mhp. skjøtsel/ drift, f.eks. høydemeter på buskfelt på over 2 meters høyde;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer vegobjektet. Benyttes fortrinnsvis for frittstående busker.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Aktuelt for langstrakte buskfelt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;planteomgivelser;Angir hva som omgir plantene;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Busker\Busker;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_F4DCC250_5CDF_4d65_8702_6F90CEA86482;2.17 EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;avstandFraVeg;Angir avstand fra veg til byggegrense Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense\Byggegrense;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;2.17 EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;merknad;Angir tilleggsinformasjon om byggegrense;NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense\Byggegrense;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;2.17 EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense\Byggegrense;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;2.17 EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Byggegrense\Byggegrense;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_C64D7E13_1E6B_4556_92D6_C1A05D0E7FF9;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;bruksområde;Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;plassering;Angir hvor bygning er plassert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;arealGrunnflate;Angir arealet av vegobjektet. Gir areal av byggets grunnflate Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;materialtype;Angir primær materialtype for vegobjektet, om flere materialtyper angis materialtype som er mest dominerende sett fra utside (kledning).;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;taktype;Angir hvilken taktype det er på en bygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;antallRom;Angir hvor mange rom det er i bygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;antallDører;Angir hvor mange dører det er i bygning. Sum av ulike typer dører.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;overflatebehandling;Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. Utvendig overflatebehandling.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;vedlikeholdsavtale;Angir arkivnummer for henvisning til eventuell vedlikeholdsavtale for vegobjektet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;merknad;Angir fast merknad til bygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;driftsmerking;Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;SCADA_Merking;Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;eier_Navn;Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;arkivreferanse;Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;FKB_ID;Refererer til FKB-identitet. Benyttes i forbindelse med felles forvaltning av geometri.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;område;Gir flate/polygon som geometrisk representerer ytre omriss av bygning;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bygning\Bygning;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6477CD5C_8A13_483e_B53A_A12EEE05D3D3;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;budsjett;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;tykkelse;Angir tykkelse Enhet: Millimeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;lagtype;Angir om det er tale om øvre eller nedre bærelag;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;reseptnummer;Gir reseptnummer for oppslag i Labsys;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;øvreNominelleSteinstørrelse;Angir øvre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet. Enhet: Millimeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;nedreNominelleSteinstørrelse;Angir nedre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet. Enhet: Millimeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;modifisertBindemiddel;Angir om det er brukt modifisert bindemiddel;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;leggedato;;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;merknad;Gir permanent merknad;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;bredde_Gjennomsnitt; Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;forbruk;Angir masseforbruk pr kvm Enhet: Kilo/kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Bærelag\Bærelag;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_9D0FD20E_C1D4_49e3_BBD7_11AE2446A133;2.17 EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;type;Angir hvilken type dataanalyse som er gjort;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse\Dataanalyse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;2.17 EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;vegobjekttypeID;Angir vegobjektID for vegobjekter som ble analysert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse\Dataanalyse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;2.17 EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;beskrivelse;Beskrivelse av det som ble funnet i analysen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse\Dataanalyse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;2.17 EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;senterlinje;Angivelse av objektets posisjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse\Dataanalyse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;2.17 EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dataanalyse\Dataanalyse;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_92ABA87C_E6B1_4b5b_A094_A06D202D04CA;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;måledato;Angir dato for start måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;klokkeslettStartMåling;Angir klokkeslett for start måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;formål;Angir formål med måling;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;stedsangivelse;Stedsnavn hvor forekomst er lokalisert. Evt plassering i forhold til stedsnavn.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;utstyr;Angir utstyr.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;målebil;Angir hvilken målebil som var brukt på oppdraget;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;spor_Bjelke;Angir plassering av målebjelke i tverrprofilet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;spor_Laser;Angir plassering av laser i tverrprofilet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;stillbilder;Angir om det blir tatt stillbilder eller ikke;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;idLaser;Gir id/serienummer til laserutstyr som ble brukt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;idUltralydbjelke;Gir id/serienummer til ultralydbjelke som ble brukt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;målebredde;Angir hvilken bredde det er målt i Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;avstandMellomTverrprofil;Angir avstand mellom målte tverrprofil. Vanlig verdi er 1m Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;avstandMellomHøydeverdier;Angir avstand mellom målte høydeverdier. Vanlig verdi er 25 cm Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;avstandHøyreSensorTilLaser;Angir nøyaktig plassering av laser i forhold til høyre ende av bjelke Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;antallHøydeverdierITverrprofilet; Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker Enhet: Stykker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;filnavn_Rådatafil;Angir navn på rådatafil hvor enkeltspor- og jevnhetsmålinger finnes.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;registreringsprogram;Angir navn på registreringsprogram som er benyttet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;registreringsprogram_Versjon;Angir versjonsnummer for registreringsprogram som er benyttet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;beregningsprogram;Angir navn på beregningsprogram som er benyttet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;beregningsprogram_Versjon;Angir versjonsnummer for beregningsprogram som er benyttet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;program20m_Strekning;"Angir navn på program som benyttes for å generere spor og jevnhetsdata for 20-metersstrekninger. Kan være forskjellig fra ""Beregningsprogram"" for data beregnet med ALFSTAT. Vil sannsynligvis ha samme verdi som ""Beregningsprogram"" for den nye programvaren.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;program20m_Strekning_Versjon;"Angir versjon på program som benyttes for å generere spor og jevnhetsdata for 20-metersstrekninger. Kan være forskjellig fra ""Beregningsprogram"" for data beregnet med ALFSTAT. Vil sannsynligvis ha samme verdi som ""Beregningsprogram"" for den nye programvaren.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;rosita_id;Gir id for måledatafil i Rosita;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dekketilstandsmåling\Dekketilstandsmåling;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_50F8C86E_686E_4e0f_A4A4_FE6EC0D4F945;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;bruksområde;Angir hva detektoren hovedsaklig brukes til;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;type;Angir hvilken type vegobjektet er av;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;detektornummer;Angir nummer på detektor;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;feltbeskrivelse;"Supplement til ""Kjørefelt-paramenter"". Kan f.eks benyttes for å beskrive geografisk retning på kjørefelt som detektor er lokalisert i.";NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;lengde;Angir lengde (i vegens retning) Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;bredde;Angir bredde Enhet: Meter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;areal;Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Detektor, trafikk\Detektor_Trafikk;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_E5EFF132_5062_4197_8965_2B0DA2373180;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;dato;Angir dato. Mest aktuelt i forbindelse med bilder. Dato da bildet ble tatt.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;type;Angir hvilken type dokumentasjon det er tale om;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;vedlegg;Selve dokumentet som det refereres til. Kan være bilde, tekst, video osv.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;mikrobilde;Mikrobilde. Samme bilde som fullskalabilde, men i mindre format. Krever lite lagringsplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;filnavn;Angir filnavn til bilde/dokument;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;hyperlink;Hyperlink (URL) til angitt dokument.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;tekst;Gir forklarende tekst til f.eks bilde, tegning, mm;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;ansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for dokumentasjonen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;arkiveringskode;Angir arkivkode for dokumentasjon som ligger i manuelle arkiv.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;merknad;Gir tilleggsinformasjon om Dokumentasjon;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dokumentasjon\Dokumentasjon;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_0E8AE8C7_61F5_496f_9E63_C3853E42B65F;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;produktinformajson;Angir typebetegnelse, produktnummer etc.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;driftsmerking;Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;SCADA_Merking;Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. ;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;leverandør;Angir hvem som har levert vegobjekt;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;arkivreferanse;Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegeiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Dyresperre\Dyresperre;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_6679E7C8_FB28_411f_A699_367431E0BE7E;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;navn;Navn på døgnhvileplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;lokalisertVed;Angir hvor døgnhvileplass er lokalisert;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;antallOppstillingsplasserVogntog;Angir hvor mange oppstillingsplasser dimensjonert for vogntog det er tilrettelagt for på døgnhvileplassen. Enhet: Stykker;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;skiltetAtkomst;Angir hvilken skilting det er i forbindelse med døgnhvileplass;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;kontaktinfo;Kotaktinfo til eier/ansvarlig som det er fysisk opplyst om (i form av oppslag etc) på døgnhvileplassen.;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;driftsansvarlig;Angir hvem som er ansvalig for drift av døgnhvileplassen;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;areal_Totalt;Angir totalt areal av døgnhvileplass, inkludert kjøreareal, grøntareal, bygninger etc, Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;areal_Kjørbart;Angir areal av kjørbart område innenfor Døgnhvileplassen Enhet: Kvadratmeter;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;vaktordning;Angir hvilken type vaktordning det er i tilknytning til området;NVDB\NVDB Datakatalogen\Døgnhvileplass\Døgnhvileplass;Ukjent;Annen;egenskap;http://objektkatalog.geonorge.no/Objekttype/Index/EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;2.17 EAID_B73E2BED_8B49_42ea_A4DD_9250E605C95D;kameraovervåkning;Angir om det