Trær

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.

Viser treff 1 - 17 av 17

Lagre som:
Trær objekttype

Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.


EierTrær kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


SpesielleRestriksjoner kodeliste

Angir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær.


Oppbinding kodeliste

Angir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene.


Utviklingsfase kodeliste

Angir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves.


KroneOgStammestruktur kodeliste

Vurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. D


Tregruberist kodeliste

Angir om det er tregruberist, dvs beskyttelse på bakkenivå over røtter inn mot stamme.


VedlikeholdsansvarligTrær kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet


NaturlikeVerdifulleTrær kodeliste

Angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under "Tilleggsinformasjon". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtred


LøvfellendeVintergrønneTrær kodeliste

Angir om trær tilhører kategori løvfellende eller vintergrønne


KravOmYtterligereOppfølging kodeliste

Gjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølg


TypeForm kodeliste

Angir at treet/trærne er formet etter beskjæring og hvilken type form det er gitt.


TypeGruppering kodeliste

Angir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær.


Trebeskytter kodeliste

Angir om det er satt opp trebeskytter for å beskytte treet/stammen mot påkjørsel, klatring, hærverk etc..