TypeGruppering 4134

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
frittståendeTre Enkeltstående/ solitære trær.
tregruppe Tre inngår i en tregruppe. Tregruppe består av minst 3 trær som står med relativ nærhet til hverandre. Gruppen skal ikke være særlig bredere enn høyden på trærne.
all Tre inngår i en allé. Allé er regelmessige rekker av trær på hver sin side av en veg, gate eller gangsti.
trerekke Tre inngår i en trerekke. Trerekke består av minst 3 trær som står på linje med relativ nærhet.
Verdi Navn Beskrivelse
frittståendeTre Enkeltstående/ solitære trær.
tregruppe Tre inngår i en tregruppe. Tregruppe består av minst 3 trær som står med relativ nærhet til hverandre. Gruppen skal ikke være særlig bredere enn høyden på trærne.
all Tre inngår i en allé. Allé er regelmessige rekker av trær på hver sin side av en veg, gate eller gangsti.
trerekke Tre inngår i en trerekke. Trerekke består av minst 3 trær som står på linje med relativ nærhet.
Name Type English Description
frittståendeTre 5118
tregruppe 5115
all 5117
trerekke 16216

Vis TypeGruppering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5118 Frittstående tre 0 ..1
5115 Tregruppe 0 ..1
5117 Allè 0 ..1
16216 Trerekke 0 ..1