KroneOgStammestruktur 10798

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Vurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. D

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
1_God Treet har én gjennomgående stamme. God stammeavsmaling (koning). Forholdet høyde/ Stammediameter (H/D) = 30-40 (stammediameter måles 1 meter over basis). Hovedstammen er rett. Diameter hovedgreiner < 2/3 av stammediameter (stammediameteren måles like over barkåsen). Vinkelen mellom stammen og hovedgreinene skal være > 25°. Tyngdepunktet i krona skal være balansert slik at den statiske vertikale vaktbelastningen føres ned gjennom stammen. Passe avstand mellom greinene. Dette gjelder både i vertikal og lateral retning. Avstanden mellom greinene skal være stor nok til at det ikke oppstår mekanisk kontakt. Avstanden mellom selve greinfestene må være god nok til at hvert greinfeste får utvikle seg fritt.
2_Middels Treet kan ha 2, eller flere stammer, men sammenføyningen i kløften mellom stammene må være åpen og «U-formet». Treet kan ha sterktvoksende «stillasgreiner» med diameter tilnærmet lik stammediameteren. God stammeavsmaling (koning). Forholdet høyde/ Stammediameter (H/D) = = 50 (stammediameter måles 1 meter over basis). Greinvinkler > 25°. Krona og/ eller enkeltgreiner kan ha moderat overtyngde med et tyngdepunkt som ligger til siden for stammen. Stammen kan helle moderat, men viser tegn til å korrigere ubalansen ved at veksten i den øvre delen av treet orienterer seg i motsatt retning av den retningen stammen heller. Stammen(e) kan være moderat krokete. Tilnærmet passe avstand mellom greinene. Dette gjelder både i vertikal og lateral retning. Avstanden mellom greinene skal være stor nok til at det ikke oppstår mekanisk kontakt. Avstanden mellom selve greinfestene må være god nok til at hvert greinfeste får utvikle seg fritt.
3_Dårlig Treet har 2, eller flere stammer. Stammekløftene er vanligvis trange med en spiss karakteristisk «V-formet» vinkel < 25°. Treet heller og har betydelig overtyngde uten tydelige tegn til korrigerende vekst. Treet har en, eller flere enkeltgreiner med betydelig overtyngde. Treet har en, eller flere sterktvoksende "stillasgreiner" med trange greinfester der vinkelen mellom stamme og grein er < 25° med diameter større enn 50 % av stammediameteren målt like over barkåsen. Stammen er betydelig kroket.
Verdi Navn Beskrivelse
1_God Treet har én gjennomgående stamme. God stammeavsmaling (koning). Forholdet høyde/ Stammediameter (H/D) = 30-40 (stammediameter måles 1 meter over basis). Hovedstammen er rett. Diameter hovedgreiner < 2/3 av stammediameter (stammediameteren måles like over barkåsen). Vinkelen mellom stammen og hovedgreinene skal være > 25°. Tyngdepunktet i krona skal være balansert slik at den statiske vertikale vaktbelastningen føres ned gjennom stammen. Passe avstand mellom greinene. Dette gjelder både i vertikal og lateral retning. Avstanden mellom greinene skal være stor nok til at det ikke oppstår mekanisk kontakt. Avstanden mellom selve greinfestene må være god nok til at hvert greinfeste får utvikle seg fritt.
2_Middels Treet kan ha 2, eller flere stammer, men sammenføyningen i kløften mellom stammene må være åpen og «U-formet». Treet kan ha sterktvoksende «stillasgreiner» med diameter tilnærmet lik stammediameteren. God stammeavsmaling (koning). Forholdet høyde/ Stammediameter (H/D) = = 50 (stammediameter måles 1 meter over basis). Greinvinkler > 25°. Krona og/ eller enkeltgreiner kan ha moderat overtyngde med et tyngdepunkt som ligger til siden for stammen. Stammen kan helle moderat, men viser tegn til å korrigere ubalansen ved at veksten i den øvre delen av treet orienterer seg i motsatt retning av den retningen stammen heller. Stammen(e) kan være moderat krokete. Tilnærmet passe avstand mellom greinene. Dette gjelder både i vertikal og lateral retning. Avstanden mellom greinene skal være stor nok til at det ikke oppstår mekanisk kontakt. Avstanden mellom selve greinfestene må være god nok til at hvert greinfeste får utvikle seg fritt.
3_Dårlig Treet har 2, eller flere stammer. Stammekløftene er vanligvis trange med en spiss karakteristisk «V-formet» vinkel < 25°. Treet heller og har betydelig overtyngde uten tydelige tegn til korrigerende vekst. Treet har en, eller flere enkeltgreiner med betydelig overtyngde. Treet har en, eller flere sterktvoksende "stillasgreiner" med trange greinfester der vinkelen mellom stamme og grein er < 25° med diameter større enn 50 % av stammediameteren målt like over barkåsen. Stammen er betydelig kroket.
Name Type English Description
1_God 17549
2_Middels 17550
3_Dårlig 17551

Vis KroneOgStammestruktur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17549 1-God 0 ..1
17550 2-Middels 0 ..1
17551 3-Dårlig 0 ..1