KravOmYtterligereOppfølging 10799

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Gjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølg

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 17552
nei 17553

Vis KravOmYtterligereOppfølging i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17552 Ja 0 ..1
17553 Nei 0 ..1