SpesielleRestriksjoner 9986

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær
ikkeAvgjort Tre/Trær er under vurdering, men ikke endelig avklart
nei Det er ikke knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær
Verdi Navn Beskrivelse
ja Det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær
ikkeAvgjort Tre/Trær er under vurdering, men ikke endelig avklart
nei Det er ikke knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær
Name Type English Description
ja 16207
ikkeAvgjort 16208
nei 16209

Vis SpesielleRestriksjoner i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16207 Ja 0 ..1
16208 Ikke avgjort 0 ..1
16209 Nei 0 ..1