NaturlikeVerdifulleTrær 10671

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under "Tilleggsinformasjon". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtred

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
estetisk Treet er vakkert og står som et viktig landskapselement, gjerne landemerke. Treet er ofte solitært, men kan også være en del av alle eller trerekke.
biologisk Treet har hulrom og tørr vedmold, minst noen partier med dødved. Grove hule eiker (jf.forskriften) og ask inngår her.
kulturhistorisk Treet står i tilknytning til en gård eller historisk anlegg. Kan være registrert som kulturminne. Ofte solitære, m en kan også inngå i trerekke.
Verdi Navn Beskrivelse
estetisk Treet er vakkert og står som et viktig landskapselement, gjerne landemerke. Treet er ofte solitært, men kan også være en del av alle eller trerekke.
biologisk Treet har hulrom og tørr vedmold, minst noen partier med dødved. Grove hule eiker (jf.forskriften) og ask inngår her.
kulturhistorisk Treet står i tilknytning til en gård eller historisk anlegg. Kan være registrert som kulturminne. Ofte solitære, m en kan også inngå i trerekke.
Name Type English Description
estetisk 17228
biologisk 17229
kulturhistorisk 17230

Vis NaturlikeVerdifulleTrær i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
17228 Estetisk 0 ..1
17229 Biologisk 0 ..1
17230 Kulturhistorisk 0 ..1