Utviklingsfase 9988

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
etableringsfase Etableringsfasen starter rett etter treet er plantet og varer vanligvis frem til treet er i tilnærmet normal vekst igjen. Normalt 3-5 år.
vekstfase Vekstfasen karakteriseres av markant strekningsvekst med typisk en opprett vekst og relativ smal kroneform. Toppen av krona hos trær i vekstfasen skiller seg fra trær i klimaksfasen ved at den er spissere.
klimaksfase For flere treslag karakteriseres klimaksfasen ved at endeknoppen aborteres og de nærmeste knoppene bak bryter og danner mange små sideskudd. Veksten orienterer seg mer i lateral retning enn i vertikalretningen. Krona blir bredere og utvikler et mer finmasket web av småkvist fra kronemarginen og et lite stykke innover i krona (vanligvis 1/3).
huleGroveTrær Gamle spesielle trær. Gjerne eik, ask, alm eller lind
avviklingsfase Skuddavdøing og glisne partier i krona – særlig i toppen. Produksjonen av døde greiner øker markant. For noen treslag som for eksempel bjerk og spisslønn er det som regel bare noen få år fra dette stadiet og frem til treet dør.
Verdi Navn Beskrivelse
etableringsfase Etableringsfasen starter rett etter treet er plantet og varer vanligvis frem til treet er i tilnærmet normal vekst igjen. Normalt 3-5 år.
vekstfase Vekstfasen karakteriseres av markant strekningsvekst med typisk en opprett vekst og relativ smal kroneform. Toppen av krona hos trær i vekstfasen skiller seg fra trær i klimaksfasen ved at den er spissere.
klimaksfase For flere treslag karakteriseres klimaksfasen ved at endeknoppen aborteres og de nærmeste knoppene bak bryter og danner mange små sideskudd. Veksten orienterer seg mer i lateral retning enn i vertikalretningen. Krona blir bredere og utvikler et mer finmasket web av småkvist fra kronemarginen og et lite stykke innover i krona (vanligvis 1/3).
huleGroveTrær Gamle spesielle trær. Gjerne eik, ask, alm eller lind
avviklingsfase Skuddavdøing og glisne partier i krona – særlig i toppen. Produksjonen av døde greiner øker markant. For noen treslag som for eksempel bjerk og spisslønn er det som regel bare noen få år fra dette stadiet og frem til treet dør.
Name Type English Description
etableringsfase 16212
vekstfase 16213
klimaksfase 16214
huleGroveTrær 16597
avviklingsfase 16215

Vis Utviklingsfase i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16212 Etableringsfase 0 ..1
16213 Vekstfase 0 ..1
16214 Klimaksfase 0 ..1
16597 Hule/grove trær 0 ..1
16215 Avviklingsfase 0 ..1