EierTrær 8009

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Verdi Navn Beskrivelse
stat_StatensVegvesen Stat, Statens vegvesen
stat_NyeVeier Stat, Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Type English Description
stat_StatensVegvesen 10275
stat_NyeVeier 18574
fylkeskommune 10737
kommune 10339
privat 10403
uavklart 17586

Vis EierTrær i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10275 Stat, Statens vegvesen 0 ..1
18574 Stat, Nye Veier 0 ..1
10737 Fylkeskommune 0 ..1
10339 Kommune 0 ..1
10403 Privat 0 ..1
17586 Uavklart 0 ..1