Oppbinding 11422

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene.

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Type English Description
ja 19278
nei 19279

Vis Oppbinding i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19278 Ja 0 ..1
19279 Nei 0 ..1