VedlikeholdsansvarligTrær 9135

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Lagre som:

Kode Initialverdi Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
statensVegvesen Statens vegvesen
nyeVeier Nye Veier
fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
kommune Kommune
privat Privat
uavklart Uavklart
Name Type English Description
statensVegvesen 12178
nyeVeier 18785
fylkeskommune 19979
OPS 18914
kommune 12179
privat 12180
uavklart 17767

Vis VedlikeholdsansvarligTrær i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
12178 Statens vegvesen 0 ..1
18785 Nye Veier 0 ..1
19979 Fylkeskommune 0 ..1
18914 OPS 0 ..1
12179 Kommune 0 ..1
12180 Privat 0 ..1
17767 Uavklart 0 ..1