Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D4AECC16_9C10_44a7_8674_378606548885;Trær Tillatte verdier;;diagram;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_C44F3084_E052_4c51_AA5C_C145007A7AD4;Trær Assosiasjoner;;diagram;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_6FD2BB37_DC89_4ac3_B1E4_63454BF0458A;Trær Betingelser;;diagram;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;Trær;Trær er flerårige vedaktige planter som har definert stamme og krone.;objekttype;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_04951F06_0D1C_40a1_BECD_64E829BC4A2E;EierTrær;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_2ADE077A_F900_4531_9EFF_F6329261F014;SpesielleRestriksjoner;Angir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær.;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_3272B215_59CC_469c_91F2_DD8B5C12F00D;Oppbinding;Angir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene.;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_355E5D02_BCD8_498d_AE27_47AD31E5C1CB;Utviklingsfase;Angir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves.;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_45A1D51C_905D_4f82_8A72_FC5EAF5324EC;KroneOgStammestruktur;Vurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. D;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_5AC3339C_7FE3_4293_AD2C_C99D0428FE15;Tregruberist;Angir om det er tregruberist, dvs beskyttelse på bakkenivå over røtter inn mot stamme.;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_9A1AAC60_DE00_4847_AE84_93556FE8C4FC;VedlikeholdsansvarligTrær;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_9BDC4507_068F_4c16_92B9_320284571AE2;NaturlikeVerdifulleTrær;"Angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under ""Tilleggsinformasjon"". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtred";kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_B9E525B9_12F9_4869_94CE_B3F1B64D71DF;LøvfellendeVintergrønneTrær;Angir om trær tilhører kategori løvfellende eller vintergrønne;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_D88626A0_A423_48fd_BD44_0369094FB8E0;KravOmYtterligereOppfølging;Gjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølg;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_D8EC2780_86FC_4a37_A319_93C1C9A1C042;TypeForm;Angir at treet/trærne er formet etter beskjæring og hvilken type form det er gitt.;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_EBC64E7B_F461_4741_BBED_FFB83CA19E4E;TypeGruppering;Angir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær.;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_ECD27219_376E_448b_9A09_876F83DC34C2;Trebeskytter;Angir om det er satt opp trebeskytter for å beskytte treet/stammen mot påkjørsel, klatring, hærverk etc..;kodeliste;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;typeGruppering;Angir om det er frittstående tre eller om treet inngår i ei gruppe med trær.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;løvfellendeVintergrønne;Angir om trær tilhører kategori løvfellende eller vintergrønne;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;typeForm;Angir at treet/trærne er formet etter beskjæring og hvilken type form det er gitt.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;antall;Angir hvor mange forekomster som er representert Enhet: Stykker;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;avstand_Innbyrdes;Angir innbyrdes avstand mellom trærne Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;areal;Angir arealet av vegobjektet Enhet: Kvadratmeter;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;treslag_NorskNavn;Angir norsk navn på treslag.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;naturlikeVerdifulleTrær;"Angis for naturlike trær som skal tas spesielt hensyn til. Naturlike trær som er hule grove inngår her under biologisk verdi. Kontroll og skjøtsel utdypes under ""Tilleggsinformasjon"". Hvis treet kan ha flere verdier velges den verdien som er mest fremtredende for treet.»";egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;treslag_BotaniskNavn;Angir botanisk navn på treslag;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;sortHerkomst;Sort er en varietet av en plante som er oppformert med bestemte egenskaper til bruk i hage, park eller landbruk. Formeres vegetativt. Herkomst angir plantenes geografiske eller genetiske opprinnelse.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;utplantingsår;Angir hvilket årstall trær ble plantet.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;utplantingsmåned;Angir hvilken måned treet ble plantet. 1= Januar...12=Desember;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;registreringsdato;Angir dato da Stammediameter, Høyde, Kronediameter og Vekstfase sist ble registrert. Datoformat: ååååmmdd;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;utviklingsfase;Angir treets utviklingsstadie og dermed hvilken type skjøtsel som kreves.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;høyde;Angir egenhøyde. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig høyde av alle trærne. Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;stammediameter;Angir stammediameter. Stammediameter skal måles 1 meter over bakken. Dersom forekomsten representerer mer enn ett tre regnes det gjennomsnittlig stammediameter. Enhet: Centimeter;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;kronediameter;Angir gjennomsnittlig kronediameter for angitte trær. Enhet: Meter;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;kroneOgStammestruktur;Vurdering hvorvidt kronens struktur er robust og som ligger til grunn for hva slags type oppfølging som kan være aktuelt. 1 er best og 3 er dårligst. Kategori 3 krever snarlig oppfølging og tiltak. For kategori 2 må videre oppfølging og tiltak vurderes. Denne type kartlegging krever at personen som utfører registreringen har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;kravOmYtterligereOppfølging;Gjelder trær som trenger å sjekkes oftere pga alder, tilstand eller fordi det står plassert i et stressende voksemiljø som f.eks. trær med for lite jordvolum, eller som står nær veien der det i tillegg er utsatt for grøfting. Hvis ja, beskriv type oppfølging i tilleggsinformasjon;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;spesielleRestriksjoner;Angir om det er knyttet spesielle restriksjoner til tre/trær.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;sluttdatoForGarantitid;Angir sluttdato for garantitid;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;trebeskytter;Angir om det er satt opp trebeskytter for å beskytte treet/stammen mot påkjørsel, klatring, hærverk etc..;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;oppbinding;Angir om det er noen form for oppbinding av treet/stammen. Oppbinding består vanligvis av trestolper og et bånd der båndet går rundt treet og er fest i stolpene.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;tregruberist;Angir om det er tregruberist, dvs beskyttelse på bakkenivå over røtter inn mot stamme.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;tilleggsinformasjon;Utfyllende informasjon om tilstand, ved spesielle restriksjoner, eller annen info som har verdi for skjøtsel /hensyn oppgis her;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;posisjon;Gir punkt som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;senterlinje;Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;område;Gir flate/polygon som geometrisk avgrenser området;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær EAID_5E619B79_E5A8_4385_BB53_5C6027BC0530;lineærPosisjon;Angivelse av posisjon på det lineære objektet.;egenskap;2.17;Ukjent;Trær;NVDB\NVDB Datakatalogen\Trær\Trær