SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0

SOSI-sekretariatet (Kartverket) 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 13 av 13
SOSI_Restriksjon datatype

angivelse av en begrensning eller restriksjon på en objekttype.


SOSI_Assosiasjonsrolle metaclass

beskrivelse av assosiasjonreller som er del av en SOSI_Assosiasjon


SOSI_Objekttype metaclass

abstrasksjon av et fenomen i den virkelige verden. SOSI_Objekttype er klassen for alle instanser av de abstraksjoner som tilhører klassen.


SOSI_Objektelement metaclass

generell betegnelse på envher karakterstikk som beskriver en SOSI_Objekttype. Merknad: Inkluderer både operasjoner, egenskaper og assosiasjonsroller, samt tilhørende restriksjoner.


SOSI_Assosiasjon metaclass

beskrivelse av assosiasjoner mellom objekttyper. Merknad: En assosiasjon kan ha egenskaper siden SOSI_Assosiasjon er en subtype av SOSI_Objekttype, men denne mekansimen bør benyttes med varsomhet.SOSI_Operasjon metaclass

SOSI_Operasjon er metaklassen for å beskrive oppførsel til objekttypen i form av operasjoner.
SOSI_Arveforhold metaclass

beskrivelse av forholdet mellom en generell SOSI_Objekttype og en spesialisert SOSI_Objekttype