SOSI_Kodeliste

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kodenavn CharacterString 1..1
kode [0..1] characterString 1..1
definisjon [0..1] CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
characterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
kodenavn CharacterString
kode [0..1] characterString
definisjon [0..1] CharacterString

Vis SOSI_Kodeliste i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
characterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1