SOSI_Assosiasjon

metaclass

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

beskrivelse av assosiasjoner mellom objekttyper. Merknad: En assosiasjon kan ha egenskaper siden SOSI_Assosiasjon er en subtype av SOSI_Objekttype, men denne mekansimen bør benyttes med varsomhet.

Vis SOSI_Assosiasjon i NVDB Datakatalog