Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_84DA96F0_8286_4e20_9B3F_0B3825E505C8;Datasett modell;;diagram;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_F88546F5_1FCD_4e0b_A878_A4217A506FAF;SOSI Objektmodell;;diagram;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;SOSI_Kodeliste;;datatype;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_EF4A9557_8C5C_44c0_B9B0_5FE0D7BF9CD0;SOSI_Restriksjon;angivelse av en begrensning eller restriksjon på en objekttype.;datatype;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;verditype;datatypen til egenskapsverdien. ;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Assosiasjonsrolle EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;kardinalitet;antall forekomster av en egenskap som kan assosieres med en enkel instans av objekttypen.;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Assosiasjonsrolle EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;navn;navnet på en objekttype Merknad: skal være unikt innenfor et applikasjonsskjema. I SOSI metamodell skal denne også være unik innenfor den generelle objektkatalogn.;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objekttype EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;definisjon;beskrivelse av objekttypen;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objekttype EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;isAbstract;angivelse av om objekttypen er abstrakt (dvs bærer bare informasjon som arves ned til andre klasser), eller insansierbar (dvs at den vil finnes som en objekttype i et datasett);egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objekttype EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;navn;navnet på karakteristikken, dvs navnet på operasjonen, egenskapene eller rollene.;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objektelement EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;definisjon;Definisjonen på karkaterstikken;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Objektelement EAID_7B7DE96B_2372_45f5_8C2F_DC34FE4906AC;signatur;beskrivelse som angir navn, argumenter og returverdi for en operasjon. Merknad: I UML, signatur uttrykkes i formen operasjon_navn(input_ parameter1, input_parameter 2, ...) : output_verditype: value_type. Eksempel_ har_areal() : Real. description that indicates the name, the arguments and the return values of an operation;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Operasjon EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;verditype;datatypen til egenskapsverdien. ;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Egenskapstype EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;verdidomene;beskrivelse av et sett verdier;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Egenskapstype EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;kardinalitet;antall forekomster av en egenskap som kan assosieres med en enkel instans av objekttypen.;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Egenskapstype EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;kodenavn;;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Kodeliste EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;kode [0..1];;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Kodeliste EAID_C3423AC4_93FB_4cba_A232_01CF133CFBA4;definisjon [0..1];;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Kodeliste EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;navn;navnet på generaliseringen / spesialiseringen;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Arveforhold EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;beskrivelse;beskrivelse av generaliseringen / spesialiseringen;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Arveforhold EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;unikInstans;"angivelse av om en instans av en supertype også kan være en instans av en annen supertype. Merknad: Angis som ""True"" dersom en instans bare er en subtype av en supertype.";egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Arveforhold EAID_EF4A9557_8C5C_44c0_B9B0_5FE0D7BF9CD0;beskrivelse;beskrivelse av restriksjonen i en naturlig språk og/eller en formell notasjon, slik som OCL.;egenskap;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0\SOSI_Restriksjon EAID_1E70F03A_4781_476f_8468_2391CAFB5F0B;SOSI_Assosiasjonsrolle;beskrivelse av assosiasjonreller som er del av en SOSI_Assosiasjon;metaclass;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_29E5FA80_9F5C_4c52_9277_F5F375A76F03;SOSI_Objekttype;abstrasksjon av et fenomen i den virkelige verden. SOSI_Objekttype er klassen for alle instanser av de abstraksjoner som tilhører klassen.;metaclass;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_2E9C4535_4F81_407d_80F3_1C94A5D06309;SOSI_Objektelement;generell betegnelse på envher karakterstikk som beskriver en SOSI_Objekttype. Merknad: Inkluderer både operasjoner, egenskaper og assosiasjonsroller, samt tilhørende restriksjoner.;metaclass;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_4A7C88D9_23FC_4ee8_8937_769E66D44254;SOSI_Assosiasjon;beskrivelse av assosiasjoner mellom objekttyper. Merknad: En assosiasjon kan ha egenskaper siden SOSI_Assosiasjon er en subtype av SOSI_Objekttype, men denne mekansimen bør benyttes med varsomhet.;metaclass;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_6CF8FFC5_A5D0_4a20_B32A_8639F4C0D5D8;DatasettSerier;;;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_7B7DE96B_2372_45f5_8C2F_DC34FE4906AC;SOSI_Operasjon;SOSI_Operasjon er metaklassen for å beskrive oppførsel til objekttypen i form av operasjoner.;metaclass;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_8969F212_81E4_4f8a_9E17_2E459504CB1D;SOSI_Egenskapstype;;metaclass;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_A5194E4E_4F40_4990_82F9_6B6839314F41;Datasett;;;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0 EAID_E8BF6452_9380_4315_A801_9574E2BA6662;SOSI_Arveforhold;beskrivelse av forholdet mellom en generell SOSI_Objekttype og en spesialisert SOSI_Objekttype;metaclass;4.0;;SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)\SOSI Objektmodell (ISO 19109)_v4.0