SOSI_Assosiasjonsrolle

metaclass

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

beskrivelse av assosiasjonreller som er del av en SOSI_Assosiasjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
verditype datatypen til egenskapsverdien. TypeName 1..1
kardinalitet antall forekomster av en egenskap som kan assosieres med en enkel instans av objekttypen. Multiplicity 1..1
SOSI_Objektelement
navn navnet på karakteristikken, dvs navnet på operasjonen, egenskapene eller rollene. LocalName 1..1
definisjon Definisjonen på karkaterstikken CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
TypeName 1..1
Multiplicity 1..1
Name Type English Description
navn LocalName
definisjon CharacterString
verditype TypeName
kardinalitet Multiplicity

Vis SOSI_Assosiasjonsrolle i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeName 1 ..1
Multiplicity 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SOSI_Assosiasjon 0..* rolename SOSI_Assosiasjonsrolle 1..*
arv subtype SOSI_Assosiasjonsrolle supertype SOSI_Objektelement