SOSI_Objekttype

metaclass

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

abstrasksjon av et fenomen i den virkelige verden. SOSI_Objekttype er klassen for alle instanser av de abstraksjoner som tilhører klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn navnet på en objekttype Merknad: skal være unikt innenfor et applikasjonsskjema. I SOSI metamodell skal denne også være unik innenfor den generelle objektkatalogn. LocalName 0..1
definisjon beskrivelse av objekttypen CharacterString 1..1
isAbstract angivelse av om objekttypen er abstrakt (dvs bærer bare informasjon som arves ned til andre klasser), eller insansierbar (dvs at den vil finnes som en objekttype i et datasett) Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 0..1
CharacterString 1..1
Boolean 1..1
Name Type English Description
navn LocalName
definisjon CharacterString
isAbstract Boolean

Vis SOSI_Objekttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LocalName 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon supertype SOSI_Objekttype 1 SOSI_Arveforhold 0..*
assosiasjon linkMellom SOSI_Assosiasjon 0..* inkluderer SOSI_Objekttype 1..*
assosiasjon SOSI_Objekttype restriksjon SOSI_Restriksjon 0..*
assosiasjon SOSI_Objekttype 1 SOSI_Arveforhold 0..*
assosiasjon SOSI_Objekttype 1 objekttypeKarakteristikk SOSI_Objektelement 0..*
arv subtype SOSI_Assosiasjon supertype SOSI_Objekttype
Navn Beskrivelse
navn er opsjonelt for SOSI_Assosiasjon men påkrevet for SOSI_Objekttype