SOSI_Operasjon

metaclass

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

SOSI_Operasjon er metaklassen for å beskrive oppførsel til objekttypen i form av operasjoner.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
signatur beskrivelse som angir navn, argumenter og returverdi for en operasjon. Merknad: I UML, signatur uttrykkes i formen operasjon_navn(input_ parameter1, input_parameter 2, ...) : output_verditype: value_type. Eksempel_ har_areal() : Real. description that indicates the name, the arguments and the return values of an operation CharacterString 1..1
SOSI_Objektelement
navn navnet på karakteristikken, dvs navnet på operasjonen, egenskapene eller rollene. LocalName 1..1
definisjon Definisjonen på karkaterstikken CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
navn LocalName
definisjon CharacterString
signatur CharacterString

Vis SOSI_Operasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SOSI_Operasjon supertype SOSI_Objektelement
Navn Beskrivelse
SOSI_Operasjon benyttes spesielt for å angi hvordan egenskaper avledes