SOSI_Objektelement

metaclass

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

generell betegnelse på envher karakterstikk som beskriver en SOSI_Objekttype. Merknad: Inkluderer både operasjoner, egenskaper og assosiasjonsroller, samt tilhørende restriksjoner.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn navnet på karakteristikken, dvs navnet på operasjonen, egenskapene eller rollene. LocalName 1..1
definisjon Definisjonen på karkaterstikken CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
Name Type English Description
navn LocalName
definisjon CharacterString

Vis SOSI_Objektelement i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LocalName 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SOSI_Objekttype 1 objekttypeKarakteristikk SOSI_Objektelement 0..*
assosiasjon SOSI_Objektelement restriksjon SOSI_Restriksjon 0..*
arv subtype SOSI_Assosiasjonsrolle supertype SOSI_Objektelement
arv subtype SOSI_Egenskapstype supertype SOSI_Objektelement
arv subtype SOSI_Operasjon supertype SOSI_Objektelement