SOSI_Arveforhold

metaclass

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

beskrivelse av forholdet mellom en generell SOSI_Objekttype og en spesialisert SOSI_Objekttype
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn navnet på generaliseringen / spesialiseringen CharacterString 0..1
beskrivelse beskrivelse av generaliseringen / spesialiseringen CharacterString 1..1
unikInstans angivelse av om en instans av en supertype også kan være en instans av en annen supertype. Merknad: Angis som "True" dersom en instans bare er en subtype av en supertype. Boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 0..1
CharacterString 1..1
Boolean 1..1
Name Type English Description
navn CharacterString
beskrivelse CharacterString
unikInstans Boolean

Vis SOSI_Arveforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon supertype SOSI_Objekttype 1 SOSI_Arveforhold 0..*
assosiasjon SOSI_Objekttype 1 SOSI_Arveforhold 0..*