Datasett modell

diagram

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Datasett modell