SOSI_Restriksjon

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

angivelse av en begrensning eller restriksjon på en objekttype.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse beskrivelse av restriksjonen i en naturlig språk og/eller en formell notasjon, slik som OCL. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
CharacterString 1..1
Name Type English Description
beskrivelse CharacterString

Vis SOSI_Restriksjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon SOSI_Objekttype restriksjon SOSI_Restriksjon 0..*
assosiasjon SOSI_Objektelement restriksjon SOSI_Restriksjon 0..*