SOSI_Egenskapstype

metaclass

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
verditype datatypen til egenskapsverdien. TypeName 1..1
verdidomene beskrivelse av et sett verdier CharacterString 1..1
kardinalitet antall forekomster av en egenskap som kan assosieres med en enkel instans av objekttypen. Multiplicity 1..1
SOSI_Objektelement
navn navnet på karakteristikken, dvs navnet på operasjonen, egenskapene eller rollene. LocalName 1..1
definisjon Definisjonen på karkaterstikken CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
TypeName 1..1
CharacterString 1..1
Multiplicity 1..1
Name Type English Description
navn LocalName
definisjon CharacterString
verditype TypeName
verdidomene CharacterString
kardinalitet Multiplicity

Vis SOSI_Egenskapstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeName 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Multiplicity 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SOSI_Egenskapstype supertype SOSI_Objektelement