Stedsnavn

Kartverket Utkast 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR2

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Stedsnavn/5.0

Viser treff 1 - 17 av 17

KasusForSkrivemåte datatype

Systemet tar høyde for at man i noen språk bøyer stedsnavn etter kasus og da deles stedsnavnet opp i funksjonstilegg og kjernenavn.


Skrivemåte datatype

Her registreres en skrivemåte av stedsnavnet med opplysninger om status (godkjent/avslått/samlevedtak), anbefaling til offentlig bruk, løse tillegg, osv...


Stedsnavn datatype

Navn på stedet/området/objektet. Her angir registerføreren hvilket språk (og eventuelt opphavsspråket), alfabetkode (styres av systemet), navnestatus, vedtaksmyndighet, primærfunksjon, osv...


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Sortering datatype

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning.


Dokument datatype

"OffentligDokument" er offentlig bruk som gir grunnlag for å sette en skrivemåte som "Godkjent". Hva slags dokument det er gis ved hjelp av kodelista "DokumenttypeKode". Der kan "Bok" bla annet være matrikler. Kildedokument er dokumentasjon på skrivemåten som ikke kan anses som offentlig dokumentasjon, eller informasjon fra offentlige registre hvor dato for registreringen mangler. Skrivemåter som kun er dokumentert med Kildedokument kan således kun få skrivemåtestatusen Ubehandlet. Eksempler er brev, telegram, ny matrikkel, GAB…


Opplysning datatype

Opplysning skal brukes når vi får henvendelser om skrivemåter fra privatpersoner, organisasjoner, etater el. Tekststrengen informant kan være for eksempel Ole Olsen, Rakkestad kommune, Nygårdsparkens venner el.


DokumentertVedtak datatype

Dokumentasjonen som beskriver vedtaket.


DokumentIdent datatype

Består av År- og saksnummer.


LokaleInnsamlinger datatype

Lokale innsamlinger skal brukes i forbindelse med konverteringen av dagens lokale innsamlinger i SSR (for eksempel Bykle-forslagene). Det skal også være mulig for historielag å legge inn skrivemåter som "Lokal innsamling" dersom de ikke ønsker redigeringstilgang eller eierskap i etterkant av registreringen.


Dokumentasjon datatype

I Lov om stadnamn §15 andre ledd står det at registeret skal inneholde opplysninger om skrivemåtenes status (vedtatt, godkjent, avslått,…). Grunnlaget for skrivemåtestatusene er dokumentasjon, som kan være offentlig bruk og/eller kilde.


DokumentertKlage datatype

Dokumentasjon som beskriver klagesaken


Kartforekomst datatype

Brukes for å registrere bruk av skrivemåten på et kart som er utgitt av en offentlig etat, og dermed kan være dokumentasjon av offentlig bruk før 1/7/1991 (datogrensa for skrivemåtestatusen "Godkjent").


Tilleggsopplysning datatype

Tilleggsopplysninger skal brukes for å legge inn informasjon som ikke regnes som dokumentasjon av en skrivemåte. Dette kan være navnefaglige opplysninger om stedsnavnet (uavhengig av skrivemåte), informasjon om selve stedet, historiske begivenheter knyttet til stedet, fotografier, malerier og lignende.


DokumentertSamlevedtak datatype

Dokumentasjonen som beskriver samlevedtaket


Bokreferanse datatype

Dokumentasjonen "bok"


Kommune datatype

Selvstendig objekt som kan pekes til fra flere steder, og skal vise kommunen(e) det registrerte stedet er i. Denne skal ikke brukes for navnetypen "Kommune".