DokumentIdent

datatype

Kartverket Utkast

Består av År- og saksnummer.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
saksnummer Saksnummer for vedtak/samlevedtak. Integer 1..1
år Årstall for vedtaket Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
saksnummer Integer 1..1
år Integer 1..1
Name Type English Description
saksnummer Integer
år Integer

Vis DokumentIdent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1