Kartforekomst

datatype

Kartverket Utkast

Brukes for å registrere bruk av skrivemåten på et kart som er utgitt av en offentlig etat, og dermed kan være dokumentasjon av offentlig bruk før 1/7/1991 (datogrensa for skrivemåtestatusen "Godkjent").
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kartblad Kartbladnummer/id for gjeldende KildeType. CharacterString 0..1
posisjon Skrivemåtens posisjon/plassering på kartbladet. GM_Point 0..1
produktkode Hvilken serie kartproduktet tilhører. KarttypeKode (kodeliste) 1..1
skann Skann av denne utgaven av kartbladet. URI 0..1
utgivelsesår Årstall for utgivelse av kartproduktet. Integer 0..1
utgiver Hvem som har produsert kartet. KartutgiverKode (kodeliste) 1..1
Dokumentasjon
offentligBruk Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. "OffentligBruk" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak. Boolean 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
offentligBruk Boolean 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
kartblad CharacterString 0..1
GM_Point 0..1
produktkode KarttypeKode 1..1
skann URI 0..1
utgivelsesår Integer 0..1
utgiver KartutgiverKode 1..1
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
kartblad CharacterString
posisjon GM_Point
produktkode KarttypeKode
skann URI
utgivelsesår Integer
utgiver KartutgiverKode

Vis Kartforekomst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
GM_Point 0 ..1
KarttypeKode 1 ..1
URI 0 ..1
Integer 0 ..1
KartutgiverKode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kartforekomst supertype Dokumentasjon