LokaleInnsamlinger

datatype

Kartverket Utkast

Lokale innsamlinger skal brukes i forbindelse med konverteringen av dagens lokale innsamlinger i SSR (for eksempel Bykle-forslagene). Det skal også være mulig for historielag å legge inn skrivemåter som "Lokal innsamling" dersom de ikke ønsker redigeringstilgang eller eierskap i etterkant av registreringen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Tekstfelt for opplysninger fra den lokale innsamlingen. CharacterString 0..1
innsamler Tekststreng. Navn på prosjekt/innsamler. For eksempel vil "Bykle" stå som innsamler for forslagene fra det lokale historielaget som allerede har lagt inn Foreslåtte skrivemåter i eksisterende SSR. CharacterString 1..1
kildedato Datoen da skrivemåten ble reistrert av innsamleren. Er opsjonell siden vi ikke kan vite dato under konvertering. Date 1..1
Dokumentasjon
offentligBruk Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. "OffentligBruk" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak. Boolean 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
offentligBruk Boolean 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
beskrivelse CharacterString 0..1
innsamler CharacterString 1..1
kildedato Date 1..1
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
beskrivelse CharacterString
innsamler CharacterString
kildedato Date

Vis LokaleInnsamlinger i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Date 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LokaleInnsamlinger supertype Dokumentasjon