Kommune

datatype

Kartverket Utkast

Selvstendig objekt som kan pekes til fra flere steder, og skal vise kommunen(e) det registrerte stedet er i. Denne skal ikke brukes for navnetypen "Kommune".
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fylkesnavn Navnet på fylket, navnet vises på flere språk med riktig rekkefølge på spårkene dersom fylket er flerspråklig. CharacterString 1..1
fylkesnummer Fylkesnummer er definerte identifikasjonskoder for norske fylker og to territorier (Svalbard og Jan Mayen) Fylkesnummer 1..1
kommunenavn Navnet på kommunen, navnet vises på flere språk dersom kommunen er flerspråklig. CharacterString 1..1
kommunenummer Kommunenummer er nummer for å identifisere kommunerer og er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge Kommunenummer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
fylkesnavn CharacterString 1..1
FYLKESNR Fylkesnummer 1..1
kommunenavn CharacterString 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 1..1
Name Type English Description
fylkesnavn CharacterString
fylkesnummer Fylkesnummer
kommunenavn CharacterString
kommunenummer Kommunenummer

Vis Kommune i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Fylkesnummer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1