Sortering

datatype

Kartverket Utkast

Kode for sortering av viktighet av stedsnavn, brukes til å vurdere om stedsnavnet skal vises i ulike målestokker og ved konflikt under visning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
sortering1Kode Bokstavkode fra A til N der N er viktigste objekttype som tegnes først, mens A er de minst viktige som vises dersom det er plass. Sortering1Kode (kodeliste) 1..1
sortering2Kode Tall fra 1 til 99 som brukes til å sortere innefor sortering1kode, der 99 har høyest prioritet. Sortering2Kode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
sortering1Kode Sortering1Kode 1..1
sortering2Kode Sortering2Kode 1..1
Name Type English Description
sortering1Kode Sortering1Kode
sortering2Kode Sortering2Kode

Vis Sortering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Sortering1Kode 1 ..1
Sortering2Kode 1 ..1