DokumentertKlage

datatype

Kartverket Utkast

Dokumentasjon som beskriver klagesaken
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arkivreferanse Referanse til klagen i saksarkivet (for eksempel Arken). CharacterString 0..*
dokument Her kommer nytt notat. DokumentIdent (datatype) 0..1
- saksnummer Saksnummer for vedtak/samlevedtak. Integer 1..1
- år Årstall for vedtaket Integer 1..1
klagedato Dato for når klagen er mottatt. Date 1..1
kortBeskrivelse Kort tekst som oppsummerer klagen. CharacterString 0..1
Dokumentasjon
offentligBruk Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. "OffentligBruk" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak. Boolean 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
offentligBruk Boolean 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
arkivreferanse CharacterString 0..*
dokument DokumentIdent 0..1
klagedato Date 1..1
kortBeskrivelse CharacterString 0..1
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
arkivreferanse CharacterString
dokument DokumentIdent
klagedato Date
kortBeskrivelse CharacterString

Vis DokumentertKlage i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..*
DokumentIdent 0 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype DokumentertKlage supertype Dokumentasjon