Tilleggsopplysning

datatype

Kartverket Utkast

Tilleggsopplysninger skal brukes for å legge inn informasjon som ikke regnes som dokumentasjon av en skrivemåte. Dette kan være navnefaglige opplysninger om stedsnavnet (uavhengig av skrivemåte), informasjon om selve stedet, historiske begivenheter knyttet til stedet, fotografier, malerier og lignende.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eksterneOpplysninger Lenke til opplysnnger som ligger utenfor registeret/databasen, for eksempel en nettside. URI 0..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
tekst Her føres opplysninger som ikke er direkte knyttet til etymologi. CharacterString 0..*
tilleggsopplysningstype Viser hvilken type opplysning dette er. For eksempel kan en slik kode være "språkfaglig", som brukes når navneansvarlig ser behov for utdypende informasjon om et stedsnavns opphav. TilleggsopplysningtypeKode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
eksterneOpplysninger URI 0..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
tekst CharacterString 0..*
tilleggsopplysningstype TilleggsopplysningtypeKode 1..1
Name Type English Description
eksterneOpplysninger URI
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
tekst CharacterString
tilleggsopplysningstype TilleggsopplysningtypeKode

Vis Tilleggsopplysning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
URI 0 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 1 ..1
CharacterString 0 ..*
TilleggsopplysningtypeKode 1 ..1