DokumentertVedtak

datatype

Kartverket Utkast

Dokumentasjonen som beskriver vedtaket.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arkivløpenummer Arkivløpenummer for samlevedtak. Integer 1..1
arkivreferanse Referanse til saksarkivet (for eksempel Arken). Kan være flere fordi det kan være aktuellt å legge inn tilrådninga. CharacterString 0..*
dokument Henvisning til dokument knyttet til vedtaket. DokumentIdent (datatype) 1..1
- saksnummer Saksnummer for vedtak/samlevedtak. Integer 1..1
- år Årstall for vedtaket Integer 1..1
kortBeskrivelse En kort beskivelse av vedtaket. CharacterString 0..1
vedtaksdato Dato for når vedtaket ble fattet. Date 1..1
vedtattAv Navnet på hvem som har vedtatt skrivemåten, for eksempel Bærum kommune. Dette er for å tydeliggjøre hvem som var vedtaksmyndighet på gjeldende tidspunkt, mens Sted::Vedtaksmyndighettype kun angir "kommune". Dette vil være nyttig i forbindelse med kommunesammenslåinger, endring av vedtaksmyndighet osv. VedtaksmyndighetKode (kodeliste) 1..1
Dokumentasjon
offentligBruk Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. "OffentligBruk" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak. Boolean 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
offentligBruk Boolean 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
arkivløpenummer Integer 1..1
arkivreferanse CharacterString 0..*
dokument DokumentIdent 1..1
kortBeskrivelse CharacterString 0..1
vedtaksdato Date 1..1
vedtattAv VedtaksmyndighetKode 1..1
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
arkivløpenummer Integer
arkivreferanse CharacterString
dokument DokumentIdent
kortBeskrivelse CharacterString
vedtaksdato Date
vedtattAv VedtaksmyndighetKode

Vis DokumentertVedtak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..*
DokumentIdent 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 1 ..1
VedtaksmyndighetKode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype DokumentertVedtak supertype Dokumentasjon