Dokument

datatype

Kartverket Utkast

"OffentligDokument" er offentlig bruk som gir grunnlag for å sette en skrivemåte som "Godkjent". Hva slags dokument det er gis ved hjelp av kodelista "DokumenttypeKode". Der kan "Bok" bla annet være matrikler. Kildedokument er dokumentasjon på skrivemåten som ikke kan anses som offentlig dokumentasjon, eller informasjon fra offentlige registre hvor dato for registreringen mangler. Skrivemåter som kun er dokumentert med Kildedokument kan således kun få skrivemåtestatusen Ubehandlet. Eksempler er brev, telegram, ny matrikkel, GAB…
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beskrivelse Beskrivelse som identifiserer dokumentet. CharacterString 0..1
dokumentdato Dato for publikasjon av dokumentet. Date 0..1
dokumenttype Kodeliste som angir hva slags offentlig dokument det er. DokumenttypeKode (kodeliste) 1..1
Dokumentasjon
offentligBruk Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. "OffentligBruk" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak. Boolean 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
offentligBruk Boolean 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
beskrivelse CharacterString 0..1
dokumentdato Date 0..1
dokumenttype DokumenttypeKode 1..1
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
beskrivelse CharacterString
dokumentdato Date
dokumenttype DokumenttypeKode

Vis Dokument i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
DokumenttypeKode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Dokument supertype Dokumentasjon