Bokreferanse

datatype

Kartverket Utkast

Dokumentasjonen "bok"
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
forfatter Navn på forfatter(e). CharacterString 0..*
isbn International Standard Book Number. Feltet er opsjonelt ettersom det i stedsnavnsammenheng vil være aktuelt å registrere gamle bøker som ikke har ISBN-nummer. CharacterString 0..1
referansetekst Tekst eller tall som kan gjøre det lettere å finne referansen i boka. Eksempel på dette er "Fyrnummer" i Norsk Fyrliste. CharacterString 0..1
side Sidetallet i boka. CharacterString 0..1
tittel Tittelen på boka. CharacterString 1..1
utgave Navn eller nummer på utgaven. Vanligvis vil jo dette være et tall, men vi bør ta høyde for at det kan komme "utgave 2c" eller lignende. CharacterString 0..1
utgivelsesår Årstall for bokutgivelsen. Brukes for å gi skrivemåtestatusdato. Integer 0..1
Dokumentasjon
offentligBruk Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. "OffentligBruk" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak. Boolean 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
offentligBruk Boolean 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
forfatter CharacterString 0..*
isbn CharacterString 0..1
referansetekst CharacterString 0..1
side CharacterString 0..1
tittel CharacterString 1..1
utgave CharacterString 0..1
utgivelsesår Integer 0..1
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
forfatter CharacterString
isbn CharacterString
referansetekst CharacterString
side CharacterString
tittel CharacterString
utgave CharacterString
utgivelsesår Integer

Vis Bokreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..*
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Bokreferanse supertype Dokumentasjon