Opplysning

datatype

Kartverket Utkast

Opplysning skal brukes når vi får henvendelser om skrivemåter fra privatpersoner, organisasjoner, etater el. Tekststrengen informant kan være for eksempel Ole Olsen, Rakkestad kommune, Nygårdsparkens venner el.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
informant Navn på personen, etaten, historielaget el. CharacterString 1..1
kildedato Datoen da brevet, e-posten el. ble sendt til registerføreren. Date 1..1
tekst Opplysningene informanten kom med i henvendelsen. CharacterString 1..1
Dokumentasjon
offentligBruk Ja, dersom dette kartet utgitt av det offentlige, og er dermed bestemmende for skrivemåtestatus. "OffentligBruk" er dokumentasjon på at skrivemåten er eller har vært i offentlig bruk, og om den skal brukes eller ikke (vedtak/avslag). Offentlig bruk kan være kartprodukter eller offentlige dokument (gammel matrikkel, brev, vedtak osv.). Nei, dersom Kilde brukes for å gi dokumentasjon for skrivemåten når kilden ikke er offentlig bruk. Kilder kan ikke gi statusene vedtatt, avslått, godkjent, vedtatt/avslått navneledd. Kilder kan også brukes for foreslåtte skrivemåter i en navnesak. Boolean 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
offentligBruk Boolean 1..1
oppdateringsdato DateTime 1..1
registreringsdato DateTime 1..1
informant CharacterString 1..1
kildedato Date 1..1
tekst CharacterString 1..1
Name Type English Description
offentligBruk Boolean
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
informant CharacterString
kildedato Date
tekst CharacterString

Vis Opplysning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Opplysning supertype Dokumentasjon